Gå til indhold

Publikationer 2020

Viser 1-47 af 47 resultater
Håndbog om Horizon Europe

Horizon Europe er EU's nye program for forskning og innovation. Det starter i 2021 og slutter i 2027. Håndbogen giver en introduktion til de mange forskellige muligheder i programmet, EU-reglerne og praktiske tips til ansøgningsprocessen.

Tal om forskning og innovation 2019

Tal om forskning og innovation er Uddannelses- og Forskningsstyrelsens årlige bevillingsstatistik med grundtal for Danmarks Grundforskningsfond, Danmarks Frie Forskningsfond og Danmarks Innovationsfond.

Erasmus+ 2021-2027 - Inspiration til internationalt uddannelsessamarbejde

Find eksempler på indsatser inden for Erasmus+ på tværs af hele uddannelsessektoren og på ungdomsområdet. Alle eksempler er relateret til centrale fokusområder i det nye program for Erasmus+ og fremhævet under temaerne: Inklusion, Bæredygtighed, Digitalisering og Verden uden for Europa.

Historien om Danmarks deltagelse i den internationale rumstation

Rapporten giver den første historiske gennemgang af Danmarks deltagelse i den internationale rumstation og beskriver, hvorfor Danmark valgte at gå med i konstruktionen og driften af verdens mest udfordrende og dyreste forskningsinfrastruktur.

Magasinet EUindblik 1:2020

Efterårets udgave af EUindblik ser grønt. Magasinet sætter spot på det grønne opslag på 7,5 milliard kroner i Horizon 2020. Kom bag visionen i opslaget og få fif til din ansøgning. Få to forskers bud på fremtidens grønne løsninger og lyt til digital kickoffkonference om Horizon Europe i november.

ICDK Outlook Civil Cybersecurity in Israel

Outlook-rapporten ”Civil Cybersecurity in Israel – Policy and Research Environment Review From one of the World’s leading Cyber Hubs” gennemgår Israels styrkeposition på civil cybersikkerhed.

Styrelsen for Forskning og Uddannelses kommunikationsindsats om Horizon 2020

Hvordan ser brugerne på styrelsens kommunikationsindsats om EU’s forsknings- og innovationsprogram, Horizon 2020? Er indholdet relevant, letforståeligt og nyttigt? Og hvad bør vi lægge vægt på fremover i kommunikationen om Horizon Europe. Publikationen præsenterer resultatet af brugerundersøgelsen

Evaluering af optagelsessystemet til de videregående uddannelser

Optagelsessystemet til de videregående uddannelser fordeler årligt ca. 90.000 ansøgere med forskellige adgangsgivende grundlag til alle typer af videregående uddannelser i hele Danmark. Med denne rapport foreligger der nu en samlet evaluering af optagelsessystemet.

ICDK outlook rapport - Smart Water Management

Rapporten gennemgår Sydkoreas tilgange til at skabe en smartere vandforvaltning gennem nye teknologier. Den giver en dybdegående indsigt i landets styrker og innovative løsninger på vandudfordringerne.

Mænd og kvinder på de danske universiteter – Danmarks Talentbarometer 2019

Dansk forskning har brug for alle talenter, uanset køn. Både mænd og kvinder skal have gode og lige muligheder for at udnytte deres talent og bidrage til dansk forskning. 2019's talentbarometer viser, at selvom andelen af kvinder blandt danske forskere fortsat er stigende, går udviklingen langsomt.

Evaluering af VEU-milliarden

Rambøll har lavet en evaluering af aftalen om VEU-milliarden, hvor der blev afsat 1 milliard kr. til mere og bedre voksen- og efteruddannelse frem mod 2020. Evalueringen viser, at aftalen har medført øget aktivitet på de tekniske akademiuddannelser.

Kvinder på de maritime uddannelser

Rapport kortlægger barriererne for optagelse og fastholdelse af kvinder på de maritime uddannelser. Analysen er udarbejdet af IS IT A BIRD for Styrelsen for Forskning og Uddannelse.

Finansielt regnskab departementet 2019

Finansielt regnskab med de samlede resultater i 2019 for de opgaver, der hører under departementet i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Guidance in Education

Styrelsen for Forskning og Uddannelse har udgivet en ny version af ’Guidance in Education’, der henvender sig til vejledere og beskriver det danske vejledningssystem på engelsk

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årsrapport 2019

DFiR’s årsrapport 2019 er en sammenfatning af årets projekter om muligheder og konsekvenser af de store forandringer i forskningsfinansieringen, der sker i disse år, den internationale videnudveksling Danmark indgår i, samt hvorvidt vi får den teknologi, vi har brug for til den grønne omstilling

Forskningsfinansiering - forandringer og konsekvenser

Dansk forskning modtager i disse år eksterne forskningsmidler som aldrig før. Især de private fonde øger investeringerne. Et ubetinget gode, men ikke uden udfordringer. DFiR giver i "Forskningsfinansiering - forandringer og konsekvenser" anbefalinger til, hvordan vi får mest ud af alle midlerne

Viden kender ingen grænser

Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) konstaterer overraskende i rapport "Viden kender ingen grænser”, at der er et mindre flow af viden ind og ud ad Danmark, end forventet.

RUVU's årsrapport 2019

Læs om udvalgets resultater og erfaringer fra årets prækvalifikationsansøgninger. Hvem har søgt om hvad? Hvor mange afslag og godkendelser er der kommet?

Praktik i Udlandet - Information til elever og lærlinge 2020/2021

Som elev på en erhvervsuddannelse kan du tage én eller flere af dine praktikperioder i en virksomhed i udlandet og få dem godkendt som en del af din danske uddannelse. Tager du af sted med PIU-ordningen, kan du få tilskud til praktikopholdet.

Kortlægning af Space Exploration i Danmark

Det samlede danske Space Exploration miljø har kortlagt de danske aktiviteter med et særligt fokus på mulige nye danske aktiviteter og tværgående initiativer i ESA’s program for Space Exploration.

OUTLOOK_2, January China - IoT Nation (AI and big data)

Dette ICDK OUTLOOK belyser udviklingen af ”Internet of things” (IoT) i Kina. Rapporten er en del af en todelt rapportserie kaldet China IoT Nation. Denne rapport dækker politikker og brug af AI og big data i Kina.

OUTLOOK_1, January 2020 China - IoT Nation (Smart Cities)

IoT-teknologi og smart cities er en vigtig del af Kinas nationale strategi for udvikling af fremtidens byer. Derfor undersøger ICDK Shanghai i rapporten China – IoT Nation. Smart Cities, hvordan IoT anvendes i smart city-løsninger.

Space Exploration Danmark

Styrelsen for Forskning og Uddannelse og 19 danske virksomheder universiteter, GTS’er, foreninger og innovationsnetværk etablerer et nyt offentligt-privat partnerskab til fremme af danske Space Exploration aktiviteter.

Partnerskab for rumrelaterede uddannelser

Styrelsen for Forskning og Uddannelse og seks danske universiteter og ESA BIC DK etablerer et nyt partnerskab med det formål at fremme anvendelsen af rumdata og teknologi på de danske uddannelser.

Grøn omstilling fra rummet

I den årlige udgivelse fra Det Tværministerielle Rumudvalg (DTR) sætter udvalget bl.a. fokus på, hvordan rumområdet kan bidrage til den grønne omstilling.

Barrierer for brug af videregående VEU

Oxford Research (OR) har udarbejdet en rapport om barrierer, som medarbejdere og arbejdsgivere oplever for at deltage i videregående VEU.

Handlinger tilknyttet webside