Gå til indhold

Nyheder 2022

Her kan du se nyhederne fra 2022
Viser 1-60 af 90 resultater
Tilskud under den midlertidige bevillingslov for 2023
Publiceringsdato 22. december 2022 Folketinget har den 22. december 2022 vedtaget en midlertidig bevillingslov for 2023. Loven træder i kraft 1. januar 2023 og vil gælde, indtil en finanslov for 2023 træder i kraft.
De danske videns- og erhvervsklynger sætter turbo på EU-samarbejdet
Publiceringsdato 21. december 2022 Danske virksomheder ligger under gennemsnittet, når det kommer til deltagelse i EU’s rammeprogram for forskning og innovation. Det skal viden- og erhvervsklyngerne nu være med til at lave om på. Med en stor tillægsbevilling opruster de danske klynger i 2023 på EU-fronten.
Nyt program støtter grønt internationalt samarbejde
Publiceringsdato 20. december 2022 Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har i 2022 uddelt 17 bevillinger under det første opslag til Global Innovation Network Programme (GINP)
Nyt pionercenter skal udvikle materialer og Power-to-X-teknologier til den grønne omstilling
Publiceringsdato 20. december 2022 Et pionercenter for udvikling af materialer og Power-to-X-teknologier til den grønne omstilling modtager 300 mio. kr. fra danske fonde. Forskningscenteret vil samle førende nationale og internationale forskere.
Nyt system til administration af uddannelsesstøtte leveres af NNIT
Publiceringsdato 20. december 2022 Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har i dag den 20. december 2022 indgået kontrakt med NNIT om udvikling af nyt it-system til administration af uddannelsesstøtte (SU).
Ny rapport fra ICDK München: Test- og demonstrationsfaciliteter i Sydtyskland
Publiceringsdato 20. december 2022 I Sydtyskland indgår universiteter, forskningsinstitutioner og virksomheder med stor succes i nye samarbejdsformer, som indebærer, at virksomheder rykker helt ind på et forskningscampus. ICDK Münchens nye rapport giver inspiration til, hvordan de sydtyske erfaringer kan bringes i spil i Danmark.
Faglige medlemmer og suppleanter til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed
Publiceringsdato 19. december 2022 Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder forslag til faglige medlemmer og suppleanter til Nævnet for Videnskabelig Uredelighed. Fristen for indstilling af kandidater er den 20. februar 2023.
Nyt blogindlæg fra ICDK Tel Aviv: Ny forsknings- og innovationsattaché i Tel Aviv
Publiceringsdato 12. december 2022 I dette blogindlæg fortæller Mette Buskjær Rasmussen om sine første måneder på posten som forsknings- og innovationsattaché hos Innovation Centre Denmark i Tel Aviv.
Nyt blogindlæg fra ICDK München: En strategi for fremtidens fabriksgulv?
Publiceringsdato 12. december 2022 Den tyske regering barsler med en ”fremtidsstrategi”, som skal øge Tysklands samlede innovationskraft. For at nå i mål med strategien, skal innovationsprocesserne speedes op via hurtigere viden- og teknologioverførsel, og her er Sydtyskland en frontløber. Læs mere i ICDK Münchens seneste blogindlæg.
Rumområdet lancerer ny hjemmeside
Publiceringsdato 01. december 2022 Rumområdet har fået en ny hjemmeside, der skal gøre det lettere for dig som dansk rumaktør at finde netop den information og viden, du leder efter.
Tre studerende vinder 40.000 kr. for bedste specialer om rigsfællesskabet 2022
Publiceringsdato 29. november 2022 For tredje år i træk afholdes specialekonkurrencen om rigsfællesskabet, som skal øge kendskabet til rigsfællesskabet, især blandt unge. Tre glade specialeforfattere blev d. 30. november hædret i Grønland, Færøerne og Danmark ved en fælles, virtuel prisoverrækkelse.
