Gå til indhold

Nyheder 2012

Nyheder fra 2012 - fra Uddannelsesministeriet, Styrelsen for Forskning og Innovation, Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte og Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.
Viser 1-30 af 375 resultater
Sidste chance for forberedende besøg til Grundtvigprogrammet

Du kan stadig nå at få tilskud til et forberedende besøg ansøgningsfristen for Grundtvig læringspartnerskab den 21. februar 2013. Så hvis du og dine mulige partnere har behov for at forberede jeres projekt eller jeres ansøgning, så kan du stadig søge tilskud, hvis du skynder dig.

Ny ansøgningsfrist for Nordplus

Den kommende ansøgningsfrist til Nordplus programmerne er 1. marts 2013, hvor der samlet vil være 68 mio. kr til rådighed. Nyhed fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Seminar om uddannelsessamarbejde med vækstlandene

Går din institution glip af vigtige samarbejdspartnere i vækstlandene? Hvordan etableres velfungerende samarbejder – og hvad er barriererne? Det er nogle af de spørgsmål, der besvares, når Uddannelsesministeriet den 28. februar 2013 afholder seminar for danske videregående uddannelsesinstitutioner.

Få tilskud til efteruddannelse med Grundtvig

Grundtvig efteruddannelse giver dig en unik mulighed for at få udvidet både din faglige og personlige horisont. Med et efteruddannelsesophold i Europa kan du kombinere faglige udfordringer med kulturelle og lærerige oplevelser. Du kan søge tilskud allerede den 16. januar 2013.

Et Erasmus IP er et springbræt

Et Erasmus Intensive Programme leder ofte til samarbejde om fælles kurser og grader, viser ny finsk undersøgelse. Nyhed fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Ny og udvidet videnpilotordning på vej

I løbet af januar 2013 udvides videnpilotordningen til at omfatte mellemlange videregående uddannelser og virksomheder med op til fem højtuddannede medarbejdere. Men indtil da fortsætter den nuværende ordning.

Ny undersøgelse viser stærk effekt af skolepartnerskaber

Elever, der deltager i Comenius skolepartnerskaber, forbedrer deres sprogkompetencer og får mere kulturel bevidsthed, viser ny undersøgelse. Men det er ikke det hele. Nyhed fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Ny undersøgelse viser stærk effekt af skolepartnerskaber

Elever, der deltager i Comenius skolepartnerskaber, forbedrer deres sprogkompetencer og får mere kulturel bevidsthed, viser ny undersøgelse. Men det er ikke det hele. Nyhed fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Innovation skal drives af samfundsudfordringer

Som et led i den kommende innovationsstrategi inviterer uddannelsesministeren nu en bred kreds af interessenter til at udvikle et prioriteringskatalog, der skal danne grundlag for nye, storskala innovationssatsninger, som skal skabe danske arbejdspladser og løsninger på globale ud fordringer.

Regeringen nedsætter Vækstteam for IKT og digital vækst

IKT og øget digitalisering af virksomhederne skal skabe vækst i Danmark. Strategy Director i Microsoft International Jørgen Bardenfleth er udpeget til at stå i spidsen for Vækstteamet for IKT og digital vækst, der skal komme med anbefalinger til regeringen.

Så er der igen penge til Erasmus

Erasmus-studerende, Comenius-lærere og Leonardo-lærlinge kan fortsætte med at glæde sig til deres studie og praktikophold i Europa. EUs finansieringskrise er løst. Nyhed fra Styrelsen for Universiteter og Internationalisering.

Vil du hjælpe os med at læse projektansøgninger?

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering søger eksterne evaluatorer til at vurdere projektansøgninger til Programmet for Livslang Læring. Nyhed fra Styrelsen for Universiteter og Internatinalisering.

DFF-nominering bag årets European Latsis Prize

Professor ved Købehavns Universitet Uffe Haagerup har modtaget årets European Latsis Prize. Det Frie Forskningsråd stod bag indstillingen af den fremtrædende danske matematiker.

21 europæiske IKT-projekter søger danske partnere

Nu er det muligt at koble sig på det helt rigtige europæiske IKT-projekt. Ideal-ist-databasen rummer lige nu 21 projektforslag, der søger partnere til IKT-projekter under EU’s 7. rammeprogram.

DFF-bevillinger fører til Årets Danske Forskningsresultat

Planteforsker, professor mso ved Københavns Universitet, Barbara Ann Halkier og hendes forskerteam har vundet videnskab.dks konkurrence ”Årets Danske Forskningsresultat”. Forskningsresultatet er i høj grad baseret på to bevillinger fra Det Frie Forskningsråd | Teknologi og Produktion i 2008 og 2010.

Ekstra midler til læse- og skriveundervisning for voksne

Grundtvigprogrammet har i 2013 øremærket midler til workshops, der kan styrke læse- og skriveundervisningen for voksne i Europa. Arbejder din organisation med læseundervisning for voksne og har I lyst til at arrangere en workshop om emnet for fagfolk fra hele Europa, så er det måske noget for dig.

RTI’s udbud af Innovationsnetværk 2013

Styrelsen for Forskning og Innovation har påbegyndt arbejdet med at tilrettelægge næste udbud af innovationsnetværk under Rådet for Teknologi og Innovations program ”Innovationsnetværk Danmark”.

Omlægning af de administrative retningslinjerne for kulturaftalerne

Styrelsen for Universiteter og Internationalisering har besluttet at gennemføre en administrativ omlægning af de længere varende ophold og sommersprogkurser i regi af kulturaftalerne med 20 EU-lande samt Island, Schweiz, Serbien, Tyrkiet, USA og Canada også kaldet 'Den fælles stipendiepulje'.

Handlinger tilknyttet webside