Gå til indhold

Et kompetent samfund med sammenhængskraft

Vision om et kompetent samfund med sammenhængskraft, hvor befolkningen har et højt uddannelses- og kompetenceniveau, som imødekommer individets og samfundets behov, og hvor viden, kulturforståelse og interkulturelle kompetencer ruster Danmark til den globale konkurrence.
Viser 1-23 af 23 resultater
Borgernære Informationsløsninger (Digitale Relationer)

Digitale informationsløsninger indeholder store potentialer til på en og samme tid at højne kvalitet og tilgængelighed af information for borgerne og samtidig frisætte offentlige ressourcer. Denne vej er allerede betrådt, men der er muligheder for at nå langt større resultater.

En didaktisk indsats for bæredygtig mode

Mode er den største enkeltaktør indenfor de kreative industrier med en eksport på 25 mia. kr. i 2011 og en vækstrate på 13,4%. For at fremtidssikre dansk mode- og tekstildesign skal der arbejdes mere ressourceeffektivt og etisk ansvarligt. Projektet foreslår en didaktisk indsats.

Et designsprog og udviklingsværktøj til digitale læremidler

Danmark har en førerstilling i forhold til integration af it i undervisningen. Men de digitale læremidler der produceres i dag, indfrier kun i begrænset omfang de forventninger der er til læremidler der understøtter projektorienterede undervisningsformer.

FEJP: The Family-Education-Job Program

Det er målet at mindske betydningen af social baggrund i valg og gennemførsel af uddannelse i 2020 med 15 % ved at anvende nye udviklede familiemæssige, sociale og uddannelsesmæssige programmer i tæt sammenspil med ny viden om arbejdsmarkedsforhold.

Innovative arbejdsformer i uddannelse og job

FoU-projektet vil skabe et konkret bindeled mellem ungdomsuddannelse og videregående uddannelse og mellem lokale virksomheder og professions- og erhvervsuddannelserne ved hjælp af intensiv brug af digital kommunikation

Interaktive undervisningsmaterialer for folkeskolen og gymnasiet

Den Danske Filmskole vil gerne i samarbejde med The Animation workshop i Viborg, Ministeriet for Børn og Undervisning, samt firmaet Square Enix Ltd. stå for et forskningsprojekt, med henblik på at undersøge og udvikle digitale, interaktive undervisningsmaterialer.

Leg og lær med teknologi og god vejledning

Udvikling og implementering af lege- og læringsteknologier, der kan give børn og unge muligheder for at lære på deres måde. Lege- og læringsteknologier skal give børn og unge nye muligheder for udvikling af faglige og personlige kompetencer samt for nye former for oplevelse.

Læring, teknologi og bevægelse

Ved at målrette udvikling af produkter der kan indgå i den skolemæssige dagligdag vil det blive muligt at kombinere fysisk aktivitet, læring og digitale læringsmidler på en måde, hvor nye muligheder opstår, og de bedst mulige forudsætninger skabes for at elevene kan tilegne sig ny viden.

Tværkulturel Innovation og Kompetencer

Målet om at styrke den tværkulturelle innovation og globale navigationskompetence nås gennem en etablering og styrkelse af uddannelsesforløb og forskningsfelter med direkte fokus på tværkulturel innovation, tværkulturelle forhold og problemløsning.

Videreudvikling af fjernundervisningskoncepter

Ved videreudvikling af fjernundervisningskoncepter sikres løbende videreuddannelse af centraladministrationens medarbejdere under en fastholdt produktion og dermed opnås større faglighed, professionalisme og effektivitet for færre midler.

Øget fastholdelse i og udbytte af uddannelse af indvandrerdrenge

For at sikre gennemslag af investeringerne i at sikre en øget arbejdsstyrke, er der behov for at afsøge mulighederne for at begrænse den afskalning af arbejdsstyrken og navnlig af dens uddannelsesniveau ved det markante frafald fra uddannelse blandt indvandrerdrenge.

Øget uddannelseskvalitet gennem digital indsats

Danmark har en førerstilling i forhold til integration af IT i undervisningen. For at nå et mål om at hver enkelt elev får den maksimale uddannelseskvalitet, foreslås et samfundspartnerskab, der gennem en ambitiøs og didaktisk informeret udvikling kan sikre innovation i uddannelsessystemet.

Handlinger tilknyttet webside