Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer

Publikationer

Oversigt over publikationer fra ministeriet og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (tidligere: Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.)
Viser 1-30 af 1000 resultater
RUVU's årsrapport 2020
RUVU's årsrapport 2020
Publiceringsdato 02. marts 2021 Læs om udvalgets resultater og erfaringer fra årets prækvalifikationsansøgninger. Hvem har søgt om hvad? Hvor mange afslag og godkendelser er der kommet?
Videngrundlag, forudsætninger og resultater på pædagoguddannelsen
Videngrundlag, forudsætninger og resultater på pædagoguddannelsen
Publiceringsdato 17. februar 2021 Delrapport fra evalueringen af pædagoguddannelsen med fokus på de studerendes forudsætninger og forløb samt uddannelsens faglige mål og videngrundlag.
Det første år på socialrådgiveruddannelsen
Det første år på socialrådgiveruddannelsen
Publiceringsdato 05. februar 2021 Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har undersøgt, hvordan studerende på socialrådgiveruddannelsen oplever det første år på studiet sammenlignet med andre professionsbachelorstuderende. Det har resulteret i rapporten ”Det første år på socialrådgiveruddannelsen”.
Roadmap for forskningsinfrastruktur 2020
Roadmap for forskningsinfrastruktur 2020
Publiceringsdato 04. februar 2021 Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2020 præsenterer 16 konkrete forslag til nye nationale forskningsinfrastrukturer og indeholder Uddannelses- og Forskningsministeriets sigtelinjer for forskningsinfrastrukturområdet.
Årsberetning 2019 Nævnet for Videnskabelig Uredelighed rapporterer om tilfælde af tvivlsom forskningspraksis
Årsberetning 2019 Nævnet for Videnskabelig Uredelighed rapporterer om tilfælde af tvivlsom forskningspraksis
Publiceringsdato 29. januar 2021 Nævnet for Videnskabelig Uredelighed rapporterer om tilfælde af tvivlsom forskningspraksis
Årsberetning 2019 - Nævnet for Videnskabelig Uredelighed
Årsberetning 2019 - Nævnet for Videnskabelig Uredelighed
Publiceringsdato 29. januar 2021 Nævnet for Videnskabelig Uredelighed (NVU) afgiver hermed beretning for perioden 1. januar 2019-31. december 2019
Trivsel & fællesskab
Trivsel & fællesskab
Publiceringsdato 23. januar 2021 Idékatalog med idéer, som kan være med til at styrke trivslen blandt unge under corona. Idéerne stammer fra topmødet om unges trivsel under COVID-19 november 2020.
Rummet rykker nærmere. En årsrapport af Det Tværministerielle Rumudvalg.
Rummet rykker nærmere. En årsrapport af Det Tværministerielle Rumudvalg.
Publiceringsdato 15. december 2020 Rapporten beskriver den globale rumøkonomi, Danmarks rolle heri, rummets kritiske betydning for samfundet, de vigtigste resultater i 2020 samt evaluerer den nationale strategi for rummet 2016.
Green solutions of the future - Strategy for investments in green research, technology, and innovation
Green solutions of the future - Strategy for investments in green research, technology, and innovation
Publiceringsdato 02. december 2020 Engelsk udgave af Danmarks grønne forskningsstrategi.
Guide til samarbejde med Israels førende økosystem i fødevareteknologi
Guide til samarbejde med Israels førende økosystem i fødevareteknologi
Publiceringsdato 02. december 2020 Innovationscenteret i Tel Aviv har undersøgt mulighederne for øget samarbejde om fødevareteknologi med Israel. Landet har en unik adgang til talent og et særligt aktørlandskab inden for fødevarer og landbrug. I en ny rapport kortlægges indgangsvinklerne for danske aktører.
Håndbog om Horizon Europe
Håndbog om Horizon Europe
Publiceringsdato 26. november 2020 Horizon Europe er EU's nye program for forskning og innovation. Det starter i 2021 og slutter i 2027. Håndbogen giver en introduktion til de mange forskellige muligheder i programmet, EU-reglerne og praktiske tips til ansøgningsprocessen.
