Velkommen til Erasmus+

Erasmus+ er EU's uddannelsesprogram. Programmet uddeler 36,3 millioner euro i 2020 til projekter mellem institutioner og organisationer i Danmark og de europæiske lande.

Coronavirus (COVID-19) og Erasmus+

Vi har oprettet en særlig side om Coronavirus (COVID-19) i relation til Erasmus+-projekter.

 

Dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse
Dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse
Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse
Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse
Videregående uddannelse
Videregående uddannelse
Ungdoms-organisationer og institutioner
Ungdoms-organisationer og institutioner
Almen voksenuddannelse & folkeoplysning
Almen voksenuddannelse & folkeoplysning
Mere viden!
Mere viden!

Aktuelt

Vær med til at fejre Erasmus+

Fejring af Erasmus+ 2020

Verden over vil hundredvis af arrangementer danne ramme om fejringen af Erasmus+. Det sker i dagene den 15., 16. og 17. oktober 2020. Din institution kan også deltage. Se hvordan på den officielle hjemmeside for #ErasmusDays 2020.


Om Erasmus+ 

Europæisk uddannelsesarbejde

Erasmus+ er EU’s uddannelsesprogram. Programmet giver tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter i dagtilbud, grundskole og ungdomsuddannelser, erhvervsrettede grund - og efteruddannelser såvel som i videregående uddannelser.

Derudover giver Erasmus+ tilskud til projekter inden for almen voksenuddannelse og folkeoplysning samt ungdomsområdet og idræt.

Formålet med Erasmus+ er at styrke kvaliteten af formel og uformel læring for derigennem at fremme kompetencer til arbejdsmarkedet og europæiske værdier. Det sker blandt andet gennem tværnationale samarbejder mellem erhvervsliv og uddannelsesverdenen og via uddannelses- og praktikophold i udlandet for elever, studerende samt undervisere og medarbejdere.

I programmet indgår de 28 EU-medlemslande, EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein samt Serbien, Tyrkiet og Makedonien. I 2020 er der afsat cirka 36,3 millioner euro til danske ansøgere, der søger om tilskud til europæiske mobilitets- og samarbejdsprojekter.

Senest opdateret 16. marts 2020