Du er her: Forside Publikationer

Publikationer

Oversigt over de seneste års publikationer fra ministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
Viser 1-30 af 1000 resultater
Studerendes retssikkerhed - Vejledning til de videregående erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner om behandling af sager vedrørende studerendes forhold
Studerendes retssikkerhed - Vejledning til de videregående erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner om behandling af sager vedrørende studerendes forhold
Publiceringsdato 03. februar 2020 Vejledningen er tænkt som et værktøj til de medarbejdere på de videregående erhvervsrettede uddannelsesinstitutioner, der behandler sager, hvor der træffes afgørelse om de studerendes forhold, bl.a. klagesager.
Praktik i Udlandet - Information til elever og lærlinge 2020/2021
Praktik i Udlandet - Information til elever og lærlinge 2020/2021
Publiceringsdato 29. januar 2020 Som elev på en erhvervsuddannelse kan du tage én eller flere af dine praktikperioder i en virksomhed i udlandet og få dem godkendt som en del af din danske uddannelse. Tager du af sted med PIU-ordningen, kan du få tilskud til praktikopholdet.
Praktik i udlandet (PIU) - Information til arbejdsgivere 2020/2021
Praktik i udlandet (PIU) - Information til arbejdsgivere 2020/2021
Publiceringsdato 29. januar 2020 Elever og lærlinge på erhvervsuddannelserne kan tage deres praktikophold i udlandet med tilskud fra ordningen Praktik i Udlandet (PIU). Sådan gør du - for dig som er arbejdsgiver.
Evaluering af forsknings- og udviklingsaktiviteter på professionshøjskoler og erhvervsakademier
Evaluering af forsknings- og udviklingsaktiviteter på professionshøjskoler og erhvervsakademier
Publiceringsdato 28. januar 2020 Uddannelses- og Forskningsministeriet har gennemført en evaluering af udviklingen i professionshøjskolernes og erhvervsakademiernes forsknings- og udviklingsaktiviteter (FoU), deres tilgang til opgaven og deres arbejde med at omsætte viden fra FoU til uddannelse og praksis.
Kortlægning af Space Exploration i Danmark
Kortlægning af Space Exploration i Danmark
Publiceringsdato 27. januar 2020 Det samlede danske Space Exploration miljø har kortlagt de danske aktiviteter med et særligt fokus på mulige nye danske aktiviteter og tværgående initiativer i ESA’s program for Space Exploration.
OUTLOOK_2, January  China - IoT Nation (AI and big data)
OUTLOOK_2, January China - IoT Nation (AI and big data)
Publiceringsdato 23. januar 2020 Dette ICDK OUTLOOK belyser udviklingen af ”Internet of things” (IoT) i Kina. Rapporten er en del af en todelt rapportserie kaldet China IoT Nation. Denne rapport dækker politikker og brug af AI og big data i Kina.
OUTLOOK_1, January 2020  China - IoT Nation (Smart Cities)
OUTLOOK_1, January 2020 China - IoT Nation (Smart Cities)
Publiceringsdato 23. januar 2020 IoT-teknologi og smart cities er en vigtig del af Kinas nationale strategi for udvikling af fremtidens byer. Derfor undersøger ICDK Shanghai i rapporten China – IoT Nation. Smart Cities, hvordan IoT anvendes i smart city-løsninger.
Space Exploration Danmark
Space Exploration Danmark
Publiceringsdato 22. januar 2020 Styrelsen for Forskning og Uddannelse og 19 danske virksomheder universiteter, GTS’er, foreninger og innovationsnetværk etablerer et nyt offentligt-privat partnerskab til fremme af danske Space Exploration aktiviteter.
Grøn omstilling fra  rummet
Grøn omstilling fra rummet
Publiceringsdato 22. januar 2020 I den årlige udgivelse fra Det Tværministerielle Rumudvalg (DTR) sætter udvalget bl.a. fokus på, hvordan rumområdet kan bidrage til den grønne omstilling.
