Du er her: Forside Publikationer

Publikationer

Oversigt over de seneste års publikationer fra ministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
Viser 1-30 af 1000 resultater
Erasmus+: Almen voksenuddannelse og folkeoplysning
Erasmus+: Almen voksenuddannelse og folkeoplysning
Publiceringsdato 16. marts 2018 I dette inspirationshæfte kan du læse om erfaringer med europæisk uddannelsessamarbejde opnået gennem projekter, som har modtaget støtte gennem Erasmus+: Almen voksenuddannelse og folkeoplysning og finde inspiration til din egen ansøgning
Stor forskel i de forskningsmæssige profiler for forskningsinstitutionerne
Stor forskel i de forskningsmæssige profiler for forskningsinstitutionerne
Publiceringsdato 13. marts 2018 Ny analyse giver et første billede af sammenhængene mellem forskningsfinansiering og den udførte forskning
Danmarks forskningsinvesteringer i international kontekst
Danmarks forskningsinvesteringer i international kontekst
Publiceringsdato 13. marts 2018 Ny analyse belyser Danmarks forskningsfinansiering i international kontekst. Danmark klarer sig godt internationalt
Finansielt regnskab 2017 - Departementet
Finansielt regnskab 2017 - Departementet
Publiceringsdato 13. marts 2018 Finansielt regnskab med de samlede resultater i 2017 for de opgaver, der hører under departementet i Uddannelses- og Forskningsministeriet
Årsrapport 2017 - Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Årsrapport 2017 - Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Publiceringsdato 13. marts 2018 Årsrapport med de samlede resultater i 2017 for de opgaver, der hører under Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Årsrapport 2017 - Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Årsrapport 2017 - Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Publiceringsdato 13. marts 2018 Årsrapport med de samlede resultater i 2017 for de opgaver, der hører under Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Den teknologiske udvikling og kompetencer på fremtidens arbejdsmarked
Publiceringsdato 12. marts 2018 VIVE har for Uddannelses- og Forskningsministeriet udarbejdet et litteraturreview af studier, der omhandler den teknologiske udviklings betydning for de kompetencer, der forventes at blive efterspurgt på arbejdsmarkedet i fremtiden.
Universitetsuddannelser til fremtiden
Universitetsuddannelser til fremtiden
Publiceringsdato 12. marts 2018 Udvalg om bedre universitetsuddannelser giver med denne rapport en vurdering af, hvordan Danmark kan få endnu bedre universitetsuddannelser i fremtiden.
Magasinet EUindblik, 1:2018
Magasinet EUindblik, 1:2018
Publiceringsdato 01. marts 2018 Dansk viden på verdenskortet er temaet for magasinet EUindblik. Vi ser nærmere på, hvad visionen 'Open to the world' betyder. Mød en håndfuld forskere, der sætter deres viden på verdenskortet via samarbejde med USA, Kina og Israel om forskning og innovation.
Foranalyse: Indførelse af FAIR data i Danmark
Foranalyse: Indførelse af FAIR data i Danmark
Publiceringsdato 01. marts 2018 Styrelsen for Forskning og Uddannelse har fået udarbejdet en foranalyse af indførelse af FAIR forskningsdata i Danmark. FAIR står for Findable, Accessible, Interope-rable og Re-usable. FAIR er nogle principper for åbne forskningsdata, som p.t. vinder udbredelse i EU og internationalt.
Frem mod 2025: Handlingsplan for den fremtidige ESS-indsats II
Frem mod 2025: Handlingsplan for den fremtidige ESS-indsats II
Publiceringsdato 21. februar 2018 For at understøtte arbejdet med den danske strategi for European Spallation Source (ESS) gøres der i denne publikation status over fremdriften i det forberedende arbejde.
Survival Guide: Denmark step-by-step for volunteers
Survival Guide: Denmark step-by-step for volunteers
Publiceringsdato 20. februar 2018 Survival Guide Denmark step-by-step for volunteers er til unge, der kommer til Danmark for at lave frivilligt arbejde gennem Erasmus+.
EuroCenter kurser 2018
EuroCenter kurser 2018
Publiceringsdato 19. februar 2018 I 2018 afholder EuroCenter fem kurser om Horizon 2020. Kurserne fokuserer på den gode ansøgning, afrapportering i igangværende projekter og den succesfulde ERC-ansøger. Deltag på et eller flere af kurserne og sæt kurs mod Horizon 2020.
Spørg Euroguidance: En rig ressource til vejledere
Spørg Euroguidance: En rig ressource til vejledere
Publiceringsdato 12. februar 2018 I en ny folder fra Euroguidance Danmark kan du se de tilbud, vi har til dig som vejleder, hvis du ønsker at styrke dit internationale arbejde.
