Gå til indhold

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har til formål at fremme udviklingen af dansk forskning, teknologiudvikling og innovation til gavn for samfundet.

Aktuelt

Arrangementer

Vis alle

Projekter

Universiteter for fremtiden: Tyve år med universitetsloven

Universiteter for fremtiden

Danske universiteter er centrale i opretholdelsen af Danmarks velstand, velfærd og demokrati og for udviklingen af løsninger på store samfundsudfordringer. DFiR undersøger i anledning af 20-året for universitetsloven fra 2003, om sektorens styrings- og finansieringsstruktur er fremtidssikret.

Læs rapporten Universiteter for fremtiden her

Om DFIR

Medlemmer

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd består af en formand og otte medlemmer, der alle er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren i deres personlige egenskab. Det nuværende råd er udpeget pr. 1. april 2023 med professor Frede Blaabjerg som formand.

Rådets medlemmer er:

  • Formand, Professor Frede Blaabjerg, Aalborg Universitet
  • Professor, centerleder Mette Birkedal Bruun, Københavns Universitet
  • Professor, direktør Jes Broeng, Danmarks Tekniske Universitet
  • Professor, centerleder Tine Jess, Aalborg Universitet
  • Programchef Poul Toft Frederiksen, Poul Due Jensens Fond, Grundfos
  • Direktør Steffen Bohni, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  • COO Søren Nedergaard, Novo Nordisk Fonden
  • Professor, rektor Lene Tanggaard, Designskolen Kolding
  • Dekan Christine Nellemann, DTU
Forsiden af DFiR's årsrapport 2022

Årsrapport 2022

I årsrapporten for 2022 har DFiR formuleret fem pejlemærker for dansk forsknings- og innovationspolitik, der kan hjælpe til at justere balancerne i forsknings- og innovationssystemet. Derudover indeholder årsrapporten bl.a. et farvel til de netop afgåede rådsmedlemmer, samt en gennemgang af rådets projekter og aktiviteter i 2022 med særligt fokus på de to jubilæumsprojekter, "Universiteter for fremtiden" og "Praksis ind i forskning - forskning ud i praksis", der udkommer i løbet af foråret 2023.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. februar 2024