Gå til indhold

Spørgsmål og svar (FAQ)

Denne side giver svar på spørgsmål, som Uddannelses- og Forskningsstyrelsen typisk får om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelser.

Spørgsmål og svar

 

Hvad kan styrelsen vurdere?

Kan I godkende min udenlandske uddannelse?

Styrelsen kan lave en vurdering, som kan være en hjælp, hvis du vil søge arbejde, søge optagelse på en dansk uddannelse eller afklare dine muligheder.

Bemærk dog:

 • Hvis du vil arbejde inden for et lovreguleret erhverv (f.eks. gymnasie- eller folkeskolelærer, læge, sygeplejerske og social- og sundhedsassistent), skal du ansøge om godkendelse hos den ansvarlige myndighed.
 • Hvis du vil starte på en uddannelse, er det uddannelsesstedet, der tager stilling til, om du opfylder optagelseskravene.

Læs mere her:


Kan I vurdere min udenlandske studentereksamen?

I Eksamenshåndbogen kan man slå de fleste lande op og se, hvad der kræves for at have et adgangsgivende niveau i Danmark:

Hvis dit uddannelsesland ikke er med, kan vi eventuelt vurdere din udenlandske studentereksamen. Af vurderingen vil det fremgå, hvor den pågældende eksamen ligger i forhold til det adgangsgivende niveau for videregående uddannelse i Danmark.

Der gælder ofte specifikke adgangskrav til den enkelte uddannelse. Derfor bør du forhøre dig på det uddannelsessted, hvor du eventuelt vil søge optagelse.

Se også:


Kan I omregne mine udenlandske karakterer?

Nej, vi kan ikke omregne karakterer. Dog omregnes studentereksamenskarakterer fra EU-lande i forbindelse med optagelse på en dansk videregående uddannelse. Du kan slå det enkelte land op her og se, om der findes en omregningsskala:

Se også:


Jeg vil gerne have SU til en uddannelse i udlandet

Læs om betingelserne, og se listen over uddannelser, der allerede er SU-godkendte:


Jeg vil gerne have min udenlandske uddannelse konverteret ("oversat") til en dansk grad/titel. Kan I gøre det?

Nej, det er kun en dansk uddannelsesinstitution (eller for erhvervsuddannelser: et fagligt udvalg), der kan udstede danske uddannelsestitler. Det kan normalt kun ske, når man har gennemført i det mindste en del af uddannelsen i Danmark. Læs mere:

Vi kan vurdere, hvilket dansk uddannelsesniveau og så vidt muligt hvilket dansk uddannelsesområde din udenlandske uddannelse svarer til.


Jeg vil gerne have merit på en dansk uddannelse, så jeg får godskrevet min uddannelse fra udlandet. Kan I vurdere, hvor meget merit jeg kan få?

Nej, det er det enkelte uddannelsessted, der tager stilling til, hvor meget merit du eventuelt kan få for din udenlandske uddannelse eller studieperiode. Læs mere:


Kan min uddannelse være for gammel til, at den kan bruges?

Hvis du ikke har anvendt uddannelsen eller taget efteruddannelse i de seneste år, vil det være hensigtsmæssigt at supplere uddannelsen med kendskab til arbejdsmetoder, der er vendt mod danske forhold og som modsvarer de krav, der i dag stilles til dette arbejdsområde.

Uddannelsesinstitutioner kan have regler om forældelse i forbindelse med ansøgning om optagelse og merit.

 

Hvordan får jeg en vurdering fra styrelsen?


Hvilke dokumenter skal jeg vedlægge?


Skal jeg dokumentere min skolegang i grundskolen?

Kun hvis det var beviset fra grundskolen, der gav dig adgang til den uddannelse, du ønsker vurderet. Bevis fra grundskolen er dog ikke en betingelse for, at vi kan foretage en vurdering.

Se også:


Hvad koster en vurdering?

Selve vurderingen leveres gratis. Vurderingen omfatter ikke oversættelse af dokumenter.


Hvor lang tid tager en vurdering?

En vurdering tager normalt højst 2 måneder, fra vi har modtaget den nødvendige dokumentation. Hvis du skal bruge vurderingen i forbindelse med en bestemt tidsfrist, f.eks. ansøgning om optagelse på en uddannelse, bør du vedlægge en besked om dette, når du ansøger om en vurdering.


Kan jeg komme til et møde om min uddannelse?

