Du er her: Forside Publikationer

Publikationer

Oversigt over de seneste års publikationer fra ministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
Viser 1-30 af 1000 resultater
Den offentlige sektors rolle i forskning
Den offentlige sektors rolle i forskning
Publiceringsdato 21. marts 2019 Ny analyse giver ny indsigt i hvilken rolle det offentlige spiller på forskningsområdet. Analysen viser, at det offentlige kan spille en vigtig rolle på forskningsområdet, hvor det private marked ikke løfter opgaven. Det kan løfte den samlede samfundsgevinst af forskning.
Evaluering af skattekreditter
Evaluering af skattekreditter
Publiceringsdato 21. marts 2019 Ny analyse giver ny indsigt i brugen af skattekreditordningen. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at finde signifikante effekter af ordningen.
Innovation Fund Denmark - Report of the International Evaluation Panel 2019
Innovation Fund Denmark - Report of the International Evaluation Panel 2019
Publiceringsdato 21. marts 2019 Innovationsfonden er i 2018 blevet evalueret af et internationalt evalueringspanel. Dette er panelets evalueringsrapport.
Danish collaboration with innovative clusters in Southern Germany
Danish collaboration with innovative clusters in Southern Germany
Publiceringsdato 19. marts 2019 Formålet med denne ICDK Outlook, er at give danske forsknings- og innovationsaktører et redskab til at samarbejde med og gennem innovationsklynger i det sydlige Tyskland ved at give et overblik over klynger og samarbejdspotentiale.
Green Challenge - en forskningskonkurrence om at udvikle banebrydende løsninger, der giver håb for fremtiden
Green Challenge - en forskningskonkurrence om at udvikle banebrydende løsninger, der giver håb for fremtiden
Publiceringsdato 18. marts 2019 Green Challenge er en forskningskonkurrence, hvor forskere skal komme med løsninger på tre centrale samfundsudfordringer inden for klima og miljø. Green Challenge skal skabe en bedre fremtid, og der er i alt 27 mio kr. på højkant.
Årsrapport 2018 Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Årsrapport 2018 Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Publiceringsdato 15. marts 2019 Årsrapport med de samlede resultater i 2018 for de opgaver, der hører under Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Årsrapport 2018 Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Årsrapport 2018 Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Publiceringsdato 15. marts 2019 Årsrapport med de samlede resultater i 2018 for de opgaver, der hører under Styrelsen for Forskning og Uddannelse.
Denmark's economic vulnerability to a loss of satellite-based PNT
Denmark's economic vulnerability to a loss of satellite-based PNT
Publiceringsdato 15. marts 2019 ”Hvordan er Danmarks sårbarhed over for et udfald i satellitbaserede positions-, navigations- og tidsstyringstjenester”? Spørgsmålet besvares ved at analysere samfundets brug af disse tjenester som helhed, samt ved at sætte særligt fokus på otte områder.
Finansielt regnskab 2018 - Uddannelses- og Forskningsministeriets Departement
Finansielt regnskab 2018 - Uddannelses- og Forskningsministeriets Departement
Publiceringsdato 13. marts 2019 Finansielt regnskab med de samlede resultater i 2018 for de opgaver, der hører under departementet i Uddannelses- og Forskningsministeriet
Danish-Chinese research collaboration FUNDING OPPORTUNITIES in DENMARK, EUROPE AND CHINA
Danish-Chinese research collaboration FUNDING OPPORTUNITIES in DENMARK, EUROPE AND CHINA
Publiceringsdato 01. marts 2019 Innovation Centre Denmark i Shanghai lancerer en ny oversigt for 2019, som skitserer finansieringsmuligheder for forskere med særlig interesse i mobilitet eller samarbejde mellem Danmark og Kina.
EuroCenter webinarfolder 2019
EuroCenter webinarfolder 2019
Publiceringsdato 14. februar 2019 I første halvdel af 2019 afholder EuroCenter webinarrækken "Styrk din ansøgning til Horizon 2020", som skal hjælpe dig som ansøger med at styrke udvalgte områder i din Horizon2020-ansøgning. Webinarerne vil dykke ned i konkrete elementer, der relaterer sig til ansøgningsprocessen og skrivearbejdet.
Opdateret funding-guide fra Innovation Centre Denmark i São Paulo
Opdateret funding-guide fra Innovation Centre Denmark i São Paulo
Publiceringsdato 31. januar 2019 Innovationcenteret i Sao Paulo har opdateret funding guiden 'Funding opportunities – Guide for Danish-Brazilian Research Collaboration'.
Frem mod 2025: Handlingsplan for den fremtidige ESS-indsats III
Frem mod 2025: Handlingsplan for den fremtidige ESS-indsats III
Publiceringsdato 28. januar 2019 Den danske ESS-rådgivningsgruppe har igen i år udarbejdet en handlingsplan for den danske indsats i forhold til European Spallation Source (ESS).
Innovationsmodne virksomheder (IMV’er) – en ny målgruppe for innovationsfremmeindsatsen
Innovationsmodne virksomheder (IMV’er) – en ny målgruppe for innovationsfremmeindsatsen
Publiceringsdato 28. januar 2019 Den offentlige innovationsfremmeindsats har i mange år været målrettet de små og mellemstore virksomheder. DFiR er på baggrund af målgruppeprojektet kommet med ni anbefalinger til, hvordan flere kunne få gavn af indsatsen.
