Gå til indhold

Indplacering af kvalifikationer

Her kan du læse om, hvordan konkrete uddannelsesbeviser og grader bliver indplaceret i rammen, hvordan indplaceringen kvalitetssikres, og hvordan de enkelte uddannelsesbeviser og grader får påtegnet et niveau.

I kvalifikationsrammen for livslang læring er de enkelte uddannelsesbeviser og grader indplaceret på et af rammens otte niveauer. Ved indplaceringen sammenlignes det enkelte bevis eller den enkelte grad med en niveaubeskrivelse for et niveau. Niveaubeskrivelserne er bygget op om begreberne viden, færdigheder og kompetencer.


Uddannelsesbeviser og beviser for supplerende kvalifikationer

Uddannelsesbeviserne for folkeskolens afgangsprøve, gymnasiale uddannelsesbeviser, erhvervsuddannelsesbeviser, beviser for visse maritime uddannelser, beviser for forberedende voksenundervisning, beviser for almen voksenuddannelse samt beviser for arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag er indplaceret i kvalifikationsrammen for livslang læring på niveauerne fra 1-5. 


Grader

Inden for de videregående uddannelser udstedes erhvervsakademigraden, bachelorgraden, professionsbachelorgraden, kandidatgraden og ph.d.-graden. Inden for videre- og efteruddannelsessystemet udstedes akademigraden, diplomgraden og mastergraden. Graderne er indplaceret i kvalifikationsrammen for livslang læring på niveauerne fra 5 til 8 via kvalifikationsrammen for videregående uddannelser. Niveaubeskrivelserne for niveau 6 til 8 svarer til niveaubeskrivelserne i rammen for videregående uddannelser.


Konkret indplacering

Den konkrete indplacering af et uddannelsesbevis eller en grad følger en række principper og procedurer:

Der er også tilrettelagt procedurer for:


Se også

Senest opdateret 12. december 2022