Gå til indhold

Artikler

Dansk Erhverv: Rejs ud og bliv mere attraktiv som arbejdskraft!
Hvorfor er udlandspraktik på CV' et vigtigt for arbejdsgiverne? Og hvad vil virksomhederne især gerne have, at de studerende får med dig hjem? Mette Fjord Sørensen, der er uddannelses- og forskningspolitisk chef hos Dansk Erhverv, giver svar.
Praktikophold i udlandet kræver god forberedelse
Forarbejdet skal være grundigt og baglandet på plads, når en uddannelsesinstitution sender studerende i virksomhedspraktik i udlandet, viser erfaringerne fra Aalborg Universitet.
Praktikken giver sikkerhed i faget
Louise Ditte Jensen og Sandra Holm tog i praktik som lærere i Portugal efter endt uddannelse. Det gav erfaringer og en sikkerhed, som de begge nyder godt af i dag som lærere i den danske folkeskole.
Satsning på udlandspraktik betaler sig
Aalborg Universitet har gennem årene sendt flere tusinde studerende på længerevarende praktikforløb i virksomheder og organisationer i Europa. Det vinder både den studerende og universitetet ved.
Civilingeniør og energiplanlægger på tysk
Mie Lebeck studerer energiplanlægning på Aalborg Universitet og tilbragte et semester i praktik hos et tysk miljøforskningsinstitut. Opholdet har givet faglig og personlig ballast, som Mie Lebeck kan bruge, når hun skal søge job.
VIA satser på stærke ambassadører for udlandsophold
VIA University College sender hvert år mellem 80-100 undervisere og ansatte på mobilitetsophold med Erasmus+.
Bedre bredbånd udvikles på tværs af faglighed og grænser
Universiteter i fire lande har succes med at inddrage studerende i udviklingen af fremtidens europæiske bredbåndsløsning. Det er muliggjort gennem et projekt med tilskud fra Erasmus. Projektet sætter forskellige aktører, fagligheder og kulturer i spil på sommerskoler i projektlandene.
Som dansk lektor i udlandet bliver man et bindeled
Indlæg skrevet af M. Pontoppidan, dansk lektor på Moskva Statsuniversitet i Rusland udsendt gennem den danske Lektoratsordning.
Erasmus Intensivt Program: Stor gevinst ved internationalt netværk
Udbyttet var stort, både fagligt og netværksmæssigt, da Statens Scenekunstskole deltog i et treårigt EU-støttet Erasmus Intensivt Program med titlen ”Intensive course in video sound and light design”, det slår lydstuderende Anders Amdisen, underviser i lys- og video fast.
Aarhus er centrum for en bedre verdenspresse
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Aarhus Universitet har et stærkt partnerskab med syv uddannelsesinstitutioner i tre verdensdele. Erasmus Mundus Masters Journalism er eneste Erasmus-program inden for journalistik.
Det danske sprog åbnede døre for fransk studerende
"At jeg skulle kaste mig over det danske sprog var bestemt ikke noget, som jeg havde planlagt. Et tilfældigt møde med en dansk lektor gjorde mig interesseret, og det har på mange måder ændret mit liv og formet min karriere", Jonathan Lévy.
Danskundervisning i Polen baner vej for job
Indlæg af cand. mag. Bo Helldén, som fra 2011-2014 var ansat som lektor på universitetet i Gdansk i Polen. Bo Helldén har gennem sit arbejde stiftet bekendtskab med en lang række studerende og fortæller her, hvad det har betydet for de studerendes karriere og fremtidsmuligheder at have læst dansk.
Lærermobiliteten har givet netværk, viden og inspiration
Lektor Karen Barfod har interesseret sig for outdoorpædagogik i mange år, og hendes engagement har ført hende til bl.a. Norge, Skotland, Tyskland og senest Sverige med EU-støtte fra Erasmus Staff Mobility-programmet. Og hver gang er hun returneret med spændende ny viden inden for området.
'Den der ikke forstår dansk, har ingen humor'
Indlæg af Niels Broen, lektor på Universitetet i Granada. Niels Broen er udsendt gennem den danske Lektoratsordning og fortæller her om rollen som formidler af dansk kultur, om at give de spanske studerende et nuanceret billede af Danmark, om Strunge, hiphop og janteloven.
