Gå til indhold

Velkommen til Erasmus+

Erasmus+ er EU’s program for uddannelse, ungdom og idræt. Programmet kan i 2023 uddele 370 millioner kroner til institutioner og organisationer i Danmark til internationale mobilitetsaktiviteter og samarbejdsprojekter.
Dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse Dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse
Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse Erhvervsrettet grund- og efteruddannelse
Videregående uddannelse Videregående uddannelse
Almen voksenuddannelse og folkeoplysning Almen voksenuddannelse og folkeoplysning
Ungdomsorganisationer og -institutioner Ungdomsorganisationer og -institutioner
Idræt Idræt

Mere viden

Tværgående initiativer Tværgående initiativer
Hold dig opdateret Hold dig opdateret

Aktuelt

Det europæiske år for unge

Det europæiske år for unge

Kender du unge, der gerne vil have mulighed for at lære, dele deres visioner med andre, møde folk og involvere sig i aktiviteter i hele Europa? Så fortæl dem om Det europæiske år for unge! 


  Ukraine og Erasmus+

  Ukraine og Erasmus+

  Det er muligt at igangsætte eller tilpasse igangværende projekter og mobilitetsaktiviteter med henblik på at inddrage eller støtte personer, der er berørt af krigen i Ukraine.


  Inspiration til internationalt uddannelsessamarbejde

  Billede fra publikation om Erasmus+ 2021
  I publikationen 'Digitale muligheder i Erasmus+' finder du eksempler på Erasmus+-indsatser inden for hele uddannelsessektoren og på ungdomsområdet, der med succes har benyttet sig af eller bidraget til at udvikle nye digitale værktøjer eller metoder.


  Om Erasmus+ 

  • Erasmus+ er EU’s program, som støtter tiltag inden for uddannelse, ungdom og idræt.
  • Der er afsat 370 millioner kroner til danske ansøgere, der søger om tilskud til internationale mobilitets- og samarbejdsprojekter alene i 2023.
  • Programmet giver tilskud til internationale mobilitetsaktiviteter og samarbejdsprojekter inden for hele uddannelsesområdet - fra dagtilbud, grundskole, ungdomsuddannelse, erhvervsrettet grund - og efteruddannelse, videregående uddannelse til almen voksenuddannelse og folkeoplysning - samt ungdomsområdet og idræt.
  • Formålet med Erasmus+ er at styrke kvaliteten af formel og uformel læring for derigennem at fremme kompetencer til arbejdsmarkedet og europæiske værdier. Det sker blandt andet gennem tværnationale samarbejdsprojekter og via uddannelses- og praktikophold i udlandet for elever, studerende samt undervisere og medarbejdere.
  • I programmet indgår EU-medlemslandene, EØS-landene Norge, Island og Liechtenstein samt Serbien, Tyrkiet og Nordmakedonien. 
  Senest opdateret 19. januar 2023