Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2013

Publikationer 2013

Viser 1-60 af 61 resultater
Kommercialisering af forskningsresultater – Statistik 2012
Kommercialisering af forskningsresultater – Statistik 2012
Publiceringsdato 18. december 2013 Kommercialisering af forskningsresultater – Statistik 2012
Samfundsøkonomiske effekter af innovationsstrategien
Samfundsøkonomiske effekter af innovationsstrategien
Publiceringsdato 16. december 2013 Indfrielse af tre overordnede målsætninger i Danmarks innovationsstrategi vil på sigt betyde store samfundsøkonomiske gevinster. Det viser en ny rapport Samfundsøkonomiske effekter af innovationsstrategien, udarbejdet af DAMVAD på vegne af Styrelsen for Forskning og Innovation.
Rapport om tematisk tilsyn med studienævnenes afgørelsesvirksomhed
Rapport om tematisk tilsyn med studienævnenes afgørelsesvirksomhed
Publiceringsdato 12. december 2013 Styrelsen for Videregående Uddannelser har i 2013 gennemført et tematisk tilsyn med den afgørelsesvirksomhed, der varetages af universiteternes studienævn. Studienævnene træffer afgørelse i et stort antal konkrete sager, hvor studerende søger om merit eller dispensation.
Registerforskning - nye muligheder og nye udfordringer
Registerforskning - nye muligheder og nye udfordringer
Publiceringsdato 05. december 2013 Udvalget vedrørende reorganisering og styrkelse af registerforskningen har udarbejdet et forslag til udviklingen registerforskningen i Danmark.
525 milliarder kroner til forskning og innovation
525 milliarder kroner til forskning og innovation
Publiceringsdato 04. december 2013 Folderen beskriver de forskellige muligheder i EU's forsknings- og innovationsprogram, Horizon 2020.
Erhvervslivets investeringer i forskning, udvikling og innovation i Danmark 2013
Erhvervslivets investeringer i forskning, udvikling og innovation i Danmark 2013
Publiceringsdato 14. november 2013 Dette års prognose for erhvervslivets investeringer i forskning, udvikling og innovation (FUI) tegner et fortsat positivt billede i FoU-investeringerne. Det forventes FoU-investeringer stiger i 2012 og 2013.
Årsberetning for Rådet for Teknologi og Innovation for 2012
Årsberetning for Rådet for Teknologi og Innovation for 2012
Publiceringsdato 07. november 2013 I 2012 har rådet blandt andet indgået nye resultatkontrakter med de 9 GTS-institutter, igangsat et nyt stort SPIR-partnerskab og støttet en lang række store og mindre innovationsprojekter i danske virksomheder, det fremgår af Årsberetningen for Rådet for Teknologi og Innovation for 2012.
Tal om forskning 2012
Tal om forskning 2012
Publiceringsdato 06. november 2013 "Tal om forskning" er Styrelsen for Forskning og Innovations årlige bevillingsstatistik, og fortæller alt hvad du vil vide om forskningsbevillinger.
Analyse af tre danske innovationsordninger
Analyse af tre danske innovationsordninger
Publiceringsdato 01. november 2013 Kompendiet indeholder effektmålinger af Videnpilotordningen, ErhvervsPhD-ordningen og Innovationskonsortier til et unikt indblik i innovationspolitik.
EU-INFORMATION nr. 4 - oktober 2013
EU-INFORMATION nr. 4 - oktober 2013
Publiceringsdato 24. oktober 2013 Magasinet stiller skarpt på mulighederne for at søge midler til forskning og innovation fra det nye, europæiske forsknings- og innovationsprogram, Horizon 2020. Den 11. december 2013 lyder startskuddet for den første ansøgningsrunde i Horizon 2020.
