Gå til indhold

Pressemeddelelser 2015

Her kan du se samtlige pressemeddelelser fra 2015
Viser 1-60 af 69 resultater
Pilotprojekter skal få flere internationale nyuddannede i arbejde
Publiceringsdato 22. december 2015 Uddannelses- og forskningsministeren har fordelt tre millioner kroner til fem projekter, der skal være med til at fastholde internationale nyuddannede i danske regioner eller kommuner, hvor der er mangel på kvalificerede medarbejdere.
EU’s nye databeskyttelsesregler er en sejr for dansk registerforskning
Publiceringsdato 21. december 2015 Uddannelses- og forskningsministeren glæder sig over, at EU’s netop vedtagne databeskyttelsesforordning tager hensyn til både borgernes krav på databeskyttelse og forskernes adgang til registre.
Danske forskningsresultater skal skabe vækst
Publiceringsdato 14. december 2015 De offentlige forskningsinstitutioner er blevet bedre til at omsætte deres forskning til konkrete produkter og forretningsgange, men der er stadig plads til forbedring. Det viser den årlige statistik for kommercialisering af forskningsresultater.
Fire nye videregående uddannelser og 15 nye udbud godkendt
Publiceringsdato 10. december 2015 Uddannelses- og forskningsministeren har godkendt en ny ingeniøruddannelse og tre andre nye uddannelser samt 15 nye udbud fordelt over hele landet.
Danmark henter 300 millioner euro fra EU's forsknings- og innovationsprogram
Publiceringsdato 06. december 2015 Danske forskningsinstitutioner og virksomheder henter flere og flere EU-midler til forskning og innovation. Siden Horizon 2020-programmet startede, er hele 455 projekter med dansk deltagelse sat i søen.
Vi skal blive bedre til at udnytte rummet
Publiceringsdato 02. december 2015 Ny kortlægning af rumområdet i Danmark viser, at der er store uudnyttede potentialer. Der er behov for ny lovgivning, mere viden, bedre koordination og udarbejdelse af en egentlig strategi på rumområdet.
Ny forskning skal løfte folkeskolen
Publiceringsdato 24. november 2015 Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning har netop uddelt 30 millioner kroner til 13 udvalgte ph.d.-projekter med temaer som digitalisering, målstyrede læringsprocesser og tværprofessionelt samarbejde. Projekterne skal sikre praksisnær forskning i folkeskolen.
60 millioner kroner til vækstpiloter i landdistrikterne
Publiceringsdato 23. november 2015 Regeringen afsætter 60 millioner kroner til højtuddannede landdistriktsvækstpiloter, der skal hjælpe med udvikling i små virksomheder uden for de store byer.
Politisk aftale om justering af fremdriftsreformen
Publiceringsdato 20. november 2015 Regeringen har sammen med Socialdemokraterne, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Konservative indgået aftale om at justere fremdriftsreformen fra 2013.
Regeringen vil give mere frihed i fremdriftsreformen
Publiceringsdato 16. november 2015 Regeringen vil ændre fremdriftsreformen, så universiteterne får mere frihed og fleksible rammer.
Esben Lunde Larsens uddannelse
Publiceringsdato 10. november 2015 Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen har taget hovedparten af sin uddannelse ved Københavns Universitet.
Kæmpemikroskop skaber unikke muligheder for dansk forskning og erhverv
Publiceringsdato 09. november 2015 I de kommende år etableres en af verdens største og mest avancerede forskningsfaciliteter, ESS, i Lund i Sverige. I dag blev en strategiplan for, hvordan Danmark får mest muligt ud af ESS overrakt til uddannelses- og forskningsministeren.
Bred aftale om fordeling af midler til forskning og innovation
Publiceringsdato 29. oktober 2015 Alle partier i Folketinget står bag fordelingen af i alt 671 millioner kroner i 2016 til forsknings- og innovationsinitiativer.