ICDK Outlook rapport. Shift of Korean Start-Up Ecosystem: Corporate Involvement in Entrepreneurship
ICDK Outlook rapport. Shift of Korean Start-Up Ecosystem: Corporate Involvement in Entrepreneurship
Publiceringsdato 08. februar 2018 Rapporten giver en gennemgang over initiativer indenfor iværksætteri og entreprenørskab i Sydkorea.
Forskningsbarometer 2017
Forskningsbarometer 2017
Publiceringsdato 06. februar 2018 Forskningsbarometeret er en årlig opgørelse, der belyser kvaliteten og profilen af dansk forskning i et internationalt perspektiv.
Dansk fyrtårnskatalog
Dansk fyrtårnskatalog
Publiceringsdato 02. februar 2018 Dansk fyrtårnskatalog for ESS
Rumstatistik - Rumområdets betydning for den danske økonomi i tal
Rumstatistik - Rumområdets betydning for den danske økonomi i tal
Publiceringsdato 29. januar 2018 Ny rumstatistik sætter for første gang tal på danske virksomheders brug af satellitter, og hvad en stigende brug af satellitter betyder for digitalisering af danske virksomheder og dansk økonomi. Statistikken er udviklet i samarbejde med Danmarks Statistik.
Har du udenlandsk uddannelse? / Do you have foreign qualifications?
Har du udenlandsk uddannelse? / Do you have foreign qualifications?
Publiceringsdato 22. december 2017 Sådan får du vurderet og anerkendt dine kvalifikationer i Danmark
Kvalitative studier - En håndbog for kvalitative studier i Uddannelses- og Forskningsministeriet
Kvalitative studier - En håndbog for kvalitative studier i Uddannelses- og Forskningsministeriet
Publiceringsdato 21. december 2017 Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet en håndbog for ministeriets arbejde med kvalitative studier.
Kortlægning af internationale dronemiljøer
Kortlægning af internationale dronemiljøer
Publiceringsdato 20. december 2017 En kortlægning af dronemiljøerne i USA, Kina, Tyskland, Sydkorea, Indien, Brasilien og Israel til danske forskere og virksomheder inden for droneteknologi.
Midtvejsrapport: Dansk deltagelse i Horizon 2020 - status og mulige potentialer
Midtvejsrapport: Dansk deltagelse i Horizon 2020 - status og mulige potentialer
Publiceringsdato 15. december 2017 Publikationen giver en status på den danske deltagelse i Horizon 2020 og identificere mulige potentialer med henblik på at sikre fortsat aktiv deltagelse i programmet.
Kortlægning og analyse af dansk deltagelse i offentlig-offentlige partnerskaber
Kortlægning og analyse af dansk deltagelse i offentlig-offentlige partnerskaber
Publiceringsdato 15. december 2017 Rapporten er udarbejdet af Oxford Research på vegne af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Den kortlægger og analyserer den danske deltagelse i EU’s offentlige-offentlige partnerskaber: ERA-NET, Artikel 185-initiativer og Joint Programming Initiatives (JPI’er).
Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark 2017
Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark 2017
Publiceringsdato 15. december 2017 ”Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling i Danmark” er Styrelsen for Forskning og Uddannelses årlige publikation. Publikationen følger udviklingen i danske virksomheders forsknings- og udviklingsaktiviteter fra 2008 til 2015.
NY DANSK RUMTEKNOLOGI – støttemuligheder, projekter og partnere i 2013-2017
NY DANSK RUMTEKNOLOGI – støttemuligheder, projekter og partnere i 2013-2017
Publiceringsdato 13. december 2017 61 gode grunde til at søge tilskud til udvikling af ny dansk rumteknologi
Mænd og kvinder på de danske universiteter - Danmarks talentbarometer 2017
Mænd og kvinder på de danske universiteter - Danmarks talentbarometer 2017
Publiceringsdato 11. december 2017 Universiteterne ansætter flere kvindelige forskere end tidligere, men mændene er stadig i overtal på forskergangene. Det viser Danmarks nye talentbarometer.
Opfølgning på den danske rumstrategi
Opfølgning på den danske rumstrategi
Publiceringsdato 10. december 2017 En årsrapport om rummets betydning for Danmark.
Danmark – klar til fremtiden
Danmark – klar til fremtiden
Publiceringsdato 05. december 2017 Med strategien ’Danmark – klar til fremtiden’ fremlægger regeringen sine mål og pejlemærker for fremtidens forskning og innovation. Målene understøttes af 28 initiativer.
Redegørelse om forsknings- og innovationsområdet 2017
Redegørelse om forsknings- og innovationsområdet 2017
Publiceringsdato 30. november 2017 Dette års redegørelse gør status på forsknings- og innovationsområdet i Danmark.
Viden til vækst 2016 - Offentlig-privat samspil om forskning
Viden til vækst 2016 - Offentlig-privat samspil om forskning
Publiceringsdato 29. november 2017 Viden til vækst belyser de offentlige forskningsinstitutioners forskningssamspil med det private erhvervsliv.