Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer

Publikationer

Oversigt over publikationer fra ministeriet og Uddannelses- og Forskningsstyrelsen (tidligere: Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.)
Viser 1-30 af 1000 resultater
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årsrapport 2021
Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årsrapport 2021
Publiceringsdato 30. juni 2022 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd gør i sin årsrapport for 2021 status over Danmarks forsknings- og innovationssystem på en række områder. Årsrapporten sammenfatter også konklusioner og anbefalinger fra rådets projekter om tværfaglighed, videnskabelig rådgivning og klimamål og midler.
Beretning for 2021 om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.
Beretning for 2021 om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.
Publiceringsdato 29. juni 2022 I beretningen kan du læse om, hvordan myndighederne arbejder med anerkendelse af udenlandske kvalifikationer til brug i uddannelsessystemet og på arbejdsmarkedet.
Studerende i Norden - studiestøtte og økonomi - 3. udgave
Studerende i Norden - studiestøtte og økonomi - 3. udgave
Publiceringsdato 21. juni 2022 ASINs (Arbejdsgruppe for Studiestøtte i Norden) komparative rapport sammenligner studiestøtten i de nordiske lande. Rapporten er første gang publiceret i forbindelse med det danske formandskab 2016-2018. Foruden Danmark deltager Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland, Færøerne og Åland i ASIN.
Flere veje, nye muligheder. Et nyt og forbedret optagelsessystem til de videregående uddannelser
Flere veje, nye muligheder. Et nyt og forbedret optagelsessystem til de videregående uddannelser
Publiceringsdato 21. juni 2022 Som opfølgning på en evaluering fra 2020 og en række temamøder med Folketingets partier om optagelsessystemets styrker og udfordringer har regeringen lanceret en række forslag til et nyt og bedre optagelsessystem.
Forskning på kvanteområdet - Herunder samspillet mellem universiteter og virksomheder
Forskning på kvanteområdet - Herunder samspillet mellem universiteter og virksomheder
Publiceringsdato 19. juni 2022 Som opfølgning på den politiske aftale om fordeling af forskningsreserven for 2022 er der gennemført en kortlægningen af forskning på kvanteområdet i Danmark – herunder især med fokus på samspillet mellem universiteter og virksomheder.
Afrapportering - Udvalg om retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde
Afrapportering - Udvalg om retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde
Publiceringsdato 25. maj 2022 Uddannelses- og Forskningsministeriet nedsatte i 2020 Udvalg om retningslinjer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde. Udvalget har gennemgået eksisterende rammer for internationalt forsknings- og innovationssamarbejde og kommer med konkrete anbefalinger til nye tiltag.
God tværfaglighed i forskning og innovation
God tværfaglighed i forskning og innovation
Publiceringsdato 05. maj 2022 DFiR har sammenfattet sit arbejde om god tværfaglighed i forskning og innovation i en ny rapport og giver anbefalinger til, hvordan det store potentiale, som tværfaglighed og mangfoldighed bidrager med til forskning og innovation, bedre kommer til sin ret.
Ni eksempler på grøn omstilling i  videregående uddannelser
Ni eksempler på grøn omstilling i videregående uddannelser
Publiceringsdato 04. maj 2022 Danske videregående uddannelser har mange og meget forskellige muligheder for at give de studerende et grønt læringsudbytte. Kataloget illustrerer med ni cases, hvordan uddannelserne griber arbejdet med grøn omstilling i uddannelser an på forskellige måder.
Oplæring i udlandet/OPU - Information til lærlinge og elever 2022/2023
Oplæring i udlandet/OPU - Information til lærlinge og elever 2022/2023
Publiceringsdato 25. april 2022 Som elev/lærling på en erhvervsuddannelse, kan du tage en eller flere af dine oplæringsperioder i en virksomhed i udlandet og få dem godkendt som en del af din danske uddannelse. Tager du af sted, kan du få tilskud til oplæringsopholdet.
Oplæring i udlandet / OPU - Information til arbejdsgivere 2022/2023
Oplæring i udlandet / OPU - Information til arbejdsgivere 2022/2023
Publiceringsdato 25. april 2022 Elever og lærlinge på erhvervsuddannelserne kan gennemføre dele af eller hele deres oplæring i udlandet med tilskud fra ordningen om oplæring i udlandet (OPU). Sådan gør du - for dig som er arbejdsgiver.
RUVU's årsrapport 2021
RUVU's årsrapport 2021
Publiceringsdato 06. april 2022 Læs om udvalgets resultater og erfaringer fra årets prækvalifikationsansøgninger. Hvem har søgt om hvad? Hvor mange afslag og godkendelser er der kommet?
VEU-arbejdsgruppens arbejde 2018-2021
VEU-arbejdsgruppens arbejde 2018-2021
Publiceringsdato 21. marts 2022 Opsamlingsrapporten indeholder en gennemgang af VEU-arbejdsgruppens arbejde i perioden 2018-2021 med initiativerne på det videregående efter- og videreuddannelsesområde (VVEU)
Årsrapport 2021: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Årsrapport 2021: Uddannelses- og Forskningsstyrelsen
Publiceringsdato 21. marts 2022 Årsrapport med de samlede resultater i 2021 for de opgaver, der hører under Uddannelses- og Forskningsstyrelsen.