Partnerskab for rumrelaterede uddannelser
Partnerskab for rumrelaterede uddannelser
Publiceringsdato 22. januar 2020 Styrelsen for Forskning og Uddannelse og seks danske universiteter og ESA BIC DK etablerer et nyt partnerskab med det formål at fremme anvendelsen af rumdata og teknologi på de danske uddannelser.
Barrierer for brug af videregående VEU
Barrierer for brug af videregående VEU
Publiceringsdato 21. januar 2020 Oxford Research (OR) har udarbejdet en rapport om barrierer, som medarbejdere og arbejdsgivere oplever for at deltage i videregående VEU.
Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse 2019
Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse 2019
Publiceringsdato 21. december 2019 Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse er en årlig redegørelse, der sætter fokus på videregående uddannelser samt forskning, udvikling og innovation i Danmark.
Redegørelse om forsknings- og innovationsområdet 2019
Redegørelse om forsknings- og innovationsområdet 2019
Publiceringsdato 20. december 2019 Redegørelse om forsknings- og innovationsområdet 2019 giver en status for dansk forskning, udvikling og innovation.
Inspiration og information om Erasmus+ - Den internationale dimension
Inspiration og information om Erasmus+ - Den internationale dimension
Publiceringsdato 17. december 2019 Publikationen omhandler den internationale dimension af Erasmus+, hvor videregående uddannelsesinstitutioner kan samarbejde med lande uden for Europa. Gennem Erasmus+ kan man få tilskud til samarbejde, udvikling og aktiviteter for studerende, undervisere og forskere.
Magasinet EUindblik 2:2019
Magasinet EUindblik 2:2019
Publiceringsdato 16. december 2019 EU-støtte til virksomheder er temaet i december-udgaven af magasinet EUindblik - og byder på interviews med en række erhvervsfolk. I magasinet fortæller de, hvordan de via Horizon 2020 blandt andet får styrket virksomhedens teknologiudvikling og samarbejder med superspecialister i ind- og udland.
Sammenhængen mellem eksisterende VVEU-uddannelser og arbejdsmarkedets efterspørgsel
Sammenhængen mellem eksisterende VVEU-uddannelser og arbejdsmarkedets efterspørgsel
Publiceringsdato 12. december 2019 Teknologisk Institut (TI) og Højbjerre Brauer Schultz (HBS) har udarbejdet en analyse af om de eksisterende akademi-, diplom- og masteruddannelserne matcher kompetencerne, som medarbejdere og virksomheder efterspørger. Analysen finder især en udækket efterspørgsel efter digitale kompetencer.
Fremtidstjek af Det Blå Danmarks kompetencebehov
Publiceringsdato 10. december 2019 Damvad Analytics har udarbejdet en rapport om, hvilke kompetencer der er behov for i dag og fremover. Rapporten viser blandt andet, at de ansatte i Det Blå Danmark bliver højere uddannede end før, og at der efterspørges nye og flere kompetencer.
Kortlægning af potentialet for at styrke digitale kompetencer i anvendelsen af satellitdata på videregående-, voksen- og efteruddannelser
Kortlægning af potentialet for at styrke digitale kompetencer i anvendelsen af satellitdata på videregående-, voksen- og efteruddannelser
Publiceringsdato 09. december 2019 Analyse er udarbejdet af Seismonaut for Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Den kortlægger anvendelsesmuligheder for satellitdata, og hvilke brancher der er længst fremme med brugen af de nye muligheder.
Virksomhedsanalyse og casekatalog: Danske virksomheders erfaringer med at deltage i Horizon 2020
Virksomhedsanalyse og casekatalog: Danske virksomheders erfaringer med at deltage i Horizon 2020
Publiceringsdato 15. november 2019 Analysen er udarbejdet af Oxford Research på vegne af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Den giver et solidt indblik i de danske virksomheder, der deltager i Horizon 2020, hvad der kendetegner dem og deres udbytte. Desuden rummer den forslag til, hvordan virksomhedsdeltagelsen kan øges fremover.
Hvordan får vi ny teknologi til grøn omstilling?
Hvordan får vi ny teknologi til grøn omstilling?
