Du er her: Forside Aktuelt Nyheder

Nyheder

Nyheder fra ministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
Nyhedsbrevet går på sommerferie
Publiceringsdato 10. juli 2020 Nyhedsbrevet fra Uddannelses- og Forskningsministeriet går på sommerferie og udsendes ikke fra 11. juli til 26. juli 2020.
Kompetencemål for læreruddannelsen bliver revideret
Publiceringsdato 07. juli 2020 Læreruddannelsens mål for de studerendes læringsudbytte – de såkaldte kompetencemål – bliver 1. august ændret, så de ikke længere indeholder henvisninger til konceptet ”læringsmålstyret undervisning”.
Afstandskrav på videregående uddannelser kan fraviges
Publiceringsdato 03. juli 2020 Fra august bliver det muligt for de videregående uddannelsesinstitutioner at fravige den generelle anbefaling om at holde minimum en meters afstand mellem studerende i samme gruppe. Det skal give institutionerne mulighed for at tilrettelægge undervisningen på en mere hensigtsmæssig måde.
Uddannelses- og Forskningsmødet 2021 afholdes 25.-26. marts 2021
Publiceringsdato 03. juli 2020 Den 25.-26. marts 2021 samler uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen ledelser og beslutningstagere fra forsknings- og innovationsverdenen samt den videregående uddannelsessektor for at drøfte den grønne omstilling.
Innovationsfonden får nye bestyrelsesmedlemmer
Publiceringsdato 02. juli 2020 Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har udpeget fire nye bestyrelsesmedlemmer og genudpeget et medlem til Innovationsfondens bestyrelse. De nye bestyrelsesmedlemmer skal bl.a. styrke fondens evne til at medvirke til den grønne omstilling.
Nyt DFiR sætter kurs og retning
Publiceringsdato 01. juli 2020 Et nyt Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) tiltrådte, da corona-krisen brød ud. Krisen har vist, at forskning og innovation er afgørende for udvikling af nye løsninger. Nu sætter DFiR kurs og retning for de mest centrale emner for dansk FoU
Faldende BNP kan få store konsekvenser for dansk forskning
Publiceringsdato 25. juni 2020 Udsigten til et betydeligt fald i BNP kan sætte dansk FoU under pres. DFiR sætter i dette brief fokus på, hvad det kan komme til at betyde for dansk forskning
Ministre rækker ud til landets studenter
Publiceringsdato 25. juni 2020 Der er god grund til at holde ekstra øje med e-posten, hvis man bliver eller er blevet student her til sommer. Årets studenter kan nemlig forvente brev fra to ministre med en opfordring om at søge mod uddannelse, og hvordan de kan få hjælp.
Ny ESS-strategi skal sikre dansk gevinst af investeringen i European Spallation Source
Publiceringsdato 24. juni 2020 Danmark skal have størst muligt udbytte af investeringerne i European Spallation Source, når den står færdigbygget i 2025. Derfor har en uafhængig rådgivningsgruppe udarbejdet en ny dansk ESS-strategi, som samler de danske aktører og sætter rammerne for den fortsatte danske indsats.
Uddannelsesinstitutioner får forbud mod risikofyldte lån
Publiceringsdato 22. juni 2020 Regeringen skærper nu kravene til skoler og uddannelsesinstitutioner, når de skal optage lån.
Studerende får sommeradgang til de videregående uddannelser
Publiceringsdato 19. juni 2020 Nu får studerende mulighed for at bruge læsesale, grupperum, biblioteker og lignende hen over sommeren. De videregående uddannelsesinstitutioner kan nu åbne for flere fysiske faciliteter.
Giv dit besyv med om udfordringerne for hav- og ferskvandsområder
Publiceringsdato 11. juni 2020 Sunde hav- og ferskvandsområder er en ud af fem såkaldte ”missioner” i det næste EU-rammeprogram for forskning og innovation, Horizon Europe, der starter i 2021. Men hvilke udfordringer er de største og mest relevante, som missionen bør tage livtag med? Giv dit besyv med via ny brugerundersøgelse.
Ansatte på videregående uddannelser i Østdanmark kan vende tilbage
Publiceringsdato 09. juni 2020 Mandag den 15. juni kan alle ansatte på videregående uddannelsesinstitutioner i Østdanmark vende tilbage til deres fysiske arbejdspladser.
Regeringen, KL og Danske Regioner vil arbejde for flere social- og sundhedsmedarbejdere
Publiceringsdato 03. juni 2020 Regeringen er enige med KL og Danske Regioner om at arbejde for at sikre flere hænder på social-, ældre- og sundhedsområdet. Det skal ske på baggrund af anbefalinger fra den task force om social- og sundhedsmedarbejdere, der blev nedsat sidste år, og som nu har fremlagt sine anbefalinger.
Ny uddannelse til færgenavigatør åbner for studerende til sommer
Publiceringsdato 28. maj 2020 Marstal Navigationsskole udbyder fra skoleåret 2020/21 en helt ny uddannelse til færgenavigatør rettet mod sejlads af mindre danske indenrigsfærger. Uddannelsen skal køre som forsøg i to år og appellere til unge, der har særligt mod på en karriere i danske farvande.
