Gå til indhold
Du er her: Forside Forskning og innovation Tilskud til forskning og innovation EU- og internationale programmer

EU- og internationale programmer

Her finder du en oversigt over internationale tilskudsmuligheder.
EU's programmer for forskning og innovation EU's programmer for forskning og innovation

EU-tilskud til fri forskning, forskermobilitet, strategisk forskning og innovation, hvor typisk tværfaglige løsninger og internationalt samarbejde er i højsædet.

Horizon Europe - EU's rammeprogram for forskning og innovation - er organiseret i tre overordnede søjler:

  1. Globale udfordringer og europæisk industriel konkurrenceevne
  2. Videnskabelig topkvalitet
  3. Innovativt Europa

Hver søjle rummer forskellige programmer med hver deres sigte og tilskudsmuligheder.

 

Internationalt samarbejde Internationalt samarbejde

Søg om forskerophold ved Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Støtte til netværksaktiviteter mellem danske og udenlandske forsknings- og innovationsinstitutioner.


Mulighed for at deltage i teknologiudvikling og rummissioner og direkte adgang til data fra de nyeste satellitfacilitete

Andre programmer i Horizon 2020

Støtte til fælles forsknings- og innovationsprojekter inden for det metrologiske område


Støtte til at nationale forsknings- og innovationsprogrammer kan koordineres i fælles projekter


Støtte til at fremstille lægemidler i Europa på en mere effektiv og forbedret måde.


Tilskud til industridrevne forskningsprojekter inden for området indlejrede systemer. Programmet administreres af Innovationsfonden.


Støtter udvikling af innovative og miljøvenlige lufttransports-systemer.


Støtte til kommercialiseringen af brint- og brændselscelleteknologier, der er klar til brug.


ETP har fokus på emner, der spiller en rolle for Europas vækst, konkurrenceevne og bæredygtighed.


Primært støtte til EU's nukleare forskningsaktiviteter i regi af Det Fælles Forskningscenter (JRC).


Offentligt-privat partnerskab som blev etableret i 2014 som et nyt Joint Technology Initiative.


Shift²Rail - Jernbanesektoren

Offentligt-privat partnerskab med fokus på forskning og innovation inden for jernbanesektoren.


Offentligt-privat partnerskab til udvikling af et moderniseret system til koordinering af flytrafik


Nordiske programmer

Støtte til forskning og anden virksomhed, som fremmer samarbejdet mellem nordiske forskere samt udgivelse af publikationer af videnskabelig værdi


Støtte til projekter som stimulerer innovation


Støtte til nordisk samarbejde mellem vidensinstitution, industri og erhvervsliv


Tværnordisk energiforskning - alternativer energiformer


Støtte til forskningssamarbejde indenfor nationalt prioriterede områder, hvor nordiske forskergrupper samarbejder for at opnå en fælles merværdi.

Senest opdateret 31. januar 2023