Finansielt regnskab departementet 2021
Finansielt regnskab departementet 2021
Publiceringsdato 21. marts 2022 Finansielt regnskab med de samlede resultater i 2021 for de opgaver, der hører under departementet i Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Bygningsmæssige forhold
Bygningsmæssige forhold
Publiceringsdato 21. marts 2022 Opdateret vejledning om bygningsmæssige forhold for uddannelsesinstitutioner under Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Decentralized Clinical Trials
Decentralized Clinical Trials
Publiceringsdato 18. marts 2022 Rapporten ser nærmere på de amerikanske erfaringer med at decentralisere den kliniske forskning, og der er god inspiration og læring at hente for Danmark.
Bedre vilkår for  studerende med  funktionsnedsættelser
Bedre vilkår for studerende med funktionsnedsættelser
Publiceringsdato 11. februar 2022 Afrapportering fra Arbejdsgruppen for studerende med funktionsnedsættelser.
Mod nye mål. En årsrapport af Det Tværministerielle Rumudvalg.
Mod nye mål. En årsrapport af Det Tværministerielle Rumudvalg.
Publiceringsdato 09. februar 2022 Rapporten beskriver udviklingen på rumområdet i Danmark og Europa i 2021, herunder implementeringen af Danmarks nationale strategi for rummet og EU’s nye rumprogram.
The Danish Education System
The Danish Education System
Publiceringsdato 12. januar 2022 Denne engelsksprogede publikation giver en introduktion til det danske uddannelsessystem samt et overblik over det danske karaktersystem og finansiering af uddannelse.
Outlook Industry on Campus in Southern Germany
Outlook Industry on Campus in Southern Germany
Publiceringsdato 15. december 2021 Rapporten præsenterer en række eksempler fra Sydtyskland på offentlig-private partnerskabsmodeller mellem forsknings- og videninsitutioner og industrien til inspiration for danske aktører.
Handlingsplan til fremme af dansk deltagelse i EU's grønne programmer
Handlingsplan til fremme af dansk deltagelse i EU's grønne programmer
Publiceringsdato 10. december 2021 Regeringens handlingsplan skal hjælpe aktører med at få adgang til mere europæisk viden, samarbejde og finansiering for at komme i mål med den grønne omstilling. Planen skal styrke dansk EU-interessevaretagelse, rådgivning og kommunikation på tværs af fagområder og -ministerier. Download også bilag.
Magasinet EUindblik, 1:2021
Magasinet EUindblik, 1:2021
Publiceringsdato 03. december 2021 Magasinet sætter fokus på tværfagligt samarbejde i Horizon Europe. I magasinet kan du møde nogle af de personer, der har succes med at hæve blikket fra deres eget forskningsområde, søge nye samarbejder uden for Danmark og skabe ny viden.
Digitale muligheder i Erasmus+
Digitale muligheder i Erasmus+
Publiceringsdato 25. november 2021 I publikationen finder du konkrete eksempler på Erasmus+-indsatser inden for hele uddannelsessektoren og på ungdomsområdet, der med succes har benyttet sig af eller bidraget til at udvikle nye digitale værktøjer eller metoder.
Evaluering af pædagoguddannelsen
Evaluering af pædagoguddannelsen
Publiceringsdato 23. november 2021 Hovedrapport om evalueringen af pædagoguddannelsen med fokus på temaerne læringskultur, videngrundlag, praktik og nyuddannedes kompetencer på det pædagogiske arbejdsmarked.
Danske studerendes læringsmiljø og trivsel i et nordisk perspektiv
Danske studerendes læringsmiljø og trivsel i et nordisk perspektiv
Publiceringsdato 22. november 2021 En sammenligning mellem de nordiske lande baseret på Eurostudent VII .
Kortlægning af polarforskning i Rigsfællesskabet
Kortlægning af polarforskning i Rigsfællesskabet
Publiceringsdato 22. november 2021 Uddannelses- og Forskningsministeriet har gennemført en kortlægning af polarforskning i Rigsfællesskabet, som følger op på den tidligere kortlægning af polarforskning, Polar research in the Kingdom of Denmark fra 2013.
Kortlægning af klinisk forskning og finansiering heraf
Kortlægning af klinisk forskning og finansiering heraf
Publiceringsdato 22. november 2021 Uddannelses- og Forskningsministeriet har gennemført en kortlægning af klinisk forskning og finansiering heraf. Kortlægningen belyser blandt andet omfang og udgifter til klinisk forskning og undersøger, hvilke udfordringer der er for klinisk forskning i Danmark.
DFiR-rapport: Adgang til bedre videnskabelig rådgivning i Danmark
DFiR-rapport: Adgang til bedre videnskabelig rådgivning i Danmark
Publiceringsdato 09. november 2021 DFiR sammenfatter sit arbejde om videnskabelig rådgivning i ny rapport og giver anbefalinger til, hvordan de danske rådgivningssystemer endnu bedre kan understøtte politiske beslutninger.
Den lille uundværlige om Horizon Europe - Det Europæiske Forskningsråd
Den lille uundværlige om Horizon Europe - Det Europæiske Forskningsråd
Publiceringsdato 27. oktober 2021 Pjecen giver en introduktion til Det Europæiske Forskningsråd (ERC), der uddeler midler til excellent forskning. Her kan du få overblik over, hvem der kan søge, hvad kravene er, hvordan ansøgninger evalueres og konkrete erfaringsbaserede råd til at skrive en god ansøgning til ERC.
Finansiering af grøn forskning og innovation i 2020
Finansiering af grøn forskning og innovation i 2020
Publiceringsdato 29. september 2021 Uddannelses- og Forskningsministeriet har gennemført en kortlægning af finansieringen af grønne forsknings- og innovationsprojekter i 2020.