Erasmus+ Videregående projekteksempler

Topbillede
Inspiration til internationalt uddannelsessamarbejde i de videregående uddannelser.

International udveksling skal supplere fagligheden

Internationalt samarbejde har altid haft en væsentlig plads på det sundhedsvidenskabelige område, mens udvekslingsophold for studerende har været mindre synlige. Det vil det internationale kontor på det sundhedsvidenskabelige fakultet på Københavns Universitet (KU SUND) meget gerne lave om på.


Forskere og lærere vil lære skolebørn, hvor maden kommer fra

Skolebørn mangler viden om, hvor maden kommer fra, og det kan gå ud over deres helbred. Skoler og universiteter i seks lande vil med tilskud fra Erasmus+ styrke elevernes viden om fødevarer, ernæring og sundhed.


Ny uddannelse gør studerende klar til at bygge højhuse i træ

Højhuse af træ er et klimavenligt alternativ til traditionelle højhuse bygget i beton og stål. Et uddannelsesforløb inden for design og konstruktion af bæredygtigt højhusbyggeri i træ bliver nu udviklet af fem europæiske uddannelsesinstitutioner som et Erasmus+ strategisk partnerskab.


Internationaliseringen fik en saltvandsindsprøjtning på Københavns Universitet

Da EU’s uddannelsesprogram Erasmus i 1987 gjorde det muligt for studerende at tage på studieophold i Europa med økonomisk støtte, var Københavns Universitet hurtig til at gribe chancen.

Uddannelse er blevet en fælles mærkesag

Fra tålt til feteret. Sådan er det gået med EU-landenes opbakning til uddannelsessamarbejdet, som meget vel kan blive styrket yderligere. Det vurderer en tidligere dansk topembedsmand, Torben Kornbech Rasmussen, der har fulgt samarbejdet helt fra start.

Projekt gør musikere til entreprenører

Musikkonservatorier i hele Europa samarbejder om at lære kommende musikere at være deres egne managere. Alle kunstneriske uddannelser kan have gavn af læringen fra samarbejdet, vurderer den danske projektleder.


300 studerende lærer ærkedansk 

Mere end 300 danskstuderende fra udlandet har i tre uger omgivet sig med dansk sprog, mad, kultur og historie på sommersprogkurser over hele landet fra Rønde i øst til Helsingør i Vest. 56 af dem mødte på Askov Højskole også en anderledes undervisningsform, end de kender hjemmefra.

Erasmus+ fylder 30 år: Professionshøjskolen Metropol fik europæisk udsyn i vuggegave

Da Professionshøjskolen Metropol for ti år siden blev etableret var uddannelserne allerede drevne i at sende studerende på udlandsophold gennem Erasmus. Dermed var Metropol allerede fra fødslen udstyret med et europæisk perspektiv, som i høj grad har gavnet institutionens internationalisering.

Erasmus gjorde Syddansk Universitet internationalt

For 30 år siden var det et særsyn, at studerende ved det daværende Odense Universitet rejste til udlandet for at læse. I dag, hvor universitetet hedder Syddansk Universitet (SDU), er målet, at alle studerende skal have internationale erfaringer, og den udvikling har Erasmus+ en stor del af æren for.


Lav en strategi og giv den liv

Udbytte af internationalt uddannelsessamarbejde kræver en strategi for indsatsen, men det kræver toplederopbakning og bredt ejerskab. Det er det entydige råd fra Mette Skovgaard Ernlund, som er leder af international afdeling på UC SYD.

”Jeg er blevet bedre til at finde løsninger”

Søren Palmund, 26, der studerer softwareudvikling på IT-Universitetet i København, har tilbragt et semester på et universitet i Milano. Da han har Aspergers syndrom og ADHD, var det afgørende, at han kunne få sin danske støtteperson med til eksamen i Italien. Med støtte fra Erasmus+ var det muligt.

European funded project brings modern teaching and learning methods to Moldova

Six Moldovan universities, four universities from the EU and six Associated partners from Moldova currently work together to introduce new teaching and learning methodologies and methods to the Moldovan academic staff and students. The project has been supported by Erasmus+: Capacity Building.

