Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2011

Publikationer 2011

Viser 1-30 af 82 resultater
Statens Voksenuddannelsesstøtte – statistik 2010
Statens Voksenuddannelsesstøtte – statistik 2010
Publiceringsdato 30. december 2011 Rapporten belyser Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) og udviklingen heri.
Bliv klogere på EU's forskningsprogram - EuroCenters kurser 2012
Bliv klogere på EU's forskningsprogram - EuroCenters kurser 2012
Publiceringsdato 14. december 2011 EuroCenters kursuskatalog 2012 består af en blanding af kendte og nye kurser om EU's forskningsprogram (FP7). Kataloget rummer bandt andet kurser om ansøgningsteknik, økonomi, intellektuelle rettigheder, koordinatorrollen og rapportering.
Universiteternes iværksætterbarometer 2010
Universiteternes iværksætterbarometer 2010
Publiceringsdato 12. december 2011 Iværksætterbarometret giver et overblik over det fokus, der er på de danske universiteter i forhold til at fremme entreprenørskab. Dette års iværksætterbarometer vil fokusere på tiltag på universiteterne og bringe data fra Fonden for Entreprenørskabs kortlægning af uddannelse i entreprenørskab.
eGuidance in Denmark: A new initiative to help more persons into education
eGuidance in Denmark: A new initiative to help more persons into education
Publiceringsdato 02. december 2011 Et interview med Kirsten Hahn Larsen, leder af eGuidance i Danmark. Publikationen findes på det engelske version af hjemmesiden.
Oversigt over bevillinger givet af Det Strategiske Forskningsråd 2010
Oversigt over bevillinger givet af Det Strategiske Forskningsråd 2010
Publiceringsdato 01. december 2011 Det Strategiske Forskningsråd ønsker med denne publikation at give en samlet oversigt over de forskningsaktiviteter, rådet har støttet i 2010.
Danmark som innovativ nation - Årsberetning fra Rådet for Teknologi og Innovation 2010
Danmark som innovativ nation - Årsberetning fra Rådet for Teknologi og Innovation 2010
Publiceringsdato 01. december 2011 I alt har regering og Folketing afsat mere end 3,5 milliarder kr. til indsatsen i perioden 2010-2013. Her i årsrapporten for 2010 præsenteres, hvordan rådet har prioriteret indsatsen i år.
Debatpjece, Det værdiskabende universitet
Debatpjece, Det værdiskabende universitet
Publiceringsdato 28. november 2011 Danmarks Forskningspolitiske Råd stiller skarpt på "Det værdiskabende universitet”.
Evaluering af forskerkarriereveje (2011)
Evaluering af forskerkarriereveje (2011)
Publiceringsdato 07. november 2011 Forskere er med til at skabe den viden, der er en forudsætning for væksten i en videnøkonomi som den danske. Derfor er det vigtigt for samfundet, at forskningssystemet er i stand til at tiltrække og fastholde de bedste talenter i en forskerkarriere.
Analyse af resultater af forskningsbevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd
Analyse af resultater af forskningsbevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd
Publiceringsdato 01. november 2011 Det Strategiske Forskningsråd har i september 2011 igangsat en mindre effektanalyse af afsluttede bevillinger med henblik på fortsat at sætte fokus på og forsøge at dokumentere effekten af den strategiske forsknings bidrag til velfærd og vækst.
Udfordringer for økonomisk forskning
Udfordringer for økonomisk forskning
Publiceringsdato 01. november 2011 Det Strategiske Forskningsråd giver med ”Udfordringer for økonomisk forskning” et overblik over centrale økonomiske forskningsudfordringer set i lyset af den aktuelle internationale finanskrise og danske vækstkrise.
Evaluering af virkemidlet "forskningsprojekter" (2011)
Evaluering af virkemidlet "forskningsprojekter" (2011)
Publiceringsdato 27. oktober 2011 Evaluering af virkemidlet ”forskningsprojekter” i Det Frie Forskningsråd
Tal om forskning, 2010
Tal om forskning, 2010
Publiceringsdato 25. oktober 2011 "Tal om forskning" er Forsknings- og Innovationsstyrelsens årlige bevillingsstatistik, der indeholder centrale bevillingstal for Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd, Rådet for Teknologi og Innovation, Danmarks Grundforskningsfond og Højteknologifonden.
EU-INFORMATION nr. 4 – oktober 2011
EU-INFORMATION nr. 4 – oktober 2011
Publiceringsdato 17. oktober 2011 I dette nummer af EU-INFORMATION zoomer vi ind på små og mellemstore virksomheder (SMV). Hvad er mulighederne for SMV’er i FP7? Hvad foretrækker de? Og hvad gør EuroCenter for at lette deres vej ind i internationale forskningsprojekter, hvor EU betaler en del af udgifterne?
Klynger er forskellige - klynge og netværkspolitik med fokus på klynge- og netværksledelse skaber økonomisk vækst
Klynger er forskellige - klynge og netværkspolitik med fokus på klynge- og netværksledelse skaber økonomisk vækst
Publiceringsdato 04. oktober 2011 Dansk sammenfatning af den engelsksprogede rapport, som viser at netværkspolitik med fokus på excellent klynge- og netværksledelse skaber økonomisk vækst
Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2009/10
Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2009/10
Publiceringsdato 27. september 2011 Mobilitetsstatistikken omfatter både danske og internationale udvekslingsstuderende og studerende, der tager en hel uddannelse i et andet land end deres hjemland.
