Gå til indhold

Pædagoguddannelsen

Pædagoguddannelsen optager hvert år ca. 5000 studerende, der uddannes til at varetage nogle af de mest centrale opgaver i det danske velfærdssamfund.
Kontakt
Silas Christensen
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 89 32
Email: sil@ufm.dk
Camilla Badse
Specialkonsulent
Tlf.: +45 72 31 86 16
Email: cba@ufm.dk
Marie Weller Ballentin
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 83 25
Email: mawb@ufm.dk

Uddannelsen er en 3,5-årig professionsbacheloruddannelse, der veksler mellem teori og praktik og kvalificerer pædagoger til at arbejde med omsorgs-, udviklings-, dannelses,- og læringsopgaver.

Uddannelsen skal sikre pædagoger, der kan tilgodese krav og behov fra mange typer af pædagogiske arbejdspladser. Det gælder eksempelvis vuggestuer, børnehavner, fritidshjem, og –klubber, kriminalforsorgen, folkeskolen, dagbehandlingstilbud, plejehjem, bosteder for mennesker med nedsatte funktionsevner, psykiatriske institutioner og krisecentre for voldsramte.

Evaluering af pædagoguddannelsen

Ane Halsboe-Jørgensen har sat gang i en evaluering af pædagoguddannelsen. Studerende, uddannelsesinstitutioner, arbejdsgivere, faglige organisationer m.fl. bliver involveret i evalueringen, som er et led i regeringens kvalitetsplan for pædagoguddannelsen.

Følgegruppe for pædagoguddannelsen

Aftale om en ny pædagoguddannelse

Den 26. september 2013 blev der indgået en aftale om en reform af pædagoguddannelsen. Det betyder, at kravene til både uddannelsesinstitutioner og de studerende øges. I aftalen er der fokus på højere faglighed og kvalitet samt øget specialisering.

Læs stemmeaftalen om reform af pædagoguddannelsen

Senest opdateret 18. juni 2020