Gå til indhold

PIU-ordningen

PIU står for Praktik I Udlandet. Ordningen giver danske elever på de grundlæggende erhvervsuddannelser, landbrugsuddannelser og social- og sundhedsuddannelser tilskud til praktikophold i udlandet.
Kontakt
Lars Møller Bentsen
International rådgiver
Tlf.: +45 72 31 89 26
Email: LMB@ufm.dk
Lise Frank
Fuldmægtig
Tlf.: +45 72 31 88 73
Email: lifr@ufm.dk

Hvad er Praktik I Udlandet?

PIU-ordningen er et dansk mobilitetsprogram, der giver elever på danske erhvervsuddannelser mulighed for at komme på praktikophold i udlandet, når de har afsluttet grundforløbet på deres uddannelse. Gennem ordningen kan den danske arbejdsgiver eller eleven selv opnå økonomisk tilskud til udenlandsopholdet.

Praktikophold i udlandet giver eleven erfaringer og kompetencer, som eleven kan bruge til at søge praktikpladser såvel som jobs i både Danmark og udlandet. 

Hvem tager på Praktik I Udlandet?

Hvert år benytter ca. 1500 elever sig af PIU-ordningen og rejser inden- og udenfor Europa. Ordningen gælder for:

  • Alle elever under erhvervsuddannelse, herunder EUX, på tekniske skoler og handelsskoler, landbrugsskoler og social- og sundhedsskoler m.v., når grundforløbet er gennemført
  • Elever i skolepraktik på et praktikcenter
  • Alle med EUD-praktikplads i danske virksomheder

Hvorhen og hvor længe?

Et PIU-ophold kan foregå overalt i verden med undtagelse af de lande som Udenrigsministeriet fraråder rejse til af sikkerhedsmæssige årsager. Eleven kan tage hele sin praktik i udlandet eller blot dele af den. Opholdet skal dog vare mindst en måned.

De mest populære destinationer blandt eleverne er Tyskland og de engelsktalende lande. I top 10 findes eksempelvis Australien og USA, men også lande som Tanzania og Island har oplevet stigende interesse fra eleverne de seneste år.

Hvordan kommer eleven i Praktik I Udlandet?

Først og fremmest skal eleven finde en praktikplads, og dernæst skal opholdet godkendes som en del af uddannelsen. PIU-opholdet kan forløbe på to måder afhængigt af om eleven udsendes af sin skole eller af en dansk arbejdsgiver:

På erhvervsskolerne er der PIU-vejledere, som kan hjælpe uanset hvilket ophold, som eleven skal af sted på. Ved en skoleudsendelse  kan eleven henvende sig til sin skole og skolens internationale koordinator. Her kan eleven få hjælp til at komme i skoleudsendt praktik i udlandet. Ved udstationering kan eleven henvende sig til sin danske arbejdsgiver, som hjælper med at etablere kontakt til et udenlandsk praktiksted.

Hvem betaler for praktikopholdet?

PIU-ordningen er finansieret af AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Tilskuddet hjælper (helt eller delvist) med at dække elevens udgifter i forbindelse med opholdet. Hvis eleven har en dansk praktikplads udbetales tilskuddet fra AUB til den danske arbejdsgiver. Hvis eleven modsat ikke har en dansk praktikplads udbetales tilskuddet fra AUB til eleven selv.

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har til opgave at informere elever, arbejdsgivere og erhvervsskoler om PIU-ordningen og at koordinere og udvikle brugen af ordningen.

Hvordan forbereder man eleven til et PIU-ophold

De fleste elever, der rejser ud, kommer hjem med en stor faglig og personlig oplevelse i bagagen. Eleverne skal dog være forberedte på, at de kan møde modgang og problemer undervejs, og at de selv skal være i stand til at løse dem. Det er vigtigt, at eleven gør sig grundige overvejelser om praktiske og personlige forhold forud for rejsen.

I Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har vi samlet al nødvendig information, gode råd og forskelligt inspirationsmateriale på vores platform 'Grib Verden', der er henvendt til eleverne selv. Vi anbefaler, at I henviser eleverne til at benytte sig af sidens mange muligheder for at finde hjælp og inspiration i forbindelse med et PIU-ophold  

Film og historier fra tidligere års PIU-konkurrencer 

Hvert år afholder Uddannelses- og Forskningsstyrelsen en konkurrence, hvor erhvervsskoleelever kan lave en film eller skrive en historie om deres oplevelser og erfaringer fra deres udenlandsophold. Konkurrencen skal synliggøre, hvad elever kan få ud af et praktikophold i udlandet og motivere flere unge til at gøre brug af PIU-ordningen undervejs i deres uddannelse. Her kan du se et udpluk af materialet fra tidligere vindere af konkurrencen.

Her kan du se en animationsfilm om PIU-ordningen, som med fordel kan anvendes som informationsmateriale ved orienteringsarrangementer eller i vejledningen af eleverne:

Læs mere...

Senest opdateret 07. december 2021