Gå til indhold

Inden du ansøger om vurdering

Topbillede
Se betingelserne for at få en vurdering, og gå videre til den rigtige blanket.

Du kan få en niveauvurdering af din udenlandske uddannelse, hvis...

  • Uddannelsen er afsluttet,
  • Uddannelsen er offentligt anerkendt i uddannelseslandet,
  • Uddannelsen svarer til et trin i landets ordinære uddannelsessystem, og
  • Du benytter vores ansøgningsblanket og dokumenterer din uddannelse.

Digital ansøgning

Du bedes så vidt muligt benytte vores digitale ansøgningsblanket, hvor du logger ind med NemID. Det er hurtigst både for dig og for styrelsen.


Alternativ ansøgningsmåde

Hvis du ikke kan eller vil bruge den digitale ansøgningsblanket, findes der også en pdf-blanket. Brug den, hvis du ikke har NemID, eller hvis du vil give en anden person fuldmagt til at ansøge på dine vegne.

 

Bemærk:

Karakterer og fagniveauer vurderes ikke

Hvis du søger optagelse på en uddannelse, afgør uddannelsesstedet, om du har de krævede karakterer og fagniveauer.

Nogle erhverv kræver autorisation

Hvis du vil arbejde inden for et lovreguleret erhverv, bedes du finde den relevante blanket og vejledning her:

Senest opdateret 04. november 2020