An evaluation of the Danish Innovation Assistant Programme - En effektmåling af Videnpilotordningen
An evaluation of the Danish Innovation Assistant Programme - En effektmåling af Videnpilotordningen
Publiceringsdato 30. september 2013 En ny effektmåling, foretaget efter state-of-the-art forskningsmetoder, finder kortvarige beskæftigelseseffekter, men kan ikke påvise statistisk signifikant positiv udvikling for deltagende virksomheder
Afdækning af kompetencebehov til offshorebranchen
Afdækning af kompetencebehov til offshorebranchen
Publiceringsdato 27. september 2013 En arbejdsgruppe nedsat af regeringen i forlængelse af vækstplanen for Det Blå Danmark præsenterer 21 forslag til initiativer, der kan imødekomme offshorebranchens behov for kvalificerede medarbejdere.
INNO+ Det Innovative Danmark
INNO+ Det Innovative Danmark
Publiceringsdato 26. september 2013 INNO+-kataloget er et inspirations- og prioriteringsgrundlag, som identificerer indsatsområder for strategiske investeringer i innovation.
Innovationsnetværk Danmark - Performanceregnskab 2013
Innovationsnetværk Danmark - Performanceregnskab 2013
Publiceringsdato 25. september 2013 I 2012 skabte Innovationsnetværk Danmarks 22 landsdækkende netværk innovation i 870 virksomheder. Det er det hidtil bedste resultat i netværkenes historie.
InnovationSTORM 2013
InnovationSTORM 2013
Publiceringsdato 24. september 2013 Rådet for Teknologi og Innovation er stolte af at præsentere nogle af de mange virksomheder, der dagligt stormer Danmark med innovationer. Publikationen viser 25 af de mange innovative produkter, processer og services, som er udviklet i danske virksomheder.
De skjulte helte - Produktivitetssucceser i dansk industri
De skjulte helte - Produktivitetssucceser i dansk industri
Publiceringsdato 19. september 2013 Succesfulde danske industrivirksomheder har klaret sig godt gennem den økonomiske krise ved at vise en vilje til vækst, en stærk orientering imod omverdenen samt internationale værdikæder og et konstant fokus på værdiskabelse i samarbejde med deres kunder. Det viser analysen ”De skjulte helte”.
Samlet statusrapport 2013 - Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø
Samlet statusrapport 2013 - Programkomiteen for Bæredygtig Energi og Miljø
Publiceringsdato 02. september 2013 Oversigt over samtlige bevilgede projekter fra 2004-2012 og status for 93 igangværende projekter
Internationale studerendes karriereplaner
Internationale studerendes karriereplaner
Publiceringsdato 31. august 2013 Undersøgelse om internationale studerende i Danmarks karriereplaner, udarbejdet af Damvad.
Performanceregnskab for GTS-net 2013
Performanceregnskab for GTS-net 2013
Publiceringsdato 28. august 2013 Over 19.000 danske virksomheder har i 2010-2012 fået hjælp og rådgivning til at anvende ny forskning og teknologi til udvikling af produkter og services fra de ni Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter (GTS), der modtog en milliard kroner af regeringen til formålet.
EU INFORMATION nr. 3 - juli 2013
EU INFORMATION nr. 3 - juli 2013
Publiceringsdato 15. juli 2013 Horizon 2020 er i fokus i dette nummer af EU-INFORMATION. Du kan bl.a. læse om kick-off konferencen ”Nutidens udfordringer – fremtidens løsninger” og få information om de nye referencegrupper nedsat af Styrelsen for Forskning og Innovation. Du kan også læse mere om rådgivningsnetværket EU-DK Support
The Effect of the Industrial PhD Programme on Employment and Income
The Effect of the Industrial PhD Programme on Employment and Income
Publiceringsdato 10. juli 2013 Ny undersøgelse viser, at beskæftigelsen blandt færdige ErhvervsPhD’er er høj. Rapporten er på engelsk med et dansk resumé (summary)
Uddannelsesmødet 2013
Uddannelsesmødet 2013
Publiceringsdato 05. juli 2013 Konferencerapport fra det årlige Uddannelsesmøde 2013.
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2013
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2013
Publiceringsdato 25. juni 2013 Performanceregnskabet for innovationsmiljøerne 2013 viser en styrket performance målt på antal exits og tilbagebetaling af statslige investeringer i 2012. Performanceregnskabet har hovedfokus på de seneste fem års resultater og indeholder samtidig en række cases fra innovationsmiljøprogrammet.
