Gå til indhold

Hvor foregår anerkendelse af udenlandske uddannelser?

Udenlandske uddannelser vurderes og anerkendes forskellige steder, bl.a. afhængig af hvad uddannelsen skal bruges til. Denne oversigt viser, hvor de forskellige typer anerkendelse foregår.

Anerkendelse af kvalifikationer og kompetencer fra udlandet finder sted hos:

 • Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (før 1. oktober 2020: Styrelsen for Forskning og Uddannelse)
 • Kompetente myndigheder inden for de lovregulerede erhverv
 • Uddannelsesinstitutioner
 • Faglige udvalg
 • Arbejdsgivere
 • A-kasser
 • Faglige organisationer
 • Kompetenceafklaringsforløb

Hvem der tager sig af hvad, fremgår af den korte oversigt nedenfor. En nærmere gennemgang af ordningen for vurdering og anerkendelse kan læses her:

Der findes altså ikke én, men mange veje til anerkendelse, afhængig af den situation, den enkelte står i. Til gengæld kan man altid starte hos Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, som er det danske videns- og informationscenter for anerkendelse af udenlandske uddannelser. Man finder mange oplysninger her på hjemmesiden, og ellers kan man kontakte styrelsen med spørgsmål.

Der findes ingen samlet statistik for anerkendelsessager i Danmark, men der offentliggøres årligt tal for styrelsens vurderinger og for afgørelser om autorisation:


Uddannelses- og Forskningsstyrelsen: Niveauvurdering med henblik på job eller uddannelse

Hvad bedømmes?

Formelle uddannelseskvalifikationer, dvs. eksamensbeviser, uddannelsesbeviser og lignende, på alle uddannelsestrin.

Formål

 • Søge job inden for ikke-lovregulerede erhverv, f.eks. ingeniør.
  Vurderingen er vejledende. Dog skal offentlige arbejdsgiveres vurdering af uddannelsesniveau følge en evt. vurdering fra styrelsen.
 • Søge optagelse på en uddannelse.
  Det niveau, styrelsens vurdering angiver, er bindende for en uddannelsesinstitution, når den træffer afgørelse om optagelse (ikke merit). Faste vurderinger af mange landes gymnasiale eksaminer er offentliggjort i Eksamenshåndbogen, og derfor behøver man i mange tilfælde ikke at bede styrelsen om en vurdering.
 • Afklare muligheder for uddannelse og beskæftigelse.
 • Blive lønindplaceret ved ansættelse.
 • Blive optaget i en a-kasse.
  Det niveau, styrelsens vurdering angiver, er bindende for a-kassen.

Omfang

I 2020 blev der i alt foretaget 3.887 vurderinger til brug i forskellige sammen­hænge ud fra brugernes behov, heraf 2.556 personlige vurderinger.

Læs mere


Kompetente myndigheder: Autorisation og lignende

Hvad bedømmes?

Uddannelsesbeviser, erhvervserfaring og andre erhvervsmæssige kvalifikationer.

Formål

Få adgang til at udøve et lovreguleret erhverv, f.eks. læge, sygeplejerske, folkeskolelærer.

Omfang

I 2020 traf de kompetente myndigheder 2.263 afgørelser om anerkendelse af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer. Afgørelserne blev hovedsagelig truffet i Styrelsen for Patientsikkerhed, Arbejdstilsynet og Styrelsen for Forskning og Uddannelse (nu Uddannelses- og Forskningsstyrelsen).

Læs mere


Uddannelsesinstitutioner: Optagelse og merit m.v.

Hvad bedømmes?

Uddannelsesbeviser, dvs. formelle uddannelseskvalifikationer, i nogle tilfælde suppleret med kompetencevurdering.

Formål

Blive optaget på en uddannelse. Eventuelt også at opnå merit/afkortning af uddannelsestiden ved godskrivning af tidligere uddannelser, studieperioder eller (især for erhvervsuddannelser) erhvervserfaring.

Omfang

Der findes ingen samlet statistik.

Læs mere


Arbejdsgivere: Ansættelse, lønindplacering

Hvad bedømmes?

Det er op til arbejdsgiveren: uddannelsesbeviser, erhvervserfaring, kompetencer osv.

Formål

Blive ansat. Evt. også at blive lønindplaceret svarende til uddannelsesniveauet.

Omfang

Der findes ingen samlet statistik.

Læs mere


A-kasser: Optagelse

Hvad bedømmes?

Det afhænger af a-kassens betingelser. Vurdering af uddannelsesniveau skal dog følge en eventuel vurdering fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Formål

Blive medlem af a-kassen.

Omfang

Der findes ingen samlet statistik.

Læs mere


Faglige organisationer: Optagelse

Hvad bedømmes?

Det er op til den faglige organisation.

Formål

At blive medlem af organisationen.

Omfang

Der findes ingen samlet statistik.


Kompetenceafklaringsforløb: Forskellige job- eller uddannelsesmuligheder

Hvad bedømmes?

Den enkeltes viden og færdigheder. Vurdering af uddannelsesbeviser kan inddrages.

Formål

Få beskrevet og godskrevet realkompetence, herunder kompetencer, der er opnået gennem erhvervserfaring, og kompetencer, der ikke kan dokumenteres, f.eks. for at få merit på en dansk uddannelse.

Omfang

Der findes ingen samlet statistik.

Læs mere