Gå til indhold

Innovationskonsortier – Rådet for Teknologi og Innovation 2009 - 2. runde

Bevillingsoversigt for ansøgningsrunden i september 2009

Rådet for Teknologi og Innovation havde ved udløbet af fristen for ansøgningsrunden den 11. september 2009 modtaget i alt 30 ansøgninger om støtte til innovationskonsortier. Rådet valgte at tilbyde medfinansiering til i alt ni nye innovationskonsortier.


Innovationskonsortiet: Center for cellebiologisk sygdomsanalyse - CCS

CCSFormålet med konsortiet er at udvikle teknikker og diagnostiske metoder, som hurtigt og præcist kan inspicere og fortolke kræftsvulstens cellulære sammensætning, så der kan vælges og udvikles effektive individualiserede behandlingsmetoder.

Bevilget beløb: 16.530.858 kr.
Administrator: Bioneer A/S


Innovationskonsortiet: Bæredygtige betonkonstruktioner med stålfibre

Stålfiberarmeret beton har potentiale både i forhold til reduceret energiforbrug og ressourceanvendelse og i forhold til nye designmuligheder i byggeriet.

Bevilget beløb: 6.275.000 kr.
Administrator: Teknologisk Institut


Innovationskonsortiet: Vedvarende Energiteknologier – udvikling af materialer og processer til fremtidens energiteknologier

Vedvarende EnergiteknologienGennem projektet ønsker konsortiet at skabe løsninger til fremtidens rene og miljøvenlige energiteknologier. Konsortiet ønsker at bane vejen for fremtidens motorer og elproducerende mikrokraftvarmeanlæg.

Bevilget beløb: 8.843.8540 kr.
Administrator: Teknologisk Institut


Innovationskonsortiet: Risk Management i Extended Enterprises

Konsortiet ønsker at afdække erfaringer med risikostyring og afprøve forskellige metoder til risikostyring i virksomheder. Målet er at sikre danske virksomheder en mere sikker ageren på de globale markeder.

Bevilget beløb: 9.244.212 kr.
Administrator: Teknologisk Institut


Innovationskonsortiet: Nye metoder til integration af produkter og processer i den maritime branche - PROTEUS

Konsortiet ønsker sammen at udvikle nye viden om, hvordan after-sales-services effektivt kan integreres i forretningsudvikling og organisation, så det bliver en indtægt frem for en udgift for virksomheden.

Bevilget beløb: 8.335.000 kr.
Administrator: DTU


Innovationskonsortiet: Multifunktionelle indkapslingsteknologier - Multicaps

Konsortiets mål er at opbygge nye multifunktionelle indkapslingsteknologier, som gør det muligt for produkter med aktivstoffer at blive indtaget oralt, samtidig med at aktivstoffet udøver sin effekt det sted i kroppen, det er tiltænkt.

Bevilget beløb: 14.591.912 kr.
Administrator: Teknologisk Institut 


Innovationskonsortiet: NanoVation – Innovative industral exploitation of nanotechnology

Konsortiets målsætning er at udvikle en række fysiske og kemiske fremstillingsprocesser, som kan give nye funktionaliteter i eksisterende produkter eller danne grundlag for helt nye produkter.

Bevilget beløb: 19.068.136 kr.
Administrator: Teknologisk Institut 


Innovationskonsortiet: Børn – øget velfærd og sundhed i børneinstitutioner

Børn - øget sundhed og velfærd for børn i institutionerKonsortiet vil opstille og afprøve realistiske metoder til rengøring og desinfektion i daginstitutioner og i forlængelse heraf dokumentere sammenhængen mellem indsats og effekt overfor smittespredning i institutionsmiljøet.

Bevilget beløb: 15.782.242 kr.
Administrator: DHI


Innovationskonsortiet: Ny behandlingsmetode mod immunsygdomme (TREG-center)

Målet med konsortiet er at kunne give bedre behandling, som på sigt kan kurere patienten helt eller delvist.

Bevilget beløb: 18.245.066 kr.
Administrator: Bioneer A/S


Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 17. januar 2014