Du er her: Forside Aktuelt Pressemeddelelser

Pressemeddelelser

Oversigt over pressemeddelelser fra Uddannelses- og Forskningsministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
Viser 1-60 af 872 resultater
52.891 har søgt ind på en videregående uddannelse via kvote 2
Publiceringsdato 15. marts 2018 52.891 ansøgere har i år ved fristens udløb søgt om at blive optaget på en videregående uddannelse via kvote 2. Uddannelses- og forskningsministeren er glad for, at mange unge ønsker at dygtiggøre sig og tage en uddannelse.
Bred enighed om fremtiden for Danmarks radioaktive affald
Publiceringsdato 14. marts 2018 Regeringen og Folketingets partier er enige om, at det radioaktive affald fortsat oplagres på Risø indtil senest 2073, hvor et dybtliggende slutdepot skal kunne tages i brug. Faciliteterne på Risø skal opgraderes, og mulighederne for at eksportere det mest radioaktive affald vil fortsat blive afsøgt
Fremtidens medarbejdere: Dyb faglighed og samarbejdsevner
Publiceringsdato 12. marts 2018 Fremtidens matematikere og ingeniører skal også være rigtigt gode til at samarbejde, hvis de skal have et godt job og en høj løn, viser nyt studie. Uddannelserne skal styrke de studerendes evne til at samarbejde, så studerende geares til fremtidens arbejdsmarked, siger Søren Pind.
Universitetsuddannelserne skal orienteres mod nye behov på fremtidens arbejdsmarked
Publiceringsdato 12. marts 2018 Bedre undervisning, mere feedback, bedre mulighed for at veksle mellem uddannelse og job og nye kompetencer til fremtiden er blandt Universitetsudvalgets anbefalinger til, hvordan universitetsuddannelserne kan styrkes. Vi skal have universitetsuddannelser i verdensklasse, siger Søren Pind.
Nye målsætninger for de videregående uddannelser skal geare os til fremtiden
Publiceringsdato 09. marts 2018 Regeringen vil gøre op med det ensidige fokus på, at mange skal tage en videregående uddannelse. De unge skal også uddannes klogt, så Danmark stiller med de rette kompetencer til fremtidens arbejdsmarked. Derfor lancerer regeringen i dag nye målsætninger for de videregående uddannelser.
Invitation til pressemøde: Universitetsudvalget præsenterer sine anbefalinger
Publiceringsdato 08. marts 2018 Udvalg om bedre universitetsuddannelser præsenterer sine anbefalinger til, hvordan fremtidens universitetsuddannelser kan styrkes på et pressemøde mandag den 12. marts.
Ny attest giver elever fra erhvervsuddannelser mere fleksible muligheder for at søge ind på en videregående uddannelse
Publiceringsdato 08. marts 2018 Erhvervsskoleelever, som afslutter uddannelse i juli og august, får nu ny mulighed for at søge ind på en videregående uddannelse, selvom deres erhvervsuddannelse ikke er færdiggjort inden ansøgningsfrist. Regeringen gør overgangen mere fleksibel med ny attest og udvidet brug af betinget optagelse.
Det faglige niveau på studiet er hyppigste årsag til frafald
Publiceringsdato 07. marts 2018 Et for højt eller lavt fagligt niveau er den grund, de studerende har nævnt flest gange som årsag til, at de falder fra deres studie. De studerende skal søge mere information, så de kan blive klogere på de enkelte uddannelser, inden de søger, mener uddannelses- og forskningsministeren.
Søren Pind: Mere fleksibilitet i uddannelsesforløbet
Publiceringsdato 06. marts 2018 Mange europæiske studerende holder mere end to års pause mellem bachelor- og kandidatuddannelsen, viser ny analyse. Det giver mulighed for at prøve arbejdsmarkedet af. Næsten alle danske studerende går direkte fra bachelor til kandidat. Ministeren ser gerne et mere fleksibelt uddannelsesforløb.
Nyt innovationscenter i Boston skal styrke kontakten til Harvard og MIT
Publiceringsdato 02. marts 2018 Et innovationscenter i Boston skal gøre det lettere for danske forskere og virksomheder at få kontakt til stærke amerikanske partnere på for eksempel Harvard og MIT. Det er vigtigt for at fremme dansk forskning og innovation, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.
Få en forsker hjem i stuen og lær nyt
Publiceringsdato 01. marts 2018 Er du nysgerrig på, hvad big data kan, eller hvorfor vi egentlig dør? Fra i dag kan du gratis bestille en forsker, som kommer hjem til dig selv eller på dit job og fortæller om det vildeste fra deres forskning. Vi skal være nysgerrige og have ny viden hjem i stuerne, siger Søren Pind.