Tal om forskning og innovation 2019
Publiceringsdato 16. november 2020 Tal om forskning og innovation er Uddannelses- og Forskningsstyrelsens årlige bevillingsstatistik med grundtal for Danmarks Grundforskningsfond, Danmarks Frie Forskningsfond og Danmarks Innovationsfond.
Erasmus+ 2021-2027 - Inspiration til internationalt uddannelsessamarbejde
Erasmus+ 2021-2027 - Inspiration til internationalt uddannelsessamarbejde
Publiceringsdato 03. november 2020 Find eksempler på indsatser inden for Erasmus+ på tværs af hele uddannelsessektoren og på ungdomsområdet. Alle eksempler er relateret til centrale fokusområder i det nye program for Erasmus+ og fremhævet under temaerne: Inklusion, Bæredygtighed, Digitalisering og Verden uden for Europa.
Historien om Danmarks deltagelse i den internationale rumstation
Historien om Danmarks deltagelse i den internationale rumstation
Publiceringsdato 02. november 2020 Rapporten giver den første historiske gennemgang af Danmarks deltagelse i den internationale rumstation og beskriver, hvorfor Danmark valgte at gå med i konstruktionen og driften af verdens mest udfordrende og dyreste forskningsinfrastruktur.
Magasinet EUindblik 1:2020
Magasinet EUindblik 1:2020
Publiceringsdato 30. oktober 2020 Efterårets udgave af EUindblik ser grønt. Magasinet sætter spot på det grønne opslag på 7,5 milliard kroner i Horizon 2020. Kom bag visionen i opslaget og få fif til din ansøgning. Få to forskers bud på fremtidens grønne løsninger og lyt til digital kickoffkonference om Horizon Europe i november.
ICDK Outlook Civil Cybersecurity in Israel
ICDK Outlook Civil Cybersecurity in Israel
Publiceringsdato 29. oktober 2020 Outlook-rapporten ”Civil Cybersecurity in Israel – Policy and Research Environment Review From one of the World’s leading Cyber Hubs” gennemgår Israels styrkeposition på civil cybersikkerhed.
Har du udenlandsk uddannelse? / Do you have foreign qualifications?
Har du udenlandsk uddannelse? / Do you have foreign qualifications?
Publiceringsdato 01. oktober 2020 Sådan får du vurderet og anerkendt dine kvalifikationer i Danmark
Fremtidens grønne løsninger – Strategi for investeringer i grøn forskning, teknologi og innovation
Fremtidens grønne løsninger – Strategi for investeringer i grøn forskning, teknologi og innovation
Publiceringsdato 28. september 2020 Regeringen er klar med Danmarks første grønne forskningsstrategi. Strategien indeholder fire konkrete forskningsmissioner, der bidrager mest til den grønne omstilling. En vigtig del af strategien er et tæt samspil med erhvervsliv, der skal få de nye grønne teknologier ud at virke.
Styrelsen for Forskning og Uddannelses kommunikationsindsats om Horizon 2020
Styrelsen for Forskning og Uddannelses kommunikationsindsats om Horizon 2020
Publiceringsdato 25. september 2020 Hvordan ser brugerne på styrelsens kommunikationsindsats om EU’s forsknings- og innovationsprogram, Horizon 2020? Er indholdet relevant, letforståeligt og nyttigt? Og hvad bør vi lægge vægt på fremover i kommunikationen om Horizon Europe. Publikationen præsenterer resultatet af brugerundersøgelsen
Evaluering af optagelsessystemet til de videregående uddannelser
Evaluering af optagelsessystemet til de videregående uddannelser
Publiceringsdato 25. september 2020 Optagelsessystemet til de videregående uddannelser fordeler årligt ca. 90.000 ansøgere med forskellige adgangsgivende grundlag til alle typer af videregående uddannelser i hele Danmark. Med denne rapport foreligger der nu en samlet evaluering af optagelsessystemet.
