Pressemeddelelser 2016

Her kan du se samtlige pressemeddelelser fra 2016
Viser 1-60 af 67 resultater
Flere virksomheder køber adgang til danske opfindelser
Publiceringsdato 27. december 2016 Virksomheder har indgået langt flere aftaler med universiteterne om brug af opfindelser, og flere samarbejdsaftaler på forskningsområdet involverer private virksomheder. Det er vigtigt med godt samarbejde mellem universiteter og erhvervsliv, understreger ministeren.
Dansk forskning har stor gennemslagskraft
Publiceringsdato 23. december 2016 Danmark er et af de lande i OECD, der laver forskning af den bedste kvalitet. Det ses ved, at dansk forskning er noget af den mest citerede forskning i OECD. Samtidig er forskningen relevant for erhvervslivet. Det viser nye tal fra Forskningsbarometer 2016
Danske forskere har succes: 3,7 milliarder kroner fra EU til forskning og innovation
Publiceringsdato 07. december 2016 Med næsten 3,7 milliarder kroner har Danmark nået sin målsætning for tildeling af forskningsmidler fra det europæiske rammeprogram Horizon 2020. Særligt inden for informations- og kommunikationsteknologi (IKT) er der sket en markant stigning i støtten til projekter med dansk deltagelse.
Uddannelses- og forskningsministeren ansætter særlig rådgiver
Publiceringsdato 05. december 2016 Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind har ansat Martin Ruby som særlig rådgiver.
To nye direktører til Uddannelses- og Forskningsministeriets to nye styrelser
Publiceringsdato 05. december 2016 Hans Müller Pedersen udnævnes som direktør for Styrelsen for Forskning og Uddannelse, og Nikolaj Veje udnævnes som direktør for Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
350 millioner kroner til nye rumaktiviteter
Publiceringsdato 02. december 2016 Danmark vil investere 350 millioner kroner i rumaktiviteter, herunder deltagelse i Den Internationale Rumstation (ISS). Der er et stort potentiale for at finde nye løsninger til en bedre fremtid, siger Søren Pind.
Søren Pind er ny uddannelses- og forskningsminister
Publiceringsdato 28. november 2016 Søren Pind (V) overtager posten som uddannelses- og forskningsminister efter Ulla Tørnæs (V)
Millioner til forskning i folkeskolen
Publiceringsdato 26. november 2016 Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning har uddelt knap 30 millioner kroner til 12 udvalgte ph.d.-projekter, der skal understøtte praksisnær forskning i folkeskolen. Temaerne spænder fra matematikundervisning og skoleledelse til samarbejde mellem lærere og pædagoger.
Rekordstor landsdækkende undersøgelse: Studerende evaluerer deres uddannelse
Publiceringsdato 24. november 2016 Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs inviterer studerende og nyuddannede til at dele erfaringer om deres uddannelse. En rekordstor undersøgelse skal øge gennemsigtigheden og give kommende studerende bedre muligheder for at vælge en god uddannelse, siger Ulla Tørnæs.
Antallet af uddannelsespladser skal matche arbejdsmarkedets behov
Publiceringsdato 18. november 2016 Videregående uddannelser med høj ledighed for de nyuddannede skal fremover optage færre studerende. Det skal skabe bedre balance mellem antallet af nyuddannede og behovet på arbejdsmarkedet. Ministeren understreger, at det er vigtigt med et godt match mellem uddannelse og arbejdsmarkedet.
Danmark i bedre balance - åbning af Det Frie Forskningsråds sekretariat i Odense
Publiceringsdato 11. november 2016 I dag åbner uddannelses- og forskningsministeren Det Frie Forskningsråds sekretariat i Odense. Flytningen af sekretariatet er en del af regeringens målsætning om et Danmark i bedre balance, der skal skabe beskæftigelse i alle dele af Danmark.
Begrænsning af dobbeltuddannelse giver penge til kvalitet i uddannelser og dagpenge
Publiceringsdato 10. november 2016 Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har indgået en aftale om at begrænse omfanget af dobbeltuddannelse. Der er enighed om, at bruge pengene på et tryggere dagpengesystem og bedre kvalitet i undervisningen frem for dobbeltuddannelse.
