Du er her: Forside Publikationer

Publikationer

Oversigt over de seneste års publikationer fra ministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
Viser 1-30 af 1000 resultater
Hvordan får vi ny teknologi til grøn omstilling?
Hvordan får vi ny teknologi til grøn omstilling?
Publiceringsdato 07. november 2019 Det spørgsmål besvarer Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd med seks anbefalinger til regeringsudvalget for grøn omstilling.
Analyse af barrierer for udbud af videregående VEU
Analyse af barrierer for udbud af videregående VEU
Publiceringsdato 16. oktober 2019 Rambøll har udarbejdet en rapport om institutionernes barrierer for udbud af videregående VEU. Analysen viser barrierer og potentialer inde for lovgivning, økonomi, ledelse, samarbejde og i dialogen mellem institutioner og arbejdsmarkedet.
Studerende i Norden - studiestøtte og økonomi - 2. udgave
Studerende i Norden - studiestøtte og økonomi - 2. udgave
Publiceringsdato 15. oktober 2019 ASINs (Arbejdsgruppe for Studiestøtte i Norden) komparative rapport sammenligner studiestøtten i de nordiske lande. Rapporten er første gang publiceret i forbindelse med det danske formandskab 2016-2018. Foruden Danmark deltager Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland, Færøerne og Åland i ASIN.
Analyse af statens indsats for forskning, udvikling og demonstration på energiområdet
Analyse af statens indsats for forskning, udvikling og demonstration på energiområdet
Publiceringsdato 15. oktober 2019 Analysen konkluderer, at ti teknologiområder på energiområdet rummer et betydeligt dansk potentiale. Analysen vil blive brugt af regeringen til at sætte en klar, grøn retning og bruge de statslige støttemidler dér, hvor de gør mest gavn.
Årsberetning 2018 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
Årsberetning 2018 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
Publiceringsdato 14. oktober 2019 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser afgiver hermed sin ellevte årsberetning, siden rådet blev nedsat i 2008.
Teknologisk forskning i Danmark
Teknologisk forskning i Danmark
Publiceringsdato 11. oktober 2019 Teknologisk forskning spiller en nøglerolle i det danske samfund. Det viser analysen om teknolo-gisk forskning i Danmark.
Tal om Forskning og Innovation 2018
Tal om Forskning og Innovation 2018
Publiceringsdato 18. september 2019 Tal om forskning og innovation” er Styrelsen for Forskning og Uddannelses årlige bevillingsstatistik med grundtal for Danmarks Grundforskningsfond, Danmarks Frie Forskningsfond, Danmarks Innovationsfond og Horizon 2020.
Faktablad: Sådan får du styr på work packages i Horizon 2020
Faktablad: Sådan får du styr på work packages i Horizon 2020
Publiceringsdato 12. september 2019 Faktabladet giver tips til, hvordan du bedst muligt arbejder med de såkaldte work packges (wp) i en ansøgning til EU's forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 og efterfølgende bruger wp'erne som redskab til at strukturere og gennemføre projektet.
Faktablad: Sådan får du styr på Open Access til forskningsdata i Horizon 2020
Faktablad: Sådan får du styr på Open Access til forskningsdata i Horizon 2020
Publiceringsdato 12. september 2019 Faktabladet giver tips til, hvordan du bedst håndterer Open Access til forskningsdata i din ansøgning til EU's forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 og efterfølgende i dit projekt.
Informationsmateriale erhvervskandidatuddannelser
Informationsmateriale erhvervskandidatuddannelser
Publiceringsdato 29. august 2019 Styrelsen for Forskning og Uddannelse har i samarbejde med Dansk Industri, Dansk Erhverv og Danske Universiteter udarbejdet et informationsmateriale om erhvervskandidatordningen, som beskriver muligheder, rammer og krav for virksomheder og studerende, der indgår i erhvervskandidatforløb.
Magasinet EUindblik, 1:2019
Magasinet EUindblik, 1:2019
Publiceringsdato 16. august 2019 At have hovedrollen i et Horizon 2020-projekt er temaet for magasinet EUindblik. Vi ser nærmere på, hvad rollen betyder, hvordan den kan deles, og hvorfor yngre forskere også kan byde ind på rollen. Mød koordinatorer fra det offentlig og private og læs om deres take på rollen.
Beretning for 2018 om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.
Beretning for 2018 om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.
Publiceringsdato 12. juli 2019 Beretningen beskriver det seneste års udvikling inden for vurdering og anerkendelse af udenlandske kvalifikationer i forhold til såvel uddannelsessystemet som arbejdsmarkedet.
Innovationsmodne virksomheder - Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årsrapport 2018
Innovationsmodne virksomheder - Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årsrapport 2018
Publiceringsdato 11. juli 2019 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) sammenfatter i årsrapport 2018 resultaterne af rådets projekter om forskerkarrierer og målgrupper for innovationsfremmeindsatsen. Rapporten omhandler også DFiR på Folkemødet, DFiR i international kontekst, opsamling på tidligere DFiR-projekter
Årsberetning 2017 - 2018 Nævnet for Videnskabelig Uredelighed rapporterer om tilfælde af tvivlsom forskningspraksis
Årsberetning 2017 - 2018 Nævnet for Videnskabelig Uredelighed rapporterer om tilfælde af tvivlsom forskningspraksis
Publiceringsdato 21. juni 2019 Nævnet for Videnskabelig Uredelighed rapporterer om tilfælde af tvivlsom forskningspraksis
Nordplus
Nordplus
Publiceringsdato 21. juni 2019 Ny Nordplus publikation giver gode eksempler på uddannelsessamarbejde mellem de nordiske og baltiske lande. Publikationen markerer samtidig 30-året for Nordplus. Publikationen kan downloades gratis.
