Erasmus+ Idræt

Aktiviteterne under Erasmus+ Idræt sigter mod at udvikle, overføre og implementere god praksis på europæisk, nationalt, regionalt og lokalt niveau inden for idrættens område. Idrætsprojekter, der modtager tilskud fra Erasmus+, bør øge deltagelsen i idræt, fysisk aktivitet og frivilligt arbejde.
Kontakt
Jette Esager Rasmussen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 88 97
Email: JERA@ufm.dk

Hvad

Der findes tre forskellige typer aktivitetsmuligheder inden for Erasmus+ idræt:

 • Idrætspartnerskaber, der involverer mindst fem forskellige organisationer fra fem forskellige programlande
 • Små idrætspartnerskaber, der involverer mindst tre forskellige organisationer fra tre forskellige programlande
 • Not-for-profit europæiske idræts-arrangementer, der afholdes i ét land med deltagere fra minimum 10 forskellige programlande, eller i flere programlande samtidigt ligeledes med deltagere fra minimum 10 forskellige programlande.

Disse aktiviteter kan adressere en række af idrættens udfordringer såsom doping, matchfixing og krænkelse af menneskerettigheder, arbejde med god forvaltningsskik – herunder at udvikle og forbedre karriereprogrammer for atleter – samt at fremme frivilligt arbejde og social inklusion inden for idrættens verden og særligt inden for breddeidrætten.

Hvem

Idrætsorganisationer samt enhver offentlig eller privat non-profit organisation med beføjelser, særlig interesse eller ekspertise inden for idrættens verden kan ansøge.

Hvordan

Én organisation søger på vegne af alle partnere i den konkrete aktivitet.

 


 

Tilskud og ansøgning

Et partnerskab på mindst fem organisationer fra fem forskellige programlande kan søge om tilskud til projekter, der fokuserer på et eller flere af følgende områder:

 1. Bekæmpelse af motionsdoping og matchfixing.
 2. At fremme frivillig deltagelse i og god ledelse af idræt. 
 3. Forebyggelse af vold, racisme og intolerance inden for idrættens verden.
 4. Implementering af EU’s politikker på idrætsområdet, blandt andet i forbindelse med folkesundhed, god forvaltningsskik og karriereprogrammer for atleter.

Et partnerskab på mindst tre organisationer fra tre forskellige programlande, der involverer mindst en lokal eller regional idrætsklub, kan søge om tilskud til projekter, der fokuserer på et eller flere af følgende områder:

 1. At fremme social inklusion og lige rettigheder i idrætten.
 2. Promovering af traditionelle europæiske sportsgrene og lege.
 3. Beskyttelse af især mindreårige fra sundheds- og sikkerhedsrisici ved at forbedre trænings- og konkurrencebetingelser. 
 4. Mobilisering af frivillige, trænere, medarbejdere osv. fra non-profit idrætsorganisationer.

De konkrete aktiviteter for store og små idrætspartnerskaber kan være netværksdannelse, videndelingsinitiativer, fælles udvikling af uddannelsesværktøjer, kampagnevirksomhed i forhold til bestemte emner, indsamling af data samt brobygning mellem idrætsområdet og en række andre felter – herunder sundhedssektoren, uddannelsessektoren og ungdomsområdet. Konferencer, seminarer og andre events kan indgå, hvis de fremmer ovenstående mål.

Not-for-profit europæiske idrætsarrangementer kan søge om tilskud til projekter, der fokuserer på et eller flere af følgende områder:

 1. Social inklusion gennem idræt
 2. Ligestilling mellem kønnene i idrætten
 3. Sundhedsfremmende fysisk aktivitet
 4. Implementeringen af The European Week of Sport 
 5. Frivillige inden for idrætten

De konkrete aktiviteter for not-for-profit europæiske idrætsarrangementer kan være forberedelsen og organiseringen af et arrangement, organiseringen af uddannelsesaktiviteter for atleter, trænere, arrangører  og frivillige forud for arrangementet, organiseringen af aktiviteter i tilknytning til idrætsarrangementet (seminarer, konferencer), implementeringen af efterfølgende aktiviteter (evalueringer, udkast til fremtidige planer) eller kommunikationsaktiviteter, med forbindelse til arrangementets tema.

Du kan læse mere om indholdet i aktiviteter inden for idræt i Erasmus+ programguiden, s. 233-250.

Aktivitetens varighed

Det samlede projekt varer mellem et og tre år. De forskellige aktiviteter afvikles inden for den aftalte projektperiode.

Hvor ansøger jeg?

Partnerskabet ansøger om tilskud direkte hos the Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA) i Bruxelles.

Næste ansøgningsfrist

Næste ansøgningsfrist er 4. april 2019 kl. 12.00 for projekter, der starter 1. januar 2020.  

 

Senest opdateret 22. januar 2019