Gå til indhold

Klager over merit m.v. – Kvalifikationsnævnet

Kvalifikationsnævnet behandler klager over danske uddannelsesinstitutioners afgørelser om merit og om anerkendelse af realkompetence. Uddannelsesinstitutionen skal give ansøgeren klagevejledning.

Vejledning for uddannelsesinstitutioner:


Vejledning for uddannelsessøgende:

  • Forhåndsmerit
    Læs om mulighederne for at klage over en afgørelse om merit på baggrund af en kommende studieperiode i Danmark eller udlandet.