Tidligere opslag

Viser 1-30 af 151 resultater
EUopSTART 2. runde 1. juli 2014 - LUKKET FOR ANSØGNINGER
Publiceringsdato 20. juni 2014 Tilskud til forberedende arbejde til dansk deltagelse i europæiske forskningsprojekter (EUopSTART)
Vil du være evaluator i Horizon 2020?
Publiceringsdato 20. december 2013 Europa-Kommissionen har offentliggjort et opslag efter eksperter, særligt til at evaluere ansøgninger til Horizon 2020. EU efterlyser personer fra akademiske institutioner og fra erhvervslivet, der vil være evaluatorer, samt organisationer, der vil indstille personer hertil. Ansøgningsfrist: løbende
Opslag inden for Rumfart i Horizon 2020
Publiceringsdato 20. december 2013 Europa-Kommissionen har netop offentliggjort tre opslag om Rumfart under overskrifterne: Protection of European Assets in and from Space, Earth Observation og Space Competitiveness. Ansøgningsfrister for 2014 og forventede ansøgningsfrister for 2015.
Opslag inden for Nanoteknologi, avancerede materialer, avancerede produktionsformer og bioteknologi i Horizon 2020
Publiceringsdato 20. december 2013 Europa-Kommissionen har netop offentliggjort 17 opslag inden for Nanoteknologi, avancerede materialer, avancerede produktionsformer og bioteknologi i ”Industrielt Lederskab” i Horizon 2020. Ansøgningsfrister for 2014 og forventede ansøgningsfrister for 2015.
Opslag inden for Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i Horizon 2020
Publiceringsdato 20. december 2013 Europa-Kommissionen har netop offentliggjort tre opslag inden for IKT i ”Industrial Leadership” i Horizon 2020 under overskrifterne: ICT 2014 – Information and Communication Technologies og SMV-instrumentet Open Disruptive Innovation. Ansøgningsfrister for 2014.
Opslag inden for Energi i Horizon 2020
Publiceringsdato 20. december 2013 Europa-Kommissionen har netop offentliggjort opslag inden for Energi under overskrifterne: Energy Efficency, Competitive Low-Carbon Energy og Smart Cities and Communities. Ansøgningsfrister for 2014 og forventede ansøgningsfrister for 2015.
Opslag inden for Sikre Samfund i Horizon 2020
Publiceringsdato 13. december 2013 Europa-Kommissionen har offentliggjort fire opslag inden Sikre Samfund i Horizon 2020. Overskrifterne på de fire opslag er: Disaster Resiliene, Fight Against Crime and Terrorism, Border Security and External Security og Digital Security. Ansøgningsfrister for 2014 og forventede frister for 2015 .
Opslag inden for Klima i Horizon 2020
Publiceringsdato 13. december 2013 Europa-Kommissionen har netop offentliggjort tre opslag inden for Klima i Horizon 2020 under overskrifterne: Waste, Water Innovation og Fighting and Adapting to Climate change. Ansøgningsfrister for 2014 og forventede for 2015.
Opslag inden for Transport i Horizon 2020
Publiceringsdato 13. december 2013 Europa-Kommissionen har netop offentliggjort to opslag inden for Transport under overskrifterne: Mobility for growth og Green vehicles. Ansøgningsfrister for 2014 og forventede ansøgningsfrister for 2015. Fristerne afhænger af opslag og ansøgningsproces (et eller to trin).
Opslag inden for Sundhed i Horizon 2020
Publiceringsdato 13. december 2013 Europa-Kommissionen har netop offentliggjort to opslag inden for Sundhed i Horizon 2020: Health, demographic change and wellbeing. Ansøgningsfrister for 2014 og forventede ansøgningsfrister for 2015. Fristerne afhænger af opslag og ansøgningsproces (et eller to trin).
Opslag inden for Bioøkonomi i Horizon 2020
Publiceringsdato 13. december 2013 Europa-Kommissionen har netop offentliggjort tre opslag inden for Bioøkonomi i Horizon 2020 under overskrifterne: Sustainable Food Security, Blue Growth og Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy. Ansøgningsfrister for 2014 og de forventede ansøgningsfrister for 2015.
Opslag inden for Innovation i SMV'er i Horizon 2020
Publiceringsdato 20. december 2013 Europa-Kommissionen har netop offentliggjort et opslag rettet mod aktører, der arbejder med innovation i små og mellemstore virksomheder. Overskriften på opslaget er: Enhancing SME innovation capacity by providing better innovation support. Der er løbende ansøgningsfrister i 2014 og 2015.
Ekstraordinært ebola-opslag under Innovative Medicines Initiative (IMI2)
Publiceringsdato 06. november 2014 Europa-Kommissionen og den europæiske farmaceutiske industris brancheorganisation, EFPIA, har offentliggjort et ekstraordinært opslag med fokus på Ebola under det offentlig-private partnerskab IMI2. Opslaget indeholder 5 forskningsemner. Ansøgningsfrist: 1. december 2014.
Opslag inden for fremtidige og fremspirende teknologier (FET) i Horizon 2020
Publiceringsdato 20. december 2013 Europa-Kommissionen har netop offentliggjort seks opslag inden for fremtidige og fremspirende teknologier (Future and Emerging Technologies, FET). Der er løbende ansøgningsfrister i 2014 og 2015.
