Gå til indhold

OPU-ordningen

OPU står for oplæring i udlandet. Ordningen giver danske elever på de grundlæggende erhvervsuddannelser, landbrugsuddannelser og social- og sundhedsuddannelser tilskud til oplæringsophold i udlandet.

OPU_AarhusTech3988.jpg

Hvad er oplæring i udlandet?

OPU-ordningen, der hidtil har været kendt som PIU-ordningen, er et dansk mobilitetsprogram, der giver elever på danske erhvervsuddannelser mulighed for at komme på oplæringsophold i udlandet, når de har afsluttet grundforløbet på deres uddannelse. Gennem ordningen kan den danske arbejdsgiver eller eleven/lærlingen selv opnå økonomisk tilskud til udlandsopholdet.

Oplæringsophold i udlandet giver eleven/lærlingen erfaringer og kompetencer, som eleven/lærlingen kan bruge til at søge oplæringsplads såvel som jobs i både Danmark og udlandet. 

Hvem tager på oplæring i udlandet?

Hvert år benytter ca. 1500 elever sig af OPU-ordningen og rejser inden- og udenfor Europa. Ordningen gælder for:

  • Alle elever under erhvervsuddannelse, herunder EUX, på tekniske skoler og handelsskoler, landbrugsskoler og social- og sundhedsskoler m.v., når grundforløbet er gennemført
  • Elever i skoleoplæring på et skoleoplæringscenter
  • Alle med EUD-oplæringsplads i danske virksomheder

Hvorhen og hvor længe?

Et OPU-ophold kan foregå overalt i verden med undtagelse af de lande som Udenrigsministeriet fraråder rejse til af sikkerhedsmæssige årsager. Eleven/lærlingen kan tage hele sin oplæring i udlandet eller blot dele af den. Udstationeringer fra danske oplæringsvirksomheder skal dog vare mindst en måned, hvis opholdet skal berettige til økonomisk støtte fra AUB. For ophold for elever uden dansk uddannelsesaftale er der ingen minimumsvarighed.  

De mest populære destinationer er Tyskland og de engelsktalende lande. I top 10 findes eksempelvis Australien og USA, men også lande som Tanzania og Island har oplevet stigende interesse fra eleverne/lærlingene de seneste år.

Hvordan kommer eleven/lærlingen i oplæring i udlandet?

Først og fremmest skal eleven/lærlingen finde en oplæringsplads, og dernæst skal opholdet godkendes som en del af uddannelsen. OPU-opholdet kan forløbe på to måder afhængigt af, om eleven/lærlingen udsendes fra sin skole eller af en dansk arbejdsgiver:

På erhvervsskolerne er der OPU-vejledere, som kan hjælpe uanset hvilket ophold, eleven/lærlingen skal af sted på. Har eleven ikke en dansk læreplads, kan eleven henvende sig til sin skole og skolens internationale koordinator/OPU-vejleder. Her kan eleven få hjælp til at komme i beskæftigelse i udlandet. Ved udstationering kan eleven henvende sig til sin danske arbejdsgiver, som hjælper med at etablere kontakt til et udenlandsk lærested.

Hvem betaler for oplæringsopholdet?

OPU-ordningen er finansieret af AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Tilskuddet hjælper (helt eller delvist) med at dække elevens/lærlingens udgifter i forbindelse med opholdet. Hvis eleven har en dansk læreplads udbetales tilskuddet fra AUB til den danske arbejdsgiver. Hvis eleven modsat ikke har en dansk læreplads udbetales tilskuddet fra AUB til eleven selv.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har til opgave at informere elever/lærlinge, arbejdsgivere og erhvervsskoler om OPU-ordningen samt koordinere og udvikle brugen af ordningen.

Hvordan forbereder man eleven til et OPU-ophold?

De fleste elever/lærlinge, der rejser ud, kommer hjem med en stor faglig og personlig oplevelse i bagagen. Eleverne/lærlingene skal dog være forberedte på, at de kan møde modgang og problemer undervejs, og at de selv skal være i stand til at løse dem. Det er vigtigt, at eleven/lærlingen gør sig grundige overvejelser om praktiske og personlige forhold forud for rejsen.

I Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har vi samlet al nødvendig information, gode råd og forskelligt inspirationsmateriale på vores platform 'Grib Verden', der er henvendt til eleverne/lærlingene selv. Vi anbefaler, at I henviser eleverne/lærlingene til at benytte sig af sidens mange muligheder for at finde hjælp og inspiration i forbindelse med et OPU-ophold  

Hvad er OPU-konkurrencen? 

Hvert år afholder Uddannelses- og Forskningsstyrelsen en konkurrence, hvor erhvervsskoleelever kan lave en film eller skrive en historie om deres oplevelser og erfaringer fra deres udenlandsophold. Konkurrencen skal synliggøre, hvad elever kan få ud af et oplæringsophold i udlandet og motivere flere unge til at gøre brug af OPU-ordningen undervejs i deres uddannelse. 


Acceptér marketing cookies for at se denne video.

Tillad venligst alle cookies for at se denne video.

Læs mere...

Kontakt

Lars Møller Bentsen
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 26
Email: lmb@ufm.dk
Lise Frank
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 73
Email: lifr@ufm.dk

Handlinger tilknyttet webside

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Senest opdateret 23. juni 2024