Du er her: Forside Aktuelt Nyheder

Nyheder

Nyheder fra ministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
Nyeste tal for folkeskolelæreres efter- og videreuddannelse
Publiceringsdato 18. februar 2020 Tallene for folkeskolelæreres efteruddannelse i 2017/2018 er nu tilgængelige.
Bliv en del af Innovationsfondens bestyrelse og sæt viden bag den grønne omstilling
Publiceringsdato 06. februar 2020 Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder nu forslag på fire til fem nye medlemmer til bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond - fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation.
Kvalitetsløft af danske Horizon 2020 koordinatoransøgninger
Publiceringsdato 06. februar 2020 Ny ordning løfter kvaliteten af koordinatoransøgninger til Horizon 2020. En af dem, der har glæde af ordningen, er Danmarks Tekniske Universitet, som skal udforske klimapåvirkninger af biodiversitet i det Arktiske Ocean.
Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse indleder samarbejde om fremtidens klyngeindsats
Publiceringsdato 06. februar 2020 Formålet er at styrke innovationskraften i virksomheder inden for Danmarks stærkeste og mest lovende erhvervs- og teknologiområder. Det sker gennem samarbejde og videnoverførsel mellem virksomheder, videninstitutioner og andre aktører
Midtvejskonference om videregående efter- og videreuddannelse: Hvor er vi på vej hen?
Publiceringsdato 29. januar 2020 En konference sætter torsdag fokus på nogle af de udfordringer, der er omkring efter- og videreuddannelse. F.eks. konkluderer analyser, at der blandt mange medarbejdere og virksomheder ikke er en kultur for at efteruddanne sig.
Kina satser stort på Internet of Things (IoT)
Publiceringsdato 23. januar 2020 Ny OUTLOOK-rapport om IoT og smart cities
Kina satser stort på Internet of Things (IoT)
Publiceringsdato 23. januar 2020 Ny OUTLOOK rapport om IoT og AI/Big Data
Du kan igen i 2020 søge EUopSTART-tilskud
Publiceringsdato 22. januar 2020 Der er nu åbent for ansøgninger til EUopSTART-ordningen, der giver 50 procent i tilskud til udgifter forbundet med at udarbejde forsknings- og innovationsansøgninger til Horizon 2020. Tilskuddet er på 50.000 kroner eller 75.000 kroner alt efter ansøgers rolle i Horizon 2020-projektet.
DFiRbrief18 Forskningsfrihed: Nødvendighed og forpligtelse
Publiceringsdato 22. januar 2020 Forskningsfrihed er en afgørende vigtig forudsætning for kvalitet og integritet i dansk forskning. Forskningsfrihed er ikke frihed fra ansvar. Og rammer for forskning er ikke en begrænsning af forskningsfriheden.
Grøn omstilling fra rummet
Publiceringsdato 22. januar 2020 Ny rapport fra Det Tværministerielle Rumudvalg peger på rumområdets betydning for den grønne omstilling og internationale klimaforhandlinger.
DFiRbrief 17: Forskningsfinansiering i Danmark - hvad er der i vente?
Publiceringsdato 17. januar 2020 Dansk forskning nyder i disse år godt af rigtig mange eksterne forskningsmidler. DFiR ser i dette brief på, hvordan vi får mest muligt ud af denne gunstige situation.
Kobling af Læringsbarometer med uddannelsesbevillingerne er fastlagt
Publiceringsdato 20. december 2019 Uddannelses- og forskningsminister Ane Halsboe-Jørgensen har fastlagt, hvordan resultaterne af spørgeskemaundersøgelsen ”Læringsbarometer” kobles til uddannelsesbevillingerne. Koblingen følger af aftalen om det nye bevillingssystem for de videregående uddannelser fra 2017.
Her skal forskerne publicere for at opnå point
Publiceringsdato 20. december 2019 Universiteterne modtager en del af deres basismidler på baggrund af en måling af deres forskningsaktivitet. Uddannelses- og Forskningsministeriet har netop offentliggjort de opdaterede lister over tidsskrifter, bogserier, konferenceserier og forlag, der udløser point i BFI.
Dansk bioøkonomisk forskning styrkes via Horizon 2020
Publiceringsdato 19. december 2019 Danmark har nu et samlet hjemtag på 785 millioner kroner til bioøkonomisk forskning fra EU's program for forskning og innovation, Horizon 2020. Europa-Kommissionens nyeste opgørelse viser, at danske forskere er dygtige til at skabe projekter, der svarer på de bioøkonomiske samfundsudfordringer.
Styrket fokus på kvaliteten af undervisningen på universiteterne
Publiceringsdato 19. december 2019 Kravene til de videnskabeligt ansattes undervisningskompetencer øges. Formålet er at styrke forskernes fokus på vigtigheden af at udvikle og prioritere deres undervisningspraksis. Det skal give de studerende mere kvalitet i uddannelsen - til gavn for både den enkelte studerende og hele samfundet.
Vigdis Broch-Due er nyt medlem af Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse
Publiceringsdato 17. december 2019 Uddannelses- og forskningsministeren har udpeget Vigdis Broch-Due, professor ved Institut for Socialantropologi på Universitet i Bergen, Norge, som nyt medlem af Danmarks Grundforskningsfonds bestyrelse. Derudover er tre medlemmer genudpeget.
