Ansøgningsblanketter for vurdering af udenlandsk uddannelse

Topbillede
Udfyld venligst den relevante blanket for at ansøge om en vurdering fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse. I blanketten står der, hvilke dokumenter du skal vedlægge.

Her finder du den almindelige ansøgningsblanket til brug for niveauvurdering af udenlandske uddannelser:

Se også:


Karakterer og fagniveauer vurderes ikke

Hvis du søger optagelse på en videregående uddannelse, vurderer uddannelsesstedet, om din udenlandske eksamen opfylder de gældende krav til karakterer og fagniveauer.


Nogle erhverv kræver autorisation

Hvis det drejer sig om autorisation til at arbejde i et lovreguleret erhverv, bedes du finde den relevante blanket og vejledning her:


For lærere og pædagoger med udenlandsk uddannelse


For arbejdsgivere ved ansættelse eller lønindplacering


For universiteter ved ph.d.-optag


For kommuner og asylcentre