Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2011

Publikationer 2011

Viser 1-60 af 82 resultater
Statens Voksenuddannelsesstøtte – statistik 2010
Statens Voksenuddannelsesstøtte – statistik 2010
Publiceringsdato 30. december 2011 Rapporten belyser Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) og udviklingen heri.
Bliv klogere på EU's forskningsprogram - EuroCenters kurser 2012
Bliv klogere på EU's forskningsprogram - EuroCenters kurser 2012
Publiceringsdato 14. december 2011 EuroCenters kursuskatalog 2012 består af en blanding af kendte og nye kurser om EU's forskningsprogram (FP7). Kataloget rummer bandt andet kurser om ansøgningsteknik, økonomi, intellektuelle rettigheder, koordinatorrollen og rapportering.
Universiteternes iværksætterbarometer 2010
Universiteternes iværksætterbarometer 2010
Publiceringsdato 12. december 2011 Iværksætterbarometret giver et overblik over det fokus, der er på de danske universiteter i forhold til at fremme entreprenørskab. Dette års iværksætterbarometer vil fokusere på tiltag på universiteterne og bringe data fra Fonden for Entreprenørskabs kortlægning af uddannelse i entreprenørskab.
eGuidance in Denmark: A new initiative to help more persons into education
eGuidance in Denmark: A new initiative to help more persons into education
Publiceringsdato 02. december 2011 Et interview med Kirsten Hahn Larsen, leder af eGuidance i Danmark. Publikationen findes på det engelske version af hjemmesiden.
Oversigt over bevillinger givet af Det Strategiske Forskningsråd 2010
Oversigt over bevillinger givet af Det Strategiske Forskningsråd 2010
Publiceringsdato 01. december 2011 Det Strategiske Forskningsråd ønsker med denne publikation at give en samlet oversigt over de forskningsaktiviteter, rådet har støttet i 2010.
Danmark som innovativ nation - Årsberetning fra Rådet for Teknologi og Innovation 2010
Danmark som innovativ nation - Årsberetning fra Rådet for Teknologi og Innovation 2010
Publiceringsdato 01. december 2011 I alt har regering og Folketing afsat mere end 3,5 milliarder kr. til indsatsen i perioden 2010-2013. Her i årsrapporten for 2010 præsenteres, hvordan rådet har prioriteret indsatsen i år.
Debatpjece, Det værdiskabende universitet
Debatpjece, Det værdiskabende universitet
Publiceringsdato 28. november 2011 Danmarks Forskningspolitiske Råd stiller skarpt på "Det værdiskabende universitet”.
Evaluering af forskerkarriereveje (2011)
Evaluering af forskerkarriereveje (2011)
Publiceringsdato 07. november 2011 Forskere er med til at skabe den viden, der er en forudsætning for væksten i en videnøkonomi som den danske. Derfor er det vigtigt for samfundet, at forskningssystemet er i stand til at tiltrække og fastholde de bedste talenter i en forskerkarriere.
Analyse af resultater af forskningsbevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd
Analyse af resultater af forskningsbevillinger fra Det Strategiske Forskningsråd
Publiceringsdato 01. november 2011 Det Strategiske Forskningsråd har i september 2011 igangsat en mindre effektanalyse af afsluttede bevillinger med henblik på fortsat at sætte fokus på og forsøge at dokumentere effekten af den strategiske forsknings bidrag til velfærd og vækst.
Udfordringer for økonomisk forskning
Udfordringer for økonomisk forskning
Publiceringsdato 01. november 2011 Det Strategiske Forskningsråd giver med ”Udfordringer for økonomisk forskning” et overblik over centrale økonomiske forskningsudfordringer set i lyset af den aktuelle internationale finanskrise og danske vækstkrise.