Samarbejde i stor skala skaber bedre byer

Seks europæiske universiteter tilbyder i samarbejde med virksomheder og bystyrer deres studerende fælles valgfag og sommerskolekurser i bæredygtig byudvikling. Copenhagen Business School (CBS) leder programmet med tilskud fra Erasmus+ programmet Knowledge Alliance.


Europæisk uddannelsessamarbejde kræver vedholdende toplederfokus

Interview med rektor på VIA University College Harald Mikkelsen om hvorfor, det er vigtigt at deltage i det europæiske uddannelsessamarbejde.


Gode partnerskaber bygger på relationer

Copenhagen Business Academy vil være Danmarks mest internationale erhvervsakademi og sender derfor undervisere og administrative medarbejdere sammen på besøg hos europæiske partnerinstitutioner. Det giver bedre relationer, viser erfaringerne.


Uddannelse i udlandet: Rasmus i Kina

Se videoen om Rasmus, der har læst en hel kandidatuddannelse på School of International Relations and Public Affairs på Fudan University.


Anerkend og omsæt medarbejderens nye viden

Udbyttet af medarbejdermobilitet bliver tillagt stor værdi på Professionshøjskolen UCC, som i skoleåret 2016-2017 sender over 75 medarbejdere på trænings- og undervisningsophold i udlandet. 


Rektor: Internationalisering styrker fagligheden

Den faglige gevinst ved at samarbejde på tværs af landegrænser skal vægte langt højere end forhindringer som sprogbarrierer og kulturelle forskelle. Det var budskabet fra rektor Hanne Leth Andersen på konference om uddannelse med internationalt perspektiv. Konferencen fandt sted den 10. november 2016.


Lektoratordningen: Dansk i udlandet

Se traileren til en film skabt af Camilla Hillestrøm med 1. og 2. års danskstuderende, samt enkelte norskstuderende, fra Strasbourg Universitet i rollerne. Indspilningen af filmen har fungeret som en del af danskundervisningen.


Gæstelærere booster det internationale miljø

Besøg af udenlandske gæsteundervisere gør det muligt for Den Danske Scenekunstskole at tilbyde uddannelser i verdensklasse inden for dans, musical og teater.

Dansk læres bedst i Danmark

Hen over sommeren har det danske sprog og dansk kultur været på programmet for 280 udenlandske studerende, som er kommet til Danmark for at deltage i et sommersprogkursus gennem Kulturaftaleprogrammet. 

Ekspert: Få succes med international mobilitet

Hvordan får vi flere unge på studie- og praktikophold? Og hvad er nøglen til at få succes med det internationale arbejde på uddannelsesinstitutionerne? Det har vi talt med international leder hos UC SYD Mette Ernlund om.

Uddannelse i udlandet: Astrid i Tyrkiet

Se videoen om Astrid, der har været på udveksling i Tyrkiet.


Når underviseren rejser ud, gør de studerende også

Professionshøjskolen VIA sender hvert år mellem 80-100 undervisere og ansatte på kortere eller længere udlandsophold med Erasmus+, og tallet er stigende. Og erfarer at øget medarbejdermobilitet skaber øget studentermobilitet.

Et færdigpakket udlandsophold kan give det sidste skub

Det er synd, hvis en studerende dropper tanken om et semester i udlandet alene på grund af planlægningen. Det mener Danmarks Tekniske Universitet, DTU.


Uddannelse i udlandet: Camilla og Maja i Kenya

I videoen møder vi Ergoterapeutstuderende Camilla og Maja, der har været i praktik på et hospital i Nairobi.


Civilingeniør og energiplanlægger på tysk

Et semester i praktik i Tyskland gav Mie Lebeck, som studerer energiplanlægning på Aalborg Universitet, faglig og personlig ballast, som hun kan bruge, når hun skal søge job.

Satsning på udlandspraktik betaler sig

Aalborg Universitet har gennem årene sendt flere tusinde studerende på længerevarende praktikforløb i virksomheder og organisationer i Europa. Det vinder både den studerende og universitetet ved.


