Gå til indhold

Projekteksempler

Topbillede
Inspiration til internationalt uddannelsessamarbejde i de erhvervsrettede grund- og efteruddannelser.

Nyt e-kursus gør brandfolk klar til at arbejde med social inklusion og vinder europæisk pris

Nyt e-kursus gør brandfolk klar til at arbejde med social inklusion og vinder europæisk pris
Beredskaber og ngo’er i seks lande har udviklet en helt ny e-læringsplatform, som skal gøre det muligt for brandfolk at udvikle aktiviteter for socialt udsatte borgere. Frederiksborg Brand & Redning har stået i spidsen for projektet, som har modtaget tilskud fra Erasmus+.


Effektivt brændstof til jeres strategiske Erasmus+ samarbejde: En fast skabelon giver projektet fremdrift og resultater

Brug en fast skabelon for samarbejdet fra dag ét for at sikre fremdrift i jeres Erasmus+ projekt . Den model har vist sig effektiv for Randers Social- og Sundhedsskole, som sammen med andre europæiske erhvervsskoler undersøger, hvordan ledere og lærere kan sætte sig i spidsen for elevernes læring.


Aarhus Tech benytter europæisk skolenetværk til at give elever meritgivende moduler i fem lande

Aarhus Tech har som mål, at alle skolens elever skal deltage i internationale aktiviteter i løbet af deres uddannelse.


Et fælles sprog for elevens faglige mål viser vejen

Social- og sundhedsassistentelever kan tage en del af deres praktik i et andet europæisk land med støtte fra Erasmus+. Men hvordan sikrer skolen, at  eleven får et tilstrækkelig højt fagligt udbytte af opholdet på for eksempel et spansk plejehjem. SOSU Østjylland har fundet en opskrift, der virker.


International udveksling giver guldsmedefaget nyt liv

Med kun to uddannelsessteder i Danmark bliver inspiration fra udlandet ekstra vigtigt for de guldsmedestuderende.


Ny test skal forhindre arbejdsulykker blandt elektrikere

Erhvervsskoler i fem lande er gået sammen i et Erasmus+ strategisk partnerskab om at hjælpe elektrikere med at undgå at komme til skade på jobbet. Syddansk Erhvervsskole har stået i spidsen for arbejdet. Læs her hvordan.


Kulturforskelle i ældreplejen kræver, at personalet udvikler nye kompetencer

Flere og flere ansatte inden for ældreplejen har en anden etnisk baggrund end dansk, og det giver udfordringer kollegerne imellem. Undervisningsfilm skal hjælpe personalet med at håndtere kulturelle dilemmaer.


Udlandsophold rykker vores elever

Tietgen Business er en af landets største uddannelsesinstitutioner med over 3.000 elever. Forstander Bo Ravn fortæller her, hvordan en aktiv internationaliseringsindsats gør de unge klogere.


 

Efteruddannelse i Bergen inspirerer til nye kreative idéer hos kommune og lærere

Undervisere fra SOSU Nord og uddannelsesansvarlige i Hjørring kommune er taget en uge til Bergen for at etablere et samarbejde mellem den danske og den norske social- og sundhedsuddannelse. Der er lavet en lille film om udvekslingen til inspiration.

 • Se film om SOSU Nord og Hjørring kommune

  Internationalt uddannelsessamarbejde motiverer

  Det strategiske partnerskab Link2 har skabt nyt undervisningsmateriale inden for grafisk produktion og design og lært af hinandens erfaringer. Den faglige motivation buldrer i vejret hos elever og lærere på de seks deltagende uddannelsesinstitutioner.


  Uddannelse er blevet en fælles mærkesag

  Fra tålt til feteret. Sådan er det gået med EU-landenes opbakning til uddannelsessamarbejdet, som meget vel kan blive styrket yderligere. Det vurderer en tidligere dansk topembedsmand, Torben Kornbech Rasmussen, der har fulgt samarbejdet helt fra start.