Beretning for 2012 om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.
Beretning for 2012 om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.
Publiceringsdato 25. juni 2013 Beretningen fortæller om, hvordan det går med at vurdere og anerkende udenlandske uddannelser og erhvervsmæssige kvalifikationer i Danmark.
Energi13
Energi13
Publiceringsdato 20. juni 2013 Årsrapport for de danske energiforskningsprogrammer
Internationaliseringshandlingsplan: Øget indsigt gennem globalt udsyn
Internationaliseringshandlingsplan: Øget indsigt gennem globalt udsyn
Publiceringsdato 14. juni 2013 Regeringens første del af handlingsplan for internationalisering på uddannelsesområdet 'Øget indsigt gennem globalt udsyn - flere studerende på studieophold i udlandet, styrkede internationale læringsmiljøer og bedre fremmedsprogskompetencer'.
Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2011/12
Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2011/12
Publiceringsdato 16. maj 2013 Mobilitetsstatistikken omfatter både danske og internationale udvekslingsstuderende og studerende, der tager en hel uddannelse i et andet land end deres hjemland.
Evaluering af erhvervsakademistrukturen
Evaluering af erhvervsakademistrukturen
Publiceringsdato 09. maj 2013 En evaluering af erhvervsakademistrukturen.
Uddannelsessamarbejde med vækstlande
Uddannelsessamarbejde med vækstlande
Publiceringsdato 07. maj 2013 Rapporten sammenfatter de overordnede resultater fra en kortlægning udført i januar 2013 om de videregående uddannelsesinstitutioners uddannelsessamarbejde med ni vækstlande.
Evaluering af HF-Søfart
Evaluering af HF-Søfart
Publiceringsdato 03. maj 2013 En evaluering af ungdomsuddannelsen HF-Søfart.
EU-INFORMATION nr. 2 - april 2013
EU-INFORMATION nr. 2 - april 2013
Publiceringsdato 03. maj 2013 Hvilken rolle får innovationen i Horizon 2020? Hvilke nye EU-programmer og -fonde er på vej? Få svaret i dette nummer af EU-INFORMATION, hvor vi også ser nærmere på et nyt rådgivernetværk, der skal gøre det nemmere for forskerne og erhvervslivet at komme med i Horizon 2020.
Strategi for samarbejde om Danmarks klynge- og netværksindsats
Strategi for samarbejde om Danmarks klynge- og netværksindsats
Publiceringsdato 30. april 2013 Otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL har udarbejdet en fælles strategi for, hvordan en effektiv klyngeindsats kan bidrage til, at vi får skabt fremtidens stærke konkurrencedygtige og innovative virksomheder.
Tilsynsrapport om Københavns Universitet
Tilsynsrapport om Københavns Universitet
Publiceringsdato 29. april 2013 Tilsynsrapporten indeholder baggrundsinformation om Københavns Universitet, som skrevet af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering til brug for tilsynsmødet med universitetet den 8. marts 2013.
Tilsynsrapport om Copenhagen Business School
Tilsynsrapport om Copenhagen Business School
Publiceringsdato 29. april 2013 Tilsynsrapporten indeholder baggrundsinformation om Copenhagen Business School, som skrevet af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering til brug for tilsynsmødet med universitetet den 4. marts 2013.
Tilsynsrapport om IT-Universitetet
Tilsynsrapport om IT-Universitetet
Publiceringsdato 17. april 2013 Tilsynsrapporten indeholder baggrundsinformation om IT- Universitetet, som skrevet af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering til brug for tilsynsmødet med universitetet den 29.januar 2013.
Tilsynsrapport om Aarhus Universitet
Tilsynsrapport om Aarhus Universitet
Publiceringsdato 17. april 2013 Tilsynsrapporten indeholder baggrundsinformation om Aarhus Universitet, som skrevet af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering til brug for tilsynsmødet med universitetet den 5. februar 2013.
