Du er her: Forside Aktuelt Nyheder

Nyheder

Nyheder fra ministeriet, Styrelsen for Forskning og Uddannelse samt Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte.
Ny handlingsplan for ESS-indsats frem mod 2025 er klar
Publiceringsdato 17. august 2017 Det går rigtigt godt med det danske forberedelsesarbejde for det europæiske forskningsanlæg European Spallation Source (ESS), som Danmark sammen med Sverige er værter for. Det konkluderer en rådgivningsgruppe i en ny handlingsplan, der også gør status over den igangværende ESS-indsats frem mod 2025.
Det Europæiske Forskningsråd satser på ekstra store forskningsprojekter
Publiceringsdato 08. august 2017 Forskningsbevillinger fra det Europæiske Forskningsråd (ERC) er normalt personlige og gives til én forsker. I et nyt opslag for ERC Synergy Grants giver ERC nu mulighed for, at to til fire topforskere i fællesskab kan søge om op til 10 millioner euro til ekstra store forskningsprojekter.
Uddannelses- og Forskningsministeriets nyhedsbrev holder sommerferie
Publiceringsdato 07. juli 2017 Nyhedsbrevet fra Uddannelses- og Forskningsministeriet går på sommerferie og udsendes ikke fra 8. juli til 7. august 2017.
Opslag: Tilskud til deltagelse i Arctic Circle-konferencen i Reykjavik
Publiceringsdato 06. juli 2017 Kandidatstuderende, ph.d.-studerende og postdocs kan nu søge om støtte til at deltage på Arctic Circle-konferencen i Reykjavik den 13.–15. oktober, hvor der sættes fokus på arktisk forskning. Der er ansøgningsfrist den 25. juli 2017.
35 nye internationale forskernetværk søger danske medlemmer
Publiceringsdato 03. juli 2017 COST-aktioner er overskriften for en række internationale forskernetværk, der skal bane vejen for ny, banebrydende videnskab. Nu kan danske forskere og virksomheder søge om at blive medlem i et af de 35 netværk, der spænder fra forskning i tørkeområder over spilteori til kvanteteknologier.
Unge med international gymnasieuddannelse får bedre adgang til videregående uddannelser
Publiceringsdato 29. juni 2017 Elever fra den internationale ungdomsuddannelse International Baccalaureate får fra næste år bedre mulighed for at blive optaget på en videregående uddannelse i Danmark. Deres karaktergennemsnit omregnes fremover til den danske karakterskala på en ny måde.
Husk deadline for indstillinger til EliteForsk 2018
Publiceringsdato 29. juni 2017 Hvem skal modtage næste års prestigefulde EliteForsk-priser? Fristen for at indstille kandidater til EliteForsk-priser og EliteForsk-rejsestipendier til uddeling i 2018 er den 14. august 2017 kl. 12.00
20 millioner kroner til forskeruddannelse uden for universiteterne
Publiceringsdato 28. juni 2017 Det Frie Forskningsråd uddeler 20 millioner kroner til ph.d.-stipendier, der skal gennemføres på forskningsinstitutioner uden for universiteterne. Otte talentfulde ph.d.-studerende kan nu indlede en forskerkarriere på bl.a. SFI, KADK og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø.
Skyd genvej til Erasmus+
Publiceringsdato 28. juni 2017 Danske uddannelsesinstitutioner og organisationer får nu deres egen indgang til viden om Erasmus+. De nye indgange skal gøre det nemmere at få overblik over det europæiske uddannelsessamarbejdes mange muligheder.
Konference: Nye læringsmetoder udfordrer anerkendelse af uddannelser på tværs af grænser
Publiceringsdato 26. juni 2017 Styrelsen for Forskning og Uddannelse har i dag åbnet en konference med fokus på de udfordringer og muligheder, som de nye teknologier giver i forhold til at anerkende nye læringsmetoder og nye uddannelser på tværs af landegrænser.
Det Frie Forskningsråd sender to forskertalenter til årets nobeltræf i Tyskland
Publiceringsdato 23. juni 2017 I slutningen af juni afholdes det 67. Lindau Nobel Laureate Meeting i Bodensee i Tyskland. Det Frie Forskningsråd sender to forskertalenter til konferencen, som i år er dedikeret til kemien.
Nordplus uddeler 10 millioner euro til nye uddannelsesprojekter
Publiceringsdato 23. juni 2017 Nordisk Ministerråds uddannelsesprogram Nordplus uddeler mere end 10 millioner euro til uddannelsesprojekter i de nordiske og baltiske lande. I alt har 403 institutioner og organisationer modtaget støtte til projekter om udveksling og samarbejde.
8,2 millioner kroner til formidling af forskning
Publiceringsdato 23. juni 2017 Uddannelses- og Forskningsministeriet har fordelt Udlodningsmidlerne 2017. I alt blev der uddelt godt 8,2 millioner kroner til projekter, der skal fremme forståelsen for forskningens betydning for samfundet
Det er ikke attraktivt for forskerne at være vært for videnskabelige kongresser
Publiceringsdato 23. juni 2017 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) har i en ny rapport identificeret barrierer og gevinster for værtskab for videnskabelige kongresser. De samfundsøkonomiske gevinster af et dansk værtskab er tydelige, hvorimod de videnskabelige gevinster ikke altid står mål med indsatsen.
Danske virksomheder og forskere får nemmere adgang til rådgivning om EU-finansiering
Publiceringsdato 21. juni 2017 Styrelsen for Forskning og Uddannelse har forbedret to hjemmesider om EU-rådgivning og -finansiering. Målet er at gøre det endnu nemmere for virksomheder, forskere og andre interessenter dels at finde EU-rådgivning, dels at søge og administrere projekter finansieret af EU-programmet Horizon 2020.