  Elever på erhvervsuddannelser skal ud i Europa

  Langt flere elever på erhvervsuddannelserne skal opmuntres til at tage et praktik- eller skoleophold i et andet europæisk land under deres uddannelse. Rådet for de grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser (REU) vil arbejde for, at det sker.


  Virksomheder og undervisere  udvikler ny brint-uddannelse  til automekanikere

  Hvad gør en virksomhed, som ser et behov for en uddannelse, der ikke findes endnu? Den allierer sig med en gruppe højtkvalificerede partnere fra både uddannelsessektoren og erhvervslivet – fra Danmark og verden udenfor. Og så udvikler partnerne i fællesskab selv den uddannelse, der mangler.


  Erhvervsskoleelever bliver klar til arbejdslivet

  Hvert år rejser flere end 250 elever fra EUD og HTX på TECHCOLLEGE Aalborg ud i verden på skole- og praktikophold for at dygtiggøre sig, og skolen har en international strategi, som skal sikre, at flest mulige elever får et internationalt mobilitetsophold med i deres uddannelse.


  Udlandspraktik er et hit hos snedkere på NEXT Uddannelse København

  På NEXT uddannelse København er der stor interesse for at komme i praktik i udlandet – ikke mindst blandt elever inden for snedkerfaget. 


  Lav en strategi og giv den liv

  I kan få større udbytte af internationalt uddannelsessamarbejde ved at have en strategi for indsatsen,
  men det kræver toplederopbakning og bredt ejerskab. Det er det entydige råd afdelingsleder på EUD Syd Lene Bonnen Sandholdt.


  Det gavner både elever, medarbejdere, institution og samfund at deltage i europæisk uddannelsessamarbejde. Læs interview med vicedirektør på TEC Morten Emborg. 

  Praktik i udlandet: Mia i Japan

  Se videoen om Mia Filtenborg Borggaard, der har været i praktik som møbelsnedker i Japan under PIU-ordningen.


  Virksomhedspraktik: Et effektivt pust af praksis

  Lærere på erhvervsuddannelserne skal kende hverdagen i virksomhederne, så de kan undervise eleverne praksisrelateret. At lade lærerne komme i virksomhedspraktik i udlandet er en oplagt mulighed, mener EUC Syd. 


  Skolefolk og arbejdsgivere baner vejen for elever

  Den bedste udlandspraktik får eleverne, når både skolen og elevernes arbejdsgivere kender de europæiske praktiksteder. Det mener SOSU Sjælland, som arrangerer fælles udlandsophold for egne ansatte og elevernes arbejdsgivere.


  PIU giver flere praktikmuligheder for elever i de grønne fag

  Eleverne på Jordbrugets Uddannelsescenter Aarhus vil gerne i praktik i udlandet. For at fremme tilbud om udlandspraktik har skolen nu etableret et omfattende netværk af praktiksteder i USA for landbrugs- og gartnerelever.


  Skole- og praktikophold i udlandet: Mathias og Camilla i England

  Se videoen om to elever fra Tietgen Handelsgymnasium, Mathias og Camilla, der har været på skole- og praktikophold i London.


  Ekspert: Få succes med international mobilitet

  Hvordan får vi flere unge på studie- og praktikophold? Og hvad er nøglen til at få succes med det internationale arbejde på uddannelsesinstitutionerne? Det har vi talt med international leder hos UC SYD Mette Ernlund om.

  Fra internationale projekter til samlet international strategi

  Hver tiende unge-elev på Aarhus Business College erhvervsuddannelser er i et længerevarende praktik- eller studieforløb i udlandet. Næste strategiske mål er at få endnu flere elever afsted, og alle fag skal fremover have en international dimension.

  Samarbejde har sat spil på dagsordenen

  Viden Djurs i Grenaa nærmer sig sit mål om at være Danmarks center for spiluddannelser og spiludvikling. Europæiske samarbejdsprojekter har været med til at bane vejen.