Politisk aftale prioriterer erhvervsrettet forskning og fri forskning
Publiceringsdato 03. november 2016 Et samlet Folketing står bag fordelingen af i alt 555 millioner kroner til forskningsaktiviteter i 2017. Forskning fører til nye løsninger og produkter og bidrager til vækst. Det er vigtigt for Danmarks fremtid, understreger uddannelses- og forskningsministeren.
Ny strategi skal styrke dansk forskning og uddannelse i Arktis
Publiceringsdato 01. november 2016 Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs lancerer i dag en ny strategi for ministeriets arbejde med arktiske forhold. Strategien skal sætte Danmark på verdenskortet som en af verdens førende arktiske uddannelses- og forskningsnationer, lyder det fra ministeren.
I dag åbner Danmarks nye innovationscenter i Israel
Publiceringsdato 27. oktober 2016 I dag åbner Danmarks nye innovationscenter i Tel Aviv. Centret skal styrke dansk innovation, forskning, vækst og beskæftigelse.
Stor idérigdom omsættes til forskning og innovation for 4,2 milliarder kroner
Publiceringsdato 25. oktober 2016 Danske forskere konkurrerer i høj grad om forsknings- og innovationsmidlerne fra statslige råd og fonde, viser ny opgørelse. Den store konkurrence er godt for forskningens kvalitet, siger uddannelses- og forskningsministeren.
DFiR: Hvorfor klarer dansk forskning sig så godt?
Publiceringsdato 20. oktober 2016 Dette spørgsmål har Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) sat sig for at finde svaret på. Rådets forslag offentliggøres i dag i rapporten ”Viden i verdensklasse”. Her peger rådet på en række balanceforhold, som er vigtige for, at dansk forskning kan blive ved med at klare sig godt.
Regeringen vil prioritere forskning, som skaber vækst og arbejdspladser i de kommende finanslovsforhandlinger
Publiceringsdato 14. oktober 2016 Dansk forskning skal bidrage til at skabe vækst og nye arbejdspladser. Det er regeringens udgangspunkt for de decentrale finanslovsforhandlinger om fordelingen af forskningsreserven, som uddannelses- og forskningsministeren indledte den 14. oktober med samtlige af Folketingets partier.
Velkommen til fremtiden
Publiceringsdato 12. oktober 2016 Uddannelses- og Forskningsministeriet inviterer alle med på en rejse frem i tiden, hvor robotter blander din saftevand, og melorme fylder i madpakken, hvor Virtual Reality er virkelighed, og kemoterapi noget man får ”to-go”. Afgang til fremtiden er fredag den 14. oktober kl.18. Er du klar?
Minister og universiteter enige om at arbejde for at få alle forskertalenter i spil
Publiceringsdato 11. oktober 2016 Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs og de danske universiteter er blevet enige om at gøre en aktiv indsats for, at flere kvindelige forskertalenter får mulighed for at gøre karriere inden for forskning. Det er vigtigt for Danmarks fremtid, understreger ministeren.
20 millioner kroner til nye forskningsfaciliteter i kvanteteknologi
Publiceringsdato 07. oktober 2016 Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs bevilger 20 millioner kroner til forskning i kvanteteknologi. Danmark har en historisk styrkeposition på området, og den skal vi fastholde og udvikle, mener ministeren.
Organisationsændring skal styrke rammerne for uddannelse og forskning
Publiceringsdato 03. oktober 2016 Uddannelses- og Forskningsministeriet gennemfører en organisationsændring med virkning fra 1. januar 2017.
Rapport kortlægger private fondes bevillinger til forskning, innovation og videregående uddannelse
Publiceringsdato 03. oktober 2016 Private fonde giver flere penge til offentlig forskning end nogensinde før. For eksempel har de private fonde i perioden 2012-2014 støttet sundhedsvidenskabelig forskning med 4,2 milliarder. Uddannelses- og forskningsministeren understreger, at det er vigtigt med private forskningsmidler.