Danmarks bidrag til ESA’s rumprogrammer i 2023-2025
Publiceringsdato 23. november 2022 Den europæiske rumorganisation, ESA, har netop afsluttet ministerkonferencen CM22. Medlemslandene gav samlede tilsagn til et budget på i alt 126 milliarder kroner til nye aktiviteter de næste tre til fem år.
Rekordmange forskningsbevillinger til yngre forskere i Danmark fra Det Europæiske Forskningsråd
Publiceringsdato 22. november 2022 14 yngre forskertalenter ved danske universiteter modtager de eftertragtede Starting Grants fra Det Europæiske Forskningsråd. De modtager hver ca. 11 millioner kroner til at etablere forskningsgrupper og forfølge deres frie og fremragende forskningsidéer de næste fem år.
DFiR brief 34: Er universitetsloven fremtidssikret?
Publiceringsdato 17. november 2022 DFiR's årskonference 2022 satte fokus på universitetsloven. Særligt var ledelse, finansiering og universiteternes samfundsrolle på dagsordenen. Deltagerne på årskonferencen betragtede fraværet af en langsigtet og stabil politisk ramme som den væsentligste udfordring for universiteterne.
Ekstraordinær indkaldelse af forslag til ét bestyrelsesmedlem til Danmarks Frie Forskningsfond
Publiceringsdato 11. november 2022 Uddannelses- og Forskningsstyrelsen indkalder hermed forslag til ét medlem til Danmarks Frie Forskningsfonds bestyrelse
Dansk biokemiker udnævnt til vicepræsident for Det Europæiske Forskningsråd
Publiceringsdato 04. november 2022 Professor Jesper Svejstrup, Københavns Universitet, er udpeget til vicepræsident for Det Europæiske Forskningsråd, ERC. Med udnævnelsen får Jesper Svejstrup en helt central rolle i Det Europæiske Forskningsråds støtte til excellent forskning inden for life science.
Nyt blogindlæg fra ICDK Tel Aviv: Hvad betyder hospitalsdrevet innovation egentlig?
Publiceringsdato 01. november 2022 De seneste år har der været øget fokus i Danmark og Norden på hospitalernes væsentlige rolle som drivkraft for sundhedsinnovation. I dette blogindlæg fortæller innovationscenteret i Tel Aviv om samarbejdet og videnudvekslingen, som centeret har faciliteret mellem den danske sundhedssektor og Israel.
Det samlede slutresultat for Danmarks deltagelse i Horizon 2020 er nu klar
Publiceringsdato 31. oktober 2022 De sidste resultater for det europæiske program Horizon 2020 er nu endelig landet. Slutresultatet viser, at Danmark er med i 2.707 internationale forsknings- og innovationsprojekter og særligt aktive indenfor det grønne område og grundforskning.
Danske uddannelsesledere og studerende rejser til USA for at hente inspiration til at forbedre danske studerendes trivsel og læring
Publiceringsdato 28. oktober 2022 I USA har man i mange år forsket i studerendes trivsel på universiteterne, og det kan gavne danske studerende. Derfor rejser otte ledere og otte studerende fra danske videregående uddannelsesinstitutioner til USA i næste uge for at mødes med førende amerikanske universiteter på øst- og vestkysten.
Webinarrække om de nye arbejdsprogrammer for 2023-24 i Horizon Europe
Publiceringsdato 27. oktober 2022 De nye Horizon Europe-arbejdsprogrammer for 2023-24 offentliggøres i slutningen af 2022. Det betyder nye muligheder for finansiering af forsknings- og innovationsprojekter. Vil du gerne vide mere om detaljerne i de nye arbejdsprogrammer, så følg vores webinarrække med start ultimo november.
141 millioner kroner til fem danske topforskere fra Det Europæiske Forskningsråd
Publiceringsdato 25. oktober 2022 Det Europæiske Forskningsråd (ERC) har netop sat navne på de 29 forskergrupper, der modtager rådets store og prestigefyldte Synergy Grant-bevillinger. Blandt modtagerne er fem forskere fra Aarhus Universitet og Københavns Universitet, der tilsammen modtager ca. 141 millioner kroner.
