Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2021

Publikationer 2021

Viser 1-43 af 43 resultater
Outlook Industry on Campus in Southern Germany
Publiceringsdato 15. december 2021 Rapporten præsenterer en række eksempler fra Sydtyskland på offentlig-private partnerskabsmodeller mellem forsknings- og videninsitutioner og industrien til inspiration for danske aktører.
Handlingsplan til fremme af dansk deltagelse i EU's grønne programmer
Publiceringsdato 10. december 2021 Regeringens handlingsplan skal hjælpe aktører med at få adgang til mere europæisk viden, samarbejde og finansiering for at komme i mål med den grønne omstilling. Planen skal styrke dansk EU-interessevaretagelse, rådgivning og kommunikation på tværs af fagområder og -ministerier. Download også bilag.
Magasinet EUindblik, 1:2021
Publiceringsdato 03. december 2021 Magasinet sætter fokus på tværfagligt samarbejde i Horizon Europe. I magasinet kan du møde nogle af de personer, der har succes med at hæve blikket fra deres eget forskningsområde, søge nye samarbejder uden for Danmark og skabe ny viden.
Digitale muligheder i Erasmus+
Publiceringsdato 25. november 2021 I publikationen finder du konkrete eksempler på Erasmus+-indsatser inden for hele uddannelsessektoren og på ungdomsområdet, der med succes har benyttet sig af eller bidraget til at udvikle nye digitale værktøjer eller metoder.
Evaluering af pædagoguddannelsen
Publiceringsdato 23. november 2021 Hovedrapport om evalueringen af pædagoguddannelsen med fokus på temaerne læringskultur, videngrundlag, praktik og nyuddannedes kompetencer på det pædagogiske arbejdsmarked.
Danske studerendes læringsmiljø og trivsel i et nordisk perspektiv
Publiceringsdato 22. november 2021 En sammenligning mellem de nordiske lande baseret på Eurostudent VII .
Kortlægning af polarforskning i Rigsfællesskabet
Publiceringsdato 22. november 2021 Uddannelses- og Forskningsministeriet har gennemført en kortlægning af polarforskning i Rigsfællesskabet, som følger op på den tidligere kortlægning af polarforskning, Polar research in the Kingdom of Denmark fra 2013.
Kortlægning af klinisk forskning og finansiering heraf
Publiceringsdato 22. november 2021 Uddannelses- og Forskningsministeriet har gennemført en kortlægning af klinisk forskning og finansiering heraf. Kortlægningen belyser blandt andet omfang og udgifter til klinisk forskning og undersøger, hvilke udfordringer der er for klinisk forskning i Danmark.
DFiR-rapport: Adgang til bedre videnskabelig rådgivning i Danmark
Publiceringsdato 09. november 2021 DFiR sammenfatter sit arbejde om videnskabelig rådgivning i ny rapport og giver anbefalinger til, hvordan de danske rådgivningssystemer endnu bedre kan understøtte politiske beslutninger.
Den lille uundværlige om Horizon Europe - Det Europæiske Forskningsråd
Publiceringsdato 27. oktober 2021 Pjecen giver en introduktion til Det Europæiske Forskningsråd (ERC), der uddeler midler til excellent forskning. Her kan du få overblik over, hvem der kan søge, hvad kravene er, hvordan ansøgninger evalueres og konkrete erfaringsbaserede råd til at skrive en god ansøgning til ERC.
Finansiering af grøn forskning og innovation i 2020
Publiceringsdato 29. september 2021 Uddannelses- og Forskningsministeriet har gennemført en kortlægning af finansieringen af grønne forsknings- og innovationsprojekter i 2020.
Review of the Danish model for researchsupporting activities
Publiceringsdato 21. september 2021 Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har gennemført et eftersyn af følgeforskningscentrene for de danske medlemskaber af internationale forskningsinfrastrukturer
Årsberetning 2020 - Nævnet for Videnskabelig Uredelighed
Publiceringsdato 20. september 2021 Nævnet for Videnskabelig Uredelighed (NVU) afgiver hermed beretning for perioden 1. januar 2020-31. december 2020
Årsberetning 2020 - Nævnet for Videnskabelig Uredelighed rapporterer om tilfælde af tvivlsom forskningspraksis
Publiceringsdato 20. september 2021 Nævnet for Videnskabelig Uredelighed rapporterer om tilfælde af tvivlsom forskningspraksis
Eftersyn af de offentlige lederuddannelser - viden og anbefalinger
Publiceringsdato 07. september 2021 Afslutningsrapport for eftersynet af de offentlige lederuddannelser, hvori arbejdsgruppen for eftersynet giver deres anbefalinger til, hvordan udbuddet af offentlige lederuddannelser kan styrkes i fremtiden.
