Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser Tidligere pressemeddelelser

Tidligere pressemeddelelser

Alle pressemeddelelser udsendt før 27. juni 2019 af Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Viser 1-30 af 961 resultater
Lov om mere fleksible uddannelser nu vedtaget
Publiceringsdato 25. april 2019 Regeringen og alle Folketingets partier har i dag vedtaget lovforslaget, der giver universitetsstuderende mere frihed og fleksibilitet. Dermed udvides retskravet, og bachelorer får bedre mulighed for at prøve kræfter med arbejdsmarkedet. Over 100 virksomheder ser positivt på at ansætte bachelorer.
Børnehavebørn skal på hjerneekspedition
Publiceringsdato 25. april 2019 Et nyt børnehaveprogram fra Forskningens Døgn giver de yngste en smagsprøve på naturvidenskabelig forskning. Børnenes nysgerrighed, forståelse og interesse for naturvidenskab og teknologi bliver stimuleret, når de i fællesskab med pædagogerne skal udforske hjernen.
Klimaprofessor får Forskningskommunikationsprisen 2019
Publiceringsdato 24. april 2019 Professor i klima og økonomi Kirsten Halsnæs fra DTU får årets Forskningskommunikationspris for sit mangeårige og vedholdende engagement i at få sat klimadebatten på dagsordenen. Prisen bliver overrakt i morgen ved et debatarrangement om udfordringer og løsninger på klimaområdet.
Hvordan lyder Danmark?
Publiceringsdato 24. april 2019 Forskningsprojektet Lyden af Danmark vil have danskerne til at gå udenfor og optage lyde fra deres nærområde på deres mobil. Kunstig intelligens vil analysere lydene, der skal danne et lydkort over Danmark. Både natur- og menneskeskabte lyde i hele det danske landskab skal kortlægges.
Minister efterlyser flere startups fra universiteterne
Publiceringsdato 23. april 2019 For iværksættere og virksomheder er det ikke altid nemt at få adgang til nye opfindelser fra universiteterne. En ny rapport fra Uddannelses- og Forskningsministeriet giver nu en række bud på, hvordan det kan gøres lettere. Det er et stort skridt i den rigtige retning, siger Tommy Ahlers.
Digitalt løft til de videregående uddannelser
Publiceringsdato 23. april 2019 Underviserne skal vide mere om teknologi, så de kan løfte de studerende. Regeringen afsætter 81 millioner kroner til en teknologisk upgrade af de videregående uddannelser.
Invitation til pressen: H.K.H. Kronprinsessen og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers åbner Forskningens Døgn i Dyrehaven
Publiceringsdato 16. april 2019 Det er lyd, der er i fokus i år ved den landsdækkende videnskabsfestival Forskningens Døgn. Ved åbningen, foretager H.K.H. Kronprinsessen en lydoptagelse til det store citizen science forskningsprojekt ’Lyden af Danmark’, som vil have danskere i hele landet til at optage lyd uden for deres hoveddør.
Skoleelever i hele landet skal være lydforskere
Publiceringsdato 15. april 2019 Tusindvis af danske skoleelever deltager i årets skoleprogram ’Tæt på lyd’ under Forskningens Døgn. Børn i 4.-6. klasse skal afprøve en forskers metoder. Temaet er lyd, og de skal undersøge, hvordan lyd bevæger sig, hvad lyd gør ved os og hvordan vi kan omsætte lyd til noget, vi kan se.
Topkarakteren skal have et +
Publiceringsdato 11. april 2019 Regeringen vil indføre udmærkelsen 12+ for at motivere de dygtigste til at være modige og levere det ekstraordinære. Derudover skal beskrivelserne af karaktererne fokusere mindre på mangler og mere positivt på, hvad elever og studerende faktisk kan og bidrage til at gøre op med perfekthedskulturen.
