Gå til indhold

Opslag 2014

Viser 1-52 af 52 resultater
Udlodningsmidler 2015 (de tidligere Tips- og Lottomidler)
Publiceringsdato 01. december 2014 Opslag til Uddannelses- og Forskningsministeriets Udlodningsmidler 2015. Deadline 2. februar 2015 kl. 16.00.
Ekstraordinært ebola-opslag under Innovative Medicines Initiative (IMI2)
Publiceringsdato 06. november 2014 Europa-Kommissionen og den europæiske farmaceutiske industris brancheorganisation, EFPIA, har offentliggjort et ekstraordinært opslag med fokus på Ebola under det offentlig-private partnerskab IMI2. Opslaget indeholder 5 forskningsemner. Ansøgningsfrist: 1. december 2014.
EU-midler til små og mellemstore virksomheder og web-entrepreneurer
Publiceringsdato 22. oktober 2014 EU vil øge innovation og fremme iværksætteri i Europa via forskellige virksomhedsrettede puljer og nu også via EU-projektet FINODEX. De uddeler midler til produkt- og forretningsudvikling inden for f.eks. sundhed og energi ved at udnytte åbne data. Ansøgningsfrist: 19. december 2014.
Opslag: Forskerophold ved SUNCAT på Stanford University
Publiceringsdato 19. september 2014 Søg om ophold ved det interdisciplinære forskningscenter SUstainable eNergy through CATalysis (SUNCAT) på Stanford University.
Opslag inden for Videnskab med og for samfundet i Horizon 2020
Publiceringsdato 04. august 2014 Programmet støtter projekter, der sigter mod at skabe synergi og samarbejde mellem forskningssektoren og samfundet. Særlige fokusområder er bl.a. ligestilling mellem kønnene, at skabe interesse om forskeruddannelser blandt unge og ansvarlig forvaltning og håndtering af forskning og innovation.
Opslag inden for Fast Track to Innovation i Horizon 2020
Publiceringsdato 28. juli 2014 Europa-Kommissionen har netop offentliggjort et opslag inden for Fast Track to Innovation i Horizon 2020. Opslaget har fokus på konverteringen af gode idéer til kommercielle produkter, services og processer og vil forkorte tiden fra idé til markedsintroduktion.
Opslag under Innovative Medicines Initiative (IMI2)
Publiceringsdato 21. juli 2014 Europa-Kommissionen og den europæiske farmaceutiske industris brancheorganisation, EFPIA, har netop offentliggjort det første opslag under det offentlig-private partnerskab IMI2 . Opslaget indeholder to forskningsemner. Ansøgningsfrist: 12. november 2014
Opslag inden for Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) i Horizon 2020
Publiceringsdato 16. juli 2014 Europa-Kommissionen har offentliggjort et opslag inden for Marie Sklodowska-Curie (MSCA) under overskriften: COFUND – co-funding of regional, national and international programmes. Opslaget har to spor - ét for yngre forskere og ét for erfarne forskere. Ansøgningsfrist: den 2. oktober 2014.
Opslag inden for JTI SESAR Joint Undertaking
Publiceringsdato 11. juli 2014 Opslaget giver nuværende medlemmer af det offentlige-private partnerskab inden for flytrafik SESAR Joint Undertaking mulighed for at bekræfte, at de fortsat opfylder medlemskravene. Opslaget åbner samtidig for optagelse af nye medlemmer. Ansøgningsfrist: den. 30. september 2014 kl. 11:30.
Opslag inden for JTI Clean Sky 2
Publiceringsdato 09. juli 2014 Opslaget rummer 29 emner med et samlet budget på ca. 1,5 mia. kroner. Blandt emnerne er avancerede aerodynamik for fly, letvægts kompositkonstruktioner, moduler og komponenter, der muliggør mere brændstofeffektive og støjsvage motorer. Ansøgningsfrist: den 15. oktober 2014.
Opslag inden for JTI Bio-Based Industries
Publiceringsdato 09. juli 2014 Med opslaget booster JTI'en Bio-Based Industries investeringer i at skabe et konkurrencedygtigt marked for biobaserede produkter og materialer "Made in Europe". Samtidig skal opslaget bidrage til at tackle nogle af Europas største samfundsmæssige udfordringer. Ansøgningfrist: den 15. oktober 2014.
Det Frie Forskningsråds opslag E2014 og F2015
Publiceringsdato 09. juli 2014 Det Frie Forskningsråds opslag E2014 og F2015
EUopSTART 2. runde 1. juli 2014 - LUKKET FOR ANSØGNINGER
Publiceringsdato 20. juni 2014 Tilskud til forberedende arbejde til dansk deltagelse i europæiske forskningsprojekter (EUopSTART)
Støtte til internationale netværksaktiviteter – sjette opslag af International Network Programme
Publiceringsdato 09. maj 2014 Styrelsen for Forskning og Innovation har nu slået sjette udgave af International Network Programme op. Der kan ydes støtte til internationale netværksaktiviteter med forskningsperspektiv. Ansøgningsfrist er mandag den 1. september 2014.