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen vejleder ikke om anerkendelse ved personligt fremmøde, men hvis du har spørgsmål, som du ikke kan få besvaret her på hjemmesiden, er du velkommen til at ringe til styrelsen på tlf. 7231 8700 eller sende en e-mail til .

 

Hvad hvis jeg ikke har eksamensbeviset?

Jeg skal snart i gang med en uddannelse i udlandet. Kan I fortælle mig, hvad den svarer til i Danmark? Kan jeg få en forhåndsgodkendelse?

Vi kan desværre ikke vurdere udenlandske uddannelser på forhånd, men hjælper gerne med vejledende oplysninger, når det er muligt på grundlag af den viden, vi får gennem vurderingsarbejdet.

Her på hjemmesiden kan du få et fingerpeg ved at slå op i:

 • Landehåndbogen
  Her kan du finde generelle vurderinger af de forskellige typer uddannelse i en række lande.
 • Adgangsgivende eksaminer
  Slå op i Eksamenshåndbogen, hvis du vil se, om den udenlandske uddannelser giver adgang til videregående uddannelse i Danmark.

Hvis du skal bruge den udenlandske uddannelse som led i et videre forløb på et dansk uddannelsessted, kan du forhøre dig der. Hvis du skal bruge den direkte på det danske arbejdsmarked, kan du spørge en fagforening eller brancheforening om beskæftigelsesmulighederne. Se også:


Jeg vil optages i en dansk a-kasse, men har ikke fået mit udenlandske eksamensbevis endnu. Kan jeg få en vurdering?

Hvis du ønsker en vurdering fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen i forbindelse med optagelse i a-kasse, kan du sende os din ansøgning, inden du har fået det endelige eksamensbevis. Husk i så fald at vedlægge dokumentation for, at du har afsluttet uddannelsen.

Når du søger om optagelse i a-kasse, kan du eventuelt henvise til, at din uddannelse er ved at blive vurderet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.


Jeg har ikke fået mine eksamensbeviser/uddannelsesbeviser med. Kan jeg få en vurdering alligevel?

Hvis du kan godtgøre, at det er umuligt eller uforholdsmæssig byrdefuldt for dig at fremskaffe den krævede dokumentation, kan vi udarbejde en vejledende udtalelse, der beskriver dine udenlandske uddannelseskvalifikationer. Der findes desuden muligheder for kompetenceafklaring.

Oversættelse

Hvordan får jeg oversat min uddannelse?

Det kommer an på, hvad du mener med at "oversætte".

Hvis du mener en oversættelse af dine uddannelsesdokumenter til dansk, skal du selv henvende dig til en oversætter. Læs mere:

Hvis du mener en oversættelse af selve uddannelsestitlen, skal titlen fremstå på originalsproget, hvis der ikke findes en officiel oversættelse. Du skal også være opmærksom på, at titler kan være beskyttede i det enkelte land.

For de fleste danske uddannelser fremgår de engelske betegnelser af et tillæg til eksamensbeviset/uddannelsesbeviset:

Vi foretager ikke oversættelse af uddannelsestitler.

Hvis du mener en forklaring af din udenlandske uddannelse med begreber fra det danske uddannelsessystem, vil dette normalt være en del af en vurdering fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.

Læs mere om, hvordan du får en vurdering:


Kan I oversætte mit eksamensbevis til dansk?

Nej, vi foretager ikke oversættelser.

Læs mere:


Kan I godkende en oversætter?

Kravene til oversættelser fremgår af denne side:

Om vurderingen

Hvad kan en vurdering bruges til?

Hvis du har en udenlandsk uddannelse, kan du bruge en vurdering til at afklare dine muligheder og forklare dine kvalifikationer i forskellige sammenhænge. I nogle tilfælde skal du dog ikke søge en vurdering fra os.

Læs mere om fremgangsmåden, ud fra om du aktuelt vil:


Hvad bygger I jeres vurderinger på?

Det kan du læse om på denne side:


Bliver min erhvervserfaring taget med i betragtning ved en vurdering?

Erhvervserfaring indgår ikke i selve vurderingen af en uddannelse, men du bør oplyse om relevant erhvervserfaring, fordi det giver mulighed for at se, om og hvornår du har anvendt uddannelsen og dermed vedligeholdt de opnåede kvalifikationer.

Erhvervserfaring kan i nogle tilfælde dokumenteres og godskrives gennem kompetenceafklaring:


Hvordan bedømmes ph.d.-grader?

Vi undersøger dokumentationen og bekræfter i givet fald, at ph.d.-graden er sammenlignelig i niveau med en dansk ph.d.-grad.

