Gå til indhold
Du er her: Forside Aktuelt Nyheder

Nyheder

Nyheder fra ministeriet og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (samt tidligere Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte).
Andreas Mogensens mission rykker nærmere
Publiceringsdato 18. maj 2022 Andreas Mogensen har til deadline fået ca. 200 velovervejede og fantasifulde forslag til at navngive sin mission og 14 spændende og meget forskellige forslag til danske forsknings- og teknologiudviklingsaktiviteter. Nu går processen med at udvælge det rigtige navn og de bedste aktiviteter i gang.
Konkurrence for erhvervsskoleelever: Fortæl om dit oplæringsophold i udlandet
Publiceringsdato 18. maj 2022 Optag og klip en 3-minutters film eller skriv en historie om dit oplæringsophold i udlandet og deltag i Uddannelses- og Forskningsstyrelsens OPU-konkurrence. Der er præmier på op til 7.000 kroner til de bedste historier og film.
ICDK Outlook: 10 store danske virksomheder deler indsigter om deres F&U-aktiviteter i Kina
Publiceringsdato 08. maj 2022 I en ny rapport undersøger ICDK Shanghai F&U-aktiviteter fra 10 forskningstunge danske virksomheder i Kina. Rapporten kortlægger bevæggrundene for at investere i F&U i Kina samt generelle tendenser i forhold til talentrekruttering, digitalisering, samarbejde med forskningsinstitutioner mm.
Nyt partnerskab for børneforskning
Publiceringsdato 06. maj 2022 Rammerne er nu på plads for et nyt partnerskab for børneforskning, der skal styrke den danske pædagogiske forskning rettet mod de mindste børn. Uddannelses- og Forskningsministeriet beder derfor nu en række organisationer om indstillinger til medlemmer af partnerskabets bestyrelse.
Ny DFiR-rapport: God tværfaglighed i forskning og innovation
Publiceringsdato 05. maj 2022 God tværfaglighed i forskning og innovation er en forudsætning for at skabe løsninger af samfundsudfordringer, og det skaber fundamentet for nye videnskabelige erkendelser. Hvordan tværfaglighed i højere grad kan fungere har DFiR beskæftiget sig med og giver anbefalinger til.
Ny rapport fra ICDK Tel Aviv om udvikling af innovationsmodeller og –metoder for nordiske hospitaler med inspiration fra Israel
Publiceringsdato 29. april 2022 Hospitaler spiller en central rolle i at fremme nordisk sundhedsinnovation og offentlig-privat samarbejde. I ny rapport giver ICDK Tel Aviv nordiske hospitaler anbefalinger til, hvordan innovationsmodeller kan udvikles baseret på erfaringer fra Israel – en frontløber i sundhedsinnovation.
DFiR brief 30: Når tværfaglighed lykkes, er det virkelig godt
Publiceringsdato 29. april 2022 Når mennesker med forskellige baggrunde får et samarbejde til at fungere, giver det en ekstra kvalitet. DFiR har i projektet God tværfaglighed i forskning og innovation arbejdet med, hvordan man kan være bevidst om særlige rammer for tværfaglighed og øge sandsynligheden for, at det lykkes.
Seks forskere i Danmark modtager prestigefyldte forskningsbevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd
Publiceringsdato 26. april 2022 Seks forskere i Danmark belønnes nu af Det Europæiske Forskningsråd for deres exceptionelt gode forskningsidéer med i alt 116 millioner kroner. Bevillingerne går til fri forskning, der spænder bredt fra mineralers strukturelle egenskaber til bæredygtig bevarelse af arkæologiske områder under vand.
To tyrkiske uddannelser er fjernet fra SU-listen
Publiceringsdato 19. april 2022 Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har genvurderet SU-godkendelsen af to tyrkiske uddannelser og har på grund af manglende dokumentation fjernet dem fra listen over SU-godkendte uddannelser.
