Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2012

Publikationer 2012

Viser 1-30 af 73 resultater
Forskningsbarometer 2012
Forskningsbarometer 2012
Publiceringsdato 31. december 2012 Forskningsbarometeret belyser kvaliteten og profilen af dansk forskning i et internationalt perspektiv
Danmark - Løsningernes Land
Danmark - Løsningernes Land
Publiceringsdato 20. december 2012 Danmarks nationale innovationsstrategi - 'Danmark - Løsningernes Land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne' omfatter 27 initiativer, som skal sikre en tættere kobling mellem forskning, uddannelse og innovation i virksomhederne
Evaluering af postdocfinansiering i Det Frie Forskningsråd
Evaluering af postdocfinansiering i Det Frie Forskningsråd
Publiceringsdato 19. december 2012 Evaluering af postdocfinansiering i Det Frie Forskningsråd.
Kommercialisering af forskningsresultater - Statistik 2011
Kommercialisering af forskningsresultater - Statistik 2011
Publiceringsdato 11. december 2012 Kommercialisering af forskningsresultater - Statistik 2011
Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau
Evaluering af certificering af uddannelseselementer i offentlig ledelse på diplomniveau
Publiceringsdato 30. november 2012 Udarbejdet af DAMVAD for Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte
Tal om forskning 2011
Tal om forskning 2011
Publiceringsdato 30. november 2012 "Tal om forskning" er Styrelsen for Forskning- og Innovations årlige bevillingsstatistik, der indeholder centrale bevillingstal for Danmarks Grundforskningsfond, Det Frie Forskningsråd, Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation.
Kortlægning af dansk social- og velfærdsforskning
Kortlægning af dansk social- og velfærdsforskning
Publiceringsdato 23. november 2012 Kortlægningen tilvejebringer et aktuelt overblik over det danske forsknings- og udviklingsarbejde på social- og velfærdsområdet, videnspredning af forskningen og samarbejde med praksisfeltet.
En styrket pædagoguddannelse – anbefalinger fra Følgegruppen for pædagoguddannelsen
En styrket pædagoguddannelse – anbefalinger fra Følgegruppen for pædagoguddannelsen
Publiceringsdato 15. november 2012 Følgegruppen for pædagoguddannelsen har færdiggjort sit anbefalingsarbejde til styrkelse af pædagoguddannelsen. Resultatet af følgegruppens anbefalingsarbejde er denne publikation.
Oversigt over bevillinger givet af Det Strategiske Forskningsråd 2011
Oversigt over bevillinger givet af Det Strategiske Forskningsråd 2011
Publiceringsdato 12. november 2012
Identifying excellent researchers through their curiosity
Identifying excellent researchers through their curiosity
Publiceringsdato 07. november 2012
Oversigt over bevillinger givet af Det Strategiske Forskningsråd 2011
Oversigt over bevillinger givet af Det Strategiske Forskningsråd 2011
Publiceringsdato 01. november 2012 Det Strategiske Forskningsråd ønsker med denne publikation at give en samlet oversigt over de forskningsaktiviteter, rådet har støttet i 2011.
INNOVATIONDANMARK. Indstik i Berlingske og JP den 23. oktober 2012
INNOVATIONDANMARK. Indstik i Berlingske og JP den 23. oktober 2012
Publiceringsdato 23. oktober 2012 Publikationen er blevet til i anledning af konferencen Europe INNOVA 2012, som holdes den 23.-24. oktober i København. På konferencen er Europas indsats for at fremme innovation til diskussion under overskriften: Gør vi det godt nok?
EU-INFORMATION nr. 4 - oktober 2012
EU-INFORMATION nr. 4 - oktober 2012
Publiceringsdato 12. oktober 2012 Danske virksomheder i FP7 er i fokus i dette nummer. Vi går bag tallene i en ny rapport og giver stemme til to af de danske virksomhedsdirektører, der har succes i FP7. Vi gør status på forhandlingerne om Horizon 2020 og fortæller om de aktuelle ansøgningsfrister i FP7.
Retningslinjer for den Godkendte Teknologiske Service (GTS) i Danmark 2012
Retningslinjer for den Godkendte Teknologiske Service (GTS) i Danmark 2012
Publiceringsdato 05. oktober 2012
Kortlægning af danske virksomheders deltagelse i FP7
Kortlægning af danske virksomheders deltagelse i FP7
Publiceringsdato 02. oktober 2012
Peer-Review of the Danish Research and Innovation System: Strengthening innovation performance
Peer-Review of the Danish Research and Innovation System: Strengthening innovation performance
Publiceringsdato 27. september 2012 Som indspil til arbejdet med regeringens innovationsstrategi er det danske forsknings- og innovationssystem blevet evalueret af en international ekspertgruppe. Eksperternes anbefalinger kan læses i denne rapport.
