Gå til indhold
Du er her: Forside Publikationer 2019

Publikationer 2019

Viser 1-60 af 60 resultater
Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse 2019
Publiceringsdato 21. december 2019 Uddannelses- og Forskningspolitisk Redegørelse er en årlig redegørelse, der sætter fokus på videregående uddannelser samt forskning, udvikling og innovation i Danmark.
Redegørelse om forsknings- og innovationsområdet 2019
Publiceringsdato 20. december 2019 Redegørelse om forsknings- og innovationsområdet 2019 giver en status for dansk forskning, udvikling og innovation.
Inspiration og information om Erasmus+ - Den internationale dimension
Publiceringsdato 17. december 2019 Publikationen omhandler den internationale dimension af Erasmus+, hvor videregående uddannelsesinstitutioner kan samarbejde med lande uden for Europa. Gennem Erasmus+ kan man få tilskud til samarbejde, udvikling og aktiviteter for studerende, undervisere og forskere.
Magasinet EUindblik 2:2019
Publiceringsdato 16. december 2019 EU-støtte til virksomheder er temaet i december-udgaven af magasinet EUindblik - og byder på interviews med en række erhvervsfolk. I magasinet fortæller de, hvordan de via Horizon 2020 blandt andet får styrket virksomhedens teknologiudvikling og samarbejder med superspecialister i ind- og udland.
Sammenhængen mellem eksisterende VVEU-uddannelser og arbejdsmarkedets efterspørgsel
Publiceringsdato 12. december 2019 Teknologisk Institut (TI) og Højbjerre Brauer Schultz (HBS) har udarbejdet en analyse af om de eksisterende akademi-, diplom- og masteruddannelserne matcher kompetencerne, som medarbejdere og virksomheder efterspørger. Analysen finder især en udækket efterspørgsel efter digitale kompetencer.
Fremtidstjek af Det Blå Danmarks kompetencebehov
Publiceringsdato 10. december 2019 Damvad Analytics har udarbejdet en rapport om, hvilke kompetencer der er behov for i dag og fremover. Rapporten viser blandt andet, at de ansatte i Det Blå Danmark bliver højere uddannede end før, og at der efterspørges nye og flere kompetencer.
Kortlægning af potentialet for at styrke digitale kompetencer i anvendelsen af satellitdata på videregående-, voksen- og efteruddannelser
Publiceringsdato 09. december 2019 Analyse er udarbejdet af Seismonaut for Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Den kortlægger anvendelsesmuligheder for satellitdata, og hvilke brancher der er længst fremme med brugen af de nye muligheder.
Virksomhedsanalyse og casekatalog: Danske virksomheders erfaringer med at deltage i Horizon 2020
Publiceringsdato 15. november 2019 Analysen er udarbejdet af Oxford Research på vegne af Styrelsen for Forskning og Uddannelse. Den giver et solidt indblik i de danske virksomheder, der deltager i Horizon 2020, hvad der kendetegner dem og deres udbytte. Desuden rummer den forslag til, hvordan virksomhedsdeltagelsen kan øges fremover.
Hvordan får vi ny teknologi til grøn omstilling?
Publiceringsdato 07. november 2019 Det spørgsmål besvarer Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd med seks anbefalinger til regeringsudvalget for grøn omstilling.
Undersøgelse af projekter under Erasmus+: Ungdom
Publiceringsdato 01. november 2019 Rapport udarbejdet af Carsten Yndigegn i samarbejde med Kontoret for Internationale Uddannelsesprogrammer, Styrelsen for Forskning og Uddannelse, Uddannelses- og Forskningsministeriet. Den er baseret på en spørgeskemaundersøgelse gennemført af det tværeuropæiske netværk RAY i 2017/18
Analyse af udbud af videregående VEU: Barrierer, drivkræfter og potentialer
Publiceringsdato 16. oktober 2019 Rambøll har udarbejdet en rapport om institutionernes barrierer for udbud af videregående VEU. Analysen viser barrierer og potentialer inde for lovgivning, økonomi, ledelse, samarbejde og i dialogen mellem institutioner og arbejdsmarkedet.