Fem fremragende forskere hyldes med Eliteforsk-priser
Publiceringsdato 28. februar 2018 Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind uddeler i dag EliteForsk-priser til fem af Danmarks dygtigste yngre forskere for at skabe opmærksomhed om de klogeste hoveder og hylde de største forskningsresultater.
Mange af verdens største forskningsfaciliteter forener Big Science med big business i København
Publiceringsdato 26. februar 2018 Repræsentanter fra verdens største højteknologiske forskningsfaciliteter samles for første gang til fælles konference. Her vil de præsentere udbud for mere end 12 milliarder euro i ordrer til virksomhederne.
Nyt udspil: Regeringen vil stramme grebet om udlændinge med SU-gæld
Publiceringsdato 23. februar 2018 Med 7 konkrete initiativer vil regeringen sætte ind for at sikre, at udenlandske statsborgere betaler deres SU-gæld. Danmark skal ikke være en gavebod, hvor vi lader udenlandske studerende slippe for at betale deres gæld, siger skatteminister Karsten Lauritzen.
Presseinvitation til EliteForsk-prisuddelingen 2018
Publiceringsdato 22. februar 2018 Den 1. marts 2018 overrækkes årets EliteForsk-priser til fem fremragende forskere. Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind står for overrækkelsen, der som noget nyt foregår i Operaen i København.
Presseinvitation: 18 af verdens største forskningsfaciliteter samles til fælles industrikonference i København
Publiceringsdato 19. februar 2018 Verdens første Big Science Business Forum samler repræsentanter fra verdens største højteknologiske forskningsfaciliteter til fælles konference. De vil fortælle om udbud for milliarder af kroner i ordrer til virksomhederne. Konferencen afholdes i København 26.-28. februar 2018.
Dansk forskning har høj videnskabelig gennemslagskraft
Publiceringsdato 06. februar 2018 Danmark ligger i international top, når det gælder videnskabelig gennemslagskraft målt som citationer. Det viser ny publikation. Uddannelses- og forskningsministeren glæder sig over resultaterne, og ser gerne, at Danmark rækker endnu længere ud efter stjernerne.
Ny forsøgsordning: Fra september kan en række kandidatuddannelser læses på deltid
Publiceringsdato 31. januar 2018 Til efteråret bliver en række kandidatuddannelser som noget nyt udbudt som fireårige uddannelser for studerende i job. Uddannelserne spænder vidt fra sygepleje til datalogi og jura. På den måde kan danskerne have en god tilknytning til arbejdsmarkedet, mens de uddanner sig, siger Søren Pind.
Videregående uddannelse i flere dele af Danmark
Publiceringsdato 17. januar 2018 Regeringen vil oprette ti nye uddannelsesstationer på videregående uddannelser bredt fordelt i Danmark. Dermed kommer der uddannelse ud til områder, hvor der i dag ikke er så mange tilbud. Og virksomheder og borgere uden for store byer får adgang til uddannelse og kvalificeret arbejdskraft.
30 millioner til ny viden om nye digitale teknologier
Publiceringsdato 04. januar 2018 Søren Pind vil styrke virksomheders adgang til viden om big data og kunstig intelligens. Han giver nu universiteterne et særtilskud på 30 millioner kroner, som for eksempel kan bruges til initiativer inden for nye teknologier.
Dansk forskning runder 5 milliarder støttekroner fra EU
Publiceringsdato 22. december 2017 Danmarks forsknings- og innovationsmiljøer henter mange penge hjem fra EU's forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020. Danske forskere og virksomheder har siden Horizon 2020 startede i 2014 modtaget cirka 5,2 milliarder kroner til 1.181 forskellige projekter, viser seneste opgørelse.
Erhvervslivets forskning og udvikling koncentreres på de store virksomheder
Publiceringsdato 15. december 2017 Der er gode økonomiske grunde for virksomheder til at investere i egen forskning og udvikling (FoU). Ifølge en ny opgørelse er det i stigende grad store virksomheder, som bidrager til et højt FoU-niveau i Danmark, mens små og mellemstore virksomheder investerer mindre.
Danskerne har størst tillid til forskere
Publiceringsdato 14. december 2017 Forskere fra universiteterne ligger i top, når danskerne skal vurdere, hvem de har mest tillid til. Til gengæld kniber det med tilliden til den offentlige debat, viser ny undersøgelse. Samtidig efterlyses det, at forskningsresultater fylder mere i den danske nyhedsdækning.
