Du er her: Forside Tal og analyser Analyser

Analyser

Viser 1-30 af 174 resultater
Karrierer i forskningen
Publiceringsdato 22. januar 2019 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd’s (DFiR) rapport "Karrierer i forskningen" fremlægger seks anbefalinger til at rette op på ubalancer i forskeres karriereveje.
Evaluering af 7-trins-skalaen
Publiceringsdato 20. januar 2019 Rapporten er en samlet afrapportering på evalueringen af 7-trins-skalaen udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut for Uddannelses- og Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet
Evaluering af institutionsakkreditering
Publiceringsdato 19. december 2018 Styrelsen for Forskning og Uddannelse har gennemført en evaluering af institutionsakkreditering. Evalueringen består af en analyse af institutionernes erfaringer og en redegørelse fra Akkrediteringsinstitutionen.
Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse 2018
Publiceringsdato 19. december 2018 Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse er en årlig redegørelse, som sætter fokus på videregående uddannelser, forskning og innovation i Danmark.
Ny analyse ser på, om læreruddannelsen matcher behovene i folkeskolen
Publiceringsdato 28. november 2018 3. delanalyse i evalueringen af læreruddannelsen ser på, om uddannelsen i tilstrækkelig grad klæder de studerende på til behovene i skolen og jobbet som lærer.
Flere fastansatte forskere ved de danske universiteter
Publiceringsdato 01. november 2018 De danske universiteter har ansat flere fastansatte forskere i 2017 sammenlignet med 2016. Antallet af forskere per studerende er også steget over en otteårig periode. Det viser nye tal om det videnskabelige personale ved de danske universiteter.
Ny undersøgelse: Store forskelle på studerendes indgangsniveau
Publiceringsdato 01. november 2018 Der er stor forskel på de studerendes faglige indgangsniveau, når de begynder på en videregående uddannelse. Sådan lyder vurderingen fra førsteårsundervisere på 11 udvalgte uddannelser. Samtidig vurderes det, at indgangsniveauet stiger for de dygtigste studerende, mens det falder for de svageste.
Forskningsbarometer 2018
Publiceringsdato 05. oktober 2018 Forskningsbarometer 2018 indeholder nøgletal og udviklingstendenser inden for centrale indikatorer og giver aktuel viden om dansk forsknings omfang, fordeling og kvalitet i en international kontekst.
Tal om forskning og innovation 2017
Publiceringsdato 05. september 2018 ”Tal om forskning og innovation” er Styrelsen for Forskning og Uddannelses årlige bevillingsstatistik med grundtal for Danmarks Grundforskningsfond, Danmarks Frie Forskningsfond, Danmarks Innovationsfond og Horizon 2020.
Ny rapport sætter fokus på kvaliteten af undervisningen i læreruddannelsen
Publiceringsdato 29. august 2018 De studerendes arbejdsindsats og kvaliteten af undervisningen er omdrejningspunktet i en ny delanalyse som led i evalueringen af landets læreruddannelser. Rapporten er endnu et skridt på vejen mod en samlet evaluering af læreruddannelsen.
Universiteterne har fået has på de lange studietider
Publiceringsdato 26. august 2018 Universitetsstuderende er blevet bedre til at sætte punktum. På seks år er den gennemsnitlige overskridelse af den normerede studietid på universiteterne forkortet med 6,5 måneder. Tommy Ahlers er tilfreds med udviklingen og vil fokusere på at gøre uddannelserne mere fleksible for de studerende.
Justering af engelsksprogede uddannelser
Publiceringsdato 23. august 2018 Publikationen beskriver Uddannelses- og Forskningsministeriets tilpasning af optaget på engelsksprogede universitets- og diplomingeniøruddannelser. Publikationen har afsæt i to analyser.
Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark 2018
Publiceringsdato 22. august 2018 ”Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark” er Styrelsen for Forskning og Uddannelses årlige publikation. Publikationen følger udviklingen i danske virksomheders forsknings- og udviklingsaktiviteter fra 2008 til 2016.
Studie af litteraturen om effekter af skatteincitamenter til private FoU-aktiviteter
Publiceringsdato 05. juli 2018 Som led i regeringens tværministerielle udvalg om effekterne af den eksisterende forskningsindsats, der ledes af Uddannelses- og Forskningsministeriet, er der blevet udarbejdet et litteraturstudie om skatteincitamenter til forskning.
BREXIT - Analyse af mulige konsekvenser for den danske forsknings- og uddannelsessektor
Publiceringsdato 29. juni 2018 Hvad er konsekvenserne af Storbritanniens EU-exit for dansk forskning og uddannelse? Hvad er mulighederne for dansk-britisk samarbejde om forskning og uddannelse i fremtiden? Tænketanken DEA og Tænketanken Europa har på vegne af Styrelsen for Forskning og Uddannelse udarbejdet en BREXIT-analyse.