Vi kan ikke sammenligne den udenlandske ph.d.-grad med en konkret dansk ph.d.-grad, da ph.d.-uddannelser er meget specialiserede og der er store variationer i forskningstradition og faglige krav inden for de videnskabelige hovedområder nationalt såvel som internationalt.

En konkret faglig vurdering vil kunne finde sted f.eks. i forbindelse med ansættelse, og det vil da være op til den ansættende myndighed at vurdere, om ansøgeren opfylder kravene til lærere og videnskabelige medarbejdere ved universiteter m.v.


Uddannelse i Danmark

Hvad skal jeg gøre, hvis jeg gerne vil fortsætte mine studier?

Se denne side:


Kan I rådgive mig om mine uddannelsesmuligheder?

Vi giver ikke generel uddannelsesvejledning, men en vurdering fra os kan måske være et bidrag til din afklaring.

Læs mere om om uddannelsesmuligheder i Danmark:


Hvem kan oplyse mig om økonomisk støtte til uddannelse i Danmark?

Information om studieophold i Danmark, herunder støttemuligheder, kan findes her:

Arbejde og erhverv i Danmark

Kan I rådgive mig om mine jobmuligheder?

Vi giver ikke generel erhvervsvejledning, men kan bidrage ved at foretage en vejledende vurdering af dine udenlandske uddannelseskvalifikationer.

Vurdering og anerkendelse i udlandet

Jeg skal bruge min danske uddannelse i udlandet. Kan I sammenligne min danske uddannelse med en udenlandsk uddannelse?

Nej, det er de relevante udenlandske myndigheder, der kan fortælle dig, hvad din uddannelse svarer til i det pågældende lands uddannelsessystem, og hvilke kompetencer og jobmuligheder din danske uddannelse giver dig i det pågældende land. Se også:


Hvem kan hjælpe med dokumentation på engelsk om min danske uddannelse?

Se denne side:


Kan I oversætte mine danske karakterer?

Nej, vi kan ikke oversætte danske karakterer til udenlandske, men du kan få hjælp til at forklare dine eksamenskarakterer i udlandet. Her finder du dokumentation på engelsk om det danske karaktersystem:

Desuden kan du muligvis på dit danske uddannelsessted få en eksamensstatistik for det pågældende år.


Jeg er uenig i en udenlandsk vurdering af min danske uddannelse. Kan I hjælpe mig?

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen eller andre danske myndigheder kan ikke afgøre, hvordan man skal vurdere danske uddannelser i andre lande. Vi vurderer udenlandske uddannelser i forhold til det danske uddannelsessystem. Vi henviser derfor til det kontor i det pågældende land, der informerer om anerkendelse af udenlandske uddannelser. Der er oplysninger om mange lande på ENIC/NARIC-hjemmesiden:

Uddannelse i udlandet

Se denne side:

Arbejde og erhverv i udlandet

Se denne side:

Hvor kan jeg klage?

Merit

Hvis du har ansøgt om merit på baggrund af din udenlandske uddannelse og er utilfreds med uddannelsesstedets afgørelse, kan du klage over afgørelsen til Kvalifikationsnævnet.

Optagelse

Hvis du har fået afslag på optagelse, kan du klage over retlige spørgsmål vedrørende afgørelsen, til den ansvarlige myndighed:

 • Uddannelses- og Forskningsstyrelsen for bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet for erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
 • Kulturministeriet for visse kunstneriske uddannelser.

Du skal indgive klagen til uddannelsesinstitution inden for to uger fra den dag, du har fået afslaget.

Vurdering

Hvis du har fået en vurdering fra Uddannelses- og Forskningsstyrelsen, kan du ikke klage til en anden myndighed over indholdet af vurderingen. Det gælder også vurderinger fra styrelsens forgængere: Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Styrelsen for Videregående Uddannelser, Styrelsen for Universiteter og Internationalisering, Styrelsen for International Uddannelse/CIRIUS og CVUU. Men styrelsen tager stilling til alle henvendelser og kan vælge at foretage en ny vurdering, f.eks. hvis du har nye oplysninger, der ændrer ved vurderingsgrundlaget.

Autorisation

Hvis du har fået en afgørelse om autorisation eller lignende inden for et lovreguleret erhverv, kan du læse om klagemulighederne under de enkelte erhverv:

Læs mere om klageadgang:


Se også

Handlinger tilknyttet webside

Senest opdateret 20. oktober 2021