Praktikken giver sikkerhed i faget

Louise Ditte Jensen og Sandra Holm tog i praktik som lærere i Portugal efter endt uddannelse. Det gav erfaringer og sikkerhed i deres fag.


Uddannelse i udlandet: Mads i Mexico

I videoen møder vi Mads, der har været på udveksling i Mexico.


Praktikophold i udlandet kræver god forberedelse

Forarbejdet skal være grundigt og baglandet på plads, når en uddannelsesinstitution sender studerende i virksomhedspraktik i udlandet. Aalborg Universitet deler ud af deres erfaringer.


Dansk Erhverv: Rejs ud og bliv mere attraktiv som arbejdskraft!

Hvorfor er udlandspraktik på dit CV vigtigt for arbejdsgiverne? Og hvad vil virksomhederne især gerne have, at du får med dig hjem? Mette Fjord Sørensen, uddannelses- og forskningspolitisk chef fra Dansk Erhverv, giver svar.


Som dansk lektor i udlandet bliver man et bindeled

At arbejde som dansk lektor i udlandet indebærer, at man skal undervise studerende i dansk sprog og kultur. Men det er ikke den eneste forpligtelse. Man fungerer samtidig som en slags kulturambassadør, der skal arbejde for at gøre Danmark og dansk kultur mere synlig i værtslandet.

Uddannelse i udlandet: Nelli og Rasmus i Tanzania

Se videoen om Nelli og Rasmus, der har været på sommerskole i Tanzania.


VIA satser på stærke ambassadører for udlandsophold

VIA University College sender hvert år mellem 80-100 undervisere og ansatte på mobilitetsophold med Erasmus+. 


'Den der ikke forstår dansk, har ingen humor'

Niels Broen er udsendt gennem den danske Lektoratsordning og fortæller her om rollen som formidler af dansk kultur, om at give de spanske studerende et nuanceret billede af Danmark, om Strunge, hiphop og janteloven.


Uddannelse i udlandet: Tanja i Brasilien

Se videoen om Tanja, der har været på udveksling i Brasilien.


Aarhus er centrum for en bedre verdenspresse

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole og Aarhus Universitet har et stærkt partnerskab med syv uddannelsesinstitutioner i tre verdensdele. Erasmus Mundus Journalism er eneste Erasmus-program inden for journalistik.


Bedre bredbånd udvikles på tværs af faglighed og grænser

Universiteter i fire lande har succes med at inddrage studerende i udviklingen af fremtidens europæiske bredbåndsløsning. Det er muliggjort gennem et projekt med tilskud fra Erasmus.

Danskundervisning i Polen baner vej for job

Cand. mag. Bo Helldén var fra 2011-2014 ansat som lektor på universitetet i Gdansk i Polen. Bo Helldén fortæller om, hvad det har betydet for de studerendes karriere og fremtidsmuligheder at have læst dansk. 

Det danske sprog åbnede døre for fransk studerende

Franske Jonathan Lévy fulgte i 2007 danskundervising på et fransk universitet. Underviseren var en dansk lektor udsendt gennem Lektoratsordningen. I 2008 modtog Jonathan Lévy et kulturaftalestipendiat til Danmark, og i 2011 vendte han tilbage for at færdiggøre sin master i dansk kultur.


Uddannelse i udlandet: Lykke og Hanna i Pisa

I videoen møder vi Lykke og Hanna, der har været på studieophold i Italien.


Lærermobiliteten har givet netværk, viden og inspiration

Lektor Karen Barfod har interesseret sig for outdoorpædagogik i mange år, og hendes engagement har ført hende til bl.a. Norge, Skotland og Tyskland med EU-støtte fra Erasmus Staff Mobility-programmet.


Erasmus Intensivt Program: Stor gevinst ved internationalt netværk

Udbyttet var stort, både fagligt og netværksmæssigt, da Statens Scenekunstskole deltog i et 3-årigt EU-støttet program under titlen: Intensive course in video sound and light design. 

Senest opdateret 22. august 2019