Gå til indhold

Opslag 2013

Oversigt over alle opslag i 2013.
Viser 1-60 af 66 resultater
Det Frie Forskningsråd: Opslag E2013 og F2014 +YDUN

Som følge af den politiske aftale om fordeling af forskningsreserven i 2014 opslås YDUN-programmet målrettet kvindelige forskere i denne nye version af Det Frie Forskningsråds Opslag E2013 og F2014 +YDUN.

Opslag for EliteForsk 2014

Opslaget for EliteForsk 2014 er nu ude, og arbejdet med at finde kandidater til de prestigefyldte priser og stipendier kan nu begynde. Der er frist for indstillinger mandag den 2. september 2013

Indkaldelse af ansøgninger til ’Udvidet videnkupon’

Udvidet videnkupon er et tilbud om støtte på mellem 250.000 og 1.000.000 kroner til små og mellemstore virksomheder (SMV), som har behov for at samarbejde med en eller flere videninstitutioner om et innovationsprojekt. Ansøgningsfristen er den 22. august 2013

Ludomaniopslag 2013

Det Frie Forskningsråd opslår midler til Ludomaniprogrammet 2013. Ansøgningsfrist er 10. juni 2013, kl. 17.00

Opslag: Innovationskonsortier

Rådet for Teknologi og Innovation har truffet beslutning om fase 1-ansøgninger til innovationskonsortier. 18 ansøgere er inviteret til at indsende en endelig ansøgning med frist den 9. september kl. 15.00. Ansøgerne har fået direkte besked. Ansøgningsvejledning findes også her på hjemmesiden.

Opslag: NOS-HS Serier af eksplorative workshops

Det nordiske samarbejdsorgan for humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning (NOS-HS) indkalder ansøgninger om støtte til Serier af eksplorative workshops.

Ph.d.-uddannelse uden for universiteterne

Det Frie Forskningsråd (DFF) indkalder ansøgninger om støtte til ph.d.-stipendier inden for alle fagområder på andre offentlige forskningsinstitutioner end universiteterne.

MOBILEX Mobilitetsstipendier

Det Frie Forskningsråd (DFF) indkalder ansøgninger om støtte til MOBILEX mobilitetsstipendier, som udbydes med støtte fra PEOPLE-programmet under Marie Skłodowska Curie-aktionen COFUND i EU’s 7. rammeprogram

Ny ansøgningsrunde inden for brint og brændselsceller

Sjette og sidste ansøgningsrunde inden for EU’s brint og brændselscellepro-gram, Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU), er nu åbnet med ansøgningsfrist onsdag den 22. maj 2013 kl 17.00.

To opslag i BONUS programmet

Ansøgningsfrist: Udløbet. BONUS programmet har offentliggjort to opslag, om støtte til forskning (31. mio. €) og innovation (7 mio. €) inden for definerede temaer angående østersøen samt østersøens afvandingsområde og kystzone.

Opslag til 'Proof of Concept' - EU's 7. rammeprogram

Europa-Kommissionen har netop offentliggjort opslaget om det såkaldte ERC Proof of Concept initiativ. Opslaget sætter fokus på modning og dokumentation af idéer skabt i et ERC -projekt. Ansøgningsfrister: 24. april og 3. oktober 2013.

Opslag til Energi (2) – EU’s 7. rammeprogram

Europa-Kommissionen har offentliggjort arbejdsprogrammet for temaet Energi. Opslaget fokuserer på forsknings- og demonstrationsaktiviteter inden for bæredygtig brændstofproduktion, intelligente energinetværk og viden som grundlag for energipolitiske beslutninger. Ansøgningsfrist: 24. januar 2013.

Fællesopslag om ERA-net – EU’s 7. rammeprogram

Europa-kommissionen har netop offentliggjort opslag om ERA-net inden for temaerne KBBE (Fødevarer, landbrug og fiskeri samt bioteknologi), NMP, Energi, Miljø, Transport, Samfundsvidenskab og Humaniora samt Science in Society. Ansøgningsfrist: 28. februar 2013.

Opslag til Luftfart i Transporttemaet - EU's 7. rammeprogram

Europa-Kommissionen har offentliggjort et opslag til Luftfart under Transporttemaet i FP7. Puljen er på 5 mio. euro. Opslaget er et koordineret opslag med Australien, Japan og Rusland og har fokus på test af og forskning i overlydsfly. Ansøgningsfrist: 29. marts 2013.

Handlinger tilknyttet webside