De videregående uddannelser udklækker flere iværksættere
Publiceringsdato 04. april 2019 Flere iværksættere har en videregående uddannelse. Det er en god udvikling, for Danmark har brug for flere innovative virksomheder, siger Tommy Ahlers. 4. – 5. april samler han uddannelses- og forskningsverdenen til debat om, hvordan Danmark skaber en stærkere innovationskultur.
Bachelorløftet: Erhvervslivet giver nu flere muligheder til studerende
Publiceringsdato 01. april 2019 Over 100 virksomheder har tilsluttet sig Bachelorløftet, hvormed de sender et klart signal til studerende om, at de ser positivt på at ansætte flere bachelorer. Det skal være med til at skabe en kulturændring på arbejdsmarkedet.
Invitation til pressen: Høring om bedre optagelsessystem
Publiceringsdato 26. marts 2019 Regeringen vil skabe et bedre optagelsessystem til de videregående uddannelser. Derfor sætter uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers fremtidens optagelsessystem til debat ved en offentlig høring på Christiansborg. Journalister er velkomne til at deltage i hele eller dele af høringen.
Danmarks Innovationsfond har potentiale til at blive endnu bedre
Publiceringsdato 21. marts 2019 Danmarks Innovationsfond er kommet godt fra start. Den har udviklet sig til en proaktiv fond med fokus på resultater, men der kan gøres mere for at stimulere strategisk forskning. Det er budskabet i en helt ny evalueringsrapport.
Tommy Ahlers: Vi har brug for en endnu bedre læreruddannelse
Publiceringsdato 20. marts 2019 En kommission skal se på, hvad læreruddannelsen skal kunne nu og i fremtiden. Målet er at få en læreruddannelse på højt internationalt niveau. Vi har høje ambitioner for læreruddannelsen, og vi skal kunne tiltrække de allerdygtigste til uddannelsen. Det handler om vores børn, siger Tommy Ahlers.
Ny konkurrence sætter 3 x 9 mio. kr. på højkant til de bedste løsninger på store grønne udfordringer
Publiceringsdato 18. marts 2019 Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers lancerer i dag en ny forskningskonkurrence – Green Challenge, hvor forskere skal komme med løsninger på tre centrale samfundsudfordringer inden for klima og miljø. Green Challenge skal skabe en bedre fremtid, og der er i alt 27 mio. kr. på højkant.
51.622 kvote 2-ansøgere
Publiceringsdato 15. marts 2019 Årets kvote 2-tal er 51.622. Så mange har valgt at søge ind på en videregående uddannelse, inden fristen for ansøgning i kvote 2 udløb i dag kl. 12. Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers er glad for, at så mange har valgt at søge ind på en videregående uddannelse.
Invitation til pressen: Tommy Ahlers lancerer ny grøn forskningskonkurrence
Publiceringsdato 14. marts 2019 Tommy Ahlers lancerer Green Challenge – en ny forskningskonkurrence, der skal være med til at løse centrale miljø- og klimaudfordringer. Det sker ved et arrangement mandag den 18. marts kl. 10.00-10.40 på Institut for Fødevarevidenskab.
Forskningen banker på hjemme hos dig
Publiceringsdato 01. marts 2019 Har du nogensinde overvejet, hvorfor vi får cravings og bare ikke kan lade være med at spise en bestemt slags mad? Eller hvorfor vi dør og ikke kan leve for evigt? Er det nogle af de spørgsmål, du godt kan tænke dig svar på, så har du nu muligheden for at bestille et foredrag fra en forsker.
Næsten hver 5. studerende oplever stress i hverdagen
Publiceringsdato 01. marts 2019 Ny undersøgelse viser, at knap hver 5. studerende på en videregående uddannelse oplever stress. Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers vil gerne sætte perfekthedskulturen og frygten for at fejle til debat.
Fem excellente forskere hyldes med Eliteforsk-priser
Publiceringsdato 27. februar 2019 HKH Kronprinsessen og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers uddeler EliteForsk-priser til fem af Danmarks bedste yngre forskere. De hyldes for deres fremragede forskningsresultater, som skaber opmærksomhed om dansk forskning på topplan inden for sundhed, naturvidenskab og statskundskab.