Danske forskeres anvendelse af EMBO og EMBL
Publiceringsdato 05. august 2021 Denne analyse af det danske EMBO/EMBL-brugermiljø er udarbejdet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) i samarbejde med Nationalt Udvalg for Forskningsinfrastruktur (NUFI).
Kortlægning af danske brugermiljøer af internationale forskningsfaciliteter
Publiceringsdato 30. juli 2021 Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har i samarbejde med Det Nationale Udvalg for Forskningsinfrastruktur (NUFI) gennemført en kortlægning af de danske brugermiljøer af de store internationale forskningsinfrastrukturer, som Danmark er medlem af: CERN, ESO, EMBO/EMBL, ESS, ESRF, EuXFEL, ILL og ITER.
Caseundersøgelse af transfer på de offentlige videregående lederuddannelser
Publiceringsdato 23. juni 2021 Denne caseundersøgelse belyser, hvordan man dels på de offentlige videregående lederuddannelser, dels på de arbejdspladser, arbejder med at fremme transfer fra uddannelserne til det daglige ledelsesarbejde.
Kortlægning af forskningslitteratur om effekter af måder at udøve offentlig ledelse på
Publiceringsdato 23. juni 2021 Kortlægningens formål er at etablere et lettilgængeligt overblik over de væsentligste empiriske forskningsartikler og -publikationer inden for temaet ’effekter af måder at udøve offentlig ledelse på’.
Kortlægning af evalueringsbaseret litteratur om effekt og effektmåling af offentlige lederuddannelser
Publiceringsdato 23. juni 2021 Kortlægningens formål er at etablere et lettilgængeligt overblik over de væsentligste evalueringsbaserede artikler og publikationer indenfor temaet ’effekt og effektmåling af offentlige lederuddannelser’, og præsentere den vigtigste evalueringsbaserede evidens inden for temaet.
Kortlægning af forskningslitteratur om didaktiske virkemidler og rammer for efteruddannelse af offentlige ledere
Publiceringsdato 23. juni 2021 Kortlægningens formål er at etablere et lettilgængeligt overblik over de væsentligste empiriske forskningsartikler og -publikationer inden for temaet ’betydningen af didaktiske virkemidler og rammer for efteruddannelse af ledere i den offentlige sektor’.
Offentlige lederuddannelser: En forandringsteori
Publiceringsdato 23. juni 2021 Delrapport 1: Opsamling på eksisterende viden i en forandringsteori til ”eftersynet af offentlige lederuddannelser”
Eftersyn af de offentlige lederuddannelser: Interviewstudie
Publiceringsdato 23. juni 2021 Denne rapport er den femte delrapport om de offentlige lederuddannelser, som VIVE har udarbejdet til 'Eftersyn af de offentlige lederuddannelser'. Rapporten bygger på et større interviewstudie.
Den Offentlige Lederuddannelse: Et brugerperspektiv på uddannelsen (supplerende spørgeskemaundersøgelse)
Publiceringsdato 23. juni 2021 Denne rapport, Den Offentlige Lederuddannelse: Et brugerperspektiv på uddannelsen, supplerer den fjerde delrapport om lederuddannelser, som VIVE har udarbejdet for 'Eftersyn af de offentlige lederuddannelser'.
Offentlige lederuddannelser: Et brugerperspektiv på uddannelserne
Publiceringsdato 23. juni 2021 Denne rapport, Offentlige lederuddannelser: Et brugerperspektiv på uddannelserne, er den fjerde delrapport om lederuddannelser, som VIVE har udarbejdet til 'Eftersyn af de offentlige lederuddannelser'. Delrapporten supplerer de fire andre delrapporter, som VIVE også har udarbejdet til eftersynet.
Eftersyn af offentlige lederuddannelser: Lederne på lederuddannelserne
Publiceringsdato 23. juni 2021 Denne rapport, ’Lederne på lederuddannelserne’, er den tredje delrapport om lederuddannelser, som VIVE afrapporterer til 'Eftersyn af de offentlige lederuddannelser.