Analyse af Studievalg
Analyse af Studievalg
Publiceringsdato 19. september 2012 Ekstern analyse af samarbejdet mellem Studievalgcentrene og relevante aktører samt Studievalgcentrenes ydelser.
Statusrapport 2012 - DSF - Bæredygtig Energi og Miljø
Statusrapport 2012 - DSF - Bæredygtig Energi og Miljø
Publiceringsdato 12. september 2012
Innovationsnetværk Danmark - Performanceregnskab 2012
Innovationsnetværk Danmark - Performanceregnskab 2012
Publiceringsdato 12. september 2012 De danske innovationsnetværk har i 2011 hjulpet markant flere virksomheder med deres innovation sammenlignet med tidligere år. Det viser den seneste måling af innovationsnetværkenes resultater i performanceregnskabet for 2012.
Analyse af efterspørgslen efter ph.d.-uddannede i de kommende år
Analyse af efterspørgslen efter ph.d.-uddannede i de kommende år
Publiceringsdato 25. august 2012 Ekstern analyse af, hvordan efterspørgslen efter ph.d.er vil udvikle sig i de kommende år.
Performanceregnskabet for GTS-net 2012
Performanceregnskabet for GTS-net 2012
Publiceringsdato 24. august 2012 Her finder du en gennemgang af GTS-nettets nøgletal og aktiviteter i 2011. GTS-nettet udvikler og formidler ny teknologisk viden til dansk erhvervsliv, specielt SMV'ere.
Styrket innovationskapacitet i Danmark – Årsberetning for Rådet for Teknologi og Innovation for 2011
Styrket innovationskapacitet i Danmark – Årsberetning for Rådet for Teknologi og Innovation for 2011
Publiceringsdato 20. juli 2012 I årsrapporten for 2011 præsenterer Rådet for Teknologi og Innovation årets indsats.
EU-INFORMATION nr. 3 – Juli 2012
EU-INFORMATION nr. 3 – Juli 2012
Publiceringsdato 12. juli 2012 EU-INFORMATION gør status på det danske formandskab i EU og forhandlingerne om Horizon 2020. Vi bringer succeshistorier om danske STRECON og Fluxome, fortæller om den sidste store ansøgningsrunde til FP7 på 75 mia. kroner og meget mere.
FORSK2020
FORSK2020
Publiceringsdato 03. juli 2012 FORSK2020-kataloget udpeger med afsæt i en række væsentlige samfundsudfordringer løfterige forskningsområder for Danmark i forhold til vækst, beskæftigelse og velfærd.
Offentlig forskning - effekter på innovation og økonomisk vækst
Offentlig forskning - effekter på innovation og økonomisk vækst
Publiceringsdato 29. juni 2012 Rapporten ”Offentlig forskning - effekter på innovation og økonomisk vækst” samler forskningsbidrag om, hvor og hvordan offentlig forskning påvirker den danske samfundsøkonomi.
ESS Project Review
ESS Project Review
Publiceringsdato 29. juni 2012 Danmark og Sverige er værter for af en af verdens største og mest avancerede fælleseuropæiske forskningsfaciliteter European Spallation Source (ESS). ESS har gennem de seneste år gennemført et omfattende udviklingsarbejde, der har haft til opgave at fastlægge det endelige design og budget for ESS.
Vilkår for tilskud fra tips– og lottomidler til forskning og forskningsformidling
Vilkår for tilskud fra tips– og lottomidler til forskning og forskningsformidling
Publiceringsdato 20. juni 2012 Instruktion til tilskudsmodtagere om gældende regler og praksis ved administration af tilskud fra Uddannelsesministeriets tips- og lottomidler til fremme af forskning og forskningsrelaterede aktiviteter.
Opdatering af forløbsanalyse for danske søfarende
Opdatering af forløbsanalyse for danske søfarende
Publiceringsdato 11. juni 2012 Forløbsanalysen beskriver beskæftigelses- og videreuddannelsesmønstre for de forskellige maritime uddannelser og afsluttes med en beregning af erstatningsbehovet for maritimt uddannede til maritime jobs.
Årsrapport fra Danmarks Forskningspolitiske Råd 2011
Årsrapport fra Danmarks Forskningspolitiske Råd 2011
Publiceringsdato 08. juni 2012 Flerårige finansielle rammer for forskning og uddannelse, øget frihed for universiteterne til at tilrettelægge ph.d.-uddannelserne, yngre ph.d.er samt udvikling af et videnbarometer er nogle af de anbefalinger, som er i årsrapport 2011 – ’Det værdiskabende universitet.
Rapport om Handelshøjskolen i København (2011/2012)
Rapport om Handelshøjskolen i København (2011/2012)
Publiceringsdato 06. juni 2012 Tilsynsmøde den 8. marts 2012.