Du er her: Forside Tal og analyser Analyser

Analyser

Viser 1-30 af 162 resultater
Universiteterne har fået has på de lange studietider
Publiceringsdato 26. august 2018 Universitetsstuderende er blevet bedre til at sætte punktum. På seks år er den gennemsnitlige overskridelse af den normerede studietid på universiteterne forkortet med 6,5 måneder. Tommy Ahlers er tilfreds med udviklingen og vil fokusere på at gøre uddannelserne mere fleksible for de studerende.
Justering af engelsksprogede uddannelser
Publiceringsdato 23. august 2018 Publikationen beskriver Uddannelses- og Forskningsministeriets tilpasning af optaget på engelsksprogede universitets- og diplomingeniøruddannelser. Publikationen har afsæt i to analyser.
Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark 2018
Publiceringsdato 22. august 2018 ”Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark” er Styrelsen for Forskning og Uddannelses årlige publikation. Publikationen følger udviklingen i danske virksomheders forsknings- og udviklingsaktiviteter fra 2008 til 2016.
Studie af litteraturen om effekter af skatteincitamenter til private FoU-aktiviteter
Publiceringsdato 05. juli 2018 Som led i regeringens tværministerielle udvalg om effekterne af den eksisterende forskningsindsats, der ledes af Uddannelses- og Forskningsministeriet, er der blevet udarbejdet et litteraturstudie om skatteincitamenter til forskning.
BREXIT - Analyse af mulige konsekvenser for den danske forsknings- og uddannelsessektor
Publiceringsdato 29. juni 2018 Hvad er konsekvenserne af Storbritanniens EU-exit for dansk forskning og uddannelse? Hvad er mulighederne for dansk-britisk samarbejde om forskning og uddannelse i fremtiden? Tænketanken DEA og Tænketanken Europa har på vegne af Styrelsen for Forskning og Uddannelse udarbejdet en BREXIT-analyse.
Kortlægning af implementering af Fagets videnskabsteori
Publiceringsdato 27. juni 2018 Undersøgelsen har det formål at give inspirationsgruppen om nyt filosofikum et overblik over, hvilke tilgange der i dag er til at implementere studieelementet Fagets videnskabsteori på universiteternes bacheloruddannelser.
Evaluations and evaluators in Horizon 2020 - Report on an analysis among Danish evaluators
Publiceringsdato 26. juni 2018 Hvem er evaluatorer i Horizon 2020? Hvordan læser de EU-ansøgninger? Hvad er de typiske faldgruber, som trækker ned i bedømmelsen? Via spørgeskemaundersøgelse og interview med danske evaluatorer belyser rapporten evalueringsprocessen i EU og værdien ved at være evaluator. Rapporten er på engelsk.
Kortlægning og analyse af karaktergivning efter 7-trins-skalaen
Publiceringsdato 13. juni 2018 Regeringen har i maj 2017 igangsat en evaluering af 7-trins-skalaen. Evalueringen følger Karakterkommissionens forslag om 5-årlige evalueringer af 7-trins-skalaen og følger op på den foregående evaluering af skalaen og den politiske debat om skalaens opbygning og anvendelse.
Review af viden om økonomiske effekter af virkemidler til fremme af privat FoU
Publiceringsdato 07. juni 2018 Ny analyse viser, at offentlige ordninger til fremme af privat forskning generelt bliver evalueret med stærke metoder, men der er behov for en fælles overordnet tilgang til evalueringer.
Videnskabeligt personales karriereveje
Publiceringsdato 31. maj 2018 En registerbaseret undersøgelse med udgangspunkt i ansættelser ved universiteterne i perioden 1999-2017.
Evaluering af den ledighedsbaserede dimensioneringsmodel
Publiceringsdato 28. maj 2018 Formålet med evalueringen af den ledighedsbaserede dimensioneringsmodel er at samle systematisk op på de praktiske erfaringer med modellen og om modellens effekter. Desuden sætter evalueringen fokus på den tekniske udformning af modellen, herunder fordele og ulemper ved centrale modelvalg
ICDK Outlook rapport: Erhvervsintegrerede kandidatuddannelser - Inspiration fra Tyskland
Publiceringsdato 09. maj 2018 I Tyskland har man over 40 års erfaring med at integrere erhvervsarbejde og videregående uddannelse. Det danske innovationscenter i München har udarbejdet en rapport, der belyser tyske erfaringer med erhvervsintegrerede uddannelser.
Studiejob er vigtig vej til første job
Publiceringsdato 29. marts 2018 Kandidatstuderende med et studiejob har ofte en bedre chance for at få et arbejde efter studiet. Det viser en ny analyse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Ministeren glæder sig over sammenhængen mellem studiejob og job efterfølgende.
Frafald og studieskift
Publiceringsdato 22. marts 2018 Spørgeskemaundersøgelse blandt frafaldne studerende ved videregående uddannelser.