Flere internationale studerende skal blive i Danmark
Publiceringsdato 27. oktober 2015 Næsten dobbelt så mange internationale studerende som i 2008 vælger at læse en hel uddannelse i Danmark. Uddannelses- og forskningsministeren arbejder henimod en strategi for at fastholde flere internationale studerende i Danmark.
Mere målrettet forskning skal styrke folkeskolen
Publiceringsdato 21. oktober 2015 En evaluering af Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning viser højt fagligt niveau i forskningen på grundskoleområdet, men der er rum for forbedringer. Uddannelses- og forskningsministeren tager nu initiativ til en endnu mere målrettet indsats.
Regeringen vil prioritere strategisk forskning og innovation i de kommende finanslovsforhandlinger
Publiceringsdato 09. oktober 2015 Uddannelses- og forskningsministeren har den 9. oktober indledt de decentrale finanslovsforhandlinger med samtlige af Folketingets partier om fordelingen af den såkaldte forskningsreserve.
Kulturnatten står i månens og stjernernes tegn
Publiceringsdato 06. oktober 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriet inviterer til en forrygende kulturnat, der vil pirre til alle sanser. Temaet er 'Det Uendelige Univers', men der vil også være geniale iværksættere, klimavenlig øl og Store Nørd. Uddannelses- og forskningsministeren glæder sig til at byde indenfor.
Regeringen vil indføre nyt tilskudssystem for de videregående uddannelser
Publiceringsdato 02. oktober 2015 De videregående uddannelser finansieres i dag via taxametersystemet, der helt overvejende fordeler midler til institutionerne på baggrund af, at de studerende består deres eksamener. Nu vil regeringen reformere systemet.
Flytning af statslige arbejdspladser på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
Publiceringsdato 01. oktober 2015 Regeringen har nu fremlagt sin plan for flytning af statslige arbejdspladser.
Regeringen vil investere 20,6 milliarder kroner i forskning og udvikling
Publiceringsdato 29. september 2015 Regeringen fastholder at bruge mindst en procent af BNP på offentlige udgifter til forskning og udvikling.
Danske innovationscentre i udlandet får topkarakterer
Publiceringsdato 25. september 2015 De danske innovationscentre skaber stor værdi og øger internationaliseringen af danske uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Uddannelses- og forskningsministeren og udenrigsministeren vil styrke centrene.
MIT åbner døren for danske forskere
Publiceringsdato 24. september 2015 Styrelsen for Forskning og Innovation har netop indgået en samarbejdsaftale med Massachusetts Institute of Technology (MIT). Aftalen vil give danske ph.d.-studerende og postdocs inden for biologi, bioteknologi, kemi og det farmaceutiske område adgang til et af verdens førende forskningsmiljøer.
Ny departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet
Publiceringsdato 22. september 2015 Regeringen har besluttet at indstille til Hendes Majestæt Dronningen, at Agnete Gersing udnævnes som ny departementschef i Uddannelses- og Forskningsministeriet.
Erhvervslivets forskningsinvesteringer i Danmark er stagneret
Publiceringsdato 16. september 2015 På trods af det begyndende opsving i dansk økonomi er der ikke tegn på, at de danske virksomheder har øget deres investeringer i forskning og udvikling i Danmark. Det viser en ny prognose fra Styrelsen for Forskning og Innovation.
Andreas Mogensen kommer til Danmark
Publiceringsdato 15. september 2015 ESA astronaut Andreas Mogensen ankommer til Danmark onsdag den 16. september. De kommende dage skal han blandt andet deltage i en pressekonference, holde foredrag på Københavns Universitet, møde børn og unge på Planetariet, og så skal han i audiens hos Hendes Majestæt Dronning Margrethe.