Billeder
Et færdigpakket udlandsophold kan give det sidste skub
Det er synd, hvis en studerende dropper tanken om et semester i udlandet alene på grund af planlægningen. Det mener Danmarks Tekniske Universitet, DTU, som har haft succes med at samle alle de nødvendige informationer i overskuelige Exchange-pakker.
Når underviseren rejser ud, gør de studerende også
Professionshøjskolen VIA sender hvert år mellem 80-100 undervisere og ansatte på kortere eller længere udlandsophold med Erasmus+, og tallet er stigende. Den jyske uddannelsesinstitution med i alt 8.500 studerende har erfaring med, at øget medarbejdermobilitet skaber øget studentermobilitet.
Dansk læres bare bedst i Danmark
Reportage fra sommersprogkursus for udenlandske danskstuderende under kulturaftalerne på RUC 2016
Gæstelærere booster det internationale miljø
Besøg af udenlandske gæsteundervisere gør det muligt for Den Danske Scenekunstskole at tilbyde uddannelser i verdensklasse inden for dans, musical og teater.
Rektor: Internationalisering styrker fagligheden
Den faglige gevinst ved at samarbejde på tværs af landegrænser skal vægte langt højere end forhindringer som sprogbarrierer og kulturelle forskelle. Det var budskabet fra rektor Hanne Leth Andersen på konference om uddannelse med internationalt perspektiv.
Gode partnerskaber bygger på relationer
Copenhagen Business Academy - i daglig tale Cphbusiness - vil være Danmarks mest internationale erhvervsakademi og sender derfor undervisere og administrative medarbejdere sammen på besøg hos europæiske partnerinstitutioner. Det giver bedre relationer, viser erfaringerne.
Anerkend og omsæt medarbejderens nye viden
Udbyttet af medarbejdermobilitet bliver tillagt stor værdi på Professionshøjskolen UCC, hvor over 75 medarbejdere i skoleåret 2016-2017 rejser på trænings- og undervisningsophold i udlandet.
Europæisk uddannelsessamarbejde kræver vedholdende toplederfokus
Det gavner både studerende, medarbejdere, institution og samfund at deltage i europæisk uddannelsessamarbejde. Og toplederfokus at komme i gang og fastholde fokus. Det vurderer Harald Mikkelsen, rektor på VIA UC. Læs interview her:
Samarbejde i stor skala skaber bedre byer
Seks europæiske universiteter tilbyder i samarbejde med virksomheder og bystyrer deres studerende fælles valgfag og sommerskolekurser i bæredygtig byudvikling. Copenhagen Business School (CBS) leder programmet med tilskud fra Erasmus+ programmet Knowledge Alliance.
European funded project brings modern teaching and learning methods to Moldova
Six Moldovan universities, four universities from the EU and six associated partners from Moldova currently work together to introduce new teaching and learning methodologies and methods to the Moldovan academic staff and students.
”Jeg er blevet bedre til at finde løsninger”
Søren Palmund, 26, der studerer softwareudvikling på IT-Universitetet i København, har tilbragt et semester på et universitet i Milano. Da han har Aspergers syndrom og ADHD, var det afgørende, at han kunne få sin danske støtteperson med til eksamen i Italien. Med støtte fra Erasmus+ var det muligt.
Lav en strategi og giv den liv
I kan få større udbytte af internationalt uddannelsessamarbejde ved at have en strategi for indsatsen, men det kræver toplederopbakning og bredt ejerskab. Det er det entydige råd fra Mette Skovgaard Ernlund, som er leder af international afdeling på UC SYD.
Erasmus+ fylder 30 år: Internationaliseringen fik en saltvandsindsprøjtning på Københavns Universitet
Da EU’s uddannelsesprogram Erasmus i 1987 gjorde det muligt for studerende at tage på studieophold i Europa med økonomisk støtte, var Københavns Universitet hurtig til at gribe chancen.
Erasmus+ fylder 30 år: Erasmus gjorde Syddansk Universitet internationalt
For 30 år siden var det et særsyn, at studerende ved det daværende Odense Universitet rejste til udlandet for at læse. I dag, hvor universitetet hedder Syddansk Universitet (SDU), er målet, at alle studerende skal have internationale erfaringer, og den udvikling har Erasmus+ en stor del af æren for.
