Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation Hvem har modtaget tilskud? 2008 Bilag Innovationskonsortier – Rådet for Teknologi og Innovation 2008

Innovationskonsortier – Rådet for Teknologi og Innovation 2008

The Predicting Drug Absorption Consortium (PDA)
Konsortiet bag PDA ønsker at udvikle en række simuleringsmodeller til test i in vitro systemer, som i laboratoriet kan forudsige, om en given formulering af et aktivt stof kan optages i mundhulen eller gennem tyndtarmen hos en patient, da disse systemer stadig er i udviklingsstadiet.
Nye lægemidler uden bivirkninger – Mode of Action by Chemical Proteomics
Konsortiet skal tilvejebringe en teknologi, der kan benyttes til at afdække lægemidlers virkningsmåde og eventuelle bivirkninger i den tidlige udviklingsfase. Kortere og mere effektive udviklingsprocesser vil styrke de danske bioteknologiske virksomheders konkurrenceevne
Quality by Design in the Food and Pharmaceutical Industries (QbD)
Konsortiet vil udvikle en ny teknologi, som skal give forbedrede målemetoder og bedre dokumentation og kontrol inden for produktion af føde- og medicinalvarer. De nye produktionsprocesser vil give mindre spild, lavere produktionsomkostninger og større fødevaresikkerhed til fordel for forbrugerne.
Produkttilpasset pakning af frisk frugt og grønt
Udvikling af ny pakketeknologi skal sikre kvaliteten af klargjorte og spiseklare frisk frugt og grønt produkter.
Extreme Materials for Extreme Environments
Ny produktionsmetoder vil forbedre produkter og komponenter, der skal bruges i ekstreme miljøer, som i luften, på vandet og i rummet. De nye materialeegenskaber giver mindre slid og mindre spild, men er også lettere og vil inden for eksempelvis vindmølleindustrien medføre et mindre energibehov
Genius – Innovative Industrielle Overflader
Genius vil udvikle en generisk teknologi til fremstilling af nano- og mikrostrukturerede overflader, som kan implementeres industrielt på både store og tredimensionelle emner. Den nye teknologi skal baseres på en kombination af kolloidlitografi og nyudvikling af tribologiske belægninger
I-GTS – Intelligente GodsTransportSystemer
Konsortiet vil koble offentlige intelligente trafiksystemer sammen med teknologien i transportsektoren med henblik på at skabe IT-transportteknologiske demonstrationsprogrammer, som skal øge effektiviteten og sænke miljøbelastningen i godsfremførselen
Væksthuskoncept 2017 – Teknologiudvikling til bæredygtig vækst-husproduktion
Væksthuskoncept 2017 vil sikre fremtidens forbrugere miljøvenlige og bæredygtig væksthusproduktion af potteplanter og grøntsager. Visionen er at ændre væksthuserhvervet fra at være energiforbrugere til at være energiproducenter inden 2017.
StaldTek
Staldtek vil udvikle nye typer af stalde til svineproduktion, der bygger på indlejring og integration af kognitiv sensor- og robotteknologi.