Evaluering af virkemidlet "forskningsprojekter" (2011)
Evaluering af virkemidlet "forskningsprojekter" (2011)
Publiceringsdato 27. oktober 2011 Evaluering af virkemidlet ”forskningsprojekter” i Det Frie Forskningsråd
Tal om forskning, 2010
Tal om forskning, 2010
Publiceringsdato 25. oktober 2011 "Tal om forskning" er Forsknings- og Innovationsstyrelsens årlige bevillingsstatistik, der indeholder centrale bevillingstal for Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd, Rådet for Teknologi og Innovation, Danmarks Grundforskningsfond og Højteknologifonden.
EU-INFORMATION nr. 4 – oktober 2011
EU-INFORMATION nr. 4 – oktober 2011
Publiceringsdato 17. oktober 2011 I dette nummer af EU-INFORMATION zoomer vi ind på små og mellemstore virksomheder (SMV). Hvad er mulighederne for SMV’er i FP7? Hvad foretrækker de? Og hvad gør EuroCenter for at lette deres vej ind i internationale forskningsprojekter, hvor EU betaler en del af udgifterne?
Klynger er forskellige - klynge og netværkspolitik med fokus på klynge- og netværksledelse skaber økonomisk vækst
Klynger er forskellige - klynge og netværkspolitik med fokus på klynge- og netværksledelse skaber økonomisk vækst
Publiceringsdato 04. oktober 2011 Dansk sammenfatning af den engelsksprogede rapport, som viser at netværkspolitik med fokus på excellent klynge- og netværksledelse skaber økonomisk vækst
Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2009/10
Mobilitetsstatistik for de videregående uddannelser 2009/10
Publiceringsdato 27. september 2011 Mobilitetsstatistikken omfatter både danske og internationale udvekslingsstuderende og studerende, der tager en hel uddannelse i et andet land end deres hjemland.
Mindre virksomheders deltagelse i forskningsaktiviteter
Mindre virksomheders deltagelse i forskningsaktiviteter
Publiceringsdato 26. september 2011 Analyse af SMV-deltagelse i DSF-bevillinger og RTI’s forskningskuponordning
Manual for økonometriske effektmålinger af innovationspolitik
Manual for økonometriske effektmålinger af innovationspolitik
Publiceringsdato 14. september 2011 Innovationsmanualen er et tilbud til programejere, som arbejder med innovationspolitiske virkemidler, og som gerne vil måle og dokumentere effekten af deres politik.
Performanceregnskab for Videnskabsministeriets GTS-net 2011
Performanceregnskab for Videnskabsministeriets GTS-net 2011
Publiceringsdato 24. august 2011 2010 blev et godt år med en stigning i den samlede omsætning - 6 % stigning i forhold til 2009. Mest positive udvikling skete i forhold til FoU-omsætningen, der nu udgør 22 % af den samlede omsætning. GTS-nettet oplevede et fald i antallet af danske kunder og betjente i 2010 i ca. 21.000 kunder.
 Brugerundersøgelse: Studievalgs vejledning 2011
Brugerundersøgelse: Studievalgs vejledning 2011
Publiceringsdato 19. august 2011 Brugerundersøgelse blandt afgangselever på de gymnasiale uddannelser, august 2011
Fødevareplan – en plan for fødevareforskning, -udvikling og -demonstration
Fødevareplan – en plan for fødevareforskning, -udvikling og -demonstration
Publiceringsdato 19. august 2011 Videnskabsministeriet og Fødevareministeriet har med hjælp fra en faglig følgegruppe udarbejdet en ny plan for fødevareforskningen, der skal udvikle fødevareområdet.
Årsrapport 2010 - EU-programmerne for livslang læring for aktive unge
Årsrapport 2010 - EU-programmerne for livslang læring for aktive unge
Publiceringsdato 18. august 2011 Rapporten omhandler Comenius-programmet, Leonardo da Vinci-programmet, Erasmus-programmet, Grundtvig-programmet, Det tværgående program og Aktive Unge-programmet.
Bologna-processen 2020
Bologna-processen 2020
Publiceringsdato 18. august 2011 Bologna-processen frem mod 2020 – et nyt tiår for europæisk videregående uddannelse.