Delanalyse 1b: Almen dannelse i læreruddannelsen
Publiceringsdato 20. marts 2018 Delanalyse 1b er anden afrapportering af dataindsamlingen til evalueringen af læreruddannelsen. Delanalysen fokuserer på almen dannelse i læreruddannelsen.
Delanalyse 1a: Indhold og faglige krav i læreruddannelsen
Publiceringsdato 20. marts 2018 Delanalyse 1a er første afrapportering af dataindsamlingen til evalueringen af læreruddannelsen. Delanalysen belyser, om målsætningerne i den politiske aftale fra 2012 er indfriet, og om den efterfølgende reform af læreruddannelsen har medført en øget praksis- og evidensbasering af undervisningen.
Flere unge forskere på de danske universiteter
Publiceringsdato 14. marts 2018 Der er kommet flere unge forskere i den samlede forskerstab på de danske universiteter i de seneste år. Antallet af videnskabeligt ansatte var nogenlunde det samme i 2016 som i 2015. Det viser nye tal om det videnskabelige personale ved de danske universiteter.
Stor forskel i de forskningsmæssige profiler for forskningsinstitutionerne
Publiceringsdato 13. marts 2018 Ny analyse giver et første billede af sammenhængene mellem forskningsfinansiering og den udførte forskning
Danmarks forskningsinvesteringer i international kontekst
Publiceringsdato 13. marts 2018 Ny analyse belyser Danmarks forskningsfinansiering i international kontekst. Danmark klarer sig godt internationalt
Universitetsuddannelser til fremtiden
Publiceringsdato 12. marts 2018 Udvalg om bedre universitetsuddannelser giver med denne rapport en vurdering af, hvordan Danmark kan få endnu bedre universitetsuddannelser i fremtiden.
Foranalyse: Indførelse af FAIR data i Danmark
Publiceringsdato 01. marts 2018 Styrelsen for Forskning og Uddannelse har fået udarbejdet en foranalyse af indførelse af FAIR forskningsdata i Danmark. FAIR står for Findable, Accessible, Interope-rable og Re-usable. FAIR er nogle principper for åbne forskningsdata, som p.t. vinder udbredelse i EU og internationalt.
Erasmus+ er midtvejsevalueret
Publiceringsdato 23. februar 2018 Erasmus+ fungerer godt. Det er konklusionen i Europa-Kommissionens midtvejsevaluering af programmet. Fra 2014-2016 har 1,8 millioner mennesker deltaget i mobilitetsaktiviteter, og flere end 240.000 organisationer har været involveret i et samarbejdsprojekt.
Forskningsbarometer 2017
Publiceringsdato 06. februar 2018 Forskningsbarometeret er en årlig opgørelse, der belyser kvaliteten og profilen af dansk forskning i et internationalt perspektiv.
Kvalitative studier - En håndbog for kvalitative studier i Uddannelses- og Forskningsministeriet
Publiceringsdato 21. december 2017 Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet en håndbog for ministeriets arbejde med kvalitative studier.
Kortlægning af internationale dronemiljøer
Publiceringsdato 20. december 2017 En kortlægning af dronemiljøerne i USA, Kina, Tyskland, Sydkorea, Indien, Brasilien og Israel til danske forskere og virksomheder inden for droneteknologi.
Midtvejsrapport: Dansk deltagelse i Horizon 2020 - status og mulige potentialer
Publiceringsdato 15. december 2017 Publikationen giver en status på den danske deltagelse i Horizon 2020 og identificere mulige potentialer med henblik på at sikre fortsat aktiv deltagelse i programmet.
Kortlægning og analyse af dansk deltagelse i offentlig-offentlige partnerskaber
Publiceringsdato 15. december 2017 Rapporten er udarbejdet af Oxford Research på vegne af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Den kortlægger og analyserer den danske deltagelse i EU’s offentlige-offentlige partnerskaber: ERA-NET, Artikel 185-initiativer og Joint Programming Initiatives (JPI’er).
Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark 2017
Publiceringsdato 15. december 2017 ”Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark” er Styrelsen for Forskning og Uddannelses årlige publikation. Publikationen følger udviklingen i danske virksomheders forsknings- og udviklingsaktiviteter fra 2008 til 2015.
Udvikling af ny kvalitetsmåling for de videregående uddannelser
Publiceringsdato 12. december 2017 Som en del af det nye bevillingssystem skal uddannelsernes kvalitet måles. Målingen skal baseres på velafprøvede udenlandske modeller og flere eksperter skal inddrages, så det bliver en solid måling af uddannelsernes kvalitet.
Flere kvindelige forskere på de danske universiteter
Publiceringsdato 11. december 2017 Universiteterne ansætter flere kvindelige forskere end tidligere, men mændene er stadig i overtal på forskergangene. Det viser Danmarks nye talentbarometer, som for første gang giver et samlet overblik over kønsfordelingen blandt forskerne på de danske universiteter.