Gå til indhold

Pressemeddelelser 2015

Her kan du se samtlige pressemeddelelser fra 2015
Viser 1-60 af 69 resultater
Pilotprojekter skal få flere internationale nyuddannede i arbejde

Uddannelses- og forskningsministeren har fordelt tre millioner kroner til fem projekter, der skal være med til at fastholde internationale nyuddannede i danske regioner eller kommuner, hvor der er mangel på kvalificerede medarbejdere.

Danske forskningsresultater skal skabe vækst

De offentlige forskningsinstitutioner er blevet bedre til at omsætte deres forskning til konkrete produkter og forretningsgange, men der er stadig plads til forbedring. Det viser den årlige statistik for kommercialisering af forskningsresultater.

Vi skal blive bedre til at udnytte rummet

Ny kortlægning af rumområdet i Danmark viser, at der er store uudnyttede potentialer. Der er behov for ny lovgivning, mere viden, bedre koordination og udarbejdelse af en egentlig strategi på rumområdet.

Ny forskning skal løfte folkeskolen

Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning har netop uddelt 30 millioner kroner til 13 udvalgte ph.d.-projekter med temaer som digitalisering, målstyrede læringsprocesser og tværprofessionelt samarbejde. Projekterne skal sikre praksisnær forskning i folkeskolen.

Esben Lunde Larsens uddannelse

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen har taget hovedparten af sin uddannelse ved Københavns Universitet.

Flere internationale studerende skal blive i Danmark

Næsten dobbelt så mange internationale studerende som i 2008 vælger at læse en hel uddannelse i Danmark. Uddannelses- og forskningsministeren arbejder henimod en strategi for at fastholde flere internationale studerende i Danmark.

Mere målrettet forskning skal styrke folkeskolen

En evaluering af Ph.d.-rådet for uddannelsesforskning viser højt fagligt niveau i forskningen på grundskoleområdet, men der er rum for forbedringer. Uddannelses- og forskningsministeren tager nu initiativ til en endnu mere målrettet indsats.

Kulturnatten står i månens og stjernernes tegn

Uddannelses- og Forskningsministeriet inviterer til en forrygende kulturnat, der vil pirre til alle sanser. Temaet er 'Det Uendelige Univers', men der vil også være geniale iværksættere, klimavenlig øl og Store Nørd. Uddannelses- og forskningsministeren glæder sig til at byde indenfor.

Danske innovationscentre i udlandet får topkarakterer

De danske innovationscentre skaber stor værdi og øger internationaliseringen af danske uddannelsesinstitutioner og virksomheder. Uddannelses- og forskningsministeren og udenrigsministeren vil styrke centrene.

MIT åbner døren for danske forskere

Styrelsen for Forskning og Innovation har netop indgået en samarbejdsaftale med Massachusetts Institute of Technology (MIT). Aftalen vil give danske ph.d.-studerende og postdocs inden for biologi, bioteknologi, kemi og det farmaceutiske område adgang til et af verdens førende forskningsmiljøer.

Erhvervslivets forskningsinvesteringer i Danmark er stagneret

På trods af det begyndende opsving i dansk økonomi er der ikke tegn på, at de danske virksomheder har øget deres investeringer i forskning og udvikling i Danmark. Det viser en ny prognose fra Styrelsen for Forskning og Innovation.

Andreas Mogensen kommer til Danmark

ESA astronaut Andreas Mogensen ankommer til Danmark onsdag den 16. september. De kommende dage skal han blandt andet deltage i en pressekonference, holde foredrag på Københavns Universitet, møde børn og unge på Planetariet, og så skal han i audiens hos Hendes Majestæt Dronning Margrethe.

Forskere har stort udbytte af at deltage i EU’s forskningsprogrammer

Forskere, institutioner, virksomheder og myndigheder henter hvert år mere end en milliard kroner fra EU’s forsknings- og innovationsprogrammer til Danmark. En ny analyse giver svar på, hvad deltagerne har fået ud af de europæisk finansierede forskningsprojekter.

Dansk-svensk kæmpemikroskop får status som ægte europæisk forskningsfacilitet

Nu får det dansk-svenske forskningsmikroskop European Spallation Source (ESS) flere ejere og ændrer status til en ægte europæisk forskningsfacilitet. Uddannelses- og forskningsministeren deltager i en ceremoni i Lund, der markerer transitionen til et fælles europæisk infrastrukturkonsortium.

Fælles indsats skal tiltrække de bedste internationale studerende

Nye fælles retningslinjer på de videregående uddannelsesinstitutioner skal skabe overblik og gøre Danmark mere attraktivt som uddannelsesland for internationale studerende. Uddannelses - og forskningsministeren roser institutionernes fælles indsats.

Nedtælling: 10 dage til første dansker i rummet

Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen sidder med i rumhavnen i Kasakhstan, når Andreas Mogensen den 2. september bliver sendt på en 10 dages mission til den internationale rumstation.

Flere optaget på uddannelser med gode jobmuligheder

Årets optag viser især fremgang på uddannelser, der retter sig mod erhvervslivet. Uddannelses- og forskningsministeren er glad for de unges fokus på uddannelser med gode fremtidsudsigter på arbejdsmarkedet.

