Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer

Publikationer

Oversigt over publikationer fra ministeriet og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (tidligere: Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.)
Viser 1-30 af 1000 resultater
Review of the Danish model for researchsupporting activities
Review of the Danish model for researchsupporting activities
Publiceringsdato 21. september 2021 Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har gennemført et eftersyn af følgeforskningscentrene for de danske medlemskaber af internationale forskningsinfrastrukturer
Årsberetning 2020 - Nævnet for Videnskabelig Uredelighed
Årsberetning 2020 - Nævnet for Videnskabelig Uredelighed
Publiceringsdato 20. september 2021 Nævnet for Videnskabelig Uredelighed (NVU) afgiver hermed beretning for perioden 1. januar 2020-31. december 2020
Årsberetning 2020 - Nævnet for Videnskabelig Uredelighed rapporterer om tilfælde af tvivlsom forskningspraksis
Årsberetning 2020 - Nævnet for Videnskabelig Uredelighed rapporterer om tilfælde af tvivlsom forskningspraksis
Publiceringsdato 20. september 2021 Nævnet for Videnskabelig Uredelighed rapporterer om tilfælde af tvivlsom forskningspraksis
Eftersyn af de offentlige lederuddannelser - viden og anbefalinger
Eftersyn af de offentlige lederuddannelser - viden og anbefalinger
Publiceringsdato 07. september 2021 Afslutningsrapport for eftersynet af de offentlige lederuddannelser, hvori arbejdsgruppen for eftersynet giver deres anbefalinger til, hvordan udbuddet af offentlige lederuddannelser kan styrkes i fremtiden.
Danske forskeres anvendelse af EMBO og EMBL
Danske forskeres anvendelse af EMBO og EMBL
Publiceringsdato 05. august 2021 Denne analyse af det danske EMBO/EMBL-brugermiljø er udarbejdet af Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (UFS) i samarbejde med Nationalt Udvalg for Forskningsinfrastruktur (NUFI).
Kortlægning af danske brugermiljøer af internationale forskningsfaciliteter
Kortlægning af danske brugermiljøer af internationale forskningsfaciliteter
Publiceringsdato 30. juli 2021 Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har i samarbejde med Det Nationale Udvalg for Forskningsinfrastruktur (NUFI) gennemført en kortlægning af de danske brugermiljøer af de store internationale forskningsinfrastrukturer, som Danmark er medlem af: CERN, ESO, EMBO/EMBL, ESS, ESRF, EuXFEL, ILL og ITER.
Caseundersøgelse af transfer på de offentlige videregående lederuddannelser
Caseundersøgelse af transfer på de offentlige videregående lederuddannelser
Publiceringsdato 23. juni 2021 Denne caseundersøgelse belyser, hvordan man dels på de offentlige videregående lederuddannelser, dels på de arbejdspladser, arbejder med at fremme transfer fra uddannelserne til det daglige ledelsesarbejde.
Kortlægning af forskningslitteratur om effekter af måder at udøve offentlig ledelse på
Kortlægning af forskningslitteratur om effekter af måder at udøve offentlig ledelse på
Publiceringsdato 23. juni 2021 Kortlægningens formål er at etablere et lettilgængeligt overblik over de væsentligste empiriske forskningsartikler og -publikationer inden for temaet ’effekter af måder at udøve offentlig ledelse på’.
Kortlægning af evalueringsbaseret litteratur om effekt og effektmåling af offentlige lederuddannelser
Kortlægning af evalueringsbaseret litteratur om effekt og effektmåling af offentlige lederuddannelser
Publiceringsdato 23. juni 2021 Kortlægningens formål er at etablere et lettilgængeligt overblik over de væsentligste evalueringsbaserede artikler og publikationer indenfor temaet ’effekt og effektmåling af offentlige lederuddannelser’, og præsentere den vigtigste evalueringsbaserede evidens inden for temaet.
Kortlægning af forskningslitteratur om didaktiske virkemidler og rammer for efteruddannelse af offentlige ledere
Kortlægning af forskningslitteratur om didaktiske virkemidler og rammer for efteruddannelse af offentlige ledere
Publiceringsdato 23. juni 2021 Kortlægningens formål er at etablere et lettilgængeligt overblik over de væsentligste empiriske forskningsartikler og -publikationer inden for temaet ’betydningen af didaktiske virkemidler og rammer for efteruddannelse af ledere i den offentlige sektor’.
Offentlige lederuddannelser: En forandringsteori
Offentlige lederuddannelser: En forandringsteori
Publiceringsdato 23. juni 2021 Delrapport 1: Opsamling på eksisterende viden i en forandringsteori til ”eftersynet af offentlige lederuddannelser”
Eftersyn af de offentlige lederuddannelser: Interviewstudie
Eftersyn af de offentlige lederuddannelser: Interviewstudie
Publiceringsdato 23. juni 2021 Denne rapport er den femte delrapport om de offentlige lederuddannelser, som VIVE har udarbejdet til 'Eftersyn af de offentlige lederuddannelser'. Rapporten bygger på et større interviewstudie.
Den Offentlige Lederuddannelse: Et brugerperspektiv på uddannelsen (supplerende spørgeskemaundersøgelse)
Den Offentlige Lederuddannelse: Et brugerperspektiv på uddannelsen (supplerende spørgeskemaundersøgelse)
Publiceringsdato 23. juni 2021 Denne rapport, Den Offentlige Lederuddannelse: Et brugerperspektiv på uddannelsen, supplerer den fjerde delrapport om lederuddannelser, som VIVE har udarbejdet for 'Eftersyn af de offentlige lederuddannelser'.