Forskere har stort udbytte af at deltage i EU’s forskningsprogrammer
Publiceringsdato 09. september 2015 Forskere, institutioner, virksomheder og myndigheder henter hvert år mere end en milliard kroner fra EU’s forsknings- og innovationsprogrammer til Danmark. En ny analyse giver svar på, hvad deltagerne har fået ud af de europæisk finansierede forskningsprojekter.
Dansk-svensk kæmpemikroskop får status som ægte europæisk forskningsfacilitet
Publiceringsdato 08. september 2015 Nu får det dansk-svenske forskningsmikroskop European Spallation Source (ESS) flere ejere og ændrer status til en ægte europæisk forskningsfacilitet. Uddannelses- og forskningsministeren deltager i en ceremoni i Lund, der markerer transitionen til et fælles europæisk infrastrukturkonsortium.
Fælles indsats skal tiltrække de bedste internationale studerende
Publiceringsdato 01. september 2015 Nye fælles retningslinjer på de videregående uddannelsesinstitutioner skal skabe overblik og gøre Danmark mere attraktivt som uddannelsesland for internationale studerende. Uddannelses - og forskningsministeren roser institutionernes fælles indsats.
Nedtælling: 10 dage til første dansker i rummet
Publiceringsdato 22. august 2015 Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen sidder med i rumhavnen i Kasakhstan, når Andreas Mogensen den 2. september bliver sendt på en 10 dages mission til den internationale rumstation.
Flere optaget på uddannelser med gode jobmuligheder
Publiceringsdato 29. juli 2015 Årets optag viser især fremgang på uddannelser, der retter sig mod erhvervslivet. Uddannelses- og forskningsministeren er glad for de unges fokus på uddannelser med gode fremtidsudsigter på arbejdsmarkedet.
Offentliggørelse af årets adgangskvotienter skaber pres på ufm.dk
Publiceringsdato 29. juli 2015 Når adgangskvotienterne til de videregående uddannelser bliver offentliggjort, besøger tusindevis af håbefulde ansøgere Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside på samme tid. Ministeriets servere er gjort parate til det store pres.
Uddannelses- og forskningsministeren ansætter særlig rådgiver
Publiceringsdato 07. juli 2015 Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen har ansat Marie Hjortdal som særlig rådgiver.
Løsning for studerende i dimensioneringsklemme
Publiceringsdato 07. juli 2015 En række studerende er kommet i klemme, fordi de ikke er begyndt direkte på den kandidatuddannelse, som de i 2014 havde retskrav til, og hvor der efterfølgende er sat loft over optaget i 2015. Nu har uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen fundet en løsning.
Positive takter i unges valg af uddannelse
Publiceringsdato 06. juli 2015 Årets søgning til de videregående uddannelser var det højeste nogensinde. Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen hæfter sig særligt ved fremgangen for de tekniske uddannelser, at flere har søgt ind på erhvervsakademierne, og at læreruddannelsen igen er blevet populær.
Flere end nogensinde har søgt ind på en videregående uddannelse
Publiceringsdato 05. juli 2015 Søgningen til de videregående uddannelser når endnu en gang nye højder med over 90.000 ansøgere. Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen håber, at mange unge har søgt ind på uddannelser over hele landet, hvor der er gode udsigter til at få et job.
Danmark i balance: Regeringen sætter skub på regionalisering af uddannelserne
Publiceringsdato 02. juli 2015 Uddannelses- og forskningsministeren har godkendt to nye uddannelser i henholdsvis El-installation og VVS-installation samt 15 nye udbud, der skal løfte kompetenceniveauet i arbejdsstyrken.
UVVU: To afgørelser i sager om videnskabelig uredelighed
Publiceringsdato 30. juni 2015 Afgørelserne, der vedrører samme forsker, er truffet af Udvalget vedr. videnskabelig uredelighed inden for sundhedsvidenskabelig forskning (USF). Udvalget finder det i ingen af de to sager godtgjort, at der har været udvist videnskabelig uredelighed af den indklagede forsker.