Magasinet EUindblik sætter spot på EU-støtte til virksomheder
Publiceringsdato 16. december 2019 Hvad får danske virksomheder egentlig ud af at deltage i internationale forsknings- og innovationsprojekter? Det ser vi nærmere på i dette nummer af EUindblik, hvor vi giver stemme til en række erhvervsfolk fra København til Lem om deres Horizon 2020-engagement. Magasinet udkommer digitalt og trykt.
Fem danske videregående uddannelsesinstitutioner modtager projektmidler fra UFM til arbejdet med fastholdelse af internationale studerende
Publiceringsdato 13. december 2019 Internationale studerende på danske videregående uddannelsesinstitutioner er en gevinst for det danske samfund, hvis de bliver og arbejder i Danmark efter endt studie. De internationale studerende udgør nemlig vigtig og kvalificeret arbejdskraft og er i gennemsnit en god forretning for Danmark.
Ny national handlingsplan for EU’s Forsvarsfond er klar
Publiceringsdato 12. december 2019 Regeringens rådgivende gruppe er klar med handlingsplan for dansk interessevaretagelse i forhold til EU’s Forsvarsfond.
Kampagne skal få flere danske virksomheder med i EU’s forsknings- og innovationsprogrammer
Publiceringsdato 12. december 2019 Flere danske virksomheder skal deltage i internationale EU-støttede forsknings- og innovationsprojekter. Det er målet med en ny kampagne, som Styrelsen for Forskning og Uddannelse nu skyder i gang på web, Twitter og LinkedIn.
Ni danske topforskere modtager 135 millioner kroner fra Det Europæiske Forskningsråd
Publiceringsdato 10. december 2019 Ni topforskere fra Danmark er kommet i fornemt europæisk selskab – de har netop modtaget de eftertragtede bevillinger fra det Europæiske Forskningsråd. Forskerne modtager til sammen 135 millioner kroner til banebrydende forskning inden for blandt andet kvantefysik og digitalt demokrati.
Nye og flere kompetencer efterspørges i Det Blå Danmark
Publiceringsdato 10. december 2019 Ny rapport giver et fremtidstjek af de maritime uddannelser med bud på de kompetencer og uddannelser, der er brug for. Rapporten viser blandt andet, at de ansatte i Det Blå Danmark bliver højere uddannede end før, og at der er efterspørgsel efter nye og flere kompetencer.
Nyt matematikcenter skal løfte børns matematikevner
Publiceringsdato 06. december 2019 Det nye center skal hjælpe dagtilbud, grundskoler, gymnasier og erhvervsuddannelsesinstitutioner i deres arbejde med matematik i undervisningen samt i det pædagogiske arbejde i dagtilbud.
Dansk deltagelse i ESA's rumprogrammer
Publiceringsdato 28. november 2019 Den europæiske rumorganisation, ESA, har netop afsluttet ministerkonferencen Space19+. Her blev der givet samlet tilsagn om et historisk stort budget på i alt ca. 95 milliarder kr. til nye aktiviteter de næste tre år.
Forskningens Døgn gentænkes
Publiceringsdato 19. november 2019 Forskningens Døgn er en videnskabsfestival, der formidler forskningen bredt til befolkningen og engagerer borgerne i forskningen. Forskningens Døgn har været afholdt i 14 år og har udviklet sig markant gennem årene.
DFiR: Viden i verdensklasse - med plads til forbedring
Publiceringsdato 19. november 2019 Et internationalt panel har evalueret det danske innovationsfremmesystem. Panelet konkluderer, at vi mangler en national strategi. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd er enig.
Departementschef Agnete Gersing bliver kommitteret i Finansministeriet
Publiceringsdato 18. november 2019 Departementschef Agnete Gersing har sagt ja til en stilling som kommitteret i Finansministeriets departement. I Finansministeriet skal Agnete Gersing blandt andet løse udviklingsopgaver i relation til organisation, ledelse og kompetencer, samt særligt udvalgte projekter og udvalgsarbejde.
Horizon 2020 gør danske virksomheder mere innovative
Publiceringsdato 15. november 2019 Ny rapport viser, at danske virksomheder tilegner sig både ny viden, får udviklet nye produkter og styrket deres internationalisering, når de deltager i EU’s program for forskning og innovation Horizon 2020.
Henrik Jørgen Andersen er nyt medlem af Danmarks Innovationsfonds bestyrelse
Publiceringsdato 14. november 2019 Uddannelses- og forskningsministeren har udpeget Henrik Jørgen Andersen, Senior Executive R&D Advisor hos Arla Foods Ingredients P/S som nyt medlem af Danmarks Innovationsfonds bestyrelse. Henrik Jørgen Andersen skal særligt dække fødevareområdet i bestyrelsen.
Erasmus+ konference 2019: Stigende anerkendelse af udenlandske kurser på videregående uddannelser
Publiceringsdato 13. november 2019 Stigende antal studerende, der tager på udvekslingsophold med Erasmus+, får alle deres udenlandske uddannelsesaktiviteter godkendt, når de er hjemme igen. Men der er stadig plads til forbedring. Det viser en ny undersøgelse af mere end 60.000 udvekslingsophold fra Danmark og fire andre lande.