Mapping of the Kingdom of Denmark's users of space generated information and space infrastructure in the Arctic
Mapping of the Kingdom of Denmark's users of space generated information and space infrastructure in the Arctic
Publiceringsdato 24. september 2020 Formålet med denne analyse er at kortlægge de centrale aktører i Kongeriget Danmark med rumrelaterede aktiviteter i Arktis på baggrund af deres aktiviteter, samarbejde og netværksengagement.
ICDK outlook rapport - Smart Water Management
ICDK outlook rapport - Smart Water Management
Publiceringsdato 24. september 2020 Rapporten gennemgår Sydkoreas tilgange til at skabe en smartere vandforvaltning gennem nye teknologier. Den giver en dybdegående indsigt i landets styrker og innovative løsninger på vandudfordringerne.
Mænd og kvinder på de danske universiteter – Danmarks Talentbarometer 2019
Mænd og kvinder på de danske universiteter – Danmarks Talentbarometer 2019
Publiceringsdato 21. september 2020 Dansk forskning har brug for alle talenter, uanset køn. Både mænd og kvinder skal have gode og lige muligheder for at udnytte deres talent og bidrage til dansk forskning. 2019's talentbarometer viser, at selvom andelen af kvinder blandt danske forskere fortsat er stigende, går udviklingen langsomt.
Læreruddannelse i internationalt perspektiv – en litteraturkortlægning
Læreruddannelse i internationalt perspektiv – en litteraturkortlægning
Publiceringsdato 11. september 2020 Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (VIVE) har udarbejdet en kortlægning af forskningslitteratur for Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Inspirationskatalog:  Gode eksempler på videregående uddannelsers arbejde med studieintensitet
Inspirationskatalog: Gode eksempler på videregående uddannelsers arbejde med studieintensitet
Publiceringsdato 03. september 2020 De videregående uddannelser arbejder på mange forskellige måder med at fremme studerendes arbejdsindsats på studierne. Et nyt inspirationskatalog giver gode råd til, hvordan institutionerne kan gribe arbejdet an.
Evaluering af VEU-milliarden
Evaluering af VEU-milliarden
Publiceringsdato 31. juli 2020 Rambøll har lavet en evaluering af aftalen om VEU-milliarden, hvor der blev afsat 1 milliard kr. til mere og bedre voksen- og efteruddannelse frem mod 2020. Evalueringen viser, at aftalen har medført øget aktivitet på de tekniske akademiuddannelser.
Beretning for 2019 om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.
Beretning for 2019 om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.
Publiceringsdato 02. juli 2020 Beretningen beskriver det seneste års udvikling inden for vurdering og anerkendelse af udenlandske kvalifikationer til brug i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.
Forskningsbaseret uddannelse - Undersøgelse af forskningselementet i udvalgte kandidatuddannelser
Forskningsbaseret uddannelse - Undersøgelse af forskningselementet i udvalgte kandidatuddannelser
Publiceringsdato 25. juni 2020 Publikationen giver indblik i, hvordan der skabes samspil mellem forskning og uddannelse i de forskningsbaserede uddannelser
Kvinder på de maritime uddannelser
Kvinder på de maritime uddannelser
Publiceringsdato 24. juni 2020 Rapport kortlægger barriererne for optagelse og fastholdelse af kvinder på de maritime uddannelser. Analysen er udarbejdet af IS IT A BIRD for Styrelsen for Forskning og Uddannelse.
ESS som drivkraft for fremtidens vækst - Strategi for den danske ESS-indsats 2.0
ESS som drivkraft for fremtidens vækst - Strategi for den danske ESS-indsats 2.0
Publiceringsdato 24. juni 2020 Danmark er sammen med Sverige værter for den fælleseuropæiske forskningsinfrastruktur ESS i Lund. En uafhængig ESS-rådgivningsgruppe har derfor udarbejdet en strategi for den danske ESS-indsats.