Gå til indhold

Publikationer

Publikationer om Rummet og Danmark.
Viser 1-27 af 27 resultater
Partnerskab for Space Exploration Danmark 2023 - 2025
Publiceringsdato 24. marts 2023 30 danske universiteter, virksomheder, teknologiske institutter, medier, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og andre rumaktører er blevet enige om at arbejde sammen om at skabe de bedste rammer for udviklingen af et styrket Space Exploration miljø i Danmark i perioden 2023-2025.
En ny virkelighed
Publiceringsdato 31. januar 2023 En årsrapport af Det Tværministerielle Rumudvalg. Rapporten minder os om, hvor afhængige vores samfund er af satellitdata til både civilt og militært brug. Vi må forvente, at forsvars- og sikkerhedspolitik fortsat vil fylde på rumområdet i de kommende år.
Rumbaseret grøn forskning - Bibliometrisk analyse af Danmarks rumbaserede grønne forskning
Publiceringsdato 29. september 2022 Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har udarbejdet en bibliometrisk analyse af Danmarks rumbaserede grønne forskning. Analysen belyser forskningens størrelse, fordeling på fagområder, specialisering, gennemslagskraft og samarbejdsmønstre i såvel en national som international kontekst.
Mod nye mål. En årsrapport af Det Tværministerielle Rumudvalg.
Publiceringsdato 09. februar 2022 Rapporten beskriver udviklingen på rumområdet i Danmark og Europa i 2021, herunder implementeringen af Danmarks nationale strategi for rummet og EU’s nye rumprogram.
Denmark's national space strategy
Publiceringsdato 06. juli 2021 The government has updated Denmark's space strategy with five new objectives.
Denmark's national space strategy executive summary
Publiceringsdato 06. juli 2021 The government has updated Denmark's space strategy with five new objectives.
Danmarks nationale strategi for rummet
Publiceringsdato 04. juni 2021 Regeringen opdaterer Danmarks nationale strategi for rummet med nye målsætninger, der bl.a. skal afspejle rummets bidrag til den grønne omstilling.
Rummet rykker nærmere. En årsrapport af Det Tværministerielle Rumudvalg.
Publiceringsdato 15. december 2020 Rapporten beskriver den globale rumøkonomi, Danmarks rolle heri, rummets kritiske betydning for samfundet, de vigtigste resultater i 2020 samt evaluerer den nationale strategi for rummet 2016.
Historien om Danmarks deltagelse i den internationale rumstation
Publiceringsdato 02. november 2020 Rapporten giver den første historiske gennemgang af Danmarks deltagelse i den internationale rumstation og beskriver, hvorfor Danmark valgte at gå med i konstruktionen og driften af verdens mest udfordrende og dyreste forskningsinfrastruktur.
Mapping of the Kingdom of Denmark's users of space generated information and space infrastructure in the Arctic
Publiceringsdato 24. september 2020 Formålet med denne analyse er at kortlægge de centrale aktører i Kongeriget Danmark med rumrelaterede aktiviteter i Arktis på baggrund af deres aktiviteter, samarbejde og netværksengagement.
Kortlægning af Space Exploration i Danmark
Publiceringsdato 27. januar 2020 Det samlede danske Space Exploration miljø har kortlagt de danske aktiviteter med et særligt fokus på mulige nye danske aktiviteter og tværgående initiativer i ESA’s program for Space Exploration.
Space Exploration Danmark
Publiceringsdato 22. januar 2020 Styrelsen for Forskning og Uddannelse og 19 danske virksomheder universiteter, GTS’er, foreninger og innovationsnetværk etablerer et nyt offentligt-privat partnerskab til fremme af danske Space Exploration aktiviteter.
Partnerskab for rumrelaterede uddannelser
Publiceringsdato 22. januar 2020 Styrelsen for Forskning og Uddannelse og seks danske universiteter og ESA BIC DK etablerer et nyt partnerskab med det formål at fremme anvendelsen af rumdata og teknologi på de danske uddannelser.
Grøn omstilling fra rummet
Publiceringsdato 22. januar 2020 I den årlige udgivelse fra Det Tværministerielle Rumudvalg (DTR) sætter udvalget bl.a. fokus på, hvordan rumområdet kan bidrage til den grønne omstilling.
