Gå til indhold

Læreruddannelsen

På læreruddannelsen tilegner den studerende sig den viden og de færdigheder, der er forudsætningen for at kunne virke som faglig, pædagogisk og didaktisk kompetent lærer i den danske folkeskole.

Den 13. september 2022 er der indgået aftale om reform af læreruddannelsen.

Uddannelsen er en fireårig professionsbacheloruddannelse, der kobler faglig og fagdidaktisk viden om undervisningsfag med praktik og pædagogisk faglighed. Uddannelsen befinder sig i et vidensfelt, der veksler mellem professionsbasering og udviklings- og forskningsbaseret viden.

Der gælder særlige optagelseskrav for adgang til læreruddannelsen. Optagelse igennem kvote 1 kræver et adgangsgivende gennemsnit på mindst 7,0. Ansøgere med et adgangsgivende gennemsnit på under 7,0 skal søge optagelse igennem kvote 2 og gennemføre den efterfølgende optagelsessamtale for at kunne blive optaget på eventuelt ledige studiepladser.

Uddannelsen giver adgang til at undervise i den danske folkeskole. Den typiske arbejdsplads for uddannede lærere er folkeskolen, private grundskoler og efterskoler.

 

Kontakt

Tue Vinther-Jørgensen
Souschef
Tlf.: +45 72 31 78 80
Email: tvj@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. september 2022