Gå til indhold

Publikationer 2013

Viser 1-30 af 61 resultater
Samfundsøkonomiske effekter af innovationsstrategien

Indfrielse af tre overordnede målsætninger i Danmarks innovationsstrategi vil på sigt betyde store samfundsøkonomiske gevinster. Det viser en ny rapport Samfundsøkonomiske effekter af innovationsstrategien, udarbejdet af DAMVAD på vegne af Styrelsen for Forskning og Innovation.

Rapport om tematisk tilsyn med studienævnenes afgørelsesvirksomhed

Styrelsen for Videregående Uddannelser har i 2013 gennemført et tematisk tilsyn med den afgørelsesvirksomhed, der varetages af universiteternes studienævn. Studienævnene træffer afgørelse i et stort antal konkrete sager, hvor studerende søger om merit eller dispensation.

Årsberetning for Rådet for Teknologi og Innovation for 2012

I 2012 har rådet blandt andet indgået nye resultatkontrakter med de 9 GTS-institutter, igangsat et nyt stort SPIR-partnerskab og støttet en lang række store og mindre innovationsprojekter i danske virksomheder, det fremgår af Årsberetningen for Rådet for Teknologi og Innovation for 2012.

Tal om forskning 2012

"Tal om forskning" er Styrelsen for Forskning og Innovations årlige bevillingsstatistik, og fortæller alt hvad du vil vide om forskningsbevillinger.

Analyse af tre danske innovationsordninger

Kompendiet indeholder effektmålinger af Videnpilotordningen, ErhvervsPhD-ordningen og Innovationskonsortier til et unikt indblik i innovationspolitik.

EU-INFORMATION nr. 4 - oktober 2013

Magasinet stiller skarpt på mulighederne for at søge midler til forskning og innovation fra det nye, europæiske forsknings- og innovationsprogram, Horizon 2020. Den 11. december 2013 lyder startskuddet for den første ansøgningsrunde i Horizon 2020.

Afdækning af kompetencebehov til offshorebranchen

En arbejdsgruppe nedsat af regeringen i forlængelse af vækstplanen for Det Blå Danmark præsenterer 21 forslag til initiativer, der kan imødekomme offshorebranchens behov for kvalificerede medarbejdere.

INNO+ Det Innovative Danmark

INNO+-kataloget er et inspirations- og prioriteringsgrundlag, som identificerer indsatsområder for strategiske investeringer i innovation.

InnovationSTORM 2013

Rådet for Teknologi og Innovation er stolte af at præsentere nogle af de mange virksomheder, der dagligt stormer Danmark med innovationer. Publikationen viser 25 af de mange innovative produkter, processer og services, som er udviklet i danske virksomheder.

De skjulte helte - Produktivitetssucceser i dansk industri

Succesfulde danske industrivirksomheder har klaret sig godt gennem den økonomiske krise ved at vise en vilje til vækst, en stærk orientering imod omverdenen samt internationale værdikæder og et konstant fokus på værdiskabelse i samarbejde med deres kunder. Det viser analysen ”De skjulte helte”.

Performanceregnskab for GTS-net 2013

Over 19.000 danske virksomheder har i 2010-2012 fået hjælp og rådgivning til at anvende ny forskning og teknologi til udvikling af produkter og services fra de ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS), der modtog en milliard kroner af regeringen til formålet.

EU INFORMATION nr. 3 - juli 2013

Horizon 2020 er i fokus i dette nummer af EU-INFORMATION. Du kan bl.a. læse om kick-off konferencen ”Nutidens udfordringer – fremtidens løsninger” og få information om de nye referencegrupper nedsat af Styrelsen for Forskning og Innovation. Du kan også læse mere om rådgivningsnetværket EU-DK Support

Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2013

Performanceregnskabet for innovationsmiljøerne 2013 viser en styrket performance målt på antal exits og tilbagebetaling af statslige investeringer i 2012. Performanceregnskabet har hovedfokus på de seneste fem års resultater og indeholder samtidig en række cases fra innovationsmiljøprogrammet.

Energi13

Årsrapport for de danske energiforskningsprogrammer

Uddannelsessamarbejde med vækstlande

Rapporten sammenfatter de overordnede resultater fra en kortlægning udført i januar 2013 om de videregående uddannelsesinstitutioners uddannelsessamarbejde med ni vækstlande.

Handlinger tilknyttet webside