BSR Innovation Express - internationale match for innovationsnetværk og guld-klynger
Publiceringsdato 01. maj 2014 Alle danske klyngeorganisationer med ECEI-Gold label , eller som er blandt de 22 nationale innovationsnetværk, finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeret kan nu søge op til kr. 250.000 fra BSR Innovation Express. Ansøgningsfrist: den 31. oktober 2014
Opslag: Forskerophold ved SUNCAT på Stanford University
Publiceringsdato 19. september 2014 Søg om ophold ved det interdisciplinære forskningscenter SUstainable eNergy through CATalysis (SUNCAT) på Stanford University.
Opslag inden for JTI Clean Sky 2
Publiceringsdato 09. juli 2014 Opslaget rummer 29 emner med et samlet budget på ca. 1,5 mia. kroner. Blandt emnerne er avancerede aerodynamik for fly, letvægts kompositkonstruktioner, moduler og komponenter, der muliggør mere brændstofeffektive og støjsvage motorer. Ansøgningsfrist: den 15. oktober 2014.
Opslag inden for JTI Bio-Based Industries
Publiceringsdato 09. juli 2014 Med opslaget booster JTI'en Bio-Based Industries investeringer i at skabe et konkurrencedygtigt marked for biobaserede produkter og materialer "Made in Europe". Samtidig skal opslaget bidrage til at tackle nogle af Europas største samfundsmæssige udfordringer. Ansøgningfrist: den 15. oktober 2014.
Opslag inden for Det Europæiske Forskningsråd (ERC) i Horizon 2020
Publiceringsdato 13. december 2013 Europa-Kommissionen har netop offentliggjort tre opslag inden for Det Europæiske Forskningsråd (ERC) i Horizon 2020 under overskrifterne: Starting Grant, Consolidator Grant og Proof of Concept Grant. Ansøgningsfrister: Den 25. marts-1. oktober 2014. Fristerne afhænger af opslag.
Opslag inden for Fast Track to Innovation i Horizon 2020
Publiceringsdato 28. juli 2014 Europa-Kommissionen har netop offentliggjort et opslag inden for Fast Track to Innovation i Horizon 2020. Opslaget har fokus på konverteringen af gode idéer til kommercielle produkter, services og processer og vil forkorte tiden fra idé til markedsintroduktion.
Opslag inden for Rummelige Samfund i Horizon 2020
Publiceringsdato 13. december 2013 Europa-Kommissionen har netop offentliggjort fem opslag inden for Rummelige Samfund i Horizon 2020. Blandt de fem opslag finder man temaer som f.eks. Overcoming the Crisis: New Ideas, Strategies and Governance Structures for Europe. Ansøgningsfrister for 2014 og forventede frister for 2015.
Opslag inden for JTI SESAR Joint Undertaking
Publiceringsdato 11. juli 2014 Opslaget giver nuværende medlemmer af det offentlige-private partnerskab inden for flytrafik SESAR Joint Undertaking mulighed for at bekræfte, at de fortsat opfylder medlemskravene. Opslaget åbner samtidig for optagelse af nye medlemmer. Ansøgningsfrist: den. 30. september 2014 kl. 11:30.
Nyt opslag inden for Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) i Horizon 2020
Publiceringsdato 20. marts 2014 Europa-Kommissionen har netop offentliggjort et opslag inden for Marie Sklodowska-Curie (MSCA) i Horizon 2020 under overskriften: Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships (IF). Ansøgningsfrist: Den 11. september 2014.
Opslag inden for Forskningsinfrastruktur i Horizon 2020
Publiceringsdato 13. december 2013 Europa-Kommissionen har netop offentliggjort ni opslag inden for Infrastruktur i Horizon 2020 under overskrifterne: e-Infrastructures. Ansøgningsfrister for 2014 og forventede ansøgningsfrister for 2015. Fristerne afhænger af opslag og ansøgningsproces (1 eller 2 trin).
Opslag for EliteForsk 2015
Publiceringsdato 06. maj 2014 Opslaget for EliteForsk 2015 er nu ude, og arbejdet med at finde kandidater til de prestigefyldte priser og stipendier kan nu begynde.
Støtte til internationale netværksaktiviteter – sjette opslag af International Network Programme
Publiceringsdato 09. maj 2014 Styrelsen for Forskning og Innovation har nu slået sjette udgave af International Network Programme op. Der kan ydes støtte til internationale netværksaktiviteter med forskningsperspektiv. Ansøgningsfrist er mandag den 1. september 2014.
InnovationsFonden: Opslag om støtte til europæiske forskningsprojekter inden for syntesebiologi
Publiceringsdato 28. april 2014 InnovationsFonden er partner i det europæiske ERA-NET Synthetic Biology (ERASynBio), hvor danske forskere kan søge penge til projekter. Fonden har afsat 1 mio. euro til dansk deltagelse i opslaget.
AAL-programmet (Active and Assisted Living) tager nu imod 2014-ansøgninger
Publiceringsdato 04. april 2014 Der er ansøgningsfrist til dette års ansøgningsrunde den 26. juni 2014. Temaet for opslaget er: Care for the future - An Ageing society faces an increasing need for care, how will ICT contribute to sustainable solutions?”
Det Frie Forskningsråd: Opslag E2013 og F2014 +YDUN
Publiceringsdato 18. december 2013 Som følge af den politiske aftale om fordeling af forskningsreserven i 2014 opslås YDUN-programmet målrettet kvindelige forskere i denne nye version af Det Frie Forskningsråds Opslag E2013 og F2014 +YDUN.
InnovationsFonden: Opslag inden for “Biomarkers in Nutrition and Health” BioNH
Publiceringsdato 15. april 2014 InnovationsFonden deltager i opslaget under Joint Programme Initiativet, “Healthy diet for a healthy life” (HDHL-JPI). Ansøgningsfrist prækvalifikation: 10. juni 2014, kl. 17.00