Gå til indhold

Publikationer 2009

Viser 1-30 af 115 resultater
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2009

Forsknings- og Innovationsstyrelsen præsenterer i det seneste performanceregnskab for innovationsmiljøerne en række resultater af Videnskabsministeriets innovationsmiljø-program med hovedvægten lagt på de seneste 5 års resultater.

Universiteternes sprogstrategier

De danske universiteter har en essentiel rolle i det danske samfund som centrale viden- og kulturbærende institutioner.

EuroCenters kursuskatalog 2010

EuroCenters kursuskatalog 2010 præsenterer årets forskellige kurser - fra ansøgningsteknik over økonomi og IPR til koordination af FP7-projekter.

Magasinet Humaniora 4:2009

Amerikanisering: I 70’erne fik danske drenge og mænd i gennemsnit to par cowboybukser om året. Hvis man er interesseret i amerikaniseringsprocesser, er cowboybukse-fænomenet et godt sted at starte.

8 Forskerhistorier 2009

Der er stærkt brug for nytænkning, hvis vi skal løse de store klima- og miljøproblemer, verden står over for i dag. Publikationen 8 forskerhistorier 2009 illustrerer, hvordan kreative ideer inden for teknologisk og produktionsmæssig forskning bidrager til at imødegå de globale udfordringer.

Universiteternes kvalitetsarbejde

Rapport om universiteternes kvalitetsarbejde. Rapporten giver en samlet præsentation af de centrale regler for universiteternes kvalitetsarbejde. Endvidere præsenterer universiteterne hver især ekspempler på, hvordan de arbejder med at udvikle og sikre kvaliteten af deres uddannelser.

Vilkår for bevillinger

OBS: Denne udgave erstattes af "Vilkår for Bevillinger, 1. januar 2012. Publikationen indeholder gældende regler og praksis i forbindelse med administrationen af bevillinger fra Det Frie Forskningsråds faglige forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråds programkomiteer

Statusrapport om risikostyring

Denne rapport giver indsigt i, hvordan Universitets- og Bygningsstyrelsen arbejder med strategisk risikostyring. Rapporten afdækker blandt andet skadesbilledet fra 2002-2008 og gennemgår hvilke tiltag, styrelsen vil iværksætte i fremadrettet.

Polarfronten nr. 3 2009 - med klimatillæg

Polarfronten sætter i anledning af klimatopmødet i december fokus på dansk og grønlandsk klimaforskning. Det betyder, at nummeret indeholder et 16 siders klimatillæg, Isen smelter, som også findes i en engelsk version.

Tværfaglighed i strategisk forskning

Det Strategiske Forskningsråd (DSF) har netop udsendt rapporten ”Tværfaglighed i strategisk forskning”. Heri fremgår det, at over 2/3 af projekterne i DSF går på tværs af videnskabelige fagområder, og at forskerne opfatter tværfaglig forskning som en mere effektiv måde at løse problemer på.

Min første sprogportfolio

CIRIUS har i samarbejde med Center for Undervisningsmidler i Roskilde udgivet undervisningsmaterialet ’Min første sprogportfolio’ – II til brug for sprogundervisningen i 3.-7. klasse. Materialet kan desuden bestilles på dit lokale Center for Undervisningsmidler.

Grøn forskning – Status og perspektiver

Publikationen indkredse væsentlige grønne forskningsområder og giver et bud på retningen for den fremtidige forsknings- og innovationsindsats med særlig fokus på Videnskabsministeriets område.

Voksenvejledning i EU

Katalog over europæiske samarbejdsprojekter om voksenvejledning.

Promovieren in Dänemark

Tysksproget pjece med generelle informationer om at læse og bo i Danmark, og især informationer om ph.d.-muligheder inden for naturvidenskab og teknik, finansieringsmuligheder og det praktiske. Publikationen findes på den engelske version af hjemmesiden.

Ti bud på kreativitet og innovation

Erfaringer fra europæiske uddannelsesprojekter. Hæfte med artikler udgivet i anledning af Det Europæiske År for Kreativitet og Innovation.

Regionale innovationsagenter

Folder om muligheden for gratis innovationstjek foretaget af regionale innovationsagenter.

Magasinet Humaniora 3:2009

Magasinet Humaniora 3:09 indeholder artikler om blandt andet K.E. Løgstrup, Hal Koch, Nordisk Film, sprogbrug i renæssancen, samt en undersøgelse om danskernes opfattelse af forskning

Tal om forskning 2008

”Tal om Forskning” er Forsknings- og Innovationsstyrelsens årlige bevillingsstatistiske opgørelse, der indeholder centrale nøgletal for den del af de offentlige forskningsbevillinger, der udmøntes gennem det offentlige råds – og fondssystem.

Handlinger tilknyttet webside