Gå til indhold

Publikationer

Oversigt over publikationer fra ministeriet og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
Viser 1-30 af 1000 resultater
Magasinet EUindblik 1:2024

Hvad har modgift mod slangebid, bachelorstuderendes trang til pizza og græssende får ved Odense Universitetshospital med hinanden at gøre? Find svaret og læs om innovation i Horizon Europe i dette nummer af EUindblik.

RUVU's årsrapport 2023

Læs om udvalgets resultater og erfaringer fra årets prækvalifikationsansøgninger. Hvem har søgt om hvad? Hvor mange afslag og godkendelser er der kommet?

Kortlægning af lærernes videreuddannelsesmuligheder

Kortlægningen indeholder en oversigt over videreuddannelsesmulighederne for lærere samt en kategorisering af disse ud fra deres indhold. Desuden belyser kortlægningen lærernes videreuddannelsesaktivitet og efterfølgende beskæftigelse, herunder om beskæftigelsen er inden for relevante brancher.

Anbefalinger til ny administration af SU-handicaptillæg

Taskforcen for ny administration af SU-handicaptillæg er kommet med ti anbefalinger til en fremtidig indretning af ordningens administration, der skal understøtte en kortere sagsbehandlingsbehandlingstid

Finansielt regnskab departementet 2023

Finansielt regnskab med de samlede resultater i 2023 for de opgaver, der hører under departementet i Uddannelses- og Forskningsministeriet.

Danmark Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årsrapport 2023

DFiR's årsrapport 2023 redegør for rådets arbejde i det forgangne år. Der peges på behovet for en samlet og koordineret forsknings- og innovationspolitik, og de seks nytilkommende medlemmer formulerer deres visioner for dansk forskning og innovation.

Magasinet EUindblik 2:2023

I dette nummer af magasinet EUindblik møder du forskere og virksomheder, der med sprælske idéer og støtte fra EU bedriver fri forskning og innovation. Læs hvordan de gode idéer opstår, om veje ind i Horizon Europe og bliv selv inspireret til at kigge på mulighederne i Horizon Europe.

Sådan får du hjælp til præevaluering af din Horizon Europe-ansøgning

Er du koordinator for et samarbejdsprojekt og i færd med at skrive en ansøgning til Horizon Europe. Så er der ekstra hjælp at hente. Ny pjece beskriver i nemme trin, hvordan du kan søge økonomisk støtte til præevaluering af din EU-ansøgning af to uvildige eksperter.

Statusrapport for implementering af URIS

Rapporten er Forum for International Koordination og Samarbejdes første statusrapport og præsenterer, hvordan danske myndigheder, universiteter og fonde har implementeret retningslinjerne på baggrund af Udvalg om Retningslinjer for Internationalt Forsknings- og Innovationssamarbejde.

Bevillinger til grøn forskning og innovation 2022

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har kortlagt uddeling af grønne midler i 2022 fra de offentlige forsknings- og innovationsfinansierende fonde og programmer, tre centrale private fonde og EU’s rammeprogram Horizon Europe.

Universities for the future

English translation of the DFiR report "Universities for the future: Twenty years of the University Act." In the report, the DFiR examines whether the framework conditions, management, and financial structures of the Danish universities are future-proof.

Er jeres forskning i fare?

Gode råd til forskere og medarbejdere om forebyggelse og håndtering af udenlandsk indblanding og spionage i dansk forskning.

Universiteter for fremtiden: Samtalebog

I forbindelse med projektet ”Universiteter for fremtiden” har DFiR gennemført 20 samtaler med repræsentanter fra universitetet, omgivende sektorer og det politiske system. Resultatet er en samtalebog i seks kapitler, der bl.a. berører ledelse, finansiering og universitetets rolle i samfundet.

Handlinger tilknyttet webside