Danmarks Forskningspolitiske Råd Årsrapport 2010
Danmarks Forskningspolitiske Råd Årsrapport 2010
Publiceringsdato 10. august 2011 Viden - Vækst - Velstand
Statusrapport 2011
Statusrapport 2011
Publiceringsdato 04. august 2011 Samlet statusrapport over bevillinger i Det Strategiske Forskningsråds programkomite for bæredygtig energi og miljø 2004-2010.
EU-INFORMATION nr. 3 – Juli 2011
EU-INFORMATION nr. 3 – Juli 2011
Publiceringsdato 19. juli 2011 I dette nummer af EU-INFORMATION sætter vi fokus på Danmarks deltagelse i EU's forskningsprogram (FP7) og bringer en række artikler, der dykker ned i forskellige tal om Danmarks evne til at få de eftertragtede midler.
Kommercialisering af forskningsresultater - Statistik 2010
Kommercialisering af forskningsresultater - Statistik 2010
Publiceringsdato 19. juli 2011 Kommercialisering af forskningsresultater - Statistik 2010
Økonomiske effekter af erhvervslivets forskningssamarbejde med offentlige videninstitutioner
Økonomiske effekter af erhvervslivets forskningssamarbejde med offentlige videninstitutioner
Publiceringsdato 11. juli 2011 Rapporten estimerer, at der i Danmark kan skabes højere produktivitet per medarbejder i forsknings- og udviklingsaktive virksomheder uden samspil, hvis de indgik vidensamspil med universiteter, GTS-institutter eller andre offentlige videninstitutioner.
Det Frie Forskningsråds årsrapport 2010
Det Frie Forskningsråds årsrapport 2010
Publiceringsdato 06. juli 2011 I rapporten kan du læse om Det Frie Forskningsråds mange initiativer og aktiviteter i 2010, blandt andet hvad den nye forskningsrådslov har betydet og lancering af forskerkarriereprogrammet Sapere Aude.
Rapport om Handelshøjskolen i København (2010/2011)
Rapport om Handelshøjskolen i København (2010/2011)
Publiceringsdato 29. juni 2011 Tilsynsmøde d. 8. marts 2011.
Årsberetning 2010 - Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed
Årsberetning 2010 - Udvalgene Vedrørende Videnskabelig Uredelighed
Publiceringsdato 24. juni 2011 I løbet af 2010 er der indbragt elleve sager, og derudover har UVVU arbejdet videre med tre sager fra 2009. Der er kommet afgørelse i syv af sagerne. Der ikke udtalt videnskabelig uredelighed i nogen af dem.
Energi2011
Energi2011
Publiceringsdato 24. juni 2011 Årsrapport om de danske energiforskningsprogrammer udgivet i et samarbejde mellem Energinet.dk, Energistyrelsen/EUDP-sekretariatet, Dansk Energi, Det Strategiske Forskningsråds programkomite for bæredygtig energi og miljø, Europakommissionen i Danmark samt Højteknologifonden, maj 2011.
Polarfronten nr. 1 2011
Polarfronten nr. 1 2011
Publiceringsdato 23. juni 2011 Isbjørne er en potentiel fare for forskere, som arbejder i de øde egne i Grønland. Men hvor risikabelt er det at arbejde i bjørneland? Læs også om udkantsgrønland, som er præget af, at bygderne tømmes for indbyggere.
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2011
Performanceregnskab for innovationsmiljøerne 2011
Publiceringsdato 21. juni 2011 Resultater, nøgletal og case-eksempler for innovationsmiljøerne.
Sprog er nøglen til verden – Anbefalinger fra arbejdsgruppen for uddannelse i fremmedsprog
Sprog er nøglen til verden – Anbefalinger fra arbejdsgruppen for uddannelse i fremmedsprog
Publiceringsdato 21. juni 2011 Rapporten indeholder arbejdsgruppens anbefalinger til en strategi for den samlede uddannelse i fremmedsprog i Danmark.