Danskundervisning på YouTube vinder Den Europæiske Sprogpris 2016
Publiceringsdato 26. september 2016 Projektet ’Danskundervisning på Arabisk med Khaled’ vinder Den Europæiske Sprogpris 2016. Projektet arbejder med sprogindlæring via sociale medier og hædres for dets nytænkende tilgang til at lære sprog og få interkulturel forståelse.
Nu letter Danmarks første dronestrategi
Publiceringsdato 23. september 2016 Droner har et stort potentiale for at styrke produktivitet og vækst. Det vil regeringen gerne fremme. Derfor fremlægger regeringen i dag Danmarks første dronestrategi. Målet er at styrke vidensbroen mellem danske virksomheder og forskere for at udvikle droneteknologien og skabe nye arbejdspladser.
Nye tal fra OECD: Danske kandidaters beskæftigelsesfrekvens får midterplacering
Publiceringsdato 15. september 2016 Ny rapport viser, at beskæftigelsesfrekvensen* for danskere med en videregående uddannelse kun er lidt højere end gennemsnittet i OECD landene. Der er plads til forbedringer, mener uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.
Rekordår for innovationsmiljøerne
Publiceringsdato 14. september 2016 I 2015 tiltrak de fire danske innovationsmiljøers iværksættervirksomheder tilsammen 1,3 milliarder kroner i privat kapital. Især it-virksomheder har haft succes med at tiltrække private investorer.
Andreas Mogensens rumfærd fejres på Nationalmuseet
Publiceringsdato 02. september 2016 Etårsdagen for Andreas Mogensens rumfærd markeres ved et festligt arrangement på Nationalmuseet i dag den 2. september, hvor hans rumdragt også udstilles.
Ny rapport som led i regeringens eftersyn af de videregående uddannelser
Publiceringsdato 01. september 2016 Ny ekstern kortlægning om erfaringer med og perspektiver på styring af de videregående uddannelser.
21,5 milliarder kroner til forskning
Publiceringsdato 30. august 2016 Regeringen fastholder i forslag til finanslov et højt ambitionsniveau for uddannelser og forskning efter 10 år med stor vækst.
Stærkere uddannelser og et mere robust SU-system
Publiceringsdato 30. august 2016 De videregående uddannelser skal være endnu bedre og have større jobfokus, og der er brug for at gøre SU-systemet mere robust. Regeringen foreslår at justere SU’en, så der frigøres penge til uddannelseskvalitet og jobskabelse. Studerende får mulighed for at have det samme at leve for som i dag.
Epokegørende datacenter åbner i København
Publiceringsdato 26. august 2016 I Sverige er verdens mest avancerede neutronspredningsfacilitet European Spallation Source (ESS) ved at blive bygget. I Danmark åbnes i dag datacenteret, der skal håndtere de forsøgsdata, der kommer fra ESS. En stor dag for dansk forskning, siger uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs.
Minister vil have alle forskertalenter i spil
Publiceringsdato 20. august 2016 Ny opgørelse viser, at andelen af kvinder blandt nyansatte forskere stiger, men der er fortsat en skævhed. Uddannelses- og forskningsministeren vil mødes med forskningsinstitutionerne en gang om året for at drøfte, hvordan alle forskningstalenter kommer i spil.
Optaget på de videregående uddannelser slår igen rekord
Publiceringsdato 29. juli 2016 66.439 unge er i år blevet optaget på de videregående uddannelser. Dermed slår optaget igen rekord. I alt er 1.138 flere personer kommet ind på uddannelserne. Udviklingen glæder uddannelses - og forskningsminister Ulla Tørnæs.
Ny kortlægning: Innovationsaktive virksomheder i hele landet
Publiceringsdato 28. juli 2016 Over 6.700 virksomheder fordelt over hele landet har haft gavn af det offentlige forsknings- og innovationsfremmesystem. Det viser en ny regional kortlægning af forskning, udvikling og innovation i Danmark.
Uddannelser med gode jobudsigter hitter i 2016
Publiceringsdato 06. juli 2016 Markant flere ønsker at uddanne sig til ingeniør og folkeskolelærer. Det viser en opgørelse over søgningen til de videregående uddannelser. Uddannelses- og forskningsministeren glæder sig over, at netop uddannelser med gode jobudsigter er favoritter hos de kommende studerende.
