Du er her: Forside Aktuelt Nyheder 2015

Nyheder 2015

Viser 1-30 af 196 resultater
Invitation til skriftlige indspil til nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser
Publiceringsdato 21. december 2015 Uddannelses- og forskningsministeren inviterer alle interesserede parter til at komme med skriftlige indspil til, hvordan et nyt bevillingssystem for de videregående uddannelser bedst muligt indrettes.
SU-rådet nedlægges
Publiceringsdato 21. december 2015 Uddannelses- og forskningsministeren nedlægger SU-rådet, da behovet for SU-rådet som rådgivende organ for ministeren reelt er ophørt. Ministeren vil fremadrettet drøfte SU-politiske emner i andre fora.
13 netværksprojekter skal styrke den danske deltagelse i Horizon 2020
Publiceringsdato 18. december 2015 I dag har Styrelsen for Forskning og Innovation givet bevilling til 13 netværksprojekter, der skal styrke den danske deltagelse i Horizon 2020.
Forskningsbaseret myndighedsbetjening skal bidrage til vækst og innovation
Publiceringsdato 18. december 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriet var vært, da over 100 deltagere fra ministerier, universiteter og erhvervsliv mødtes for at drøfte udviklingen af den forskningsbaserede myndighedsbetjening og, hvordan den bedst udnyttes af samfundet.
Det Frie Forskningsråd uddeler skolarstipendier til 31 lovende talenter inden for sundhedsforskningen
Publiceringsdato 18. december 2015 Vækstlag: Det Frie Forskningsråd | Sundhed og Sygdom uddeler 31 skolarstipendier til lovende studerende, der nu får mulighed for at prøve kræfter med videnskabeligt arbejde. Skolarprojektet giver et godt grundlag for at vurdere, om man senere vil kaste sig ud i et Ph.d. projekt.
Ny strategi for investeringer i forskningsinfrastruktur
Publiceringsdato 18. december 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriet lancerer en ny strategi for forskningsinfrastruktur, der skal styrke Danmarks internationale konkurrenceevne inden for forskning, uddannelse og innovation.
Ny vejledning: Valg af gymnasieskole i udlandet og studiestart i Danmark
Publiceringsdato 18. december 2015 Hvordan skal man vælge gymnasium i udlandet, hvis man vil sikre gode muligheder for at tage en videregående uddannelse i Danmark? Der er råd at finde i en ny vejledning.
Stor succes med tværdisciplinær forskning på danske universiteter
Publiceringsdato 17. december 2015 En ny evaluering af forskningsinitiativet UNIK viser, at det giver et solidt grundlag for nyskabende forskning at samle forskningsindsatser om store tværvidenskabelige initiativer.
Engelsk version af Det Frie Forskningsråds pressemeddelelse om tilbagekaldelse af opslag er nu tilgængelig
Publiceringsdato 17. december 2015 Til brug for information til engelsktalende ansøgere er rådets pressemeddelelse fra 10. december 2015 oversat til engelsk. I pressemeddelelsen tilbagekalder rådet opslag af postdoc- og mobilitetsstipendier og meddeler, at indkomne ansøgninger til Sapere Aude: DFF-Topforsker ikke behandles i 2016.
Europass har banet vej til job i udlandet i 10 år
Publiceringsdato 16. december 2015 Der er udstedt over 50 millioner Europass CV’er i Europa, siden Europa-Kommissionen lancerede værktøjet i 2005. I Danmark blev 10-års jubilæet for Europass markeret med et seminar for nyuddannede akademikere om karrieremuligheder i udlandet.
Kurser i det nye år om Horizon 2020
Publiceringsdato 16. december 2015 Hiv en dag ud af kalenderen næste år og lær, hvordan din ansøgning til Horizon 2020 kan skille sig ud fra mængden. EuroCenter i Styrelsen for Forskning og Innovation udbyder kurser, hvor du får faglig viden, inspiration og værktøjer til dit arbejde med Horizon 2020. Tilmeld dig allerede i dag.
Professionshøjskolerne indgår partnerskab om digital efteruddannelse
Publiceringsdato 15. december 2015 Et nyt pilotprojekt skal være med til at understøtte målene med folkeskolereformen ved at give lærere og pædagoger mulighed for at efteruddanne sig online.
Ministeren besøger Kina
Publiceringsdato 15. december 2015 Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen rejser til Kina den 15.-18. december 2015.
Nye anbefalinger til håndtering af videnskabelig uredelighed i Danmark
Publiceringsdato 14. december 2015 En ny rapport præsenterer tolv anbefalinger til ændringer af det danske system, der håndterer sager om videnskabelig uredelighed. Uddannelses- og Forskningsministeriet inviterer til en skriftlig høring af udvalgets rapport.
Dansker udnævnt til Vice President for Det Europæiske Forskningsråd
Publiceringsdato 10. december 2015 Professor Klaus Bock er udpeget til Vice President for Det Europæiske Forskningsråd, ERC. Med udnævnelsen får Klaus Bock ansvar for, at rådet støtter excellent forskning inden for fysiske videnskaber og ingeniørvidenskaber.