Danmark stadig i top på innovation i Europa
Publiceringsdato 21. juni 2017 Igen er Danmark placeret som nummer to over de mest innovative lande i EU i Europa-Kommissionens store rapport om innovation. Region Hovedstaden er en af EU's mest innovative regioner.
Ny vejledning til etablering af uddannelsesstationer
Publiceringsdato 21. juni 2017 Uddannelses- og forskningsministeren godkendte i marts 2017 en forsøgsordning, som skal give erhvervsakademier og professionshøjskoler mulighed for at henlægge (distribuere) relevant og kvalitetssikret uddannelsesaktivitet til lokaliteter, som ikke har status som godkendt udbudssted.
Ny rapport viser stigende udbud af lærere i fremtiden
Publiceringsdato 20. juni 2017 Nye tal viser en balanceret udvikling i udbuddet af lærere. På kort sigt vil der imidlertid være regionale udfordringer. Derfor vil regeringen nu styrke meritlæreruddannelsen, så den i højere grad kan understøtte de regionale behov.
Udbud: Foranalyse til udviklingen af FAIR forskningsdata i Danmark
Publiceringsdato 20. juni 2017 Styrelsen for Forskning og Uddannelse udbyder hermed opgaven med at undersøge gevinster og omkostninger samt muligheder og barrierer ved større adgang til og genbrug af forskningsdata i Danmark.
Praktikperiode forkortes med seks måneder for journaliststuderende på DMJX
Publiceringsdato 19. juni 2017 Danmarks Medie- og Journalisthøjskole (DMJX) og de øvrige journalistuddannelser har i længere tid haft udfordringer med at skaffe praktikpladser til alle journaliststuderende. Et forsøg på DMJX med at forkorte praktikperioden skal løse problemet.
Enighed om det fortsatte arbejde med kompetenceudvikling i folkeskolen
Publiceringsdato 16. juni 2017 Parterne på området er enige om at målrette kompetenceudviklingen i folkeskolen gennem en række sigtelinjer. Dette skal understøtte arbejdet med at opnå fuld kompetencedækning i 2020. To nye rapporter viser, at det er muligt at øge kompetencedækningen, men at det kræver en målrettet indsats.
15,9 millioner euro til udlandsophold med Erasmus+
Publiceringsdato 16. juni 2017 Danske institutioner og organisationer modtager 15,9 millioner euro til at igangsætte 162 nye projekter om udlandsophold for elever, studerende, unge, undervisere og medarbejdere. Styrelsen for Forskning og Uddannelse har netop offentliggjort resultatet af første Erasmus+-ansøgningsrunde i 2017.
Studerende får ny mulighed for at studere og arbejde samtidig
Publiceringsdato 12. juni 2017 Nu får studerende en ny mulighed for at kombinere job og studie. Regeringen sender i dag et lovforslag i høring, som skal give universiteterne mulighed for at oprette kandidatuddannelser på deltid. Det er et vigtigt skridt til at bringe Danmark klogere ind i fremtiden, siger ministeren.
Nyt dansk ambassadørkorps skal motivere elever i erhvervsuddannelserne til at rejse ud
Publiceringsdato 12. juni 2017 Elever fra fire danske erhvervsskoler er udvalgt som danske ambassadører for et nyt europæisk initiativ, der skal motivere flere elever i erhvervsuddannelserne til at tage et studie- eller praktikophold i udlandet.
Danmark indstillet til medlemskab af FN’s rum-komite
Publiceringsdato 09. juni 2017 I dag har en samlet FN-komite for fredelig udnyttelse af rummet indstillet, at Danmark bliver medlem af komiteen. Det vil give Danmark bedre mulighed for at følge med i og påvirke den internationale udvikling.
Danmark afleverer indspil til afløseren for Horizon 2020
Publiceringsdato 07. juni 2017 Regeringen er i gang med en tidlig dansk interessevaretagelse som led i forhandlingerne om næste europæiske rammeprogram for forskning og innovation.
Konference: Optimér din forskning og forretningsudvikling ved brug af big data
Publiceringsdato 02. juni 2017 Innovation Centre Denmark – et samarbejde mellem Udenrigsministeriet og Uddannelses- og Forskningsministeriet - afholder sammen med Dansk Industri konference om, hvordan Danmark bedst kan udnytte mulighederne i big data og datadreven innovation.
Kan bedre sammenhæng give bedre innovation?
Publiceringsdato 02. juni 2017 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR) har i 2016 undersøgt forsknings- og innovationssystemerne og deres evne til at få mere af forskning omsat til innovation. DFiR har identificeret seks opmærksomhedspunkter, som kan føre til mere innovation, i sin årsrapport for 2016.
Nyt opslag fra Det Frie Forskningsråd: Én milliard kroner til originale forskningsidéer
Publiceringsdato 01. juni 2017 Med Det Frie Forskningsråds opslag for efteråret 2017 og foråret 2018 kan forskere inden for alle videnskabelige hovedområder søge om støtte til skelsættende forskningsaktiviteter, der leverer vigtig viden til samfundet.
Høring: diskussionsoplæg til en ny ordning for tildeling af støttebreve i ESA
Publiceringsdato 30. maj 2017 Virksomheder, forskere og myndigheder skal have et såkaldt støttebrev fra Styrelsen for Forskning og Uddannelse for at kunne søge midler fra ESA’s teknologiudviklingsprogrammer som fx ARTES og GSTP. Styrelsen vil med en ny ordning gøre tildelingen af disse breve mere strategisk.