Innovationsnetværkenes performanceregnskab 2011
Innovationsnetværkenes performanceregnskab 2011
Publiceringsdato 10. juni 2011 Sandsynligheden for at udvikle nye produkter eller serviceydelser er fire gange højere for virksomheder i innovationsnetværk end for andre virksomheder, viser det nyeste regnskab på engelsk.
The impacts of cluster policy in Denmark - An impact study on behaviour and economical effects of Innovation Network Denmark
The impacts of cluster policy in Denmark - An impact study on behaviour and economical effects of Innovation Network Denmark
Publiceringsdato 10. juni 2011 Virksomheder, der deltager i innovationsnetværk, er mere innovative og tjener flere penge end andre. Det dokumenteres i en ny rapport, som gør brug af de mest avancerede beregningsmetoder, der findes.
Et overblik og 12 historier fra det danske innovationssystem
Et overblik og 12 historier fra det danske innovationssystem
Publiceringsdato 10. juni 2011 Et godt dansk innovationssystem skal sikre, at danske virksomheder kan forske og udvikle sig til øget produktivitet og vækst. En ny publikation giver indblik i, hvordan innovationssystemet i Danmark er skruet sammen, hvorfor det virker og hvad virksomhedernes erfaringer er med at bruge det.
Økonomiske effekter af international forsknings og innovations samarbejde
Økonomiske effekter af international forsknings og innovations samarbejde
Publiceringsdato 09. juni 2011 Økonomiske effekter af international forsknings og innovations samarbejde
Erhvervslivets investeringer i forskning, udvikling og innovation 2011
Erhvervslivets investeringer i forskning, udvikling og innovation 2011
Publiceringsdato 08. juni 2011 Erhvervslivets investeringer i forskning, udvikling og innovation 2011.
Det Strategiske Forskningsråd - oversigt over bevillinger 2008-2009
Det Strategiske Forskningsråd - oversigt over bevillinger 2008-2009
Publiceringsdato 26. maj 2011 Oversigt over bevillinger givet af Det Strategiske Forskningsråd 2008-2009
Analyse af de administrative omkostninger til generel ledelse og administration i 2008 og 2009 på de danske universiteter (PDF)
Analyse af de administrative omkostninger til generel ledelse og administration i 2008 og 2009 på de danske universiteter (PDF)
Publiceringsdato 17. maj 2011 UBST har i samarbejde med PricewaterhouseCoopers udarbejdet en rapport om universiteternes administrative udgifter.
Access to Research and Technical Information in Denmark (Adgang til forskningsresultater og teknisk information i Danmark)
Access to Research and Technical Information in Denmark (Adgang til forskningsresultater og teknisk information i Danmark)
Publiceringsdato 16. maj 2011 Små og mellemstore virksomheder har brug for lettere og billigere adgang til forskningsartikler, patentinformation, videnskabelige og tekniske standarder, teknisk information og markedsinformation.
Ny viden til mindre virksomheder – sådan gør vi det bedre
Ny viden til mindre virksomheder – sådan gør vi det bedre
Publiceringsdato 05. maj 2011 Rapporten kommer med forslag til, hvordan flere små og mellemstore virksomheder i højere grad kan drage nytte af ny viden.
Rapport om IT-Universitetet (2010/2011)
Rapport om IT-Universitetet (2010/2011)
Publiceringsdato 03. maj 2011 Tilsynsmøde d. 23. marts 2011.
Analyserapport - Erhvervslivets forskning, udvikling og offshoring
Analyserapport - Erhvervslivets forskning, udvikling og offshoring
Publiceringsdato 01. maj 2011 Det Strategiske Forskningsråd har sammen med Rådet for Teknologi og Innovation fået udarbejdet en analyse af sammenhængen mellem forskning, innovation og offshoring.