Forskning og innovation til gavn for virksomheder over hele landet
Publiceringsdato 10. december 2015 Den nye årlige forsknings- og innovationspolitiske redegørelse har fokus på samspillet mellem erhvervsliv og offentlig forskning med et særligt regionalt sigte.
Lovende forskertalenter løber med prestigefyldte EU-bevillinger
Publiceringsdato 09. december 2015 Fem forskertalenter i Danmark er kommet i fornemt selskab. De er med på listen over bevillingsmodtagere, som Det Europæiske Forskningsråd har offentliggjort. Pengene går til blandt andet forskning i hukommelse og forskning i toppolitikeres brug af sociale medier under fortrolige forhandlinger.
40 nye internationale forskernetværk optager medlemmer
Publiceringsdato 08. december 2015 40 nye forskernetværk, såkaldte COST aktioner, er nu åbent for medlemmer. Forskernetværkene finansierer træningsskoler, seminarer og brug af infrastruktur for deltagerne i netværket. Forskere og virksomheder kan søge om optagelse enten via Styrelsen for Forskning og Innovation eller via netværket.
Få del i 22 millioner euro til udlandsophold og uddannelsessamarbejde med Erasmus+
Publiceringsdato 07. december 2015 I 2016 kan danske uddannelsesinstitutioner og organisationer søge Erasmus+ om tilskud for millioner af euro til udvekslings-, praktik- og undervisningsophold for elever, studerende og ansatte - eller til europæiske samarbejdsprojekter om uddannelse. Ansøgningsfristen nærmer sig.
Finansiering af videregående uddannelser i andre lande
Publiceringsdato 04. december 2015 Finansieringen af de videregående uddannelser er for tiden til debat – men hvordan finansierer vores nabolande deres uddannelsesinstitutioner?
Ny rapport kortlægger omkostninger til de videregående uddannelser
Publiceringsdato 02. december 2015 De samlede omkostninger til uddannelse er kortlagt på tværs af universiteter, erhvervsakademier, professionshøjskoler og maritime uddannelsesinstitutioner.
DFiR: Høringsbrev om skatteministerens forslag om ændring af fondsbeskatningsloven
Publiceringsdato 26. november 2015 Private fondes bidrag til dansk forskning rammes af skatteministerens forslag om ændring af fondsbeskatning.
Danske videregående uddannelser giver job
Publiceringsdato 25. november 2015 Danskernes uddannelsesniveau og tilknytning til arbejdsmarkedet er over gennemsnittet i OECD. Danmark har også flere internationale studerende end gennemsnittet, men færre studerende end i andre nordiske lande læser en hel uddannelse i udlandet.
Nordjyske uddannelsesinstitutioner samarbejder med erhvervslivet om innovation
Publiceringsdato 24. november 2015 I Nordjylland arbejder University College Nordjylland og Aalborg Universitet meget med innovation, og begge institutioner har et tæt samarbejde med det omkringliggende erhvervsliv. Det glæder uddannelses- og forskningsministeren, som besøgte de to uddannelsesinstitutioner den 23. november 2015.
Vov at vide i Aarhus – nyt fra forskningens frontlinje i Stakladen den 26. november
Publiceringsdato 24. november 2015 Hvordan kan immunforsvaret bruges som våben mod kræftceller? Hvilken betydning har de sociale medier for udvikling af personlige relationer mellem mennesker? Hvordan påvirker ledelse i den offentlige sektor motivation og performance?
Forskningssamarbejde med Brasilien - ny guide til funding
Publiceringsdato 20. november 2015 Innovation Centre Denmark, São Paulo har netop udgivet en opdateret oversigt over støttemuligheder til forskere, der ønsker at samarbejde med brasilianske partnere.
Faldende private investeringer i forskning og udvikling
Publiceringsdato 18. november 2015 Erhvervslivets investeringer i forskning og udvikling falder og der er blevet færre innovative virksomheder. Det viser to nye undersøgelser fra Danmarks Statistik.
Uddannelsesmødet 2016 sætter fokus på dannelse i de videregående uddannelser
Publiceringsdato 16. november 2015 Uddannelses- og forskningsministeren samler i april 2016 repræsentanter for hele den videregående uddannelsessektor for at drøfte dannelse i de videregående uddannelser.
Stor amerikansk interesse for samarbejde om uddannelse og forskning
Publiceringsdato 13. november 2015 Ny undersøgelse viser, at amerikanske uddannelsesinstitutioner vil samarbejde mere med danske studerende, forskere og institutioner.
Faglærte og virksomheder har millioner til at uddanne og specialisere sig
Publiceringsdato 11. november 2015 Tre Kick Info-møder i november skyder kampagnen BYG OVENPÅ i gang. Kampagnen skal oplyse faglærte og virksomheder om mulighederne for at uddanne og specialisere sig inden for det tekniske og produktionsrettede område.