Mindre virksomheders deltagelse i forskningsaktiviteter
Mindre virksomheders deltagelse i forskningsaktiviteter
Publiceringsdato 26. september 2011 Analyse af SMV-deltagelse i DSF-bevillinger og RTI’s forskningskuponordning
Manual for økonometriske effektmålinger af innovationspolitik
Manual for økonometriske effektmålinger af innovationspolitik
Publiceringsdato 14. september 2011 Innovationsmanualen er et tilbud til programejere, som arbejder med innovationspolitiske virkemidler, og som gerne vil måle og dokumentere effekten af deres politik.
Performanceregnskab for Videnskabsministeriets GTS-net 2011
Performanceregnskab for Videnskabsministeriets GTS-net 2011
Publiceringsdato 24. august 2011 2010 blev et godt år med en stigning i den samlede omsætning - 6 % stigning i forhold til 2009. Mest positive udvikling skete i forhold til FoU-omsætningen, der nu udgør 22 % af den samlede omsætning. GTS-nettet oplevede et fald i antallet af danske kunder og betjente i 2010 i ca. 21.000 kunder.
 Brugerundersøgelse: Studievalgs vejledning 2011
Brugerundersøgelse: Studievalgs vejledning 2011
Publiceringsdato 19. august 2011 Brugerundersøgelse blandt afgangselever på de gymnasiale uddannelser, august 2011
Fødevareplan – en plan for fødevareforskning, -udvikling og -demonstration
Fødevareplan – en plan for fødevareforskning, -udvikling og -demonstration
Publiceringsdato 19. august 2011 Videnskabsministeriet og Fødevareministeriet har med hjælp fra en faglig følgegruppe udarbejdet en ny plan for fødevareforskningen, der skal udvikle fødevareområdet.
Årsrapport 2010 - EU-programmerne for livslang læring for aktive unge
Årsrapport 2010 - EU-programmerne for livslang læring for aktive unge
Publiceringsdato 18. august 2011 Rapporten omhandler Comenius-programmet, Leonardo da Vinci-programmet, Erasmus-programmet, Grundtvig-programmet, Det tværgående program og Aktive Unge-programmet.
Bologna-processen 2020
Bologna-processen 2020
Publiceringsdato 18. august 2011 Bologna-processen frem mod 2020 – et nyt tiår for europæisk videregående uddannelse.
Danmarks Forskningspolitiske Råd Årsrapport 2010
Danmarks Forskningspolitiske Råd Årsrapport 2010
Publiceringsdato 10. august 2011 Viden - Vækst - Velstand
Statusrapport 2011
Statusrapport 2011
Publiceringsdato 04. august 2011 Samlet statusrapport over bevillinger i Det Strategiske Forskningsråds programkomite for bæredygtig energi og miljø 2004-2010.
EU-INFORMATION nr. 3 – Juli 2011
EU-INFORMATION nr. 3 – Juli 2011
Publiceringsdato 19. juli 2011 I dette nummer af EU-INFORMATION sætter vi fokus på Danmarks deltagelse i EU's forskningsprogram (FP7) og bringer en række artikler, der dykker ned i forskellige tal om Danmarks evne til at få de eftertragtede midler.
Kommercialisering af forskningsresultater - Statistik 2010
Kommercialisering af forskningsresultater - Statistik 2010
Publiceringsdato 19. juli 2011 Kommercialisering af forskningsresultater - Statistik 2010
Økonomiske effekter af erhvervslivets forskningssamarbejde med offentlige videninstitutioner
Økonomiske effekter af erhvervslivets forskningssamarbejde med offentlige videninstitutioner
Publiceringsdato 11. juli 2011 Rapporten estimerer, at der i Danmark kan skabes højere produktivitet per medarbejder i forsknings- og udviklingsaktive virksomheder uden samspil, hvis de indgik vidensamspil med universiteter, GTS-institutter eller andre offentlige videninstitutioner.
Det Frie Forskningsråds årsrapport 2010
Det Frie Forskningsråds årsrapport 2010
Publiceringsdato 06. juli 2011 I rapporten kan du læse om Det Frie Forskningsråds mange initiativer og aktiviteter i 2010, blandt andet hvad den nye forskningsrådslov har betydet og lancering af forskerkarriereprogrammet Sapere Aude.
Rapport om Handelshøjskolen i København (2010/2011)
Rapport om Handelshøjskolen i København (2010/2011)
Publiceringsdato 29. juni 2011 Tilsynsmøde d. 8. marts 2011.
Årsberetning 2010 - Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed
Årsberetning 2010 - Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed
Publiceringsdato 24. juni 2011 I løbet af 2010 er der indbragt elleve sager, og derudover har UVVU arbejdet videre med tre sager fra 2009. Der er kommet afgørelse i syv af sagerne. Der ikke udtalt videnskabelig uredelighed i nogen af dem.