Gå til indhold

Publikationer

Publikationer om Rummet og Danmark.
Viser 1-24 af 24 resultater
Partnerskab for Space Exploration Danmark 2023 - 2025

30 danske universiteter, virksomheder, teknologiske institutter, medier, Uddannelses- og Forskningsstyrelsen og andre rumaktører er blevet enige om at arbejde sammen om at skabe de bedste rammer for udviklingen af et styrket Space Exploration miljø i Danmark i perioden 2023-2025.

En ny virkelighed

En årsrapport af Det Tværministerielle Rumudvalg. Rapporten minder os om, hvor afhængige vores samfund er af satellitdata til både civilt og militært brug. Vi må forvente, at forsvars- og sikkerhedspolitik fortsat vil fylde på rumområdet i de kommende år.

Danmarks nationale strategi for rummet

Regeringen opdaterer Danmarks nationale strategi for rummet med nye målsætninger, der bl.a. skal afspejle rummets bidrag til den grønne omstilling.

Historien om Danmarks deltagelse i den internationale rumstation

Rapporten giver den første historiske gennemgang af Danmarks deltagelse i den internationale rumstation og beskriver, hvorfor Danmark valgte at gå med i konstruktionen og driften af verdens mest udfordrende og dyreste forskningsinfrastruktur.

Kortlægning af Space Exploration i Danmark

Det samlede danske Space Exploration miljø har kortlagt de danske aktiviteter med et særligt fokus på mulige nye danske aktiviteter og tværgående initiativer i ESA’s program for Space Exploration.

Space Exploration Danmark

Styrelsen for Forskning og Uddannelse og 19 danske virksomheder universiteter, GTS’er, foreninger og innovationsnetværk etablerer et nyt offentligt-privat partnerskab til fremme af danske Space Exploration aktiviteter.

Partnerskab for rumrelaterede uddannelser

Styrelsen for Forskning og Uddannelse og seks danske universiteter og ESA BIC DK etablerer et nyt partnerskab med det formål at fremme anvendelsen af rumdata og teknologi på de danske uddannelser.

Grøn omstilling fra rummet

I den årlige udgivelse fra Det Tværministerielle Rumudvalg (DTR) sætter udvalget bl.a. fokus på, hvordan rumområdet kan bidrage til den grønne omstilling.

Denmark's economic vulnerability to a loss of satellite-based PNT

”Hvordan er Danmarks sårbarhed over for et udfald i satellitbaserede positions-, navigations- og tidsstyringstjenester”? Spørgsmålet besvares ved at analysere samfundets brug af disse tjenester som helhed, samt ved at sætte særligt fokus på otte områder.

Opfølgning på den danske rumstrategi

I denne implementeringsplan nummer 3 afrapporterer Det Tværministrielle Rumudvalg på implementeringen af de sidste initiativer af de i alt 46 initiativer i rumstrategien, og der gøres generelt status på områdets betydning for den danske økonomi.

Rumstatistik - Rumområdets betydning for den danske økonomi i tal

Ny rumstatistik sætter for første gang tal på danske virksomheders brug af satellitter, og hvad en stigende brug af satellitter betyder for digitalisering af danske virksomheder og dansk økonomi. Statistikken er udviklet i samarbejde med Danmarks Statistik.

Opfølgning på den danske rumstrategi

En årsrapport om rummets betydning for Danmark med status for implementeringen af rumstrategiens initiativer samtidig et omfattende indblik i danske myndigheders planer for at bruge rumteknologi i den offentlige sektor.

Implementeringsplan for national rumstrategi

Danmarks nationale strategi for rummet blev offentliggjort d. 23. juni 2016. Denne implementeringsplan følger op på strategien med en detaljeret plan for hvert initiativ i strategien.

Danmarks nationale strategi for rummet

Vækst gennem styrket samarbejde. I 2015 blev den første danske astronaut sendt i rummet. Nu er regeringen klar med en national strategi for, hvordan rummet kan bidrage til vækst i det danske samfund og til at løse nogle af tidens store udfordringer på jorden.

Analyse- og evidensgrundlag for rumområdet i Danmark

For at opnå et solidt fagligt grundlag for strategiarbejdet har konsulenterne Rambøll og London Economics udarbejdet en rapport om rumområdet til Styrelsen for Forskning og Innovation. Rapporten belyser både rumområdets reelle omfang i dag og de fremtidige anvendelsesmuligheder i Danmark.

Kortlægning af rumområdet i Danmark

Hvis vi skal opnå det fulde udbytte af Danmarks investeringer i rummet, er der behov for ny lovgivning, mere viden, bedre koordination og udarbejdelse af en egentlig strategi på området.

Handlinger tilknyttet webside