Årsrapport for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 2012
Årsrapport for Styrelsen for Universiteter og Internationalisering 2012
Publiceringsdato 15. april 2013
Årsrapport 2012 - Styrelsen for Forskning og Innovation
Årsrapport 2012 - Styrelsen for Forskning og Innovation
Publiceringsdato 15. april 2013 Årsrapporten har til formål at informere Uddannelsesministeriet, Rigsrevisionen og Finansministeriet om styrelsens faglige og økonomiske resultater.
Årsrapport for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte 2012
Årsrapport for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte 2012
Publiceringsdato 15. april 2013
Årsrapport for EU-programmerne for Livslang Læring og Aktive Unge 2012
Årsrapport for EU-programmerne for Livslang Læring og Aktive Unge 2012
Publiceringsdato 10. april 2013 Rapporten indeholder information og statistik om EUs programmer for Livslang Læring og Aktive Unge samt artikler om udvalgte projekter, der har modtaget tilskud fra programmerne.
Pædagogisk arbejde med demokratiforståelse
Pædagogisk arbejde med demokratiforståelse
Publiceringsdato 08. april 2013 - Idékatalog til studerende på pædagoguddannelsen
Hvad er strategisk forskning - en præsentation af Det Strategiske Forskningsråd
Hvad er strategisk forskning - en præsentation af Det Strategiske Forskningsråd
Publiceringsdato 01. april 2013 I denne folder kan du læse kort om strategisk forskning og Det Strategiske Forskningsråd.
Beretning fra Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 2012
Beretning fra Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 2012
Publiceringsdato 01. april 2013 I 2012 har rådet, udover de udpegede strategiområder fra 2011 ligeledes sat fokus på en række brede temaer som arbejdsmarkedesrelevans, internationalisering og uddannelse af flere unge
Tilsynsrapport om Syddansk Universitet
Tilsynsrapport om Syddansk Universitet
Publiceringsdato 22. marts 2013 Nærværende rapport indeholder baggrundsinformation om Syddansk Universitet, beskrevet af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, til brug for tilsynsmødet med universitetet den 23. november 2012.
Tilsynsrapport om Danmarks Tekniske Universitet
Tilsynsrapport om Danmarks Tekniske Universitet
Publiceringsdato 22. marts 2013 Nærværende rapport indeholder baggrundsinformation om Danmarks Tekniske Universitet, skrevet af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, til brug for tilsynsmødet med universitetet den 30. november 2012.
Tilsynsrapport om Aalborg Universitet
Tilsynsrapport om Aalborg Universitet
Publiceringsdato 22. marts 2013 Tilsynsrapporten indeholder baggrundsinformation om Aalborg Universitet, som skrevet af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering til brug for tilsynsmødet med universitetet den 15. november 2012.
Tilsynsrapport om Roskilde Universitet
Tilsynsrapport om Roskilde Universitet
Publiceringsdato 22. marts 2013 Nærværende rapport indeholder baggrundsinformation om Roskilde Universitet, skrevet af Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, til brug for tilsynsmødet med universitetet den 20. december 2012.
Danmarks Forskningspolitiske Råds årsrapport 2012
Danmarks Forskningspolitiske Råds årsrapport 2012
Publiceringsdato 21. marts 2013 Det værdiskabende universitet. Rådet har i 2012 sat fokus på, hvordan vi kan styrke den forskningsbaserede uddannelse ved universiteterne. Desuden har rådet i 2012 arbejdet med temaet internationalisering af universiteter og dansk forskning.
Det Strategiske Forskningsråds Årsskrift 2012/2013
Det Strategiske Forskningsråds Årsskrift 2012/2013
Publiceringsdato 21. marts 2013 Hvordan ser fremtidens kartoffel ud? Kan man oplade elbiler trådløst? Hvordan forbedrer man kræftscreening? Rådets årsskrift indeholder overblik over prioriteringer 2013, bevillinger givet i 2012 og eksempler på strategisk forskning.