Nyt blogindlæg fra ICDK München: kortlægning af sydtyske testfaciliteter på vej
Publiceringsdato 14. oktober 2022 ICDK München kommer snart med en ny kortlægning af sydtyske test- og demonstrationsfaciliteter med inspiration til, hvordan de tyske erfaringer kan omsættes til en dansk kontekst. I et nyt blogindlæg får du en forsmag på nogle af rapportens spændende konklusioner.
DFiRbrief 33: DFiR’s årskonference 2022 Universiteter for fremtiden
Publiceringsdato 13. oktober 2022 I anledning af tyveåret for universitetsloven sætter DFiR med projektet Universiteter for fremtiden fokus på universiteternes fremtidige samfundsrolle og fremtidssikringen af sektoren. DFiR inviterer derfor til debat om, hvordan vi sikrer universiteter og forskere gode rammevilkår - for fremtiden.
Justering af vilkår for årets sidste EUopSTART deadline den 15. november
Publiceringsdato 13. oktober 2022 Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har justeret kravene til ansøgere til EUopSTART for årets sidste deadline den 15. november 2022. Der er ikke længere krav om, at arbejdsprogrammerne for 2023-24 skal være præpubliceret, før ansøgere til Horizon Europe kan søge bevillinger fra EUopSTART-ordningen.
Ansøgningsfrist til årets sidste uddelingsrunde i EUopSTART udskydes til den 15. november 2022
Publiceringsdato 10. oktober 2022 Uddannelses- og Forskningsstyrelsen udskyder ansøgningsfristen til puljen EUopSTART fra den 1. november til den 15. november 2022. Udsættelsen skyldes, at Europa-Kommissionens arbejdsprogrammer for 2023-24 for Horizon Europe er forsinket og dermed begrænset mulighed for at søge EU-midler.
Nyt blogindlæg fra ICDK Bangalore: Ny forsknings- og innovationsattaché i Bangalore
Publiceringsdato 07. oktober 2022 I nyt blogindlæg fortæller Søren Tranberg Hansen om sine første uger på posten som forsknings- og innovationsattaché hos Innovation Centre Denmark Bangalore. Han sætter fokus på motivationen for at søge jobbet, de forandringer, som udstationeringen medfører, og målsætningerne for de næste tre år.
Uddannelses- og Forskningsministeriet bevilger midler til projekter til at fastholde internationale dimittender på det danske arbejdsmarked
Publiceringsdato 05. oktober 2022 På baggrund af midler afsat i to politiske aftaler om kvalificeret arbejdskraft bevilges der midler til otte projekter på tværs af de videregående uddannelsesinstitutioner. I projekterne samarbejdes der med eksterne interessenter om at fastholde internationale studerende og dimittender i Danmark
Uddannelses- og forskningsministeren har udpeget ny formand og medlemmer til Rådet for Erhvervsakademiuddannelser og Professionsbacheloruddannelser
Publiceringsdato 04. oktober 2022 Som ny formand har uddannelses- og forskningsministeren udpeget Nanna Højlund, næstformand i FH.
Kortlægning viser stigning i bevillinger til grøn forskning i 2021
Publiceringsdato 03. oktober 2022 En ny kortlægning af fordelingen af grønne forskningsmidler viser, at der i alt er sat nye projekter i gang for 4,6 milliarder kroner i 2021 fra offentlige fonde, private fonde og EU. Samtidig giver en ny casesamling eksempler på projekter, der understøtter den grønne omstilling.