Opslag for EliteForsk 2015
Publiceringsdato 06. maj 2014 Opslaget for EliteForsk 2015 er nu ude, og arbejdet med at finde kandidater til de prestigefyldte priser og stipendier kan nu begynde.
BSR Innovation Express - internationale match for innovationsnetværk og guld-klynger
Publiceringsdato 01. maj 2014 Alle danske klyngeorganisationer med ECEI-Gold label , eller som er blandt de 22 nationale innovationsnetværk, finansieret af Uddannelses- og Forskningsministeret kan nu søge op til kr. 250.000 fra BSR Innovation Express. Ansøgningsfrist: den 31. oktober 2014
InnovationsFonden: Opslag om støtte til europæiske forskningsprojekter inden for syntesebiologi
Publiceringsdato 28. april 2014 InnovationsFonden er partner i det europæiske ERA-NET Synthetic Biology (ERASynBio), hvor danske forskere kan søge penge til projekter. Fonden har afsat 1 mio. euro til dansk deltagelse i opslaget.
InnovationsFonden: Opslag inden for “Biomarkers in Nutrition and Health” BioNH
Publiceringsdato 15. april 2014 InnovationsFonden deltager i opslaget under Joint Programme Initiativet, “Healthy diet for a healthy life” (HDHL-JPI). Ansøgningsfrist prækvalifikation: 10. juni 2014, kl. 17.00
AAL-programmet (Active and Assisted Living) tager nu imod 2014-ansøgninger
Publiceringsdato 04. april 2014 Der er ansøgningsfrist til dette års ansøgningsrunde den 26. juni 2014. Temaet for opslaget er: Care for the future - An Ageing society faces an increasing need for care, how will ICT contribute to sustainable solutions?”
Nyt opslag inden for Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) i Horizon 2020
Publiceringsdato 20. marts 2014 Europa-Kommissionen har netop offentliggjort et opslag inden for Marie Sklodowska-Curie (MSCA) i Horizon 2020 under overskriften: Marie Sklodowska-Curie Individual Fellowships (IF). Ansøgningsfrist: Den 11. september 2014.
Strategiske forskningsmidler, 2014
Publiceringsdato 05. marts 2014 Ansøgningsfrist: Udløbet
Det Frie Forskningsråd bekendtgør det nye fælleseuropæiske opslag Heritage Plus inden for JPI Cultural Heritage
Publiceringsdato 04. marts 2014 Danske forskere kan nu søge om støtte til kollektive, transnationale og tværfaglige projekter inden for området kulturarv. Ansøgningsfrist den 28. april 2014
Informationsvirksomhed om rummet 2014
Publiceringsdato 18. februar 2014 Støtte til projekter inden for oplysning, undervisning og PR-aktiviteter om rummet, rumforskning og rumfartsteknologi.
ERA-NET inden for fiskeri, akvakultur og forarbejdning af marine fødevarer lancerer opslag med fire fokusområder
Publiceringsdato 18. februar 2014 Frist for pre-registrering: 15 April 2014. Det Strategiske Forskningsråd (DSF) er partner i Cooperation in Fisheries, Aquaculture and Seafood Processing – ERA-NET (COFASP), hvor danske forskere kan søge penge til projekter. DSF har afsat €0,5M til dansk deltagelse i opslaget.
Dansk-indisk samarbejde inden for sundhedsrelateret bioteknologi 2014 - Det Strategiske Forskningsråd
Publiceringsdato 14. februar 2014 Ansøgningsfrist: 12. maj 2014
Opslag om støtte til nordiske kliniske forskningsprojekter
Publiceringsdato 13. februar 2014 Ansøgningsfrist: 21. marts 2014.
Det strategiske forskningsråd: Opslag inden for “Phenotype Assessment and Data Sharing Initiative” ENPADASI
Publiceringsdato 10. februar 2014 Ansøgningsfrist prækvalifikation: 31. marts 2014. Det strategiske forskningsråd: Opslag inden for “Phenotype Assessment and Data Sharing Initiative” ENPADASI.
