Gå til indhold

Publikationer 2011

Viser 1-60 af 81 resultater
Bliv klogere på EU's forskningsprogram - EuroCenters kurser 2012

EuroCenters kursuskatalog 2012 består af en blanding af kendte og nye kurser om EU's forskningsprogram (FP7). Kataloget rummer bandt andet kurser om ansøgningsteknik, økonomi, intellektuelle rettigheder, koordinatorrollen og rapportering.

Universiteternes iværksætterbarometer 2010

Iværksætterbarometret giver et overblik over det fokus, der er på de danske universiteter i forhold til at fremme entreprenørskab. Dette års iværksætterbarometer vil fokusere på tiltag på universiteterne og bringe data fra Fonden for Entreprenørskabs kortlægning af uddannelse i entreprenørskab.

Evaluering af forskerkarriereveje (2011)

Forskere er med til at skabe den viden, der er en forudsætning for væksten i en videnøkonomi som den danske. Derfor er det vigtigt for samfundet, at forskningssystemet er i stand til at tiltrække og fastholde de bedste talenter i en forskerkarriere.

Udfordringer for økonomisk forskning

Det Strategiske Forskningsråd giver med ”Udfordringer for økonomisk forskning” et overblik over centrale økonomiske forskningsudfordringer set i lyset af den aktuelle internationale finanskrise og danske vækstkrise.

Tal om forskning, 2010

"Tal om forskning" er Forsknings- og Innovationsstyrelsens årlige bevillingsstatistik, der indeholder centrale bevillingstal for Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd, Rådet for Teknologi og Innovation, Danmarks Grundforskningsfond og Højteknologifonden.

EU-INFORMATION nr. 4 – oktober 2011

I dette nummer af EU-INFORMATION zoomer vi ind på små og mellemstore virksomheder (SMV). Hvad er mulighederne for SMV’er i FP7? Hvad foretrækker de? Og hvad gør EuroCenter for at lette deres vej ind i internationale forskningsprojekter, hvor EU betaler en del af udgifterne?

Performanceregnskab for Videnskabsministeriets GTS-net 2011

2010 blev et godt år med en stigning i den samlede omsætning - 6 % stigning i forhold til 2009. Mest positive udvikling skete i forhold til FoU-omsætningen, der nu udgør 22 % af den samlede omsætning. GTS-nettet oplevede et fald i antallet af danske kunder og betjente i 2010 i ca. 21.000 kunder.

Bologna-processen 2020

Bologna-processen frem mod 2020 – et nyt tiår for europæisk videregående uddannelse.

Statusrapport 2011

Samlet statusrapport over bevillinger i Det Strategiske Forskningsråds programkomite for bæredygtig energi og miljø 2004-2010.

EU-INFORMATION nr. 3 – Juli 2011

I dette nummer af EU-INFORMATION sætter vi fokus på Danmarks deltagelse i EU's forskningsprogram (FP7) og bringer en række artikler, der dykker ned i forskellige tal om Danmarks evne til at få de eftertragtede midler.

Det Frie Forskningsråds årsrapport 2010

I rapporten kan du læse om Det Frie Forskningsråds mange initiativer og aktiviteter i 2010, blandt andet hvad den nye forskningsrådslov har betydet og lancering af forskerkarriereprogrammet Sapere Aude.

Energi2011

Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer udgivet i et samarbejde mellem Energinet.dk, Energistyrelsen/EUDP-sekretariatet, Dansk Energi, Det Strategiske Forskningsråds programkomite for bæredygtig energi og miljø, Europakommissionen i Danmark samt Højteknologifonden, maj 2011.

Polarfronten nr. 1 2011

Isbjørne er en potentiel fare for forskere, som arbejder i de øde egne i Grønland. Men hvor risikabelt er det at arbejde i bjørneland? Læs også om udkantsgrønland, som er præget af, at bygderne tømmes for indbyggere.

Innovationsnetværkenes performanceregnskab 2011

Sandsynligheden for at udvikle nye produkter eller serviceydelser er fire gange højere for virksomheder i innovationsnetværk end for andre virksomheder, viser det nyeste regnskab på engelsk.

Et overblik og 12 historier fra det danske innovationssystem

Et godt dansk innovationssystem skal sikre, at danske virksomheder kan forske og udvikle sig til øget produktivitet og vækst. En ny publikation giver indblik i, hvordan innovationssystemet i Danmark er skruet sammen, hvorfor det virker og hvad virksomhedernes erfaringer er med at bruge det.

Højtuddannede i virksomheder - avisindstik april 2011

Inspirerende caseberetninger om højtuddannede i danske virksomheder i Forsknings- og Innovationsstyrelsen avisindstik, der også beskriver diverse analyser, der dokumenterer effekten af at ansætte højtuddannede.

EU-INFORMATION nr. 2 – april 2011

Sunde kyllinger, kvinder i job og grønne el-løsninger. Det er de gode historier om FP7 i dette nummer af EU-INFORMATION, hvor en direktør, en professor og en forskningschef fortæller om deres erfaringer med internationalt forskningssamarbejde. Læs også om EUopSTART, der samler fire ordninger i én.

Årsrapport 2010 for Universitets- og Bygningsstyrelsen

I Årsrapport 2010 beskriver og vurderer den tidligere Universitets- og Bygningsstyrelse den faglige opgaveløsning i relation til primært eksternt fastsatte mål, ligesom der redegøres for de regnskabsmæssige resultater.

Redegørelse om akkrediteringssystemet

I redegørelsen om akkrediteringssystemet gennemgås de hidtidige erfaringer med akkreditering på de videregående uddannelser.

Dansk roadmap for forskningsinfrastruktur 2011

Den danske roadmap for forskningsinfrastruktur præsenterer et samlet og prioriteret katalog over de nationale behov for forskningsinfrastruktur på kort sigt og angiver en strategisk retning for de kommende års nationale indsats på området.

Handlinger tilknyttet webside