Ny kortlægning skal forberede Danmark på at bruge de første europæiske CO2 satellitter i 2025
Publiceringsdato 03. oktober 2022 I 2025 planlægges den første af op til tre nye Copernicus satellitter opsendt. De vil gøre det muligt for første gang at identificere kilderne til menneskeskabte udledninger af CO2 og andre drivhusgasser fra rummet. En ny kortlægning skal se på, hvordan Danmark kan bruge data fra CO2 satellitterne
Åbent opslag: Forslag til medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd
Publiceringsdato 30. september 2022 Uddannelses- og Forskningsministeriet indkalder forslag til formand for og medlemmer af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd (DFiR).
Danmarks rumbaserede grønne forskning er i verdensklasse
Publiceringsdato 29. september 2022 Ny bibliometrisk analyse af Danmarks rumbaserede grønne forskning viser, at dansk rumbaseret grøn forskning på en række indikatorer for forskningens gennemslagskraft og offentligt-privat samarbejde er blandt de førende på verdensplan
Nye tal: Dimittenders overgang til arbejdsmarkedet
Publiceringsdato 28. september 2022 I 2021 blev der tilføjet nye spørgsmål i Danmarks Studieundersøgelse om dimittendernes oplevelse af overgangen til arbejdsmarkedet. Hovedtallene offentliggøres nu for kandidatuddannelser, professionsbachelorer og erhvervsakademiuddannelser.
Den nationale rumkonference bliver landsdækkende
Publiceringsdato 26. september 2022 Uddannelses- og Forskningsministeriet vil de næste tre år holde sin årlige nationale rumkonference i samarbejde med SDU, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet. Første konference bliver afholdt på SDU i 2023 og vil få fokus på tværfaglighed i rumforskning og vækstlag i dansk rumrelateret industri
Nyt blogindlæg fra ICDK Bangalore: Danske nødhospitaler - en innovativ model for udbygning af Indiens sundhedssystem
Publiceringsdato 31. august 2022 Blogindlæg fra Innovation Centre Denmark ved Bangalore fortæller om udbygningen af Indiens sundhedssystem og skabelse af en ny sundhedsinfrastruktur efter coronapandemien.
DFiRbrief 32: Anbefalinger til Danmarks fortsatte grønne forsknings- og innovationsindsats
Publiceringsdato 30. august 2022 Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd har afsluttet projektet Klimamål og midler og præsenterer her tre udvalgte anbefalinger. De missionsorienterede politiske instrumenter skal tilpasses missionernes natur, den strategiske forskning skal opprioriteres og governance skal styrkes.
Uddannelses- og Forskningsministeriets vurdering af ny DEA-undersøgelse af øget kvote 2-optag
Publiceringsdato 30. august 2022 Uddannelses- og Forskningsministeriet har udarbejdet en vurdering af en ny analyse fra DEA, der undersøger effekter af øget kvote 2-optag og optagelsesprøver på statskundskab på Syddansk Universitet.
Ny rapport leverer anbefalinger til at styrke sprogfag i uddannelsessystemet
Publiceringsdato 17. august 2022 En ny statusrapport på sprogområdet leverer en række anbefalinger til at styrke fremmedsprogene i hele uddannelsessystemet fra folkeskolen til gymnasierne og læreruddannelsen.
Syddansk Universitet er ny partner i EU-visionen ’Europæiske Universiteter’
Publiceringsdato 12. august 2022 Europa-Kommissionen har netop udpeget Syddansk Universitet til at indgå i et partnerskab med otte andre europæiske universiteter som en del af de såkaldte ’Europæiske Universiteter’. Alliancen vil modtage op til 14,4 milllioner euro over en fireårig periode.
Danmark klarer sig også godt på rumdelen i Horizon Europe
Publiceringsdato 07. juli 2022 Danmark modtager nu 25 millioner kroner til elleve rumprojekter fra EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon Europe for 2021 og 2022. Rumdelen indgår i programmets klynge 4, der omfatter det digitale område, industrien og rummet. Både virksomheder og universiteter får glæde af millionerne.