Højtuddannede i virksomheder - avisindstik april 2011
Højtuddannede i virksomheder - avisindstik april 2011
Publiceringsdato 28. april 2011 Inspirerende caseberetninger om højtuddannede i danske virksomheder i Forsknings- og Innovationsstyrelsen avisindstik, der også beskriver diverse analyser, der dokumenterer effekten af at ansætte højtuddannede.
Universiteternes opfyldelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed - Status 2009-2010
Universiteternes opfyldelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed - Status 2009-2010
Publiceringsdato 27. april 2011 Universiteternes opfyldelse af lov om gennemsigtighed og åbenhed. Status 2009-2010.
Rapport om Aarhus Universitet (2010/2011)
Rapport om Aarhus Universitet (2010/2011)
Publiceringsdato 20. april 2011 Tilsynsmøde d. 26. januar 2011.
Årsrapport for Styrelsen for International Uddannelse 2010
Årsrapport for Styrelsen for International Uddannelse 2010
Publiceringsdato 18. april 2011
EU-INFORMATION nr. 2 – april 2011
EU-INFORMATION nr. 2 – april 2011
Publiceringsdato 17. april 2011 Sunde kyllinger, kvinder i job og grønne el-løsninger. Det er de gode historier om FP7 i dette nummer af EU-INFORMATION, hvor en direktør, en professor og en forskningschef fortæller om deres erfaringer med internationalt forskningssamarbejde. Læs også om EUopSTART, der samler fire ordninger i én.
Årsrapport 2010 - Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Årsrapport 2010 - Forsknings- og Innovationsstyrelsen
Publiceringsdato 14. april 2011 Årsrapporten har til formål at informere Videnskabsministeriet, Rigsrevisionen og Finansministeriet om styrelsens faglige og økonomiske resultater.
Årsrapport 2010 for Universitets- og Bygningsstyrelsen
Årsrapport 2010 for Universitets- og Bygningsstyrelsen
Publiceringsdato 13. april 2011 I Årsrapport 2010 beskriver og vurderer den tidligere Universitets- og Bygningsstyrelse den faglige opgaveløsning i relation til primært eksternt fastsatte mål, ligesom der redegøres for de regnskabsmæssige resultater.
Redegørelse om akkrediteringssystemet
Redegørelse om akkrediteringssystemet
Publiceringsdato 13. april 2011 I redegørelsen om akkrediteringssystemet gennemgås de hidtidige erfaringer med akkreditering på de videregående uddannelser.
Dansk roadmap for forskningsinfrastruktur 2011
Dansk roadmap for forskningsinfrastruktur 2011
Publiceringsdato 06. april 2011 Den danske roadmap for forskningsinfrastruktur præsenterer et samlet og prioriteret katalog over de nationale behov for forskningsinfrastruktur på kort sigt og angiver en strategisk retning for de kommende års nationale indsats på området.
Rapport om Danmarks Tekniske Universitet (2010/2011)
Rapport om Danmarks Tekniske Universitet (2010/2011)
Publiceringsdato 04. april 2011 Tilsynsmøde den 6. december 2010.
Beretning fra Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 2010
Beretning fra Rådet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser 2010
Publiceringsdato 01. april 2011 Status for udviklingen på uddannelserne samt redegørelse for de to strategiområder rådet har til hensigt at behandle i 2011 og afgive anbefalinger indenfor
InnovationDanmark - indstik om højtuddannede
InnovationDanmark - indstik om højtuddannede
Publiceringsdato 01. april 2011
Rapport om Syddansk Universitet (2010/2011)
Rapport om Syddansk Universitet (2010/2011)
Publiceringsdato 31. marts 2011 Tilsynsmøde den 9. februar 2011.
Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark - Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget
Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark - Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget
Publiceringsdato 25. marts 2011 Her kan du læse Open Access Udvalgets 16 anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark.
Det Frie Forskningsråd - Fra idé til viden
Det Frie Forskningsråd - Fra idé til viden
Publiceringsdato 21. marts 2011 Her kan du læse mere om Det Frie Forskningsråd og det arbejde, rådet udfører.