Kortlægning af potentialet for at styrke digitale kompetencer i anvendelsen af satellitdata på videregående-, voksen- og efteruddannelser
Publiceringsdato 09. december 2019 Analyse er udarbejdet af Seismonaut for Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Den kortlægger anvendelsesmuligheder for satellitdata, og hvilke brancher der er længst fremme med brugen af de nye muligheder.
Denmark's economic vulnerability to a loss of satellite-based PNT
Publiceringsdato 15. marts 2019 ”Hvordan er Danmarks sårbarhed over for et udfald i satellitbaserede positions-, navigations- og tidsstyringstjenester”? Spørgsmålet besvares ved at analysere samfundets brug af disse tjenester som helhed, samt ved at sætte særligt fokus på otte områder.
Opfølgning på den danske rumstrategi
Publiceringsdato 20. december 2018 I denne implementeringsplan nummer 3 afrapporterer Det Tværministrielle Rumudvalg på implementeringen af de sidste initiativer af de i alt 46 initiativer i rumstrategien, og der gøres generelt status på områdets betydning for den danske økonomi.
Analyse af danske kompetencer og interesser i bemandet og ubemandet udforskning af rummet
Publiceringsdato 08. oktober 2018 Formålet med analysen er at bidrage til baggrunden for politisk stillingtagen til Danmarks fremtidige deltagelse i programmer under det europæiske rumagentur, European Space Agency (ESA), vedr. bemandet og ubemandet udforskning af rummet.
Opdateret statistik om rumerhvervet samt analyse af rumerhvervets vækstpotentiale
Publiceringsdato 08. oktober 2018 Rambøll konkluderer i ny rapport, at rumområdet generelt er omgivet af stor vækstoptimisme. Hvis de mest positive vækstforventninger skal indfries, kræver det dog adgang til mere kvalificeret arbejdskraft og et øget fokus på iværksætteri.
Rumstatistik - Rumområdets betydning for den danske økonomi i tal
Publiceringsdato 29. januar 2018 Ny rumstatistik sætter for første gang tal på danske virksomheders brug af satellitter, og hvad en stigende brug af satellitter betyder for digitalisering af danske virksomheder og dansk økonomi. Statistikken er udviklet i samarbejde med Danmarks Statistik.
NY DANSK RUMTEKNOLOGI – støttemuligheder, projekter og partnere i 2013-2017
Publiceringsdato 13. december 2017 61 gode grunde til at søge tilskud til udvikling af ny dansk rumteknologi. Historien om hvordan virksomheder i forskellige brancher udvikler ny teknologi til rummet og i stigende grad anvender sattelitdata at udvikle nye tjenesteydelser.
Opfølgning på den danske rumstrategi
Publiceringsdato 10. december 2017 En årsrapport om rummets betydning for Danmark med status for implementeringen af rumstrategiens initiativer samtidig et omfattende indblik i danske myndigheders planer for at bruge rumteknologi i den offentlige sektor.
Implementeringsplan for national rumstrategi
Publiceringsdato 21. november 2016 Danmarks nationale strategi for rummet blev offentliggjort d. 23. juni 2016. Denne implementeringsplan følger op på strategien med en detaljeret plan for hvert initiativ i strategien.
Denmark's National Space Strategy
Publiceringsdato 06. september 2016 Growth through enhanced cooperation. In 2015, the first Danish ESA-astronaut was sent into space. Now the Government has prepared a national strategy for how Space can contribute to growth in Danish society and to help solve some of today's major challenges on the ground.
Danmarks nationale strategi for rummet
Publiceringsdato 23. juni 2016 Vækst gennem styrket samarbejde. I 2015 blev den første danske astronaut sendt i rummet. Nu er regeringen klar med en national strategi for, hvordan rummet kan bidrage til vækst i det danske samfund og til at løse nogle af tidens store udfordringer på jorden.
Analyse- og evidensgrundlag for rumområdet i Danmark
Publiceringsdato 23. juni 2016 For at opnå et solidt fagligt grundlag for strategiarbejdet har konsulenterne Rambøll og London Economics udarbejdet en rapport om rumområdet til Styrelsen for Forskning og Innovation. Rapporten belyser både rumområdets reelle omfang i dag og de fremtidige anvendelsesmuligheder i Danmark.
Kortlægning af rumområdet i Danmark
Publiceringsdato 02. december 2015 Hvis vi skal opnå det fulde udbytte af Danmarks investeringer i rummet, er der behov for ny lovgivning, mere viden, bedre koordination og udarbejdelse af en egentlig strategi på området.