Publiceringsdato 07. november 2019 Det spørgsmål besvarer Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd med seks anbefalinger til regeringsudvalget for grøn omstilling.
Analyse af udbud af videregående VEU: Barrierer, drivkræfter og potentialer
Analyse af udbud af videregående VEU: Barrierer, drivkræfter og potentialer
Publiceringsdato 16. oktober 2019 Rambøll har udarbejdet en rapport om institutionernes barrierer for udbud af videregående VEU. Analysen viser barrierer og potentialer inde for lovgivning, økonomi, ledelse, samarbejde og i dialogen mellem institutioner og arbejdsmarkedet.
Studerende i Norden - studiestøtte og økonomi - 2. udgave
Studerende i Norden - studiestøtte og økonomi - 2. udgave
Publiceringsdato 15. oktober 2019 ASINs (Arbejdsgruppe for Studiestøtte i Norden) komparative rapport sammenligner studiestøtten i de nordiske lande. Rapporten er første gang publiceret i forbindelse med det danske formandskab 2016-2018. Foruden Danmark deltager Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland, Færøerne og Åland i ASIN.
Analyse af statens indsats for forskning, udvikling og demonstration på energiområdet
Analyse af statens indsats for forskning, udvikling og demonstration på energiområdet
Publiceringsdato 15. oktober 2019 Analysen konkluderer, at ti teknologiområder på energiområdet rummer et betydeligt dansk potentiale. Analysen vil blive brugt af regeringen til at sætte en klar, grøn retning og bruge de statslige støttemidler dér, hvor de gør mest gavn.
Årsberetning 2018 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
Årsberetning 2018 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
Publiceringsdato 14. oktober 2019 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser afgiver hermed sin ellevte årsberetning, siden rådet blev nedsat i 2008.
Teknologisk forskning i Danmark
Teknologisk forskning i Danmark
Publiceringsdato 11. oktober 2019 Teknologisk forskning spiller en nøglerolle i det danske samfund. Det viser analysen om teknolo-gisk forskning i Danmark.
Tal om Forskning og Innovation 2018
Tal om Forskning og Innovation 2018
Publiceringsdato 18. september 2019 Tal om forskning og innovation er Styrelsen for Forskning og Uddannelses årlige bevillingsstatistik med grundtal for Danmarks Grundforskningsfond, Danmarks Frie Forskningsfond, Danmarks Innovationsfond og Horizon 2020.
Faktablad: Sådan får du styr på work packages i Horizon 2020
Faktablad: Sådan får du styr på work packages i Horizon 2020
Publiceringsdato 12. september 2019 Faktabladet giver tips til, hvordan du bedst muligt arbejder med de såkaldte work packges (wp) i en ansøgning til EU's forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 og efterfølgende bruger wp'erne som redskab til at strukturere og gennemføre projektet.
Faktablad: Sådan får du styr på Open Access til forskningsdata i Horizon 2020
Faktablad: Sådan får du styr på Open Access til forskningsdata i Horizon 2020
Publiceringsdato 12. september 2019 Faktabladet giver tips til, hvordan du bedst håndterer Open Access til forskningsdata i din ansøgning til EU's forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 og efterfølgende i dit projekt.
Informationsmateriale erhvervskandidatuddannelser
Informationsmateriale erhvervskandidatuddannelser
Publiceringsdato 29. august 2019 Styrelsen for Forskning og Uddannelse har i samarbejde med Dansk Industri, Dansk Erhverv og Danske Universiteter udarbejdet et informationsmateriale om erhvervskandidatordningen, som beskriver muligheder, rammer og krav for virksomheder og studerende, der indgår i erhvervskandidatforløb.
Magasinet EUindblik, 1:2019
Magasinet EUindblik, 1:2019
Publiceringsdato 16. august 2019 At have hovedrollen i et Horizon 2020-projekt er temaet for magasinet EUindblik. Vi ser nærmere på, hvad rollen betyder, hvordan den kan deles, og hvorfor yngre forskere også kan byde ind på rollen. Mød koordinatorer fra det offentlig og private og læs om deres take på rollen.