Rekordmange vil læse på en videregående uddannelse
Publiceringsdato 05. juli 2016 Hele 94.061 har i år søgt om at blive optaget på en videregående uddannelse. Det er det højeste antal ansøgere nogensinde. Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs håber, at mange unge har søgt uddannelser, hvor der er gode muligheder for at få et job.
Stor forskel på antallet af undervisningstimer på de videregående uddannelser
Publiceringsdato 05. juli 2016 Ny opgørelse viser, at der er stor forskel på, hvor mange undervisnings- og vejledningstimer de studerende kan forvente at få. Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs har bedt de institutioner, som tilbyder færrest undervisningstimer, om en forklaring.
Danmarks første strategi for rummet er i luften
Publiceringsdato 23. juni 2016 I 2015 blev den første danske astronaut sendt i rummet. Nu er regeringen klar med en national strategi for, hvordan rummet kan bidrage til vækst i det danske samfund og til at løse nogle af tidens store udfordringer på jorden.
Dansk-tysk uddannelsessamarbejde skal løfte grænseregionen
Publiceringsdato 06. juni 2016 Samarbejdet mellem uddannelsesinstitutioner på begge sider af den dansk-tyske grænse skal styrkes og støtte op om vækst og udvikling. Hvordan opgaven skal løses, blev i dag diskuteret på det regionale uddannelsestopmøde i Flensborg.
Uacceptabelt at virksomheder udnytter SU-ordningen til at få billig arbejdskraft
Publiceringsdato 26. maj 2016 Uddannelses- og forskningsministeren tager skarpt afstand fra virksomheder, der svindler med ansættelseskontrakter for at udnytte studerende fra EU-lande som billig arbejdskraft.
27 personer sigtet for snyd med eksamensbeviser
Publiceringsdato 25. maj 2016 Københavns Politi har sigtet 27 personer for at have uploadet uægte gymnasiale eksamensbeviser til deres ansøgninger på ansøgningsportalen Optagelse.dk. Styrelsen for Videregående Uddannelser har siden anmeldelsen i 2013 forstærket indsatsen mod snyd.
Store bevillinger til nyt udstyr til forskning i proteiner og klimaforandringer
Publiceringsdato 13. maj 2016 Uddannelses og forskningsministeren har bevilget penge til to nye forskningsinfrastrukturer, som skal give forskere bedre mulighed for at forske i blandt andet proteiner, antibiotikaresistens og i, hvad der skaber klimaforandringer.
Danmarks første rumlov er i luften
Publiceringsdato 03. maj 2016 Danmarks første rumlov fastlægger betryggende rammer for danske aktiviteter i det ydre rum.
Nyt dansk innovationscenter i Tel Aviv, Israel
Publiceringsdato 29. april 2016 Uddannelses- og Forskningsministeriet etablerer sammen med Udenrigsministeriet et nyt innovationscenter i Israel. Israel er det land i OECD, hvor der investeres allermest i forskning, innovation og iværksætteri. Investeringer i forskning udgør i dag mere end fire procent af landets BNP.
Danske virksomheder er gode til at få innovationsstøtte fra EU
Publiceringsdato 29. april 2016 Blandt de 20 lande, som modtager flest midler fra Horizon 2020, er Danmark det land, der modtager næst flest midler per indbygger fra EU’s forsknings- og innovationsprogram. Især små og mellemstore virksomheder er gode til at få støtte fra programmet til innovative virksomheder.
Ny analyse: Mange uddannelser med stort optag og høj ledighed
Publiceringsdato 28. april 2016 Siden 2007 er optaget på de videregående uddannelser steget med cirka 50 procent. Knap halvdelen af uddannelserne har i perioden samtidig haft en høj ledighed. Det viser, at vi har en stor udfordring med matchet mellem uddannelserne og arbejdsmarkedet, siger uddannelses- og forskningsministeren.
Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed anker ikke uredelighedsdom
Publiceringsdato 26. april 2016 Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) afventer lovgivningsmæssige tiltag på området.
