Velkommen til Erasmus+

Erasmus+ er EU's uddannelsesprogram. Programmet uddeler 35,6 millioner euro i 2019 til projekter mellem institutioner og organisationer i Danmark og de europæiske lande.
Dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse
Dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse
Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse
Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse
Videregående uddannelse
Videregående uddannelse
Ungdoms-organisationer og institutioner
Ungdoms-organisationer og institutioner
Almen voksenuddannelse & folkeoplysning
Almen voksenuddannelse & folkeoplysning
Mere viden!
Mere viden!

Aktuelt

#Erasmusdays 2019

 Webbanner Erasmus days

Vær med til at fejre Erasmus+

Verden over vil hundredevis af arrangementer danne ramme om fejringen af Erasmus+ programmet. Det sker i dagene den 10, 11 og 12 oktober 2019. Din institution kan også deltage. Se hvordan på den officielle hjemmeside for #Erasmusdays2019.


Om Erasmus+ 

Europæisk uddannelsesarbejde

Erasmus+ er EU’s uddannelsesprogram. Programmet giver tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser, erhvervsrettede grund - og efteruddannelser såvel som i videregående uddannelser.

Derudover giver Erasmus+ tilskud til projekter inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning samt ungdomsområdet og idræt.

Formålet med Erasmus+ er at styrke kvaliteten af formel og uformel læring for derigennem at fremme kompetencer til arbejdsmarkedet og europæiske værdier. Det sker blandt andet gennem tværnationale samarbejder mellem erhvervsliv og uddannelsesverdenen og via uddannelses- og praktikophold i udlandet for elever, studerende samt undervisere og medarbejdere.

I programmet indgår de 28 EU-medlemslande, EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein samt Serbien, Tyrkiet og Makedonien. I 2019 er der afsat cirka 35,6 millioner euro til danske ansøgere, der søger om tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter.

Senest opdateret 20. juni 2019