Du er her: Forside Lovstof Gældende love og regler Uddannelser

Uddannelser

Erhvervsakademiuddannelser
Love og bekendtgørelser vedrørende erhvervsakademiuddannelserne og erhvervsakademierne
Professionsbacheloruddannelser
Love og bekendtgørelser vedrørende professionsbacheloruddannelserne og professionshøjskolerne
Maritime uddannelser
Love og bekendtgørelser vedrørende de maritime uddannelser
Kunstneriske uddannelser
Love og bekendtgørelser vedrørende de videregående kunstneriske uddannelser
Universitetsuddannelser
Gældende love og bekendtgørelser vedrørende uddannelse på universiteterne
Efter- og videreuddannelser
Love og bekendtgørelser
Forskeruddannelse (ph.d.)
Gældende regler for ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner
Udenlandske uddannelser
Der er ved lov fastsat regler for vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser og erhvervsmæssige kvalifikationer.
Adgangsbekendtgørelser
Bekendtgørelser om adgang m.v. til bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne
Uddannelsesbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne
Eksamensbekendtgørelsen
Bekendtgørelsen om eksamen og censur ved universitetsuddannelser
Karakterbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om karakterskala og anden bedømmelse ved universitetsuddannelser (karakterbekendtgørelsen)
Masterbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om masteruddannelser ved universiteterne (masterbekendtgørelsen)
Deltidsbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)
Bekendtgørelse om digital kommunikation for universiteterne
Bekendtgørelse om digital kommunikation for universiteterne
Hyrdebrev om ekstern bedømmelse (censur) på universitetsuddannelserne
Adgangsbekendtgørelsen
Bekendtgørelse om adgang til erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (LEP-loven)
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog
Bekendtgørelse nr. 354 af 7. april 2017 om uddannelsen til professionsbachelor som pædagog