Dansk forskning og teknologiudvikling på Andreas Mogensens mission
Publiceringsdato 30. juni 2022 10 danske forsøg har nu fået chancen for at blive klar til Andreas Mogensens mission til ISS i 2023. European Space Agency og UFM har udvalgt forsøgene, der spænder vidt fra klimaforskning via Månen til søvnforskning og 3D print.
Nordplus støtter 305 nye uddannelsesprojekter
Publiceringsdato 28. juni 2022 74 millioner kroner skal nu styrke uddannelsessamarbejdet i Norden og Baltikum
DFiRbrief 31: Faciliteter til forskning og innovation skaber økosystemer og innovationskraft
Publiceringsdato 27. juni 2022 En ny analyse af vindenergisektoren, udarbejdet på opdrag af Danmarks Forsknings- og Innovationspolitiske Råd, fremhæver fordele ved et sammenhængende økosystem af faciliteter tæt forankret i sektoren og viser, hvorfor man med fordel kan sammentænke faciliteter med forsknings- og innovationsmidler.
Danmark fortsætter succesen i Horizon Europe
Publiceringsdato 21. juni 2022 120 millioner kroner fra Horizon Europe er på vej til forskere og virksomheder i Danmark til forskning og innovation i blandt andet kvanteteknologi og kunstig intelligens. Det viser de nyeste resultater i programmet Det digitale område, industrien og rummet - kendt som klynge 4 - i Horizon Europe.
Ny survey: Del dine bedste tips og let vejen for nye ansøgere til Horizon Europe
Publiceringsdato 15. juni 2022 Nu kan du være med til at præge Uddannelses- og Forskningsstyrelses kommende oplysningskampagne om Horizon Europe. Brug fem minutter på at besvare en kort survey. Surveyen henvender sig til dig, der arbejder med forskning og innovation og har lidt eller ingen erfaring med Horizon-programmerne.
Nyt blogindlæg fra Innovation Centre Denmark: Rekruttering og karriereveje på et schweizisk eliteuniversitet - Inspiration for Danmark?
Publiceringsdato 13. juni 2022 Forsknings- og innovationsattaché Ulrik Kjølsen-Olsen ved ICDK München har skrevet et nyt blogindlæg om talenttiltrækning og rekruttering af forskere til universiteter med inspiration fra ETH Zürich.
DFIR på Folkemødet 2022
Publiceringsdato 10. juni 2022 Kom og deltag i debatten, når DFIR som medvært på 3 arrangementer på Folkemødet 2022 debatterer retningen for fremtidens universiteter, rammerne for tværfaglig forskning, og finansiering af innovativ forskning.
Innovation Centre Denmark lancerer ny hjemmeside
Publiceringsdato 07. juni 2022 Innovation Centre Denmark har netop lanceret ny hjemmeside. Den nye samlede platform gør det nu nemmere for de danske forsknings- og innovationsaktører at få indblik i de 7 globale innovationsknudepunkter og tage direkte kontakt med centrene.
Uddannelses- og Forskningsmødet 2023 afholdes den 30.-31. marts 2023
Publiceringsdato 03. juni 2022 Den 30.-31. marts 2023 samler uddannelses- og forskningsminister Christina Egelund ledelser og beslutningstagere fra det videregående uddannelsesområde samt fra forsknings- og innovationssektoren. Mødet afholdes på Hotel Koldingfjord.
Vil du deltage i et af de 70 nye COST-forskernetværk?
Publiceringsdato 31. maj 2022 70 nye internationale forskernetværk bliver nu finansieret af organisationen COST, The European Cooperation in Science and Technology. Netværkene skal bane vejen for ny viden inden for udvalgte fagområder. Danske forskere og virksomheder kan søge om at deltage i et af de nye forskernetværk.
Ny ICDK Outlook peger på danske muligheder i det sydkoreanske hydrogenmarked
Publiceringsdato 30. maj 2022 Ny rapport fra Innovation Centre Denmark i Seoul giver indblik i Sydkoreas nationale målsætninger og marked for hydrogen samt muligheder for danske virksomheder og forskningsinstitutioner.