Eftersyn af offentlige lederuddannelser: Dokument- og interviewstudie
Publiceringsdato 23. juni 2021 Rapporten er den anden delrapport af fem om lederuddannelser, som VIVE har udarbejdet til 'Eftersyn af de offentlige lederuddannelser'. Rapporten har til formål at undersøge, hvordan uddannelserne på et overordnet niveau arbejder for at sikre det rette uddannelsestilbud til lederne.
Beretning for 2020 om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.
Publiceringsdato 09. juni 2021 Beretningen beskriver det seneste års udvikling inden for vurdering og anerkendelse af udenlandske kvalifikationer til brug i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.
Danmarks nationale strategi for rummet
Publiceringsdato 04. juni 2021 Regeringen opdaterer Danmarks nationale strategi for rummet med nye målsætninger, der bl.a. skal afspejle rummets bidrag til den grønne omstilling.
Tættere på - Flere uddannelser og stærke lokalsamfund
Publiceringsdato 27. maj 2021 Regeringen præsenterer med nyt udspil 19 initiativer, der skal sikre bedre sammenhæng fra kyst til kyst. For Danmark er for lille til store forskelle.
Er jeres forskning i fare?
Publiceringsdato 05. maj 2021 Gode råd til forskere og medarbejdere om håndtering af udenlandsk indblanding og spionage.
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årsrapport 2020
Publiceringsdato 15. april 2021 DFiR gør forsknings- og innovationspolitisk status. Året, der stod i coronaens tegn, bragte videnskaben tilbage i samfundsdebatten og viste, hvor vigtigt det er at have ekspertise både i dybden og i bredden. DFiR anviser også forsknings- og innovationspolitiske sigtelinjer for fremtiden
Årsrapport 2020 Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Publiceringsdato 19. marts 2021 Årsrapport med de samlede resultater i 2020 for de opgaver, der hører under Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Årsrapport 2020 Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Publiceringsdato 19. marts 2021 Årsrapport med de samlede resultater i 2020 for de opgaver, der hører under Styrelsen for Forskning og Uddannelse.
Finansielt regnskab departementet 2020
Publiceringsdato 19. marts 2021 Finansielt regnskab med de samlede resultater i 2020 for de opgaver, der hører under departementet i Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Israeli best-practice for start-ups: preparing for the next crisis
Publiceringsdato 17. marts 2021 Rapporten ”Israeli best practice for startups: Preparing for the next crisis” identificerer, beskriver og målretter en række læresætninger og konkrete handlinger, som danske start-ups direkte kan applicere i Danmark.
RUVU's årsrapport 2020
Publiceringsdato 02. marts 2021 Læs om udvalgets resultater og erfaringer fra årets prækvalifikationsansøgninger. Hvem har søgt om hvad? Hvor mange afslag og godkendelser er der kommet?
Videngrundlag, forudsætninger og resultater på pædagoguddannelsen
Publiceringsdato 17. februar 2021 Delrapport fra evalueringen af pædagoguddannelsen med fokus på de studerendes forudsætninger og forløb samt uddannelsens faglige mål og videngrundlag.
Roadmap for forskningsinfrastruktur 2020
Publiceringsdato 11. februar 2021 Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2020 præsenterer 16 konkrete forslag til nye nationale forskningsinfrastrukturer og indeholder Uddannelses- og Forskningsministeriets sigtelinjer for forskningsinfrastrukturområdet.
Det første år på socialrådgiveruddannelsen
Publiceringsdato 05. februar 2021 Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har undersøgt, hvordan studerende på socialrådgiveruddannelsen oplever det første år på studiet sammenlignet med andre professionsbachelorstuderende. Det har resulteret i rapporten ”Det første år på socialrådgiveruddannelsen”.
Årsberetning 2019 Nævnet for Videnskabelig Uredelighed rapporterer om tilfælde af tvivlsom forskningspraksis
Publiceringsdato 29. januar 2021 Nævnet for Videnskabelig Uredelighed rapporterer om tilfælde af tvivlsom forskningspraksis
Årsberetning 2019 - Nævnet for Videnskabelig Uredelighed
Publiceringsdato 29. januar 2021 Nævnet for Videnskabelig Uredelighed (NVU) afgiver hermed beretning for perioden 1. januar 2019-31. december 2019
Trivsel & fællesskab
Publiceringsdato 23. januar 2021 Idékatalog med idéer, som kan være med til at styrke trivslen blandt unge under corona. Idéerne stammer fra topmødet om unges trivsel under COVID-19 november 2020.