Du er her: Forside Publikationer

Publikationer

Oversigt over de seneste års publikationer fra ministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
Viser 1-30 af 1000 resultater
Skal jeres innovationsprojekt nå nye højder?
Skal jeres innovationsprojekt nå nye højder?
Publiceringsdato 13. oktober 2017 Styrelsen for Forskning og Uddannelse har sammen med Innovationsfonden udgivet en informationsfolder, der oplyser om støttemuligheder for danske SMV’er og vidensmiljøer, der ønsker hjælp til finansiering af innovationsprojekter.
Innovation, refleksion og sammenhængskraft – seks humanistiske forskningscases med impact
Innovation, refleksion og sammenhængskraft – seks humanistiske forskningscases med impact
Publiceringsdato 29. september 2017 Danmarks Frie Forskningsfond sætter fokus på humaniora som kilde til innovation, sammenhængskraft og refleksion i en ny publikation, der skal vise bredden og vigtigheden af humanistisk forskning i dagens samfund.
Midterm Evaluation of Erasmus+ - National report Denmark
Midterm Evaluation of Erasmus+ - National report Denmark
Publiceringsdato 28. september 2017 Ny evaluering viser, at EU's uddannelsesprogram Erasmus+ giver tusinder af unge internationalt udsyn og styrker de unges kompetencer, både fagligt, sprogligt og socialt.
Teknologi til danske virksomheder - Performanceregnskab for GTS-net 2017
Teknologi til danske virksomheder - Performanceregnskab for GTS-net 2017
Publiceringsdato 20. september 2017 Performanceregnskabet for GTS-net 2017 er netop udkommet. I regnskabet er der en status på udviklingen i centrale nøgletal og aktiviteter, og du kan læse en række eksempler på, hvordan GTS-institutterne samarbejder med virksomheder om innovation
Projektorienterede forløb – Brobygning mellem universitet og virksomhed
Projektorienterede forløb – Brobygning mellem universitet og virksomhed
Publiceringsdato 18. september 2017 Danske Universiteter har i samarbejde med Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Dansk Industri og Dansk Erhverv udarbejdet en vejledningspjece om projektorienterede forløb. Pjecen tydeliggør juridiske og økonomiske rammer for studerende og værtsorganisationer og giver eksempler på best practice.
On the effects of research and development: Executive summary
On the effects of research and development: Executive summary
Publiceringsdato 17. august 2017 DEA og to forskere fra Zürich Universitet har udarbejdet et litteraturstudie vedr. effekterne af offentlig forskning. Litteraturstudiet er udarbejdet på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet og regeringens tværministerielle udvalg vedr. effekterne af forskning.
On the effects of research and development: A literature review
On the effects of research and development: A literature review
Publiceringsdato 17. august 2017 DEA og to forskere fra Zürich Universitet har udarbejdet et litteraturstudie vedr. effekterne af offentlig forskning. Litteraturstudiet er udarbejdet på vegne af Uddannelses- og Forskningsministeriet og regeringens tværministerielle udvalg vedr. effekterne af forskning.
Frem mod 2025: Handlingsplan for den fremtidige ESS-indsats
Frem mod 2025: Handlingsplan for den fremtidige ESS-indsats
Publiceringsdato 17. august 2017 Uafhængig rådgivningsgruppe har undersøgt den igangværende danske indsats for forskningssamarbejdet European Spallation Source (ESS).
Praktik i Udlandet / PIU - Information til arbejdsgivere
Praktik i Udlandet / PIU - Information til arbejdsgivere
Publiceringsdato 08. august 2017 Publikationen er en informationsfolder til arbejdsgivere om ordningen for praktik i udlandet (PIU-ordningen) for elever i erhvervsuddannelserne.
Praktik i Udlandet / PIU - Information til elever og lærlinge
Praktik i Udlandet / PIU - Information til elever og lærlinge
Publiceringsdato 08. august 2017 Publikationen er en informationsfolder til lærlinge og elever i erhvervsuddannelserne om ordningen for praktik i udlandet (PIU-ordningen)
Universiteternes opfølgning på evalueringen ”Vidensamarbejde under lup”
Universiteternes opfølgning på evalueringen ”Vidensamarbejde under lup”
Publiceringsdato 10. juli 2017 IRIS Group har set på, hvordan universiteterne siden 2014 har fulgt op på anbefalingerne fra evalueringen ”Vidensamarbejde underlup”
FORSK2025 – fremtidens løfterige forskningsområder
FORSK2025 – fremtidens løfterige forskningsområder
Publiceringsdato 30. juni 2017 FORSK2025 udpeger fremtidens løfterige forskningsområder som de ses fra erhvervsliv, organisationer, ministerier, videninstitutioner og en bred kreds af øvrige interessenter.
International Baccalaureate (IB) - Vilkår for optag og adgang til videregående uddannelser i Danmark
International Baccalaureate (IB) - Vilkår for optag og adgang til videregående uddannelser i Danmark
Publiceringsdato 29. juni 2017 Uddannelses- og Forskningsministeriet har i en ny analyse set på vilkår for optag og adgang til videregående uddannelser i Danmark for ansøgere fra den internationale gymnasieuddannelse IB.
Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse
Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse
Publiceringsdato 23. juni 2017 Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse er en ny årlig redegørelse, som sætter fokus på videregående uddannelser, forskning og innovation i Danmark.
Internationale videnskabelige kongresser - markedspladser for viden
Internationale videnskabelige kongresser - markedspladser for viden
Publiceringsdato 23. juni 2017 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) har i en ny rapport identificeret barrierer og gevinster for forskere og institutioner, når de påtager sig værtskab for store internationale videnskabelige kongresser.