2022 er det europæiske år for unge
Publiceringsdato 24. maj 2022 Kender du unge, der gerne vil have mulighed for at lære, dele deres visioner med andre, møde folk og involvere sig i aktiviteter i hele Europa? Så fortæl dem om Det europæiske år for unge! EU har besluttet at dedikere 2022 til den unge generation, dens visioner og de spørgsmål, der optager den mest.
Andreas Mogensens mission rykker nærmere
Publiceringsdato 18. maj 2022 Andreas Mogensen har til deadline fået ca. 200 velovervejede og fantasifulde forslag til at navngive sin mission og 14 spændende og meget forskellige forslag til danske forsknings- og teknologiudviklingsaktiviteter. Nu går processen med at udvælge det rigtige navn og de bedste aktiviteter i gang.
Konkurrence for erhvervsskoleelever: Fortæl om dit oplæringsophold i udlandet
Publiceringsdato 18. maj 2022 Optag og klip en 3-minutters film eller skriv en historie om dit oplæringsophold i udlandet og deltag i Uddannelses- og Forskningsstyrelsens OPU-konkurrence. Der er præmier på op til 7.000 kroner til de bedste historier og film.
ICDK Outlook: 10 store danske virksomheder deler indsigter om deres F&U-aktiviteter i Kina
Publiceringsdato 08. maj 2022 I en ny rapport undersøger ICDK Shanghai F&U-aktiviteter fra 10 forskningstunge danske virksomheder i Kina. Rapporten kortlægger bevæggrundene for at investere i F&U i Kina samt generelle tendenser i forhold til talentrekruttering, digitalisering, samarbejde med forskningsinstitutioner mm.
Nyt partnerskab for børneforskning
Publiceringsdato 06. maj 2022 Rammerne er nu på plads for et nyt partnerskab for børneforskning, der skal styrke den danske pædagogiske forskning rettet mod de mindste børn. Uddannelses- og Forskningsministeriet beder derfor nu en række organisationer om indstillinger til medlemmer af partnerskabets bestyrelse.
Ny DFiR-rapport: God tværfaglighed i forskning og innovation
Publiceringsdato 05. maj 2022 God tværfaglighed i forskning og innovation er en forudsætning for at skabe løsninger af samfundsudfordringer, og det skaber fundamentet for nye videnskabelige erkendelser. Hvordan tværfaglighed i højere grad kan fungere har DFiR beskæftiget sig med og giver anbefalinger til.
Ny rapport fra ICDK Tel Aviv om udvikling af innovationsmodeller og –metoder for nordiske hospitaler med inspiration fra Israel
Publiceringsdato 29. april 2022 Hospitaler spiller en central rolle i at fremme nordisk sundhedsinnovation og offentlig-privat samarbejde. I ny rapport giver ICDK Tel Aviv nordiske hospitaler anbefalinger til, hvordan innovationsmodeller kan udvikles baseret på erfaringer fra Israel – en frontløber i sundhedsinnovation.
DFiR brief 30: Når tværfaglighed lykkes, er det virkelig godt
Publiceringsdato 29. april 2022 Når mennesker med forskellige baggrunde får et samarbejde til at fungere, giver det en ekstra kvalitet. DFiR har i projektet God tværfaglighed i forskning og innovation arbejdet med, hvordan man kan være bevidst om særlige rammer for tværfaglighed og øge sandsynligheden for, at det lykkes.
Seks forskere i Danmark modtager prestigefyldte forskningsbevillinger fra Det Europæiske Forskningsråd
Publiceringsdato 26. april 2022 Seks forskere i Danmark belønnes nu af Det Europæiske Forskningsråd for deres exceptionelt gode forskningsidéer med i alt 116 millioner kroner. Bevillingerne går til fri forskning, der spænder bredt fra mineralers strukturelle egenskaber til bæredygtig bevarelse af arkæologiske områder under vand.