Gå til indhold

Nyheder 2022

Her kan du se nyhederne fra 2022
Viser 1-60 af 90 resultater
Tilskud under den midlertidige bevillingslov for 2023

Folketinget har den 22. december 2022 vedtaget en midlertidig bevillingslov for 2023. Loven træder i kraft 1. januar 2023 og vil gælde, indtil en finanslov for 2023 træder i kraft.

De danske videns- og erhvervsklynger sætter turbo på EU-samarbejdet

Danske virksomheder ligger under gennemsnittet, når det kommer til deltagelse i EU’s rammeprogram for forskning og innovation. Det skal viden- og erhvervsklyngerne nu være med til at lave om på. Med en stor tillægsbevilling opruster de danske klynger i 2023 på EU-fronten.

Ny rapport fra ICDK München: Test- og demonstrationsfaciliteter i Sydtyskland

I Sydtyskland indgår universiteter, forskningsinstitutioner og virksomheder med stor succes i nye samarbejdsformer, som indebærer, at virksomheder rykker helt ind på et forskningscampus. ICDK Münchens nye rapport giver inspiration til, hvordan de sydtyske erfaringer kan bringes i spil i Danmark.

Nyt blogindlæg fra ICDK München: En strategi for fremtidens fabriksgulv?

Den tyske regering barsler med en ”fremtidsstrategi”, som skal øge Tysklands samlede innovationskraft. For at nå i mål med strategien, skal innovationsprocesserne speedes op via hurtigere viden- og teknologioverførsel, og her er Sydtyskland en frontløber. Læs mere i ICDK Münchens seneste blogindlæg.

Rumområdet lancerer ny hjemmeside

Rumområdet har fået en ny hjemmeside, der skal gøre det lettere for dig som dansk rumaktør at finde netop den information og viden, du leder efter.

Danmarks bidrag til ESA’s rumprogrammer i 2023-2025

Den europæiske rumorganisation, ESA, har netop afsluttet ministerkonferencen CM22. Medlemslandene gav samlede tilsagn til et budget på i alt 126 milliarder kroner til nye aktiviteter de næste tre til fem år.

DFiR brief 34: Er universitetsloven fremtidssikret?

DFiR's årskonference 2022 satte fokus på universitetsloven. Særligt var ledelse, finansiering og universiteternes samfundsrolle på dagsordenen. Deltagerne på årskonferencen betragtede fraværet af en langsigtet og stabil politisk ramme som den væsentligste udfordring for universiteterne.

Nyt blogindlæg fra ICDK Tel Aviv: Hvad betyder hospitalsdrevet innovation egentlig?

De seneste år har der været øget fokus i Danmark og Norden på hospitalernes væsentlige rolle som drivkraft for sundhedsinnovation. I dette blogindlæg fortæller innovationscenteret i Tel Aviv om samarbejdet og videnudvekslingen, som centeret har faciliteret mellem den danske sundhedssektor og Israel.

Webinarrække om de nye arbejdsprogrammer for 2023-24 i Horizon Europe

De nye Horizon Europe-arbejdsprogrammer for 2023-24 offentliggøres i slutningen af 2022. Det betyder nye muligheder for finansiering af forsknings- og innovationsprojekter. Vil du gerne vide mere om detaljerne i de nye arbejdsprogrammer, så følg vores webinarrække med start ultimo november.

DFiRbrief 33: DFiR’s årskonference 2022 Universiteter for fremtiden

I anledning af tyveåret for universitetsloven sætter DFiR med projektet Universiteter for fremtiden fokus på universiteternes fremtidige samfundsrolle og fremtidssikringen af sektoren. DFiR inviterer derfor til debat om, hvordan vi sikrer universiteter og forskere gode rammevilkår - for fremtiden.

Justering af vilkår for årets sidste EUopSTART deadline den 15. november

Uddannelses- og Forskningsstyrelsen har justeret kravene til ansøgere til EUopSTART for årets sidste deadline den 15. november 2022. Der er ikke længere krav om, at arbejdsprogrammerne for 2023-24 skal være præpubliceret, før ansøgere til Horizon Europe kan søge bevillinger fra EUopSTART-ordningen.

Nyt blogindlæg fra ICDK Bangalore: Ny forsknings- og innovationsattaché i Bangalore

I nyt blogindlæg fortæller Søren Tranberg Hansen om sine første uger på posten som forsknings- og innovationsattaché hos Innovation Centre Denmark Bangalore. Han sætter fokus på motivationen for at søge jobbet, de forandringer, som udstationeringen medfører, og målsætningerne for de næste tre år.

Kortlægning viser stigning i bevillinger til grøn forskning i 2021

En ny kortlægning af fordelingen af grønne forskningsmidler viser, at der i alt er sat nye projekter i gang for 4,6 milliarder kroner i 2021 fra offentlige fonde, private fonde og EU. Samtidig giver en ny casesamling eksempler på projekter, der understøtter den grønne omstilling.