Årets sidste ansøgningsrunde for EUopSTART
Publiceringsdato 26. maj 2020 Der er nu åbent for årets sidste runde af ansøgninger til EUopSTART, der dækker halvdelen af udgifterne til en EU-ansøgning. Puljen er åben for ansøgninger til bl.a. EU’s fem nye corona-opslag, de kommende Green Deal opslag samt opslag i Horizon Europe, som offentliggøres før 3. november 2020.
Styrelser får ny adresse
Publiceringsdato 20. maj 2020 Uddannelses- og Forskningsministeriets to styrelser flytter ved udgangen af maj fra Bredgade til Haraldsgade i København.
Retningslinjer for en ansvarlig genåbning af de videregående uddannelsesinstitutioner i fase to
Publiceringsdato 15. maj 2020 Med sidste uges politiske aftale om en gradvis genåbning af det danske samfund, vil der fra mandag den 18. maj blive åbnet for aktivitet på videregående uddannelser, hvor fysisk fremmøde er nødvendig. Nu er retningslinjerne for en ansvarlig og delvis genåbning klar.
Yderligere kontrolleret genåbning på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
Publiceringsdato 07. maj 2020 Som en del af den politiske aftale om anden fase af en kontrolleret genåbning er det besluttet, at aktivitet på de videregående uddannelsesinstitutioner, hvor fysisk fremmøde er nødvendig, åbnes fra den 18. maj.
Diploma Supplement er revideret
Publiceringsdato 07. maj 2020 Det mobilitetsfremmende eksamensbevis-tillæg er blevet justeret.
Bliv danskunderviser på Université de Lille i Frankrig
Publiceringsdato 05. maj 2020 Université de Lille søger danskunderviser til tidsbegrænset stilling fra september 2020
Hvilke teknologier skal trække Danmark i gang efter coronakrisen?
Publiceringsdato 04. maj 2020 Fra i dag og i de kommende uger kan man på www.bedreinnovation.dk give input til, hvilken ny viden der kan være med til at kickstarte virksomhederne i slipstrømmen på corona. Idéerne spilles ind i de Godkendte Teknologiske Serviceinstitutters arbejde de kommende år.
Danmark og Grønland nedsætter bestyrelse for Den Internationale Arktiske Hub
Publiceringsdato 01. maj 2020 Danmark og Grønland etablerer en international arktisk hub i Nuuk, Grønland, og har sammensat en fælles bestyrelse, som skal styre den vigtige opgave med at få implementeret hub’en.
Fælles indsats skal sikre en velforberedt genåbning af de videregående uddannelser
Publiceringsdato 29. april 2020 For at sikre en ansvarlig genåbning af de videregående uddannelser har uddannelses- og forskningsministeren etableret et sektorpartnerskab sammen med kulturministeren. Formålet er at skabe en fælles forståelse og sørge for en velforberedt genåbning, når den tid kommer.
Retningslinjer for delvis genåbning af forskningslaboratorier
Publiceringsdato 27. april 2020 Som en del af den politiske aftale om at udvide første fase af genåbningen af Danmark, er det besluttet at indlede en delvis genåbning af forskningslaboratorierne på landets universiteter. Nu er retningslinjerne fastlagt.
Fortæl os din mening. Ny survey om kommunikationsindsatsen om Horizon 2020 og Horizon Europe
Publiceringsdato 17. april 2020 Ved årsskiftet slutter Horizon 2020 og det nye EU-forskningsprogram Horizon Europe starter. I den forbindelse gennemfører Styrelsen for Forskning og Uddannelse (SFU) en brugerundersøgelse af den nuværende kommunikation om Horizon 2020 og input til den fremtidige kommunikation om Horizon Europe.
Ekspertgruppe skal se på ny karakterskala
Publiceringsdato 17. april 2020 Regeringen nedsætter nu en ekspertgruppe, som til efteråret skal komme med bud på erstatninger for den nuværende 7-trins-skala.
Studerende fra syv sundhedsfaglige uddannelser kan vende tilbage til studiet
Publiceringsdato 12. april 2020 I forlængelse af regeringens udmelding om at genåbne udvalgte samfundskritiske sundhedsuddannelser for så vidt angår studerende på sidste del af uddannelserne, har uddannelses- og forskningsministeren besluttet, at syv sundhedsfaglige uddannelser kan gennemføre en kontrolleret genåbning.
Forskningsfinansiering: Hvordan får vi mest gavn af de mange eksterne forskningsbevillinger?
Publiceringsdato 06. april 2020 En stadig større del af den offentlige forskning finansieres med eksterne forskningsmidler. Der er tale om en unikt gunstig situation, hvis vi forstår at udnytte mulighederne. Det netop afgåede DFiR giver i ny rapport sit bud på, hvordan dansk forskning får mest gavn af alle midlerne
Ny taskforce skal se på studerendes praktik
Publiceringsdato 03. april 2020 Mange studerende får i denne tid afbrudt deres praktik på grund af situationen med Covid-19. Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har nedsat en taskforce, der skal finde løsninger.