Kortlægning af implementering af Fagets videnskabsteori
Publiceringsdato 27. juni 2018 Undersøgelsen har det formål at give inspirationsgruppen om nyt filosofikum et overblik over, hvilke tilgange der i dag er til at implementere studieelementet Fagets videnskabsteori på universiteternes bacheloruddannelser.
Evaluations and evaluators in Horizon 2020 - Report on an analysis among Danish evaluators
Publiceringsdato 26. juni 2018 Hvem er evaluatorer i Horizon 2020? Hvordan læser de EU-ansøgninger? Hvad er de typiske faldgruber, som trækker ned i bedømmelsen? Via spørgeskemaundersøgelse og interview med danske evaluatorer belyser rapporten evalueringsprocessen i EU og værdien ved at være evaluator. Rapporten er på engelsk.
Kortlægning og analyse af karaktergivning efter 7-trins-skalaen
Publiceringsdato 13. juni 2018 Baggrundsrapport til evalueringen af 7-trins-skalaen. Rapporten kortlægger og analyserer karaktergivningen efter 7-trins-skalaen i grundskolen, på de gymnasiale uddannelser og de videregående uddannelser fra 2007 til 2016.
Folkeskolelærere går i stigende grad selv på skolebænken
Publiceringsdato 08. juni 2018 En ny opgørelse viser, at flere folkeskolelærere har været på efteruddannelse i skoleåret 2016/2017. Der har været en stigning på 12,5 procent i forhold til året før. Stigningen skyldes blandt andet, at regeringen og parterne på skoleområdet har fokus på målrettet efteruddannelse.
Review af viden om økonomiske effekter af virkemidler til fremme af privat FoU
Publiceringsdato 07. juni 2018 Ny analyse viser, at offentlige ordninger til fremme af privat forskning generelt bliver evalueret med stærke metoder, men der er behov for en fælles overordnet tilgang til evalueringer.
Videnskabeligt personales karriereveje
Publiceringsdato 31. maj 2018 En registerbaseret undersøgelse med udgangspunkt i ansættelser ved universiteterne i perioden 1999-2017.
Evaluering af den ledighedsbaserede dimensioneringsmodel
Publiceringsdato 28. maj 2018 Formålet med evalueringen af den ledighedsbaserede dimensioneringsmodel er at samle systematisk op på de praktiske erfaringer med modellen og om modellens effekter. Desuden sætter evalueringen fokus på den tekniske udformning af modellen, herunder fordele og ulemper ved centrale modelvalg
ICDK Outlook rapport: Erhvervsintegrerede kandidatuddannelser - Inspiration fra Tyskland
Publiceringsdato 09. maj 2018 I Tyskland har man over 40 års erfaring med at integrere erhvervsarbejde og videregående uddannelse. Det danske innovationscenter i München har udarbejdet en rapport, der belyser tyske erfaringer med erhvervsintegrerede uddannelser.
Studiejob er vigtig vej til første job
Publiceringsdato 29. marts 2018 Kandidatstuderende med et studiejob har ofte en bedre chance for at få et arbejde efter studiet. Det viser en ny analyse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet. Ministeren glæder sig over sammenhængen mellem studiejob og job efterfølgende.
Frafald og studieskift
Publiceringsdato 22. marts 2018 Spørgeskemaundersøgelse blandt frafaldne studerende ved videregående uddannelser.
Delanalyse 1b: Almen dannelse i læreruddannelsen
Publiceringsdato 20. marts 2018 Delanalyse 1b er anden afrapportering af dataindsamlingen til evalueringen af læreruddannelsen. Delanalysen fokuserer på almen dannelse i læreruddannelsen.
Delanalyse 1a: Indhold og faglige krav i læreruddannelsen
Publiceringsdato 20. marts 2018 Delanalyse 1a er første afrapportering af dataindsamlingen til evalueringen af læreruddannelsen. Delanalysen belyser, om målsætningerne i den politiske aftale fra 2012 er indfriet, og om den efterfølgende reform af læreruddannelsen har medført en øget praksis- og evidensbasering af undervisningen.
Flere unge forskere på de danske universiteter
Publiceringsdato 14. marts 2018 Der er kommet flere unge forskere i den samlede forskerstab på de danske universiteter i de seneste år. Antallet af videnskabeligt ansatte var nogenlunde det samme i 2016 som i 2015. Det viser nye tal om det videnskabelige personale ved de danske universiteter.
Stor forskel i de forskningsmæssige profiler for forskningsinstitutionerne
Publiceringsdato 13. marts 2018 Ny analyse giver et første billede af sammenhængene mellem forskningsfinansiering og den udførte forskning
Danmarks forskningsinvesteringer i international kontekst
Publiceringsdato 13. marts 2018 Ny analyse belyser Danmarks forskningsfinansiering i international kontekst. Danmark klarer sig godt internationalt