Nye uddannelser i store data og robotteknologi godkendt
Publiceringsdato 12. december 2017 19 nye uddannelser er netop blevet godkendt af uddannelses- og forskningsminister Søren Pind. Uddannelserne er bredt fordelt over hele landet. Seks nye uddannelser i IT og store datamængder er godkendt på tre universiteter.
Rumerhvervet skaber arbejdspladser med raketfart
Publiceringsdato 10. december 2017 Rumvirksomhederne skaber vækst og arbejdspladser i Danmark, viser ny opfølgning på rumstrategien. Samtidig gennemføres flere nye initiativer på området, der blandt andet skal udbrede brugen af gratis rumdata og måle effekten af rumteknologi på samfundet.
DFiR: Godt vi gør os klar til fremtiden
Publiceringsdato 05. december 2017 Regeringen er barslet med en ambitiøs strategi for dansk forskning og innovation. Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) siger tak for det. En styrke i dansk FoU er netop, at man fra politisk hold har tradition for at justere på rammerne, når der kommer ubalance i FoU-systemet.
Danmark skal være en forskningsnation i den absolutte verdenselite
Publiceringsdato 05. december 2017 Regeringen lancerer i dag en ny strategi, der skal gøre Danmark til en forskningsnation i den absolutte verdenselite. Regeringen vil etablere en Nobel-pagt, styrke teknologisk forskning, fordele forskningsmidlerne til universiteterne anderledes og skabe bedre karrieremuligheder for unge forskere.
Invitation til pressen: H.K.H Prinsesse Marie åbner 80-års fejringen for Lektoratsordningen
Publiceringsdato 04. december 2017 Danske lektorer er i årtier rejst ud i verden for at undervise udenlandske studerende i det danske sprog og i vores kultur- og samfundsforhold. Det er sket gennem Lektoratsordningen, der i år kan fejre 80-års jubilæum. Jubilæet fejres ved et arrangement den 7. december i København. Alle er velkomne.
Private fonde og organisationer yder et markant bidrag til dansk forskning
Publiceringsdato 30. november 2017 Årets redegørelse om forsknings- og innovationsområdet peger på, at private fonde og organisationer yder et markant bidrag til dansk forskning. Det glæder uddannelses- og forskningsministeren, der ønsker at skabe gode rammer, så væksten i de private fondes investeringer i dansk forskning fortsætter
Nye virksomheder udspringer fra universiteterne
Publiceringsdato 29. november 2017 Antallet af nye spinout-virksomheder nåede i 2016 sit højeste niveau. Det skaber arbejdspladser langt ud over de forskere, som starter virksomhederne.
100 millioner kroner til ny sprogindsats
Publiceringsdato 29. november 2017 Regeringen lancerer en ny sprogstrategi, der skal løfte studerende og elevers sprogkundskaber på tværs af hele uddannelsessystemet og imødekomme erhvervslivets efterspørgsel efter medarbejdere, der kan tale flere sprog end engelsk. Med strategien følger 100 millioner kroner.
Nyt bevillingssystem med fokus på kvalitet og overgang til arbejde
Publiceringsdato 24. november 2017 Ny bred politisk aftale om fordeling af bevillingerne til de videregående uddannelser giver større fokus på kvalitet og om de unge får et arbejde efter studiet. Reformen vedrører 13 milliarder kroner og cirka 270.000 studerende.
56 millioner til infrastruktur til forskning i klima- og miljø og samfundsdata
Publiceringsdato 17. november 2017 Uddannelses- og forskningsministeren har godkendt bevillinger til to nye forskningsinfrastrukturer. Dansk forskning i klima- og miljøpåvirkninger løftes med 20 millioner kroner, og samfundsvidenskabelig registerforskning støttes med 36 millioner kroner.
Søren Pind nedsætter inspirationsgruppe om nyt filosofikum på universiteterne
Publiceringsdato 17. november 2017 Studerende på de videregående uddannelser skal have et fundament af dannelse, der ruster dem til fremtidens udfordringer. Derfor nedsætter uddannelses- og forskningsministeren en inspirationsgruppe, der skal se på, hvordan et nyt filosofikum kan indføres på de danske universiteter.
Søren Pind: Erasmus+ er europæisk dannelse, når det er bedst
Publiceringsdato 16. november 2017 Vi har brug for unge, der har dannelse, et internationalt udsyn og som forstår Europa. Derfor er EU’s uddannelsesprogram Erasmus+ mere vigtigt nu end nogensinde før, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind i anledningen af, at Erasmus+ fylder 30 år.