Studerende i Norden - studiestøtte og økonomi
Studerende i Norden - studiestøtte og økonomi
Publiceringsdato 24. januar 2019 ASINs (Arbejdsgruppe for Studiestøtte i Norden) komparative rapport sammenligner studiestøtten i de nordiske lande. Rapporten er første gang publiceret i forbindelse med det danske formandskab 2016-2018. Foruden Danmark deltager Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland, Færøerne og Åland i ASIN.
Karrierer i forskningen
Karrierer i forskningen
Publiceringsdato 22. januar 2019 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd’s (DFiR) rapport "Karrierer i forskningen" fremlægger seks anbefalinger til at rette op på ubalancer i forskeres karriereveje.
RUVU's årsrapport 2018
RUVU's årsrapport 2018
Publiceringsdato 21. januar 2019 Læs om udvalgets resultater og erfaringer fra årets prækvalifikationsansøgninger. Hvem har søgt om hvad? Hvor mange afslag og godkendelser er der kommet?
Evaluering af 7-trins-skalaen
Evaluering af 7-trins-skalaen
Publiceringsdato 20. januar 2019 Rapporten er en samlet afrapportering på evalueringen af 7-trins-skalaen udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut for Uddannelses- og Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet
Strategiske rammekontrakter 2018-2021
Strategiske rammekontrakter 2018-2021
Publiceringsdato 18. januar 2019 Publikationen beskriver konceptet for de strategiske rammekontrakter, herunder principper for og målopgørelse af kontrakterne. Publikationen gengiver desuden de strategiske mål for hver enkelt videregående uddannelsesinstitution på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.
Kvalitet og relevans af læreruddannelsen
Kvalitet og relevans af læreruddannelsen
Publiceringsdato 15. januar 2019 Uddannelses- og Forskningsministeriet har gennemført en evaluering af læreruddannelsen, hvor en ekspertgruppe med nordisk deltagelse har vurderet uddannelsens kvalitet og relevans.
Strategi for nationalt samarbejde om digital forskningsinfrastruktur
Strategi for nationalt samarbejde om digital forskningsinfrastruktur
Publiceringsdato 11. januar 2019 Strategien præsenterer et samlet oplæg til, hvordan det nationale samarbejde om digital forskningsinfrastruktur skal organiseres for en 10-årig periode, samt fremhæver vigtigheden af en veludbygget digital infrastruktur.
Opfølgning på den danske rumstrategi
Opfølgning på den danske rumstrategi
Publiceringsdato 20. december 2018 I denne implementeringsplan nummer 3 afrapporterer Det Tværministrielle Rumudvalg på implementeringen af de sidste initiativer af de i alt 46 initiativer i rumstrategien, og der gøres generelt status på områdets betydning for den danske økonomi.
Evaluering af institutionsakkreditering
Evaluering af institutionsakkreditering
Publiceringsdato 19. december 2018 Styrelsen for Forskning og Uddannelse har gennemført en evaluering af institutionsakkreditering. Evalueringen består af en analyse af institutionernes erfaringer og en redegørelse fra Akkrediteringsinstitutionen.
Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse 2018
Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse 2018
Publiceringsdato 19. december 2018 Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse er en årlig redegørelse, som sætter fokus på videregående uddannelser, forskning og innovation i Danmark.
Magasinet EUindblik, 2:2018
Magasinet EUindblik, 2:2018
Publiceringsdato 19. december 2018 At gå fra den danske til den europæiske elite inden for forskning er temaet for magasinet EUindblik. Vi ser nærmere på, hvordan danske forskningsbevillinger kan være essentielle i opnåelsen af de europæiske. Og mød flere forskere, der alle har oplevet dette.
ICDK Outlook rapport: I-Korea 4.0: Moon Jae-In’s strategy to bring South Korea into a new digital era
ICDK Outlook rapport: I-Korea 4.0: Moon Jae-In’s strategy to bring South Korea into a new digital era
Publiceringsdato 17. december 2018 Det danske innovationscenter i Seoul har udarbejdet en outlook rapport, der giver et overblik over Sydkoreas nuværende stærke politiske fokus på den fjerde industrielle revolution.
EuroCenter kurser 2019
EuroCenter kurser 2019
Publiceringsdato 12. december 2018 I 2019 afholder EuroCenter fire kurser om Horizon 2020. Ved at deltage har du mulighed for at stille skarpt på Horizon 2020 og styrke dine kompetencer. Kurserne har fokus på den gode ansøgning til Horizon 2020, afrapportering i projekter og den succesfulde ansøger til Det Europæiske Forskningsråd.
Analyse af Den Europæiske Studentereksamen
Analyse af Den Europæiske Studentereksamen
Publiceringsdato 30. november 2018 Analyse af Den Europæiske Studentereksamen afdækker, om der er lige vilkår for optagelse på en videregående uddannelse i Danmark for ansøgere med en Europæisk Studentereksamen/European Baccalaureate som for ansøgere med en dansk gymnasial eksamen.
Redegørelse om forsknings- og innovationsområdet 2018
Redegørelse om forsknings- og innovationsområdet 2018
Publiceringsdato 30. november 2018 Redegørelse om forsknings- og innovationsområdet 2018 fremlægger de offentlige og private investeringer i forskning, udvikling og innovation og giver et overblik over indsatserne på området i 2018 og fremadrettet.
Årsberetning 2017 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
Årsberetning 2017 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
Publiceringsdato 20. november 2018 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser afgiver hermed sin tiende årsberetning, siden rådet blev nedsat i 2008.