Virksomheder i hele Danmark skal have bedre adgang til den nyeste forskning
Publiceringsdato 26. april 2016 Når en virksomhed i Thy eller Maribo ønsker inspiration til at udvikle sig, bliver der nu kortere vej til hjælpen. En ny strategi for erhvervsklynger og innovationsnetværk skal give virksomheder bedre adgang til de nyeste forskningsresultater og skabe større national og lokal vækst og udvikling.
Psykologiprofessor vinder årets Forskningskommunikationspris
Publiceringsdato 24. april 2016 Professor ved Københavns Universitet, Barbara Hoff Esbjørn, modtager den prestigefyldte Forskningskommunikationspris 2016 for sit formidlingsarbejde med børn og angst. HKH Kronprinsesse Mary overrækker prisen ved åbningen af Forskningens Døgn mandag d. 25. april.
Velkommen til en intens uge i forskningens tegn
Publiceringsdato 24. april 2016 Hvad mærker dyrlægen efter, når hun har armen inde i en hest? Hvordan bygger man sin egen mini-racerbil, der kører på solceller? Og hvad sker der, når en operationsstue er i aktion? Alt det kan man opleve til Forskningens Døgn, som fra i år er udvidet fra tre til syv døgn.
Nye uddannelser og uddannelser flere steder
Publiceringsdato 11. april 2016 Uddannelses- og forskningsministeren har godkendt en ny kandidatuddannelse i ledelse af digital kommunikation, en ny akademiuddannelse i miljøteknologi samt 11 nye udbud af eksisterende uddannelser forskellige steder i landet.
Ingeniøruddannelserne er årets højdespringer i kvote 2-søgningen
Publiceringsdato 07. april 2016 Søgningen til ingeniøruddannelserne via kvote 2 har aldrig været større. Det viser den endelige opgørelse over forårets søgning via kvote 2. Det glæder uddannelses- og forskningsministeren, at flere vælger de tekniske uddannelser.
Styringen af videregående uddannelser får et eftersyn
Publiceringsdato 06. april 2016 Regeringen iværksætter et eftersyn, som skal se på, om uddannelsesinstitutionernes styringsmæssige rammer understøtter regeringens målsætninger om høj kvalitet og relevans i de videregående uddannelser.
Vestre Landsret giver Helmuth Nyborg medhold i sag mod UVVU
Publiceringsdato 30. marts 2016 Helmuth Nyborg har ikke begået videnskabelig uredelighed, siger landsretten.
Næsten 55.000 har søgt en videregående uddannelse via kvote 2
Publiceringsdato 15. marts 2016 54.932 ansøgere har i år søgt om at blive optaget på en videregående uddannelse via kvote 2. Uddannelses- og forskningsministeren opfordrer institutionerne til at indrette optaget, så de får de mest motiverede og bedst kvalificerede studerende ind på deres uddannelser.
Højere adgangskrav til læreruddannelsen giver resultater
Publiceringsdato 14. marts 2016 Ny evaluering viser, at optagelsessamtalerne til læreruddannelsen er med til at løfte det faglige niveau og reducere frafaldet på uddannelsen. Uddannelses- og forskningsministeren glæder sig over fremskridt og opfordrer dygtige og engagerede unge til at søge ind på uddannelsen inden 15. marts.
Uddannelses- og forskningsministeren ansætter særlig rådgiver
Publiceringsdato 04. marts 2016 Uddannelses- og forskningsminister Ulla Tørnæs har ansat Marianne Lynghøj Pedersen som særlig rådgiver.
Bestil en forsker og bliv klogere
Publiceringsdato 02. marts 2016 Skarpe forskerhjerner fra universiteter i hele Danmark stiller sig til rådighed for alle, som kunne tænke sig at blive klogere på verden eller sig selv. I april rykker forskerne ud med gratis foredrag over hele landet - endda i dit eget hjem.
Ulla Tørnæs er ny uddannelses- og forskningsminister
Publiceringsdato 29. februar 2016 Ulla Tørnæs (V) overtager posten som uddannelses- og forskningsminister efter Esben Lunde Larsen (V).