Markant færre studerende er optaget på de engelsksprogede uddannelser
Publiceringsdato 07. november 2017 Erhvervsakademierne og professionshøjskolerne har i år reduceret i antallet af studerende på de engelsksprogede uddannelser, viser nye tal. Uddannelses- og forskningsministeren er tilfreds med, at der bliver ryddet op, og at der skrues ned for optaget af udenlandske studerende.
30 millioner kroner skal give ny viden til læreruddannelsen og folkeskolen
Publiceringsdato 01. november 2017 Forskning kan styrke læreruddannelsen og folkeskolens undervisning. Derfor glæder det uddannelses- og forskningsminister Søren Pind, at Ph.d.-rådet for Uddannelsesforskning har uddelt knapt 30 millioner kroner til 12 Ph.d.-projekter, der blandt andet har fokus på samtalekompetencer*og demokrati.
Bred politisk aftale fordeler en milliard kroner til forskning og udvikling
Publiceringsdato 31. oktober 2017 Ny bred politisk aftale om fordeling af forskningsreserven giver en milliard til forskning i bedre sundhed, nye teknologiske muligheder, læring og uddannelser, bedre miljø og en god start til udsatte børn og deres familier. Samtidig styrkes den frie forskning. Søren Pind glæder sig over aftalen.
Forhandlinger om fordeling af forskningsreserven for 2018 indledt
Publiceringsdato 13. oktober 2017 Regeringen foreslår at styrke Danmarks Frie Forskningsfond og Innovationsfonden med 560 millioner kroner for at skabe vækst og arbejdspladser og for at styrke den frie forskning. Det er regeringens udgangspunkt for forhandlingerne om fordeling af forskningsreserven for 2018, som er indledt i dag.
Universitetsuddannede giver oftere iværksætterlivet en chance
Publiceringsdato 11. oktober 2017 Universitetsuddannede starter oftere egen virksomhed end andre på arbejdsmarkedet, og de vokser hurtigere end andre nye virksomheder, viser ny analyse. Det er vigtigt, at vi fokuserer på iværksætteri i uddannelserne, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.
Ny evaluering: Erasmus+ giver tusinder af unge internationalt udsyn
Publiceringsdato 28. september 2017 En evaluering af Erasmus+ viser, at uddannelsesprogrammet giver unge og uddannelsesinstitutioner et stærkere internationalt udsyn og styrker de unges kompetencer. Evalueringen viser også, at et Erasmus+ ophold i udlandet hjælper på de studerendes muligheder for beskæftigelse efter uddannelsen.
Nye muligheder for uddannelse, forskning og erhvervsliv i Kina
Publiceringsdato 25. september 2017 Omdrejningspunkt i det dansk-kinesiske universitetssamarbejde åbner med deltagelse af Hans Kongelige Højhed Kronprinsen, når Industriens Fonds Hus i Kina indvies. Danske og kinesiske studerende, forskere samt virksomheder og institutioner fra begge lande kommer til at have aktiviteter i huset.
Vinderne af den europæiske sprogpris går nye veje i arbejdet med sprog
Publiceringsdato 25. september 2017 Den Europæiske Sprogpris gives i år til to projekter, der går nye veje i arbejdet med sprog. Projektet ”Lær dansk med rap” lærer flygtninge og studerende at udtale danske ord ved at rappe dem, mens projektet ”Wise Words” handler om at bruge flersprogede elevers sprog i undervisningen.
Langsigtet deponering af atomaffald kræver mere tid
Publiceringsdato 19. september 2017 Regeringen foreslår, at det radioaktive affald på Dansk Dekommissionering fortsat oplagres på Risø i op til yderligere 30 - 50 år. I oplagringsperioden vil der fortsat blive afsøgt muligheder for at eksportere det mest radioaktive affald.
Danske unge venter længere på job end unge i andre OECD-lande
Publiceringsdato 12. september 2017 Danmark halter efter vores nordiske naboer, når det kommer til at få unge med en videregående uddannelse i job. Det giver stof til eftertanke, siger uddannelses- og forskningsminister Søren Pind.
Den nye læreruddannelse skal evalueres
Publiceringsdato 11. september 2017 Det første hold studerende har været igennem et helt forløb på den nye læreruddannelse. Uddannelses- og Forskningsministeriet vil nu evaluere uddannelsen.