Opslag om støtte til europæiske forskningsprojekter indenfor bæredygtig fødevareproduktion
Publiceringsdato 03. februar 2014 Prækvalifikations ansøgningsfrist: 1. april 2014
Dansk-brasiliansk samarbejde inden for fødevareforskning 2014 - Det Strategiske Forskningsråd
Publiceringsdato 03. februar 2014 Ansøgningsfrist: Udløbet. Det Strategiske Forskningsråds programkomité for sundhed, fødevarer og velfærd udbyder sammen med FAPESP - The State of São Paulo Research Foundation - midler til samarbejde inden for fødevareforskning.
Opslag om støtte til europæiske forskningsprojekter indenfor industriel bioteknologi
Publiceringsdato 01. februar 2014 Ansøgningsfrist for fase 1 ansøgninger: 31. marts 2014: Det Strategiske Forskningsråd (DSF) er partner i det europæiske ERA-NET Industrial Biotechnology (ERA-IB), hvor danske forskere kan søge penge til projekter. DSF har afsat 1 mio. euro til dansk deltagelse i opslaget.
JPI indenfor Antimikrobiel Resistens annoncerer opslag - Innovative approaches to address antibacterial resistance
Publiceringsdato 29. januar 2014 Ansøgningsfrist for fase 1 ansøgninger: 14. marts 2014: Det Strategiske Forskningsråd (DSF) er partner i EU Joint Programme – Antimicrobial Resistance (JPIAMR), hvor danske forskere kan søge penge til projekter. DSF har afsat ½ mio. euro til dansk deltagelse i opslaget.
Opslag for ansøgninger i molekylær plantevidenskab
Publiceringsdato 21. januar 2014 ERA-Nettet Coordinating Actions in Plant Science (ERA-CAPS) har den 14. januar 2014 åbnet for fase 1-ansøgninger. Frist for fase-1 ansøgninger er den 14. marts 2014.
Tematisk opslag i BONUS programmet
Publiceringsdato 17. januar 2014 BONUS programmet har netop offentliggjort et opslag, om støtte til forskning (ca. 15 millioner euro) inden for definerede temaer angående Østersøen samt Østersøens afvandingsområde og kystzone. Pre-registreringsfrist: 17. marts 2014, 17:00.
Pilot studies on preventive strategies related to Neurodegenerative Diseases
Publiceringsdato 14. januar 2014 Ansøgningsfrist: 20. februar 2014: Det Strategiske Forskningsråd er partner i ’EU Joint Programme - Neurodegenerative Disease Research’. Danske forskere kan søge penge til ’European research projects for pilot studies on preventive strategies related to Neurodegenerative Diseases'.
Opslag for serier af eksplorative workshops indenfor humaniora og samfundsvidenskab
Publiceringsdato 08. januar 2014 Det nordiske samarbejdsnævn for humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning (NOS-HS) har offentliggjort opslag for serier af eksplorative workshops. Ansøgningsfristen er den 12. februar 2014.
Opslag inden for Nanoteknologi, avancerede materialer, avancerede produktionsformer og bioteknologi i Horizon 2020
Publiceringsdato 20. december 2013 Europa-Kommissionen har netop offentliggjort 17 opslag inden for Nanoteknologi, avancerede materialer, avancerede produktionsformer og bioteknologi i ”Industrielt Lederskab” i Horizon 2020. Ansøgningsfrister for 2014 og forventede ansøgningsfrister for 2015.
Opslag inden for Innovation i SMV'er i Horizon 2020
Publiceringsdato 20. december 2013 Europa-Kommissionen har netop offentliggjort et opslag rettet mod aktører, der arbejder med innovation i små og mellemstore virksomheder. Overskriften på opslaget er: Enhancing SME innovation capacity by providing better innovation support. Der er løbende ansøgningsfrister i 2014 og 2015.
Opslag inden for Informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i Horizon 2020
Publiceringsdato 20. december 2013 Europa-Kommissionen har netop offentliggjort tre opslag inden for IKT i ”Industrial Leadership” i Horizon 2020 under overskrifterne: ICT 2014 – Information and Communication Technologies og SMV-instrumentet Open Disruptive Innovation. Ansøgningsfrister for 2014.
Opslag inden for fremtidige og fremspirende teknologier (FET) i Horizon 2020
Publiceringsdato 20. december 2013 Europa-Kommissionen har netop offentliggjort seks opslag inden for fremtidige og fremspirende teknologier (Future and Emerging Technologies, FET). Der er løbende ansøgningsfrister i 2014 og 2015.
Opslag inden for Energi i Horizon 2020
Publiceringsdato 20. december 2013 Europa-Kommissionen har netop offentliggjort opslag inden for Energi under overskrifterne: Energy Efficency, Competitive Low-Carbon Energy og Smart Cities and Communities. Ansøgningsfrister for 2014 og forventede ansøgningsfrister for 2015.