Esben Lunde Larsen er ny uddannelses- og forskningsminister
Publiceringsdato 28. juni 2015 Esben Lunde Larsen (V) overtager posten som uddannelses- og forskningsminister efter Sofie Carsten Nielsen (R).
100 millioner kroner til at understøtte produktion i Danmark
Publiceringsdato 10. maj 2015 Regeringen vil næste år investere 100 millioner kroner i at give bedre vilkår for virksomheder med avanceret produktion.
Bedre vilkår for forskning og udvikling i virksomheder
Publiceringsdato 08. maj 2015 Regeringen ønsker at fremme forskning og udvikling i virksomhederne. Derfor foreslår regeringen, som del af et samlet udspil for at styrke iværksætteri og investeringer, en lempelse af skattereglerne for afskrivning af investeringer i forskning og udvikling.
50 ekstra pladser på lægeuddannelsen i Aalborg
Publiceringsdato 07. maj 2015 Sygehusene og den almene praksis i Nordjylland efterspørger flere læger. Derfor øger regeringen nu optaget på lægeuddannelsen på Aalborg Universitet med 50 pladser. Det er en fordobling af den nuværende kapacitet.
Rapport fra Udvalget til fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser
Publiceringsdato 30. april 2015 Udvalget til fremtidssikring af de videregående kunstneriske uddannelser har fremlagt deres anbefalinger til, hvordan de videregående kunstneriske uddannelser fremtidssikres. Uddannelses- og forskningsministeren glæder sig til at se nærmere på anbefalingerne.
Fremtidssikring af arkitekt- og designuddannelserne
Publiceringsdato 30. april 2015 For mange nyuddannede arkitekter og designere går ledige og får derfor ikke en reel mulighed for at bruge deres fag. Færre skal ind på uddannelserne, og den uddannelse de får, skal klæde dem bedre på til at varetage de jobmæssige funktioner, de møder efterfølgende.
24 gode råd til, hvordan vi får flere kvinder i forskning
Publiceringsdato 30. april 2015 Taskforcen for flere kvinder i forskning har afleveret dens anbefalinger til uddannelses- og forskningsministeren. Målet er, at alle talenter, der kan og vil, skal have mulighed for en forskerkarriere.
Nordiske ministre samles om uddannelser
Publiceringsdato 27. april 2015 De nordiske undervisnings- uddannelses- og forskningsministre mødes i Danmark for at drøfte fælles løsninger på fælles nordiske udfordringer som negativ social arv, lige muligheder for kvinder og mænd i forskningsverdenen samt antiradikalisering.
Forskningskommunikationspris til professor i infektionssygdomme
Publiceringsdato 23. april 2015 Professor og ledende overlæge Lars Østergaard modtager Uddannelses- og Forskningsministeriets årlige forskningskommunikationspris. Prisen overrækkes af H.K.H. Kronprinsesse Mary ved åbningen af Forskningens Døgn på DTU i Lyngby den 23. april.
Danmark hjemtager EU-projekter for over en milliard kroner
Publiceringsdato 22. april 2015 Danske interessenter har hjemtaget godt 1,1 milliard danske kroner fra EU's Horizon 2020 program. Det kommer Danmark til gavn i form af næsten 300 forsknings- og innovationsprojekter.
Ny hjemmeside hjælper unge med at vælge uddannelse
Publiceringsdato 21. april 2015 Regeringen lancerer i dag et nyt digitalt værktøj, der skal gøre det lettere for unge uddannelsessøgende at sammenligne og vælge uddannelse. Værktøjet viser blandt andet, hvor mange der er faldet fra uddannelserne, hvilke brancher de færdiguddannede har fundet job i, og hvor meget de tjener.
Forskningens verden åbner sig
Publiceringsdato 20. april 2015 Bliv fornøjet, forundret og fascineret, når Forskningens Døgn byder på et væld af muligheder for at dykke ned i videnskabens afkroge.