ErhvervsPhD-ordningen - en videnindsamling
ErhvervsPhD-ordningen - en videnindsamling
Publiceringsdato 19. marts 2013 Styrelsen for Forskning og Innovation har gennemført en videnindsamling for at lære mere om, hvordan studerende og vejledere oplever at indgå i ErhvervsPhD-ordningen, og om hvordan projekterne er organiseret i praksis.
Det Frie Forskningsråds Årsrapport 2012
Det Frie Forskningsråds Årsrapport 2012
Publiceringsdato 14. marts 2013 Det Frie forskningsråd skal støtte den fremragende forskning i Danmark. Med udmøntningen af 1,2 mia. kr. i 2012 har Det Frie Forskningsråd igen gødet jorden for forskningsnybrud inden for alle faglige felter.
Køn og Forskning i Det Frie Forskningsråd
Køn og Forskning i Det Frie Forskningsråd
Publiceringsdato 13. marts 2013 Rapporten har til formål at give et overblik over centrale emner og relevant datamateriale vedrørende kønsfordelingen i den danske forskningsverden. Desuden ser den nærmere på kønsaspektet i forhold til Det Frie Forskningsråds praksis.
Analyse af samfundsøkonomisk gevinst ved tiltrækning og fastholdelse af internationale studerende
Analyse af samfundsøkonomisk gevinst ved tiltrækning og fastholdelse af internationale studerende
Publiceringsdato 12. marts 2013 Analyse gennemført af Danish Rational Economic Agents Model (DREAM) med henblik på at belyse samfundsøkonomiske gevinster ved at tiltrække internationale studerende til kandidatuddannelser
Frafald på læreruddannelsen
Frafald på læreruddannelsen
Publiceringsdato 06. marts 2013 En undersøgelse om årsager til frafald på 2006-læreruddannelsen.
Evaluering af det strategiske forskningsprogram NABIIT
Evaluering af det strategiske forskningsprogram NABIIT
Publiceringsdato 05. marts 2013 Et uafhængigt ekspertpanel har gennemført en evaluering af Det Strategiske Forskningsråds nano-, bio- og IKT-program NABIIT. Panelet anbefaler kraftigt, at programmet fortsætter.
Bedre igennem uddannelserne - Reform af SU-systemet
Bedre igennem uddannelserne - Reform af SU-systemet
Publiceringsdato 19. februar 2013 Regeringen har præsenteret en SU-reform, der skal få de studerende hurtigere og bedre gennem uddannelsessystemet.
SU-støtte og SU-gæld 2011
SU-støtte og SU-gæld 2011
Publiceringsdato 12. februar 2013 Publikationen indeholder statistik om dem, der fik tildelt SU-støtte i 2011 og dem, der havde SU-gæld ved udgangen af 2011. Udviklingen gennem de seneste år bliver også belyst.
EU-INFORMATION nr. 1 - januar 2013
EU-INFORMATION nr. 1 - januar 2013
Publiceringsdato 29. januar 2013 Danmark klarer sig godt i FP7 - vi går bag tallene for IKT og ERC. Tre forskere fortæller, hvordan de bruger EuroCenters ansøgningsvejledning til at komme igennem med deres EU-ansøgninger. Læs også om EuroCenters kurser, der stiller skarpt på FP7 i foråret og Horizon 2020 i efteråret.
Bliv skarp på EU's forskningsprogrammer
Bliv skarp på EU's forskningsprogrammer
Publiceringsdato 07. januar 2013 I EuroCenters kursuskatalog 2013 har vi i foråret fokus på FP7, og i efteråret stiller vi skarpt på Horizon 2020. Læs om de forskellige kurser og find det kursus, der matcher dit behov for viden, inspiration og værktøjer til dit arbejde med FP7 og Horizon 2020.
700 mio. kr. til forskning i samfundsudfordringer i 2013
700 mio. kr. til forskning i samfundsudfordringer i 2013
Publiceringsdato 04. januar 2013 Strategisk forskning er grundlagsskabende såvel som anvendelsesorienteret forskning, der er tematisk afgrænset til områder, hvor Danmark skønnes at have særlige udfordringer i lokalt eller globalt perspektiv.