Invitation til pressen: EliteForsk-prisuddelingen 2019
Publiceringsdato 22. februar 2019 Den 28. februar 2019 overrækker H.K.H. Kronprinsessen og uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers årets EliteForsk-priser til fem fremragende forskere i Operaen i København.
Tina Fanø er ny formand for Danmarks Innovationsfond
Publiceringsdato 21. februar 2019 Uddannelses- og forskningsministeren har netop udpeget Tina Fanø, koncerndirektør i Novozymes, til ny formand for Danmarks Innovationsfond. Tina Fanø afløser Jens Maaløe, der har været formand siden 2015.
Nyt talentprogram til de dygtigste studerende
Publiceringsdato 04. februar 2019 Regeringen lancerer det mest ambitiøse talentprogram til dato på de videregående uddannelser. Programmet på 190 mio. kr. skal tilbyde de dygtigste studerende ekstra muligheder og flere udfordringer. Målgruppen for programmet er de dygtigste studerende på alle videregående uddannelser i Danmark.
DFiR: Hvem skal innovationsfremmeindsatsen være til for?
Publiceringsdato 28. januar 2019 Danmarks Forsknings- og innovationspolitiske Råd har undersøgt, om flere kunne få gavn af den offentlige innovationsfremmeindsats ved at fokusere på de innovationsmodne virksomheder (IMV’er).
Regeringen vil justere karakterskalaen
Publiceringsdato 20. januar 2019 Karakterskalaen fungerer på flere områder godt. Der er dog for stort fokus på mangler, springene mellem 4, 7 og 10 er for store, og så mangler der en mulighed for at belønne den ekstraordinære præstation. Det viser en ny evaluering af 7-trins-skalaen.
Evaluering af læreruddannelsen: Ambitionsniveauet skal hæves
Publiceringsdato 15. januar 2019 Læreruddannelsen er på en række områder forbedret efter reformen, men ambitionsniveauet bør løftes. Sådan lyder de centrale vurderinger fra den ekspertgruppe, der har evalueret læreruddannelsen. Ministeren vil se på, hvordan uddannelsen kan udvikles, så den kommer på højt internationalt niveau.
Danmark tager den grønne førertrøje i EU's rammeprogram for forskning og innovation
Publiceringsdato 10. januar 2019 De seneste tal fra EU’s rammeprogram for forskning og innovation Horizon 2020 placerer Danmark i top på energiprogrammet. Danmarks styrkeposition som et grønt forsknings- og foregangsland, der tænker i bæredygtige og energivenlige løsninger, slår igennem i EU’s forsknings- og innovationsprogram.
Ny national millionsatsning på rum-iværksættere
Publiceringsdato 21. december 2018 Nyt center til knap 50 millioner forankret på DTU skal blandt andet levere teknologisk og forretningsmæssig rådgivning til 40 start-ups med et potentiale på op til 400 nye højteknologiske jobs. Uddannelses- og Forskningsministeriet, Industriens Fond og ESA støtter centeret for rum-iværksættere.
Handicaptillæg til elever på erhvervsuddannelser og højere fribeløb ved siden af SU’en
Publiceringsdato 20. december 2018 Fra 2019 kan alle, der er i gang med en uddannelse, tjene 1.000 kroner mere om måneden ved siden af SU’en, og elever på erhvervsuddannelser med fysisk eller psykisk handicap kan få handicaptillæg. Det har et bredt flertal i Folketinget netop besluttet.
Mindre bureaukratisk system skal understøtte høj kvalitet i uddannelserne
Publiceringsdato 19. december 2018 Godt akkrediteringssystem kan blive endnu bedre. Det viser evalueringen af institutionsakkrediteringssystemet, der peger på tunge processer og meget dokumentation. Vi skal forenkle og smidiggøre processen, og kvaliteten skal være i fokus, siger Tommy Ahlers.