Opslag inden for Adgang til risikovillig kapital i Horizon 2020
Publiceringsdato 20. december 2013 Europa-Kommissionen har netop offentliggjort to opslag inden for Adgang til risikovillig kapital i Horizon 2020 under overskrifterne: Capacity-Building in Technology Transfer og Boosting the Investment-Readiness of SMEs and Small Midcaps. Ansøgningsfrist: den 15. april 2014.
Opslag inden for Rumfart i Horizon 2020
Publiceringsdato 20. december 2013 Europa-Kommissionen har netop offentliggjort tre opslag om Rumfart under overskrifterne: Protection of European Assets in and from Space, Earth Observation og Space Competitiveness. Ansøgningsfrister for 2014 og forventede ansøgningsfrister for 2015.
Opslag inden for Marie Curie i Horizon 2020
Publiceringsdato 20. december 2013 Europa-Kommissionen har netop offentliggjort fire opslag inden for Marie Sklodowska-Curie-Aktioner (MSCA) i Horizon 2020. Ansøgningsfrister: Den 4. marts - 24. april 2014. Fristerne afhænger af opslag.
Vil du være evaluator i Horizon 2020?
Publiceringsdato 20. december 2013 Europa-Kommissionen har offentliggjort et opslag efter eksperter, særligt til at evaluere ansøgninger til Horizon 2020. EU efterlyser personer fra akademiske institutioner og fra erhvervslivet, der vil være evaluatorer, samt organisationer, der vil indstille personer hertil. Ansøgningsfrist: løbende
Opslag inden for Sikre Samfund i Horizon 2020
Publiceringsdato 13. december 2013 Europa-Kommissionen har offentliggjort fire opslag inden Sikre Samfund i Horizon 2020. Overskrifterne på de fire opslag er: Disaster Resiliene, Fight Against Crime and Terrorism, Border Security and External Security og Digital Security. Ansøgningsfrister for 2014 og forventede frister for 2015 .
Opslag inden for Klima i Horizon 2020
Publiceringsdato 13. december 2013 Europa-Kommissionen har netop offentliggjort tre opslag inden for Klima i Horizon 2020 under overskrifterne: Waste, Water Innovation og Fighting and Adapting to Climate change. Ansøgningsfrister for 2014 og forventede for 2015.
Opslag inden for Det Europæiske Forskningsråd (ERC) i Horizon 2020
Publiceringsdato 13. december 2013 Europa-Kommissionen har netop offentliggjort tre opslag inden for Det Europæiske Forskningsråd (ERC) i Horizon 2020 under overskrifterne: Starting Grant, Consolidator Grant og Proof of Concept Grant. Ansøgningsfrister: Den 25. marts-1. oktober 2014. Fristerne afhænger af opslag.
Opslag inden for Rummelige Samfund i Horizon 2020
Publiceringsdato 13. december 2013 Europa-Kommissionen har netop offentliggjort fem opslag inden for Rummelige Samfund i Horizon 2020. Blandt de fem opslag finder man temaer som f.eks. Overcoming the Crisis: New Ideas, Strategies and Governance Structures for Europe. Ansøgningsfrister for 2014 og forventede frister for 2015.
Opslag inden for Transport i Horizon 2020
Publiceringsdato 13. december 2013 Europa-Kommissionen har netop offentliggjort to opslag inden for Transport under overskrifterne: Mobility for growth og Green vehicles. Ansøgningsfrister for 2014 og forventede ansøgningsfrister for 2015. Fristerne afhænger af opslag og ansøgningsproces (et eller to trin).
Opslag inden for Sundhed i Horizon 2020
Publiceringsdato 13. december 2013 Europa-Kommissionen har netop offentliggjort to opslag inden for Sundhed i Horizon 2020: Health, demographic change and wellbeing. Ansøgningsfrister for 2014 og forventede ansøgningsfrister for 2015. Fristerne afhænger af opslag og ansøgningsproces (et eller to trin).
Opslag inden for Forskningsinfrastruktur i Horizon 2020
Publiceringsdato 13. december 2013 Europa-Kommissionen har netop offentliggjort ni opslag inden for Infrastruktur i Horizon 2020 under overskrifterne: e-Infrastructures. Ansøgningsfrister for 2014 og forventede ansøgningsfrister for 2015. Fristerne afhænger af opslag og ansøgningsproces (1 eller 2 trin).
Opslag inden for Bioøkonomi i Horizon 2020
Publiceringsdato 13. december 2013 Europa-Kommissionen har netop offentliggjort tre opslag inden for Bioøkonomi i Horizon 2020 under overskrifterne: Sustainable Food Security, Blue Growth og Innovative, Sustainable and Inclusive Bioeconomy. Ansøgningsfrister for 2014 og de forventede ansøgningsfrister for 2015.