Studerende i Norden - studiestøtte og økonomi - 2. udgave
Publiceringsdato 15. oktober 2019 ASINs (Arbejdsgruppe for Studiestøtte i Norden) komparative rapport sammenligner studiestøtten i de nordiske lande. Rapporten er første gang publiceret i forbindelse med det danske formandskab 2016-2018. Foruden Danmark deltager Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland, Færøerne og Åland i ASIN.
Analyse af statens indsats for forskning, udvikling og demonstration på energiområdet
Publiceringsdato 15. oktober 2019 Analysen konkluderer, at ti teknologiområder på energiområdet rummer et betydeligt dansk potentiale. Analysen vil blive brugt af regeringen til at sætte en klar, grøn retning og bruge de statslige støttemidler dér, hvor de gør mest gavn.
Årsberetning 2018 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
Publiceringsdato 14. oktober 2019 Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser afgiver hermed sin ellevte årsberetning, siden rådet blev nedsat i 2008.
Teknologisk forskning i Danmark
Publiceringsdato 11. oktober 2019 Teknologisk forskning spiller en nøglerolle i det danske samfund. Det viser analysen om teknolo-gisk forskning i Danmark.
Tal om Forskning og Innovation 2018
Publiceringsdato 18. september 2019 Tal om forskning og innovation er Styrelsen for Forskning og Uddannelses årlige bevillingsstatistik med grundtal for Danmarks Grundforskningsfond, Danmarks Frie Forskningsfond, Danmarks Innovationsfond og Horizon 2020.
Faktablad: Sådan får du styr på work packages i Horizon 2020
Publiceringsdato 12. september 2019 Faktabladet giver tips til, hvordan du bedst muligt arbejder med de såkaldte work packges (wp) i en ansøgning til EU's forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 og efterfølgende bruger wp'erne som redskab til at strukturere og gennemføre projektet.
Faktablad: Sådan får du styr på Open Access til forskningsdata i Horizon 2020
Publiceringsdato 12. september 2019 Faktabladet giver tips til, hvordan du bedst håndterer Open Access til forskningsdata i din ansøgning til EU's forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020 og efterfølgende i dit projekt.
Informationsmateriale erhvervskandidatuddannelser
Publiceringsdato 29. august 2019 Styrelsen for Forskning og Uddannelse har i samarbejde med Dansk Industri, Dansk Erhverv og Danske Universiteter udarbejdet et informationsmateriale om erhvervskandidatordningen, som beskriver muligheder, rammer og krav for virksomheder og studerende, der indgår i erhvervskandidatforløb.
Magasinet EUindblik, 1:2019
Publiceringsdato 16. august 2019 At have hovedrollen i et Horizon 2020-projekt er temaet for magasinet EUindblik. Vi ser nærmere på, hvad rollen betyder, hvordan den kan deles, og hvorfor yngre forskere også kan byde ind på rollen. Mød koordinatorer fra det offentlig og private og læs om deres take på rollen.
Beretning for 2018 om vurdering og anerkendelse af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.
Publiceringsdato 12. juli 2019 Beretningen beskriver det seneste års udvikling inden for vurdering og anerkendelse af udenlandske kvalifikationer i forhold til såvel uddannelsessystemet som arbejdsmarkedet.
