Gå til indhold

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har til formål at fremme udviklingen af dansk forskning, teknologiudvikling og innovation til gavn for samfundet.

Aktuelt

Arrangementer

Vis alle

Projekter

Innovative SMV’er

Det eksisterende grundlag for forskning og udvikling i danske SMV’er er udfordret Derfor undersøger DFiR forskellige aspekter af det offentlige innovationsfremmesystem med henblik på at kortlægge eventuelle potentialer for en styrkelse af rammevilkårene for videnbaseret innovation for små- og mellemstore virksomheder (SMV’er).

Forskningsinformeret velfærdsinnovation

I projektet Forskningsinformeret velfærdsinnovation undersøger DFiR, hvordan man bedst understøtter, at forskning og udvikling kan informere og kvalificere de kommunale velfærdsopgaver til gavn for borgere og samfund. 

Universiteter for fremtiden

Danske universiteter er centrale i opretholdelsen af Danmarks velstand, velfærd og demokrati og for udviklingen af løsninger på store samfundsudfordringer. DFiR undersøger i anledning af 20-året for universitetsloven fra 2003, om sektorens styrings- og finansieringsstruktur er fremtidssikret.

Om DFIR

Medlemmer

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd består af en formand og otte medlemmer, der alle er udpeget af uddannelses- og forskningsministeren i deres personlige egenskab. Det nuværende råd er udpeget pr. 1. april 2023 med professor Frede Blaabjerg som formand.

Rådets medlemmer er:

  • Formand, Professor Frede Blaabjerg, Aalborg Universitet
  • Professor, centerleder Mette Birkedal Bruun, Københavns Universitet
  • Professor, direktør Jes Broeng, Danmarks Tekniske Universitet
  • Professor, centerleder Tine Jess, Aalborg Universitet
  • Programchef Poul Toft Frederiksen, Poul Due Jensens Fond, Grundfos
  • Direktør Steffen Bohni, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø
  • COO Søren Nedergaard, Novo Nordisk Fonden
  • Professor, rektor Lene Tanggaard, Designskolen Kolding
  • Dekan Christine Nellemann, DTU

Danmark Forsknings- og Innovationpolitiske Råds årsrapport 2023

DFiR's årsrapport 2023 redegør for rådets arbejde i det forgangne år. Der peges på behovet for en samlet og koordineret forsknings- og innovationspolitik, og de seks nytilkommende medlemmer formulerer deres visioner for dansk forskning og innovation.

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 13. februar 2024