Open Access – fortsat stigning i fri adgang til videnskabelige artikler fra danske universiteter
Publiceringsdato 07. april 2022 Antallet af videnskabelige artikler fra danske universiteter, der bliver gjort frit tilgængelige på internettet, er stigende. Den seneste måling viser, at 63 procent er Open Access
Gensynsglæde og overraskelser på rumkonferencen 2022
Publiceringsdato 31. marts 2022 Rumkonferencens højdepunkter var en ny mission til Andreas Mogensen og god tid til netværk med hinanden og ESA. Dertil kom fokus på Europa og rummet, danske virksomheders muligheder i rummet og nye rummissioner. Konferencen samlede 200 glade deltagere i DTU’s Glassal, imens 100 fulgte med online
Danmark er helt i top på uddelingsliste for europæiske forskningsstipendier
Publiceringsdato 30. marts 2022 Danmark er flot fra start i den første runde af de individuelle forskningsstipendier i Marie Skłodowska-Curie Actions-programmet. Hver femte ansøgning med en dansk værtsorganisation har succes. De danske forskningsmiljøer kan dermed snart byde 77 internationale forskere velkommen.
Syv døgn fuld af fascinerende forskning
Publiceringsdato 28. marts 2022 Kom med under havets overflade til et fjernt koralunivers, hør om et rumprojekt, der tog Danmark med storm, eller lær at bygge en robot.
Nye medlemmer til Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse og faglige forskningsråd
Publiceringsdato 25. marts 2022 Indkaldelse af forslag til 2 bestyrelsesmedlemmer til Danmarks Frie Forskningsfond og 32 medlemmer af Danmarks Frie Forskningsfonds faglige forskningsråd pr. 1. januar 2023. Frist torsdag 28. april 2022 kl. 16.00.
Indkaldelse af forslag til nationale forsknings- og teknologiudviklingsaktiviteter på ISS
Publiceringsdato 24. marts 2022 Andreas Mogensen skal på mission til ISS i seks måneder fra juli 2023! Send dit forslag til danske forsknings- og teknologiudviklingsaktiviteter, der sætter fokus på rumstrategien og teknologier til den grønne omstilling. Aktiviteten kan finde sted på Andreas’ mission eller senere. Deadline: 8 maj.
Opsamlingsrapport om VEU-arbejdsgruppens arbejde 2018-2021
Publiceringsdato 21. marts 2022 VEU-arbejdsgruppen har siden 2018 fulgt de iværksatte initiativer på det videregående videre- og efteruddannelsesområde (VVEU) fra ”Trepartaftale om styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse” (oktober 2017).
Internationalt skolesamarbejde, når det er bedst
Publiceringsdato 18. marts 2022 Hvad er klimaaftryk og klimavenlig mad? De spørgsmål følte en grønlandsk 9. klasse sig ret sikre på. Men i denne uge mødte de for første gang deres jævnaldrende projektpartnere i et EU-projekt om klimavenlig mad. Og i hverken Sverige eller Frankrig er det altså ”eco-friendly” at spise meget kød.
Ny ICDK Outlook: Decentralized Clinical Trials
Publiceringsdato 18. marts 2022 Fremtidens kliniske forsøg flytter ud af hospitalerne og hjem til patienterne. USA fører an i udviklingen, hvor der er store muligheder for læring for Danmark. Ny rapport (Outlook) fra Innovation Centre Denmark i Silicon Valley og i Boston sætter fokus på dette område.
14 topforskere i Danmark modtager 207 millioner kroner fra Det Europæiske Forskningsråd
Publiceringsdato 17. marts 2022 Det Europæiske Forskningsråd har sat navne på modtagerne af deres store forskningsbevillinger målrettet erfarne forskere. Danmark modtager fjorten af bevillingerne til fri og excellent forskning med et samlet beløb på mere end 207 millioner kroner. Otte af bevillingerne går til kvinder.
Danmark kommer rigtig godt fra start inden for det digitale område, industri og rummet i Horizon Europe
Publiceringsdato 10. marts 2022 140 millioner kroner fra Horizon Europe er på vej til forskere og virksomheder i Danmark til forskning og innovation i bl.a. nye grønne teknologier og materialer. Hver 4. ansøger har succes med deres ansøgning. Det viser resultaterne fra første ansøgningsrunde.