Innovationsmodne virksomheder - Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råds årsrapport 2018
Publiceringsdato 11. juli 2019 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) sammenfatter i årsrapport 2018 resultaterne af rådets projekter om forskerkarrierer og målgrupper for innovationsfremmeindsatsen. Rapporten omhandler også DFiR på Folkemødet, DFiR i international kontekst, opsamling på tidligere DFiR-projekter
Årsberetning 2017 - 2018 Nævnet for Videnskabelig Uredelighed rapporterer om tilfælde af tvivlsom forskningspraksis
Publiceringsdato 21. juni 2019 Nævnet for Videnskabelig Uredelighed rapporterer om tilfælde af tvivlsom forskningspraksis
Nordplus
Publiceringsdato 21. juni 2019 Ny Nordplus publikation giver gode eksempler på uddannelsessamarbejde mellem de nordiske og baltiske lande. Publikationen markerer samtidig 30-året for Nordplus. Publikationen kan downloades gratis.
Faktablad: Sådan får du styr på communication, dissemination og exploitation i Horizon 2020
Publiceringsdato 07. juni 2019 Faktabladet giver overblik over, hvad disse dele af ansøgninger til EU's forsknings- og innovationsprogram (Horizon 2020) bør indeholde og henvender sig til dig, som selv skal søge, eller som rådgiver andre om skriveprocessen.
Outlook no. 05: Digitalisation of the Brazilian education sector
Publiceringsdato 08. maj 2019 Modernisering af uddannelsessektoren er højt prioriteret i Brasilien., hvor særligt Edtech forventes at være et fokusområde i de kommende år
Outlook 04 'The Future of Education'
Publiceringsdato 06. maj 2019 Det danske innovationscenter i Silicon Valley har udarbejdet en rapport, der beskriver signaler og trends fra Silicon Valley, som kan påvirke fremtidens uddannelse med særligt fokus på videregående uddannelse.
Entrepreneurship for students and young researchers in California
Publiceringsdato 02. maj 2019 Det danske innovationscenter i Silicon Valley har udarbejdet en Outlook-rapport om entreprenørskab. Rapporten giver en introduktion til, hvordan udvalgte amerikanske universiteter arbejder med at understøtte entreprenørskab blandt forskere og studerende.
Udbyttet af Danmarks medlemskaber af store internationale forskningsinfrastrukturer
Publiceringsdato 02. maj 2019 Denne analyse af udbyttet af Danmarks medlemskaber af store internationale forskningsinfrastrukturer undersøger udbyttet af de danske medlemskaber af store internationale forskningsinfrastrukturer: ESO, CERN, ILL, ESRF, ESS, EMBL, XFEL og ITER.
Handlingsplan for de danske medlemskaber af store internationale forskningsinfrastrukturer
Publiceringsdato 02. maj 2019 Styrelsen for Forskning og Uddannelse har udarbejdet en handlingsplan, som skal styrke udbyttet af de danske medlemskaber af internationale forskningsinfrastrukturer
ICDK Outlook rapport: I-Korea 4.0: Innovation Initiatives in Smart Cities and Healthcare
Publiceringsdato 01. maj 2019 Det danske innovationscenter i Seoul har udarbejdet en Outlook-rapport, som omhandler Sydkoreas markante politiske fokus på den Fjerde Industrielle Revolution (4iR). Outlook-rapporten er den anden i en serie af to, hvor første del udkom i december 2018.
Fremtidens meritering
Publiceringsdato 30. april 2019 Afrapportering og anbefalinger fra udvalget for bedre meritering i dansk forskning.
Årsberetning 2017-2018 - Nævnet for Videnskabelig Uredelighed
Publiceringsdato 30. april 2019 Nævnet for Videnskabelig Uredelighed (NVU) afgiver hermed beretning for perioden 1. juli 2017-31. december 2018
Årsberetning 2016-2017 - Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed
Publiceringsdato 30. april 2019 Udvalgene vedrørende Videnskabelig Uredelighed (UVVU) afgiver hermed beretning for perioden 1. januar 2016 - 31. juni 2017.
Civile raketaktiviteter - Rapport fra den tværministerielle arbejdsgruppe om regulering og myndighedsorganisering af civile raketaktiviteter
Publiceringsdato 24. april 2019 En tværministeriel arbejdsgruppe har set på gældende regulering og myndighedsorganisering af civile raketaktiviteter og kommer med en række anbefalinger.