Erasmus+ fylder 30 år: Professionshøjskolen Metropol fik europæisk udsyn i vuggegave
Da Professionshøjskolen Metropol for ti år siden blev etableret var uddannelserne allerede drevne i at sende studerende på udlandsophold gennem Erasmus. Dermed var Metropol allerede fra fødslen udstyret med et europæisk perspektiv, som i høj grad har gavnet institutionens internationalisering.
300 studerende lærer ærkedansk
Mere end 300 danskstuderende fra udlandet har i tre uger omgivet sig med dansk sprog, mad, kultur og historie på sommersprogkurser over hele landet fra Rønde i øst til Helsingør i Vest. 56 af dem mødte på Askov Højskole også en anderledes undervisningsform, end de kender hjemmefra.
Uddannelse er blevet en fælles mærkesag
Fra tålt til feteret. Sådan er det gået med EU-landenes opbakning til uddannelsessamarbejdet, som meget vel kan blive styrket yderligere. Det vurderer en tidligere dansk topembedsmand, Torben Kornbech Rasmussen, der har fulgt samarbejdet helt fra start.
Internationaliseringen fik en saltvandsindsprøjtning på Københavns Universitet
Da EU’s uddannelsesprogram Erasmus i 1987 gjorde det muligt for studerende at tage på studieophold i Europa med økonomisk støtte, var Københavns Universitet hurtig til at gribe chancen.
Projekt gør musikere til entreprenører
Musikkonservatorier i hele Europa samarbejder om at lære kommende musikere at være deres egne managere. Alle kunstneriske uddannelser kan have gavn af læringen fra samarbejdet, vurderer den danske projektleder.
Margrethe Vestager: Erasmus+ er kommet for at blive
Erasmus+ er vigtig, når mennesker skal engageres i samfundet. Europa har brug for Erasmus+ nu og i fremtiden. Det var budskabet fra EU-kommissær Margrethe Vestager på en konference om europæisk uddannelsessamarbejde i anledningen af 30-året for programmet.
Aarhus er centrum for en bedre verdenspresse
Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Aarhus Universitet har et stærkt partnerskab med syv uddannelsesinstitutioner i tre verdensdele. Erasmus Mundus Masters Journalism er eneste Erasmus-program inden for journalistik.
Flere og flere studerende fra Aarhus Universitet rejser ud med tilskud fra Erasmus+
På bare seks år er antallet af studerende ved Aarhus Universitet, der tager på studieophold i Europa med tilskud fra Erasmus+, steget med 60 procent. Det er en solid succeshistorie, både for de studerende, for universitetet og for Erasmus+programmet, som har rundet de 30 år.
Forskere og lærere vil lære skolebørn, hvor maden kommer fra
Skolebørn mangler viden om, hvor maden kommer fra, og det kan gå ud over deres helbred. Skoler og universiteter i seks lande vil med tilskud fra Erasmus+ styrke elevernes viden om fødevarer, ernæring og sundhed.
Ny uddannelse gør studerende klar til at bygge højhuse i træ
Højhuse af træ er et klimavenligt alternativ til traditionelle højhuse bygget i beton og stål. Et uddannelsesforløb inden for design og konstruktion af bæredygtigt højhusbyggeri i træ bliver nu udviklet af fem europæiske uddannelsesinstitutioner med Erasmus+ tilskud.
EU-projekt skal klæde studerende på til fremtidens arbejdsmarked
Aalborg Universitet er partner i et stort europæisk uddannelsesprojeket, som arbejder for at øge studerendes kvalifikationer og gøre dem klar til arbejdsmarkedet. Men hvad kan projektet? Og hvad skal det munde ud i? Det har vi spurgt projektleder Evangelia Triantafyllou om.
International udveksling skal supplere fagligheden
Internationalt samarbejde har altid haft en væsentlig plads på det sundhedsvidenskabelige område, mens udvekslingsophold for studerende har været mindre synlige. Det vil det internationale kontor på det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet (KU SUND) meget gerne lave om på.