Fælles forståelse om god uddannelse
Publiceringsdato 09. april 2015 Rektorerne og uddannelses- og forskningsministeren er enige om en kvalitetserklæring for de videregående uddannelser. Erklæringen har fokus på fælles ansvar for studier på fuld tid, øget indsats for bedre praktik og mere relevante uddannelser samt bedre match i optaget.
Markant flere vil uddannes til det private arbejdsmarked
Publiceringsdato 27. marts 2015 Flere end nogensinde har søgt om optagelse på en videregående uddannelse gennem kvote 2. Det er især erhvervsakademierne og ingeniøruddannelserne, der har oplevet en stigning i ansøgere.
Enighed om justeret karakteromregning for de danske mindretalsskoler i Sydslesvig
Publiceringsdato 23. marts 2015 Elever fra Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen vil fra sommer 2015 få omregnet deres karaktergennemsnit fra gymnasieeksamen efter en justeret omregningstabel, når de søger om optagelse på videregående uddannelser i Danmark. Et nyt dansk tillæg til eksamensbeviset vil formidle de to skolers eksamen.
UVVU anker ikke uredelighedsdom
Publiceringsdato 18. marts 2015 Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed for sundhedsvidenskabelig forskning (USF), der er et af UVVU’s tre stående udvalg, har besluttet ikke at anke Østre Landsrets dom af 18. februar 2015.
51.200 har søgt en videregående uddannelse gennem kvote 2
Publiceringsdato 15. marts 2015 Næsten 2.000 flere ansøgere end i 2014 har søgt om optagelse på en videregående uddannelse gennem kvote 2. Uddannelses- og forskningsministeren opfordrer alle uddannelser til at overveje nye optagelsesformer, så karaktergennemsnittet ikke er eneste adgangsbillet.
Optagelsessamtaler til læreruddannelsen godt modtaget
Publiceringsdato 13. marts 2015 Ansøgere til læreruddannelsen finder de nye, skærpede adgangskrav relevante. Det viser en ny evaluering. Uddannelses- og forskningsministeren opfordrer alle uddannelser til at overveje, hvordan de optager de bedst egnede og mest motiverede studerende.
Førende amerikanske universitetshospitaler åbner dørene for danske forskningstalenter
Publiceringsdato 06. marts 2015 Lundbeckfonden opretter i samarbejde med Innovation Centre Denmark i Silicon Valley en stipendie-ordning inden for klinisk forskning, der tilbyder næste generation af danske forskningslæger ophold på verdens førende forskningshospitaler.
Danskerne skal endnu tættere på forskningen
Publiceringsdato 04. marts 2015 50 topledere får 30 timer til at komme med bud på en ny videnskabsfestival, der skal skabe mere dialog mellem forskerne og resten af samfundet. Pressen er velkommen, når deltagerne præsenterer deres anbefalinger til uddannelses- og forskningsministeren.
Danske studerende er langt fra fuldtidsstuderende
Publiceringsdato 26. februar 2015 Ny kæmpeundersøgelse viser, at studerende på de danske bacheloruddannelser ikke bruger fuld tid på studierne, og de bruger mindre tid på deres studier end de fleste andre studerende i Europa. Det er ikke godt nok, siger uddannelses- og forskningsministeren.
Fem forskere belønnes med EliteForsk-prisen
Publiceringsdato 25. februar 2015 Uddannelses- og Forskningsministeriets EliteForsk-pris 2015 uddeles til fem af landets dygtigste yngre forskere. H.K.H. Kronprinsesse Mary og uddannelses- og forskningsminister overrækker priserne.
HKH Kronprinsessen overrækker priser til forskningens elite
Publiceringsdato 18. februar 2015 INVITATION TIL PRESSEN: H.K.H. Kronprinsesse Mary og uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen overrækker priser til nogle af Danmarks dygtigste forskere. Repræsentanter for medierne inviteres til at deltage i arrangementet.