Styrket teknologioverførsel fra universiteterne – Eftersyn af regler og praksis
Publiceringsdato 23. april 2019 Som opfølgning på regeringsstrategien ”Danmark klar til fremtiden” har Uddannelses- og Forskningsministeriet sammen med universiteterne gennemført et eftersyn af indsatsen med teknologioverførsel.
Digitale kompetencer og digital læring - National handlingsplan for de videregående uddannelser
Publiceringsdato 23. april 2019 Med sit Call for action i august 2018 igangsatte uddannelses- og forskningsministeren et arbejde, der har ført denne samlede digitale handlingsplan for de videregående uddannelser.
Faktablad: Sådan får du styr på standardisering i Horizon 2020
Publiceringsdato 03. april 2019 Faktabladet giver tips til, hvordan du bedst muligt identificerer krav om standardisering i et opslag og indtænker standardisering i en ansøgning til EU's forsknings- og innovationsprogram Horizon 2020.
Fremtidssikring af forskningskvalitet
Publiceringsdato 29. marts 2019 Et ekspertudvalg har set på, hvordan et resultatbaseret element kan indgå i en ny model for fordeling af basismidler til forskning, så midlerne giver mest mulig forskningskvalitet.
Mænd og kvinder på de danske universiteter - Danmarks talentbarometer 2018
Publiceringsdato 28. marts 2019 I dag gennemfører næsten lige mange mænd og kvinder en ph.d.-uddannelse. Alligevel er der langt færre kvinder end mænd blandt de universitetsansatte forskere. Og jo længere frem i et typisk karriereforløb for forskere man kigger, jo lavere er andelen af kvinder.
Den offentlige sektors rolle i forskning
Publiceringsdato 21. marts 2019 Ny analyse giver ny indsigt i hvilken rolle det offentlige spiller på forskningsområdet. Analysen viser, at det offentlige kan spille en vigtig rolle på forskningsområdet, hvor det private marked ikke løfter opgaven. Det kan løfte den samlede samfundsgevinst af forskning.
Evaluering af skattekreditter
Publiceringsdato 21. marts 2019 Ny analyse giver ny indsigt i brugen af skattekreditordningen. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at finde signifikante effekter af ordningen.
Innovation Fund Denmark - Report of the International Evaluation Panel 2019
Publiceringsdato 21. marts 2019 Innovationsfonden er i 2018 blevet evalueret af et internationalt evalueringspanel. Dette er panelets evalueringsrapport.
Danish collaboration with innovative clusters in Southern Germany
Publiceringsdato 19. marts 2019 Formålet med denne ICDK Outlook, er at give danske forsknings- og innovationsaktører et redskab til at samarbejde med og gennem innovationsklynger i det sydlige Tyskland ved at give et overblik over klynger og samarbejdspotentiale.
Green Challenge - en forskningskonkurrence om at udvikle banebrydende løsninger, der giver håb for fremtiden
Publiceringsdato 18. marts 2019 Green Challenge er en forskningskonkurrence, hvor forskere skal komme med løsninger på tre centrale samfundsudfordringer inden for klima og miljø. Green Challenge skal skabe en bedre fremtid, og der er i alt 27 mio. kr. på højkant.
Årsrapport 2018 Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Publiceringsdato 15. marts 2019 Årsrapport med de samlede resultater i 2018 for de opgaver, der hører under Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte
Årsrapport 2018 Styrelsen for Forskning og Uddannelse
Publiceringsdato 15. marts 2019 Årsrapport med de samlede resultater i 2018 for de opgaver, der hører under Styrelsen for Forskning og Uddannelse.
Denmark's economic vulnerability to a loss of satellite-based PNT
Publiceringsdato 15. marts 2019 ”Hvordan er Danmarks sårbarhed over for et udfald i satellitbaserede positions-, navigations- og tidsstyringstjenester”? Spørgsmålet besvares ved at analysere samfundets brug af disse tjenester som helhed, samt ved at sætte særligt fokus på otte områder.