Danmarks rumbaserede grønne forskning er i verdensklasse

Ny bibliometrisk analyse af Danmarks rumbaserede grønne forskning viser, at dansk rumbaseret grøn forskning på en række indikatorer for forskningens gennemslagskraft og offentligt-privat samarbejde er blandt de førende på verdensplan

Nye tal: Dimittenders overgang til arbejdsmarkedet

I 2021 blev der tilføjet nye spørgsmål i Danmarks Studieundersøgelse om dimittendernes oplevelse af overgangen til arbejdsmarkedet. Hovedtallene offentliggøres nu for kandidatuddannelser, professionsbachelorer og erhvervsakademiuddannelser.

Den nationale rumkonference bliver landsdækkende

Uddannelses- og Forskningsministeriet vil de næste tre år holde sin årlige nationale rumkonference i samarbejde med SDU, Aarhus Universitet og Aalborg Universitet. Første konference bliver afholdt på SDU i 2023 og vil få fokus på tværfaglighed i rumforskning og vækstlag i dansk rumrelateret industri

Danmark klarer sig også godt på rumdelen i Horizon Europe

Danmark modtager nu 25 millioner kroner til elleve rumprojekter fra EU’s forsknings- og innovationsprogram Horizon Europe for 2021 og 2022. Rumdelen indgår i programmets klynge 4, der omfatter det digitale område, industrien og rummet. Både virksomheder og universiteter får glæde af millionerne.

Danmark fortsætter succesen i Horizon Europe

120 millioner kroner fra Horizon Europe er på vej til forskere og virksomheder i Danmark til forskning og innovation i blandt andet kvanteteknologi og kunstig intelligens. Det viser de nyeste resultater i programmet Det digitale område, industrien og rummet - kendt som klynge 4 - i Horizon Europe.

Ny survey: Del dine bedste tips og let vejen for nye ansøgere til Horizon Europe

Nu kan du være med til at præge Uddannelses- og Forskningsstyrelses kommende oplysningskampagne om Horizon Europe. Brug fem minutter på at besvare en kort survey. Surveyen henvender sig til dig, der arbejder med forskning og innovation og har lidt eller ingen erfaring med Horizon-programmerne.

DFIR på Folkemødet 2022

Kom og deltag i debatten, når DFIR som medvært på 3 arrangementer på Folkemødet 2022 debatterer retningen for fremtidens universiteter, rammerne for tværfaglig forskning, og finansiering af innovativ forskning.

Innovation Centre Denmark lancerer ny hjemmeside

Innovation Centre Denmark har netop lanceret ny hjemmeside. Den nye samlede platform gør det nu nemmere for de danske forsknings- og innovationsaktører at få indblik i de 7 globale innovationsknudepunkter og tage direkte kontakt med centrene.

Vil du deltage i et af de 70 nye COST-forskernetværk?

70 nye internationale forskernetværk bliver nu finansieret af organisationen COST, The European Cooperation in Science and Technology. Netværkene skal bane vejen for ny viden inden for udvalgte fagområder. Danske forskere og virksomheder kan søge om at deltage i et af de nye forskernetværk.

2022 er det europæiske år for unge

Kender du unge, der gerne vil have mulighed for at lære, dele deres visioner med andre, møde folk og involvere sig i aktiviteter i hele Europa? Så fortæl dem om Det europæiske år for unge! EU har besluttet at dedikere 2022 til den unge generation, dens visioner og de spørgsmål, der optager den mest.

Andreas Mogensens mission rykker nærmere

Andreas Mogensen har til deadline fået ca. 200 velovervejede og fantasifulde forslag til at navngive sin mission og 14 spændende og meget forskellige forslag til danske forsknings- og teknologiudviklingsaktiviteter. Nu går processen med at udvælge det rigtige navn og de bedste aktiviteter i gang.

Nyt partnerskab for børneforskning

Rammerne er nu på plads for et nyt partnerskab for børneforskning, der skal styrke den danske pædagogiske forskning rettet mod de mindste børn. Uddannelses- og Forskningsministeriet beder derfor nu en række organisationer om indstillinger til medlemmer af partnerskabets bestyrelse.

Ny DFiR-rapport: God tværfaglighed i forskning og innovation

God tværfaglighed i forskning og innovation er en forudsætning for at skabe løsninger af samfundsudfordringer, og det skaber fundamentet for nye videnskabelige erkendelser. Hvordan tværfaglighed i højere grad kan fungere har DFiR beskæftiget sig med og giver anbefalinger til.

DFiR brief 30: Når tværfaglighed lykkes, er det virkelig godt

Når mennesker med forskellige baggrunde får et samarbejde til at fungere, giver det en ekstra kvalitet. DFiR har i projektet God tværfaglighed i forskning og innovation arbejdet med, hvordan man kan være bevidst om særlige rammer for tværfaglighed og øge sandsynligheden for, at det lykkes.

Handlinger tilknyttet webside