Offentlige lederuddannelser: Et brugerperspektiv på uddannelserne
Offentlige lederuddannelser: Et brugerperspektiv på uddannelserne
Publiceringsdato 23. juni 2021 Denne rapport, Offentlige lederuddannelser: Et brugerperspektiv på uddannelserne, er den fjerde delrapport om lederuddannelser, som VIVE har udarbejdet til 'Eftersyn af de offentlige lederuddannelser'. Delrapporten supplerer de fire andre delrapporter, som VIVE også har udarbejdet til eftersynet.
Eftersyn af offentlige lederuddannelser: Lederne på lederuddannelserne
Eftersyn af offentlige lederuddannelser: Lederne på lederuddannelserne
Publiceringsdato 23. juni 2021 Denne rapport, ’Lederne på lederuddannelserne’, er den tredje delrapport om lederuddannelser, som VIVE afrapporterer til 'Eftersyn af de offentlige lederuddannelser.
Eftersyn af offentlige lederuddannelser: Dokument- og interviewstudie
Eftersyn af offentlige lederuddannelser: Dokument- og interviewstudie
Publiceringsdato 23. juni 2021 Rapporten er den anden delrapport af fem om lederuddannelser, som VIVE har udarbejdet til 'Eftersyn af de offentlige lederuddannelser'. Rapporten har til formål at undersøge, hvordan uddannelserne på et overordnet niveau arbejder for at sikre det rette uddannelsestilbud til lederne.
Beretning for 2020 om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.
Beretning for 2020 om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.
Publiceringsdato 09. juni 2021 Beretningen beskriver det seneste års udvikling inden for vurdering og anerkendelse af udenlandske kvalifikationer til brug i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.
Danmarks nationale strategi for rummet
Danmarks nationale strategi for rummet
Publiceringsdato 04. juni 2021 Regeringen opdaterer Danmarks nationale strategi for rummet med nye målsætninger, der bl.a. skal afspejle rummets bidrag til den grønne omstilling.
Tættere på - Flere uddannelser og stærke lokalsamfund
Tættere på - Flere uddannelser og stærke lokalsamfund
Publiceringsdato 27. maj 2021 Regeringen præsenterer med nyt udspil 19 initiativer, der skal sikre bedre sammenhæng fra kyst til kyst. For Danmark er for lille til store forskelle.
Er jeres forskning i fare?
Er jeres forskning i fare?
Publiceringsdato 05. maj 2021 Gode råd til forskere og medarbejdere om håndtering af udenlandsk indblanding og spionage.
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årsrapport 2020
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årsrapport 2020
Publiceringsdato 15. april 2021 DFiR gør forsknings- og innovationspolitisk status. Året, der stod i coronaens tegn, bragte videnskaben tilbage i samfundsdebatten og viste, hvor vigtigt det er at have ekspertise både i dybden og i bredden. DFiR anviser også forsknings- og innovationspolitiske sigtelinjer for fremtiden
Årsrapport 2020 Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Årsrapport 2020 Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Publiceringsdato 19. marts 2021 Årsrapport med de samlede resultater i 2020 for de opgaver, der hører under Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Årsrapport 2020 Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Årsrapport 2020 Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Publiceringsdato 19. marts 2021 Årsrapport med de samlede resultater i 2020 for de opgaver, der hører under Styrelsen for Forskning og Uddannelse.
Finansielt regnskab departementet 2020
Finansielt regnskab departementet 2020
Publiceringsdato 19. marts 2021 Finansielt regnskab med de samlede resultater i 2020 for de opgaver, der hører under departementet i Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Israeli best-practice for start-ups: preparing for the next crisis
Israeli best-practice for start-ups: preparing for the next crisis
Publiceringsdato 17. marts 2021 Rapporten ”Israeli best practice for startups: Preparing for the next crisis” identificerer, beskriver og målretter en række læresætninger og konkrete handlinger, som danske start-ups direkte kan applicere i Danmark.
RUVU's årsrapport 2020
RUVU's årsrapport 2020
Publiceringsdato 02. marts 2021 Læs om udvalgets resultater og erfaringer fra årets prækvalifikationsansøgninger. Hvem har søgt om hvad? Hvor mange afslag og godkendelser er der kommet?
Videngrundlag, forudsætninger og resultater på pædagoguddannelsen
Videngrundlag, forudsætninger og resultater på pædagoguddannelsen
Publiceringsdato 17. februar 2021 Delrapport fra evalueringen af pædagoguddannelsen med fokus på de studerendes forudsætninger og forløb samt uddannelsens faglige mål og videngrundlag.
Roadmap for forskningsinfrastruktur 2020
Roadmap for forskningsinfrastruktur 2020
Publiceringsdato 11. februar 2021 Dansk Roadmap for Forskningsinfrastruktur 2020 præsenterer 16 konkrete forslag til nye nationale forskningsinfrastrukturer og indeholder Uddannelses- og Forskningsministeriets sigtelinjer for forskningsinfrastrukturområdet.
Det første år på socialrådgiveruddannelsen
Det første år på socialrådgiveruddannelsen
Publiceringsdato 05. februar 2021 Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har undersøgt, hvordan studerende på socialrådgiveruddannelsen oplever det første år på studiet sammenlignet med andre professionsbachelorstuderende. Det har resulteret i rapporten ”Det første år på socialrådgiveruddannelsen”.
Årsberetning 2019 - Nævnet for Videnskabelig Uredelighed
Årsberetning 2019 - Nævnet for Videnskabelig Uredelighed
Publiceringsdato 29. januar 2021 Nævnet for Videnskabelig Uredelighed (NVU) afgiver hermed beretning for perioden 1. januar 2019-31. december 2019