PIU-ordningen

PIU står for Praktik I Udlandet. Ordningen giver danske elever på de grundlæggende erhvervsuddannelser, landbrugsuddannelser og social- og sundhedsuddannelser tilskud til praktikophold i udlandet. Hvert år benytter ca. 1500 elever sig af PIU-ordningen og rejser både inden- og udenfor Europa.
Kontakt
International rådgiver
Telefon: +45 72 31 89 26
E-mail: lmb@ufm.dk
Fuldmægtig
Telefon: +45 72 31 89 24
E-mail: mao@ufm.dk

Hvad

PIU-ordningen giver mulighed for, at praktikophold i udlandet kan blive godkendt som en del af en dansk erhvervsuddannelse, og at der gives økonomisk tilskud til eleven eller til den danske arbejdsgiver, som udsender eleven. Der findes to måder, som en elev kan komme i praktik i udlandet på, hvor udsenderen enten er en dansk erhvervsskole eller en dansk arbejdsgiver: Skoleudsendelse eller Udstationering. Du kan læse mere om de to muligheder for udsendelse herunder.

Hvem

Ordningen yder tilskud til praktikophold for elever på erhvervsuddannelser, landbrugsuddannelser og social- og sundhedsuddannelser. Ca. 1500 elever om året benytter sig af ordningen til et længerevarende praktikophold i udlandet.

Hvordan

Ved skoleudsendelse kan eleven henvende sig til sin skole og skolens internationale koordinator. Her kan eleven få hjælp til at komme i skoleudsendt praktik i udlandet.

Ved udstationering kan eleven henvende sig til sin danske arbejdsgiver, som hjælper med at etablere kontakt til et udenlandsk praktiksted.

Et praktikophold skal vare mindst én måned.

Praktik i Udlandet 

Et PIU-ophold kan finde sted på to måder, afhængigt af om eleven udsendes af sin skole eller af en dansk arbejdsgiver:

PIU-ordningen er finansieret af AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag). Styrelsen for Uddannelse og Forskning har til opgave at informere elever, arbejdsgivere og erhvervsskoler om PIU-ordningen og at koordinere og udvikle brugen af ordningen.

Hvorfor tage i praktik i udlandet?

Et praktikophold i udlandet er en berigende oplevelse på både et fagligt og personligt plan. Erfaringerne viser bl.a., at udlandsophold kan være et vigtigt pædagogisk værktøj for elevernes udvikling af de såkaldt tværgående kvalifikationer: Selvstændighed, selvtillid, initiativlyst, kommunikative evner, men også tolerance og forståelse for andre virksomhedskulturer og omgangsformer.

  • Opholdet giver mulighed for at opleve et andet land og begå sig i en fremmed kultur på daglig basis.
  • Eleven udvikler sine sproglige kompetencer.
  • Opholdet giver indsigt i andre arbejdsmetoder og -kulturer.
  • Eleven udvikler selvstændighed og lærer at tage initiativ.

Fremtidens arbejdsmarked vil i stigende grad være globaliseret, og derfor vil virksomheder efterspørge medarbejdere med internationale kvalifikationer. Virksomhederne ønsker medarbejdere, der kan begå sig på fremmedsprog, og som har prøvet at arbejde og opholde sig i et andet land - ikke kun som turister. Et praktikophold i udlandet kan af samme årsag blive et afgørende forspring i konkurrencen om de mest spændende stillinger, når eleven er færdiguddannet. Der har over de seneste år været en stigning i antallet af elever, der har benyttet sig af PIU-ordningen.

Hvorhen og hvor længe?

PIU-ophold kan foregå overalt i verden, på nær de lande som Udenrigsministeriet fraråder rejse til af sikkerhedsmæssige årsager.

  • Se Udenrigsministeriets Rejsevejledninger
  • For at få tilskud gennem AUB skal praktikopholdet være af mindst én måneds varighed. Erfaringer viser dog, at det typisk er længevarende ophold mellem 3-6 måneder, der giver eleven det største faglige og personlige udbytte. Uanset hvor mange praktikophold eleven vælger at tage i udlandet, skal eleven gennemføre sine skoleophold og den afsluttende prøve i Danmark.
  • Et PIU-ophold kan begynde på et hvilket som helst tidspunkt under uddannelsen. Da et længerevarende udlandsophold imidlertid forudsætter både modenhed og et godt fagligt fundament, sker mange ophold i sidste del af uddannelsesforløbet.

Statistik for PIU

Nyeste data for hvor mange der rejser ud med PIU.

Undersøgelse

Hvad lærer elever af at tage på praktikophold i udlandet?

 

Økonomisk støtte til PIU-ophold

Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag administrerer tilskud til PIU-ordningen og hjælper (helt eller delvist) med at dække de udgifter eleven har til praktikopholdet i udlandet - hvad enten der er tale om skoleudsendelse eller udstationering.

Forberedelse af PIU-ophold

De fleste elever, der rejser ud kommer hjem med en stor faglig og personlig oplevelse i bagagen. Eleverne skal dog være forberedt på, at de kan møde modgang og problemer undervejs, og at de selv skal være i stand til at løse dem. Det er vigtigt, at eleverne planlægger opholdet i god tid og grundigt overvejer, om de har mod på at skabe sig en tilværelse i nye omgivelser.

Elever, der er interesserede i at høre mere om PIU-ophold, og som ikke har en dansk praktikaftale, opfordres til at kontakte PIU-koordinatoren på deres erhvervsskole. Her kan de få gode råd til, hvordan man forbereder sig bedst muligt.

Elever, som har en dansk praktikaftale, opfordres til at tage kontakt til deres arbejdsgiver. En del arbejdsgivere har allerede etableret samarbejde med udenlandske virksomheder. Eleven kan også kontakte PIU-koordinatoren på sin erhvervsskole, som kan hjælpe eleven og den danske arbejdsgiver med at etablere et samarbejde med en udenlandsk virksomhed.

Det vil også være en god idé at tage en snak med en tidligere PIU-elev for at høre, hvordan han eller hun oplevede situationen. På den måde danner eleven sig et realistisk billede af, hvad der venter forude og sikkert også nogle gode tips til, hvordan man kan tackle udfordringerne.

Praktiske foranstaltninger

Rejser man til udlandet for at arbejde, er det vigtigt at undersøge grundigt, hvilke love og regler der gælder

PIU-koordinatorer

PIU-koordinatorer på erhvervs- og social- og sundhedsskolerne rådgiver og assisterer både elever og arbejdsgivere, når elever skal til udlandet i praktik.

Mere information

De fleste erhvervsskoler har en international rådgiver eller en PIU-koordinator, som kan vejlede eleven i forbindelse med praktikophold i udlandet. Man kan tage kontakt til PIU-koordinatoren, hvis man har spørgsmål om PIU-ordningen generelt.

Man kan også kontakte Styrelsen for Uddannelse og Forskning.

 

Senest opdateret 08. marts 2018