  Skole- og praktikophold i udlandet: Karen, Mathias og Stine i Portugal

  Se videoen om fem grundløbselever fra Kold College, der er på et kombineret skole- og praktikophold i Portugal. I videoen møder vi konditoreleven Karen, kokkeeleven Mathias og tjenereleven Stine.


  Europæiske snedkerskoler lærer af hinanden

  Skærpet fokus på sikkerhed og tæt kontakt med andre snedkerskoler i Europa. Det er hverdag for snedkerskolen under Københavns erhvervs- og gymnasieuddannelser efter at have deltaget i et EU-støttet samarbejdsprojekt for snedkerskoler i fem lande.


  Nemmere og mere kvalificeret elevudveksling

  Europas tekniske skoler har fået lettere ved at udveksle elever takket være et danskledet projekt, der gør det nemt at overføre merit efter principperne i det europæiske meritoverførelsessystem ECVET.

  Samarbejde styrker beredskabet

  På dansk initiativ samarbejder beredskabstjenester i fire europæiske lande og to skoler om at udvikle fælles e-læringsmateriale, som uddanner børn, voksne og brandfolk i at forebygge og takle naturkatastrofer.


  Ambitiøst projekt vil give Europa et renere miljø

  Projektet forkortes TREO, men er det stik modsatte af en kortvarende symptombehandler. 14 partnere fra10 lande forener erhvervsuddannelser, virksomheder, forskningscentre, myndigheder og universiteter i fælles bestræbelser for bedre ressourceanvendelse.


  Praktik i udlandet: Eva i Italien

  Se videoen om Eva Hurtigkarl, der har været i praktik som kok i Italien under PIU-ordningen.


  PIU-elever præmieret for deres film og historier om praktik i udlandet

  Styrelsen for Videregående Uddannelser udskrev i efteråret 2015 for tredje år i træk en konkurrence for elever i erhvervsuddannelserne. Konkurrencen gik ud på at lave en kort film eller historie om et praktikophold i udlandet.


  Alle der er noget ved musikken - har været i ude i verden

  Blandt kokke, tjenere og receptionister er der traditionelt udbredt interesse for at komme på udlandsophold. Det ligger i fagene at orientere sig internationalt - og pynter på CV’et at have været i praktik på en anerkendt restaurant elle et hotel i udlandet. På Hotel- og Restaurantskolen lægger man stor vægt på at hjælpe eleverne afsted.


  SOSU-uddannelse med engelsk twist

  Aarhus Social- og Sundhedsskole har succes med at sætte elever på skolebænken i Birmingham allerede på grundforløbet. Det giver mening at introducere den internationale dimension tidligt i uddannelsen.


  På valsen igen med erhvervsuddannelser

  Et partnerskabsprojekt i Danmark, Tyskland, Spanien og Sverige skal styrke erhvervsuddannelser, puste liv i gamle håndværk og tage hånd om en vigtig del af vores kulturarv.

  Praktik i udlandet: Jakob i Colombia

  Se videoen om Jakob Millung, der har været i praktik som møbelsnedker i Colombia under PIU-ordningen.


  'How may I help you, Sir?'

  Et partnerskab mellem tre danske handelsskoler og et engelsk business-akademi betyder, at HG-elever tilbringer en del af uddannelsen i London. Projektet har fået tilskud fra Leonardo Da Vinci-programmet og har stor betydning for de unges personlige, faglige, sproglige og interkulturelle kompetencer.


  Københavns Tekniske Skole klæder eleverne på til et internationalt jobmarked

  På film- og tv-produktionsuddannelsen på KTS samarbejder elever på tværs af landegrænser om at producere film i projektet Kosmopolis. Målet er at styrke elevernes faglige indsigt og internationale kompetencer.


  Erhvervsskoler indgår nye samarbejder efter studietur til USA

  Repræsentanter for en række danske erhvervsskoler er vendt hjem fra en studietur til USA med bagagen fuld af nye kontakter og inspiration til et styrket samarbejde mellem Danmark og USA på erhvervsskoleområdet.

Senest opdateret 11. august 2021