Gå til indhold

Behandling af personoplysninger i Uddannelses- og Forskningsministeriets departement

Uddannelses- og Forskningsministeriets departement behandler personoplysninger i en række forskellige situationer med henblik på at varetage de opgaver, som ministeriet løser.

At Uddannelses- og Forskningsministeriet behandler personoplysninger betyder, at ministeriet som led i sine opgaver får oplysninger om personer, der er identificeret eller kan identificeres. Der kan være tale om såkaldte ’almindelige oplysninger’, f.eks. når borgere, pressen, virksomheder, interesseorganisationer eller andre myndigheder kontakter ministeriet, og der i henvendelsen fremgår kontaktoplysninger, som er nødvendige for at ministeriet kan vende tilbage til vedkommende. Der kan også være tale om såkaldte ’følsomme oplysninger’, f.eks. oplysninger om en persons helbred, der indgår i en sag, som er rejst for ministeriet, ligesom der kan være tale om andre typer af oplysninger om personer. Personoplysninger indgår således i ministeriets arbejde i mange sammenhænge.

På disse sider kan du læse mere om ministeriets behandling af personoplysninger.


Læs nærmere om behandling af personoplysninger i visse typer af sager

Det bemærkes, at ministeriet også behandler personoplysninger i andre situationer, end dem der er beskrevet på disse sider. I sådanne tilfælde vil du, hvis dine oplysninger behandles, ofte modtage et særskilt oplysningsbrev med nærmere informationer om behandlingen.