Flere penge til dansk forskning i 2018
Publiceringsdato 26. august 2017 Regeringen foreslår at øge det offentlige forskningsbudget med cirka 0,4 milliarder* kroner i finanslovsforslaget for 2018.
65.165 optaget på en videregående uddannelse
Publiceringsdato 27. juli 2017 Flere unge er blevet optaget på uddannelser indenfor områder, hvor der er mangel på arbejdskraft. Årets optag vidner om ansvarlige valg både hos studerende og uddannelsesstederne, mener uddannelses- og forskningsministeren.
Unge søger mod uddannelser med gode jobudsigter
Publiceringsdato 06. juli 2017 Flere unge har søgt mod uddannelser, hvor der er mangel på arbejdskraft, for eksempel it-området. Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind glæder sig over, at de unge har lyttet til opfordringen om at tænke på muligheden for job, når studietiden er slut.
90.563 har søgt ind på en videregående uddannelse
Publiceringsdato 05. juli 2017 Ved fristens udløb har 90.563 søgt ind på en videregående uddannelse. Uddannelses- og forskningsministeren glæder sig over, at unge har lyst og vilje til at dygtiggøre sig.
Et bedre censorsystem skal styrke kvaliteten på uddannelserne
Publiceringsdato 01. juli 2017 Uddannelses- og forskningsministeren vil nu forbedre censorsystemet på de videregående uddannelser. Fremover skal censorerne indgå mere aktivt i institutionernes arbejde med uddannelsernes kvalitet, og der skal stilles større krav til censorernes faglige kompetencer.
Fremtidens forskning samlet i 19 temaer
Publiceringsdato 30. juni 2017 Hvad giver mest mening at forske i fremover? Det er søgt besvaret med nyt stort FORSK2025-katalog over indsatsområder. Listen er ikke bindende, men et godt grundlag for at kunne fokusere strategiske forskningsmidler på områder, hvor de er til mest gavn for Danmark, siger ministeren.
Studerende får ret til at udarbejde og forsvare afsluttende opgaver individuelt
Publiceringsdato 29. juni 2017 Som andet tiltag i en frihedspakke til studerende vil uddannelses- og forskningsminister Søren Pind give alle studerende mulighed for selv at vælge, om de vil skrive og forsvare deres afsluttende opgaver individuelt.
Universiteter er godt på vej mod målene i fremdriftsreformen
Publiceringsdato 28. juni 2017 På få år er det lykkedes universiteterne at nedbringe den samlede studietid markant. Dermed er institutionerne godt på vej til at nå målene i fremdriftsreformen. Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind roser institutionerne og de studerende for at nedbringe studietiden.
Flot støtte til forskning fra private fonde
Publiceringsdato 28. juni 2017 Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at private fonde sidste år donerede otte milliarder kroner til dansk forskning. Uddannelses- og forskningsminister Søren Pind roser fondenes investeringer i forskning og Danmarks fremtid.
Nyt ”røntgenfoto” giver grundigt billede af uddannelse og forskning i Danmark
Publiceringsdato 23. juni 2017 Det går godt for forskning og videregående uddannelser i Danmark, men der er også plads til forbedringer. Det viser Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse, som ser nærmere på blandt andet kvaliteten i de videregående uddannelser og forskningen i Danmark.
Stor forskel på de danske uddannelsesinstitutioner
Publiceringsdato 22. juni 2017 Det er ikke nødvendigvis de uddannelser, hvor de studerende selv synes, de får det største udbytte af undervisningen, der samtidig får flest nyuddannede i job, viser en ny analyse. Både institutioner og studerende bør tage ved lære af de steder, der gør det godt, siger ministeren.
Hver fjerde studerende falder fra
Publiceringsdato 22. juni 2017 Tre ud af fire studerende, der begynder på en videregående uddannelse, ender med at gennemføre studiet. Blandt de frafaldne skifter to ud af tre til et andet studie. Det er vigtigt at forberede sig, inden man vælger uddannelse, understreger ministeren.
Det faglige niveau udfordrer kun et mindretal af de studerende
Publiceringsdato 14. juni 2017 To ud af tre studerende vurderer, at det ikke er svært at leve op til det faglige niveau på deres uddannelse. Kun lidt over hver tiende synes, at det er svært, viser ny analyse fra Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Unge har mindre tunnelsyn i uddannelsesvalget
Publiceringsdato 08. juni 2017 Unge søger et bredere udsnit af uddannelser, når de skal vælge uddannelse. Det er godt, at de unge er blevet mere fleksible, for vi har brug for dygtige folk inden for alle felter, understreger uddannelses- og forskningsministeren.