Viden i sammenhæng - Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årsrapport 2016
Viden i sammenhæng - Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årsrapport 2016
Publiceringsdato 02. juni 2017 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) præsenterer i sin årsrapport for 2016 et tematisk indblik i rådets arbejde og anbefalinger. Derudover giver årsrapporten for første gang en sammenfatning af resultaterne af DFiRs arbejde med innovation.
Beretning for 2016 om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.
Beretning for 2016 om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.
Publiceringsdato 23. maj 2017 Beretningen beskriver det seneste års udvikling inden for vurdering og anerkendelse af udenlandske kvalifikationer i forhold til såvel uddannelsessystemet som arbejdsmarkedet.
Universiteternes deltagelse i innovationsnetværkene
Universiteternes deltagelse i innovationsnetværkene
Publiceringsdato 09. maj 2017 Ekstern analyse af universiteternes deltagelse i Innovationsnetværk Danmark-programmet
Sådan kommer du i gang med at anvende droner
Sådan kommer du i gang med at anvende droner
Publiceringsdato 05. maj 2017 En erfaringsbaseret guide til ledere i den offentlige sektor udarbejdet af Rambøll for Uddannelses- og Forskningsministeriet. Et af 23 initiativer i regeringens dronestrategi.
Årsberetning 2016 - Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
Årsberetning 2016 - Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
Publiceringsdato 27. april 2017 Rådet konstaterer med tilfredshed, at antal optagne på fuldtidsuddannelser og aktiviteten på voksen- og efteruddannelser har stabiliseret sig.
Collaboration in Research
Collaboration in Research
Publiceringsdato 25. april 2017 Center for Forskningsanalyse (CFA) har udarbejdet en analyse af effekterne af forskningssamarbejde i form af forskellige typer af publikationssamarbejder. Formålet er at få indblik i, om forskellige typer af sampublicering har positive effekter for de involverede forskere og virksomheder.
Kortlægning af e-læring ved de videregående uddannelser
Kortlægning af e-læring ved de videregående uddannelser
Publiceringsdato 18. april 2017 Rambøll har gennemført en kortlægning af e-læring ved erhvervsakademier, professionshøjskoler og universiteter i Danmark. Kortlægningen er baseret på interview med repræsentanter fra uddannelsesinstitutionerne.
Det Frie Forskningsråd årsrapport 2016
Det Frie Forskningsråd årsrapport 2016
Publiceringsdato 04. april 2017 Det Frie Forskningsråd har med en gennemsnitlig bevillingsstørrelse på 2,4 millioner kroner finansieret 386 forskningsidéer for en samlet sum af knap 1 milliard kroner, viser nøgletal for rådets fondsfunktion i 2016. Årsrapporten opsummerer hovedtal og højdepunkter fra året.
Tematisk tilsyn: Evaluering af balance i udvekslingen m.v.
Tematisk tilsyn: Evaluering af balance i udvekslingen m.v.
Publiceringsdato 03. april 2017 Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte har gennemført et tematisk tilsyn af balancen mellem den indgående og den udgående mobilitet for udveksling af studerende m.v. på videregående uddannelser.
Engelsksprogede erhvervsakademiuddannelser – Analyse af de studerendes og undervisernes engelskkompetencer
Engelsksprogede erhvervsakademiuddannelser – Analyse af de studerendes og undervisernes engelskkompetencer
Publiceringsdato 30. marts 2017 Analysen belyser, om de studerende og underviserne på de engelsksprogede erhvervsakademiuddannelser har de rette sproglige forudsætninger for henholdsvis at undervise og deltage i undervisningen. Analysen er gennemført af Danmarks Evalueringsinstitut (EVA).
Registeranalyse - Engelsksprogede erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser
Registeranalyse - Engelsksprogede erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser
Publiceringsdato 30. marts 2017 Registeranalysen belyser arbejdsmarkedsrelevansen af de engelsksprogede erhvervsakademi- og professionsbacheloruddannelser. Analysen belyser også de studerendes adfærd under uddannelsen (frafald og studietid), samt i hvor høj grad de studerende efterfølgende læser videre.
Effekter af virksomheders deltagelse i klynger og innovationsnetværk
Effekter af virksomheders deltagelse i klynger og innovationsnetværk
Publiceringsdato 30. marts 2017 Analyse af effekter af virksomheders deltagelse i de væsentligste danske klynger og innovationsnetværk 2017.
Virksom viden – Forskeres mobilitet mellem sektorer
Virksom viden – Forskeres mobilitet mellem sektorer
Publiceringsdato 29. marts 2017 Danmarks Forsknings og Innovationspolitiske Råd (DFiR) ser i denne rapport nærmere på sektormobilitet og de gavnlige effekter mobiliteten skaber.
IMPACT - Redskaber og metoder til måling af forskningens gennemslagskraft
IMPACT - Redskaber og metoder til måling af forskningens gennemslagskraft
Publiceringsdato 15. marts 2017 Kortlægning af metoder og initiativer til at påvise effekter af offentlig forskning. Rapporten skitserer tendenserne inden for måling af forskningsaktiviteter i Danmark og udlandet.
Årsrapport 2016 - Uddannelses- og Forskningsministeriets It
Årsrapport 2016 - Uddannelses- og Forskningsministeriets It
Publiceringsdato 14. marts 2017 Årsrapport med de samlede resultater i 2016 for de opgaver, der hører under Uddannelses- og Forskningsministeriets It