Definition af grøn forskning, udvikling og innovation i UFM-regi
Publiceringsdato 02. marts 2022 Uddannelses- og Forskningsministeriet (UFM) har fastlagt en overordnet definition af grøn forskning, udvikling og innovation inklusiv syv undertemaer til anvendelse på tværs af UFM i strategier, analyser, kortlægninger, monitorering og andre tiltag i forbindelse med den grønne omstilling.
Efterårets frister til EUopSTART er nu klar
Publiceringsdato 01. marts 2022 Efterårets ansøgningsfrister til EUopSTART i 2022 er nu klar. Det bliver den 30. august og den 1. november 2022. Opslagsteksten for EUopSTART er opdateret med de to nye frister og gælder hele 2022.
Rækken af virtuelle læringstilbud om Horizon Europe fortsætter
Publiceringsdato 25. februar 2022 Under corona er virtuel læring blevet det nye sort. Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har omfavnet det og omlagt fysiske informationsmøder om Horizon Europe til virtuelle. I 2021 udbød vi mere end 20 webinarer med over 3.000 tilmeldte, og tilbuddet fortsætter i år med fire webinarer alene i marts.
DFiR brief 29: Klimamål og midler
Publiceringsdato 23. februar 2022 Sektorsamarbejde, faciliteter og opskalering af kendte teknologier. De tre udfordringer blev særligt fremhævet på Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds konference om, hvordan forskning og innovation bedst bidrager til, at Danmark når i klimamål.
Ny rapport giver et fælles videngrundlag om vilkårene for studerende med funktionsnedsættelser på de videregående uddannelser
Publiceringsdato 11. februar 2022 Arbejdsgruppen om studerende med funktionsnedsættelser under Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har nu afleveret sin rapport om et fælles videngrundlag om vilkårene for studerende med funktionsnedsættelser på de videregående uddannelser.
Mod nye mål - Ny rapport fra Det Tværministerielle Rumudvalg tager hul på implementeringen af de nye målsætninger i Danmarks rumstrategi
Publiceringsdato 09. februar 2022 Med de nye målsætninger er det bl.a. ambitionen at øge integrationen af rumområdet i den grønne forskning, innovation, udvikling og demonstration. Et nyoprettet Forum for Rumbaseret Innovation og Forskning skal bidrage hertil. Rapporten belyser også EU’s nye rumprogram, rumøkonomien og meget mere.
Nye værktøjer skal hjælpe til at forbedre forholdene for studerende med funktionsnedsættelser
Publiceringsdato 04. februar 2022 Dansk Center for Undervisningsmiljø (DCUM) har udarbejdet et fagligt vejledende materiale målrettet studerende og de videregående uddannelsesinstitutioner og platformen minstudieplan.dk til planlægning af studieforløb for studerende med funktionsnedsættelse.
Regeringen hjælper KU med huslejestigningen på Niels Bohr Bygningen
Publiceringsdato 04. februar 2022 Københavns Universitet skal kun betale den oprindelige husleje for Niels Bohr Bygningen plus de tillægsønsker, universitetet har godkendt, så længe voldgiftssag pågår.
Webinarrække om EU-finansiering til grønne projekter
Publiceringsdato 01. februar 2022 Hør om konkrete muligheder for EU-finansiering til grønne projekter, når flere ministerier, klimapartnerskaber, viden- og erhvervsklynger, virksomheder, Innovationsfonden m.fl. afholder fire webinarer. Det første webinar om Power-to-X løber af stablen den 1. marts 2022.
Slut med restriktioner på de videregående uddannelsesinstitutioner
Publiceringsdato 26. januar 2022 Alle restriktioner bliver ophævet på de videregående uddannelsesinstitutioner. Covid-19 er ikke længere en samfundskritisk sygdom, og fra tirsdag den 1. februar kan hverdagen vende tilbage for studerende og ansatte.