Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2020

Nyheder 2020

Her finder du alle nyheder fra 2020.
Viser 1-23 af 23 resultater
Nye kræfter i Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
Publiceringsdato 31. marts 2020 Professor Frede Blaabjerg fra Aalborg Universitet bliver ny formand for Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd. Uddannelses- og forsk-ningsministeren har netop udpeget den nye formand og fire nye medlemmer af rådet.
En international videnbalance
Publiceringsdato 27. marts 2020 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) konstaterer overraskende i rapport "Viden kender ingen grænser”, at der er et mindre flow af viden ind og ud af Danmark, end forventet.
Vil du deltage i et af de 45 nye COST-forskernetværk?
Publiceringsdato 25. marts 2020 45 nye internationale forskernetværk bliver nu finansieret af organisationen COST, The European Cooperation in Science and Technology. Netværkene skal bane vejen for ny viden inden for udvalgte fagområder. Danske forskere og virksomheder kan søge om at deltage i et af de nye forskernetværk.
Vær med til at sikre stærke kompetencer til Danmarks Frie Forskningsfond
Publiceringsdato 24. marts 2020 Indkaldelse af forslag til 32 medlemmer til Danmarks Frie Forskningsfonds faglige forskningsråd. Frist tirsdag 21. april 2020 kl. 16.00.
Bliv sendelektor i dansk sprog og kultur fra efteråret 2020
Publiceringsdato 24. marts 2020 Tre universiteter i henholdsvis Vancouver, Poznan og Granada har nu ledige tidsbegrænsede stillinger til besættelse fra efteråret 2020.
Hjemsendelsen af studerende og medarbejdere på de videregående uddannelser forlænges
Publiceringsdato 23. marts 2020 Regeringen har besluttet at forlænge de initiativer, der er sat i værk som led i indsatsen mod spredning af COVID-19. Initiativerne forlænges indtil videre til og med 2. påskedag.
Informationsmøde den 1. april 2020 om klyngeopslaget "Innovationskraft" aflyses.
Publiceringsdato 20. marts 2020 Som følge af COVID-19 aflyses det planlagte informationsmøde den 1. april om opslaget vedr. Innovationskraft. Se her hvordan spørgsmål kan afklares.
Evaluering af European Centre for Minority Issues
Publiceringsdato 16. marts 2020 Et eksternt videnskabeligt panel og Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) har evalueret European Centre for Minority Issues.
Forskningens Døgn 2020 aflyses
Publiceringsdato 14. marts 2020 På grund af situationen med COVID-19 har Uddannelses- og Forskningsministeriet besluttet at aflyse aktiviteterne under Forskningens Døgn 2020.
Frist for forslag til forskningsinfrastrukturroadmaps bliver udsat med to uger
Publiceringsdato 13. marts 2020 Styrelsen for Forskning og Uddannelse har besluttet at udskyde fristen for indsendelse af forslag frem til onsdag den 15. april kl. 12:00
Studerende på de videregående uddannelser sendes hjem
Publiceringsdato 11. marts 2020 Set i lyset af smitteudviklingen af COVID-19 i Danmark sender Uddannelses- og Forskningsministeriet efter anbefalinger fra sundhedsmyndighederne studerende på alle landets videregående uddannelsesinstitutioner hjem.
Studievalg Danmark skal nu også vejlede om erhvervsuddannelserne
Publiceringsdato 05. marts 2020 Det er afgørende, at flere unge er godt klædt på til at vælge uddannelse. Derfor skal Studievalg Danmark nu også vejlede om erhvervsuddannelserne.
Nyeste tal for folkeskolelæreres efter- og videreuddannelse
Publiceringsdato 18. februar 2020 Tallene for folkeskolelæreres efteruddannelse i 2017/2018 er nu tilgængelige.
Bliv en del af Innovationsfondens bestyrelse og sæt viden bag den grønne omstilling
Publiceringsdato 06. februar 2020 Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder nu forslag på fire til fem nye medlemmer til bestyrelsen for Danmarks Innovationsfond - fonden for strategisk forskning, højteknologi og innovation.
Kvalitetsløft af danske Horizon 2020 koordinatoransøgninger
Publiceringsdato 06. februar 2020 Ny ordning løfter kvaliteten af koordinatoransøgninger til Horizon 2020. En af dem, der har glæde af ordningen, er Danmarks Tekniske Universitet, som skal udforske klimapåvirkninger af biodiversitet i det Arktiske Ocean.
Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse indleder samarbejde om fremtidens klyngeindsats
Publiceringsdato 06. februar 2020 Formålet er at styrke innovationskraften i virksomheder inden for Danmarks stærkeste og mest lovende erhvervs- og teknologiområder. Det sker gennem samarbejde og videnoverførsel mellem virksomheder, videninstitutioner og andre aktører
Midtvejskonference om videregående efter- og videreuddannelse: Hvor er vi på vej hen?
Publiceringsdato 29. januar 2020 En konference sætter torsdag fokus på nogle af de udfordringer, der er omkring efter- og videreuddannelse. F.eks. konkluderer analyser, at der blandt mange medarbejdere og virksomheder ikke er en kultur for at efteruddanne sig.
Kina satser stort på Internet of Things (IoT)
Publiceringsdato 23. januar 2020 Ny OUTLOOK-rapport om IoT og smart cities
Kina satser stort på Internet of Things (IoT)
Publiceringsdato 23. januar 2020 Ny OUTLOOK rapport om IoT og AI/Big Data
Du kan igen i 2020 søge EUopSTART-tilskud
Publiceringsdato 22. januar 2020 Der er nu åbent for ansøgninger til EUopSTART-ordningen, der giver 50 procent i tilskud til udgifter forbundet med at udarbejde forsknings- og innovationsansøgninger til Horizon 2020. Tilskuddet er på 50.000 kroner eller 75.000 kroner alt efter ansøgers rolle i Horizon 2020-projektet.
DFiRbrief18 Forskningsfrihed: Nødvendighed og forpligtelse
Publiceringsdato 22. januar 2020 Forskningsfrihed er en afgørende vigtig forudsætning for kvalitet og integritet i dansk forskning. Forskningsfrihed er ikke frihed fra ansvar. Og rammer for forskning er ikke en begrænsning af forskningsfriheden.
Grøn omstilling fra rummet
Publiceringsdato 22. januar 2020 Ny rapport fra Det Tværministerielle Rumudvalg peger på rumområdets betydning for den grønne omstilling og internationale klimaforhandlinger.
DFiRbrief 17: Forskningsfinansiering i Danmark - hvad er der i vente?
Publiceringsdato 17. januar 2020 Dansk forskning nyder i disse år godt af rigtig mange eksterne forskningsmidler. DFiR ser i dette brief på, hvordan vi får mest muligt ud af denne gunstige situation.