Finansielt regnskab 2018 - Uddannelses- og Forskningsministeriets Departement
Publiceringsdato 13. marts 2019 Finansielt regnskab med de samlede resultater i 2018 for de opgaver, der hører under departementet i Uddannelses- og Forskningsministeriet
Danish-Chinese research collaboration FUNDING OPPORTUNITIES in DENMARK, EUROPE AND CHINA
Publiceringsdato 01. marts 2019 Innovation Centre Denmark i Shanghai lancerer en ny oversigt for 2019, som skitserer finansieringsmuligheder for forskere med særlig interesse i mobilitet eller samarbejde mellem Danmark og Kina.
Opdateret funding-guide fra Innovation Centre Denmark i São Paulo
Publiceringsdato 31. januar 2019 Innovationcenteret i Sao Paulo har opdateret funding guiden 'Funding opportunities – Guide for Danish-Brazilian Research Collaboration'.
Frem mod 2025: Handlingsplan for den fremtidige ESS-indsats III
Publiceringsdato 28. januar 2019 Den danske ESS-rådgivningsgruppe har igen i år udarbejdet en handlingsplan for den danske indsats i forhold til European Spallation Source (ESS).
Innovationsmodne virksomheder (IMV’er) – en ny målgruppe for innovationsfremmeindsatsen
Publiceringsdato 28. januar 2019 Den offentlige innovationsfremmeindsats har i mange år været målrettet de små og mellemstore virksomheder. DFiR er på baggrund af målgruppeprojektet kommet med ni anbefalinger til, hvordan flere kunne få gavn af indsatsen.
Studerende i Norden - studiestøtte og økonomi
Publiceringsdato 24. januar 2019 ASINs (Arbejdsgruppe for Studiestøtte i Norden) komparative rapport sammenligner studiestøtten i de nordiske lande. Rapporten er første gang publiceret i forbindelse med det danske formandskab 2016-2018. Foruden Danmark deltager Sverige, Norge, Finland, Island, Grønland, Færøerne og Åland i ASIN.
Karrierer i forskningen
Publiceringsdato 22. januar 2019 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd’s (DFiR) rapport "Karrierer i forskningen" fremlægger seks anbefalinger til at rette op på ubalancer i forskeres karriereveje.
RUVU's årsrapport 2018
Publiceringsdato 21. januar 2019 Læs om udvalgets resultater og erfaringer fra årets prækvalifikationsansøgninger. Hvem har søgt om hvad? Hvor mange afslag og godkendelser er der kommet?
Evaluering af 7-trins-skalaen
Publiceringsdato 20. januar 2019 Rapporten er en samlet afrapportering på evalueringen af 7-trins-skalaen udarbejdet af Danmarks Evalueringsinstitut for Uddannelses- og Forskningsministeriet og Undervisningsministeriet
Strategiske rammekontrakter 2018-2021
Publiceringsdato 18. januar 2019 Publikationen beskriver konceptet for de strategiske rammekontrakter, herunder principper for og målopgørelse af kontrakterne. Publikationen gengiver desuden de strategiske mål for hver enkelt videregående uddannelsesinstitution på Uddannelses- og Forskningsministeriets område.
Kvalitet og relevans af læreruddannelsen
Publiceringsdato 15. januar 2019 Uddannelses- og Forskningsministeriet har gennemført en evaluering af læreruddannelsen, hvor en ekspertgruppe med nordisk deltagelse har vurderet uddannelsens kvalitet og relevans.
Strategi for nationalt samarbejde om digital forskningsinfrastruktur
Publiceringsdato 11. januar 2019 Strategien præsenterer et samlet oplæg til, hvordan det nationale samarbejde om digital forskningsinfrastruktur skal organiseres for en 10-årig periode, samt fremhæver vigtigheden af en veludbygget digital infrastruktur.