Faktablad: Sådan får du styr på communication, dissemination og exploitation i Horizon 2020
Faktablad: Sådan får du styr på communication, dissemination og exploitation i Horizon 2020
Publiceringsdato 07. juni 2019 Faktabladet giver overblik over, hvad disse dele af ansøgninger til EU's forsknings- og innovationsprogram (Horizon 2020) bør indeholde og henvender sig til dig, som selv skal søge, eller som rådgiver andre om skriveprocessen.
Outlook no. 05: Digitalisation of the Brazilian education sector
Outlook no. 05: Digitalisation of the Brazilian education sector
Publiceringsdato 08. maj 2019 Modernisering af uddannelsessektoren er højt prioriteret i Brasilien., hvor særligt Edtech forventes at være et fokusområde i de kommende år
Outlook 04 'The Future of Education'
Outlook 04 'The Future of Education'
Publiceringsdato 06. maj 2019 Det danske innovationscenter i Silicon Valley har udarbejdet en rapport, der beskriver signaler og trends fra Silicon Valley, som kan påvirke fremtidens uddannelse med særligt fokus på videregående uddannelse.
Entrepreneurship for students and young researchers in California
Entrepreneurship for students and young researchers in California
Publiceringsdato 02. maj 2019 Det danske innovationscenter i Silicon Valley har udarbejdet en Outlook-rapport om entreprenørskab. Rapporten giver en introduktion til, hvordan udvalgte amerikanske universiteter arbejder med at understøtte entreprenørskab blandt forskere og studerende.
Udbyttet af Danmarks medlemskaber af store internationale forskningsinfrastrukturer
Udbyttet af Danmarks medlemskaber af store internationale forskningsinfrastrukturer
Publiceringsdato 02. maj 2019 Denne analyse af udbyttet af Danmarks medlemskaber af store internationale forskningsinfrastrukturer undersøger udbyttet af de danske medlemskaber af store internationale forskningsinfrastrukturer: ESO, CERN, ILL, ESRF, ESS, EMBL, XFEL og ITER.
Handlingsplan for de danske medlemskaber af store internationale forskningsinfrastrukturer
Handlingsplan for de danske medlemskaber af store internationale forskningsinfrastrukturer
Publiceringsdato 02. maj 2019 Styrelsen for Forskning og Uddannelse har udarbejdet en handlingsplan, som skal styrke udbyttet af de danske medlemskaber af internationale forskningsinfrastrukturer
ICDK Outlook rapport: I-Korea 4.0: Innovation Initiatives in Smart Cities and Healthcare
ICDK Outlook rapport: I-Korea 4.0: Innovation Initiatives in Smart Cities and Healthcare
Publiceringsdato 01. maj 2019 Det danske innovationscenter i Seoul har udarbejdet en Outlook-rapport, som omhandler Sydkoreas markante politiske fokus på den Fjerde Industrielle Revolution (4iR). Outlook-rapporten er den anden i en serie af to, hvor første del udkom i december 2018.
Fremtidens meritering
Fremtidens meritering
Publiceringsdato 30. april 2019 Afrapportering og anbefalinger fra udvalget for bedre meritering i dansk forskning.
Årsberetning 2017-2018 - Nævnet for Videnskabelig Uredelighed
Årsberetning 2017-2018 - Nævnet for Videnskabelig Uredelighed
Publiceringsdato 30. april 2019 Nævnet for Videnskabelig Uredelighed (NVU) afgiver hermed beretning for perioden 1. juli 2017-31. december 2018
Årsberetning 2016-2017 - Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed
Årsberetning 2016-2017 - Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed
Publiceringsdato 30. april 2019 Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) afgiver hermed beretning for perioden 1. januar 2016 - 31. juni 2017.
Civile raketaktiviteter - Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om regulering og myndighedsorganisering af civile raketaktiviteter
Civile raketaktiviteter - Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om regulering og myndighedsorganisering af civile raketaktiviteter
Publiceringsdato 24. april 2019 En tværministeriel arbejdsgruppe har set på gældende regulering og myndighedsorganisering af civile raketaktiviteter og kommer med en række anbefalinger.
Styrket teknologioverførsel fra universiteterne – Eftersyn af regler og praksis
Styrket teknologioverførsel fra universiteterne – Eftersyn af regler og praksis
Publiceringsdato 23. april 2019 Som opfølgning på regeringsstrategien ”Danmark klar til fremtiden” har Uddannelses- og Forskningsministeriet sammen med universiteterne gennemført et eftersyn af indsatsen med teknologioverførsel.
Digitale kompetencer og digital læring - National handlingsplan for de videregående uddannelser
Digitale kompetencer og digital læring - National handlingsplan for de videregående uddannelser
Publiceringsdato 23. april 2019 Med sit Call for action i august 2018 igangsatte uddannelses- og forskningsministeren et arbejde, der har ført denne samlede digitale handlingsplan for de videregående uddannelser.
Faktablad: Sådan får du styr på standardisering i Horizon 2020
Faktablad: Sådan får du styr på standardisering i Horizon 2020
Publiceringsdato 03. april 2019 Faktabladet giver tips til, hvordan du bedst muligt identificerer krav om standardisering i et opslag og indtænker standardisering i en ansøgning til EU's forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020.
Fremtidssikring af forskningskvalitet
Fremtidssikring af forskningskvalitet
Publiceringsdato 29. marts 2019 Et ekspertudvalg har set på, hvordan et resultatbaseret element kan indgå i en ny model for fordeling af basismidler til forskning, så midlerne giver mest mulig forskningskvalitet.