Offentliggørelse af årets adgangskvotienter skaber pres på ufm.dk

Når adgangskvotienterne til de videregående uddannelser bliver offentliggjort, besøger tusindevis af håbefulde ansøgere Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside på samme tid. Ministeriets servere er gjort parate til det store pres.

Løsning for studerende i dimensioneringsklemme

En række studerende er kommet i klemme, fordi de ikke er begyndt direkte på den kandidatuddannelse, som de i 2014 havde retskrav til, og hvor der efterfølgende er sat loft over optaget i 2015. Nu har uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen fundet en løsning.

Positive takter i unges valg af uddannelse

Årets søgning til de videregående uddannelser var det højeste nogensinde. Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen hæfter sig særligt ved fremgangen for de tekniske uddannelser, at flere har søgt ind på erhvervsakademierne, og at læreruddannelsen igen er blevet populær.

Flere end nogensinde har søgt ind på en videregående uddannelse

Søgningen til de videregående uddannelser når endnu en gang nye højder med over 90.000 ansøgere. Uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen håber, at mange unge har søgt ind på uddannelser over hele landet, hvor der er gode udsigter til at få et job.

UVVU: To afgørelser i sager om videnskabelig uredelighed

Afgørelserne, der vedrører samme forsker, er truffet af Udvalget vedr. videnskabelig uredelighed inden for sundhedsvidenskabelig forskning (USF). Udvalget finder det i ingen af de to sager godtgjort, at der har været udvist videnskabelig uredelighed af den indklagede forsker.

Bedre vilkår for forskning og udvikling i virksomheder

Regeringen ønsker at fremme forskning og udvikling i virksomhederne. Derfor foreslår regeringen, som del af et samlet udspil for at styrke iværksætteri og investeringer, en lempelse af skattereglerne for afskrivning af investeringer i forskning og udvikling.

50 ekstra pladser på lægeuddannelsen i Aalborg

Sygehusene og den almene praksis i Nordjylland efterspørger flere læger. Derfor øger regeringen nu optaget på lægeuddannelsen på Aalborg Universitet med 50 pladser. Det er en fordobling af den nuværende kapacitet.

Fremtidssikring af arkitekt- og designuddannelserne

For mange nyuddannede arkitekter og designere går ledige og får derfor ikke en reel mulighed for at bruge deres fag. Færre skal ind på uddannelserne, og den uddannelse de får, skal klæde dem bedre på til at varetage de jobmæssige funktioner, de møder efterfølgende.

Nordiske ministre samles om uddannelser

De nordiske undervisnings- uddannelses- og forskningsministre mødes i Danmark for at drøfte fælles løsninger på fælles nordiske udfordringer som negativ social arv, lige muligheder for kvinder og mænd i forskningsverdenen samt antiradikalisering.

Forskningskommunikationspris til professor i infektionssygdomme

Professor og ledende overlæge Lars Østergaard modtager Uddannelses- og Forskningsministeriets årlige forskningskommunikationspris. Prisen overrækkes af H.K.H. Kronprinsesse Mary ved åbningen af Forskningens Døgn på DTU i Lyngby den 23. april.

Ny hjemmeside hjælper unge med at vælge uddannelse

Regeringen lancerer i dag et nyt digitalt værktøj, der skal gøre det lettere for unge uddannelsessøgende at sammenligne og vælge uddannelse. Værktøjet viser blandt andet, hvor mange der er faldet fra uddannelserne, hvilke brancher de færdiguddannede har fundet job i, og hvor meget de tjener.

Forskningens verden åbner sig

Bliv fornøjet, forundret og fascineret, når Forskningens Døgn byder på et væld af muligheder for at dykke ned i videnskabens afkroge.

Fælles forståelse om god uddannelse

Rektorerne og uddannelses- og forskningsministeren er enige om en kvalitetserklæring for de videregående uddannelser. Erklæringen har fokus på fælles ansvar for studier på fuld tid, øget indsats for bedre praktik og mere relevante uddannelser samt bedre match i optaget.

Enighed om justeret karakteromregning for de danske mindretalsskoler i Sydslesvig

Elever fra Duborg-Skolen og A.P. Møller Skolen vil fra sommer 2015 få omregnet deres karaktergennemsnit fra gymnasieeksamen efter en justeret omregningstabel, når de søger om optagelse på videregående uddannelser i Danmark. Et nyt dansk tillæg til eksamensbeviset vil formidle de to skolers eksamen.

UVVU anker ikke uredelighedsdom

Udvalget vedrørende videnskabelig uredelighed for sundhedsvidenskabelig forskning (USF), der er et af UVVU’s tre stående udvalg, har besluttet ikke at anke Østre Landsrets dom af 18. februar 2015.

51.200 har søgt en videregående uddannelse gennem kvote 2

Næsten 2.000 flere ansøgere end i 2014 har søgt om optagelse på en videregående uddannelse gennem kvote 2. Uddannelses- og forskningsministeren opfordrer alle uddannelser til at overveje nye optagelsesformer, så karaktergennemsnittet ikke er eneste adgangsbillet.

Optagelsessamtaler til læreruddannelsen godt modtaget

Ansøgere til læreruddannelsen finder de nye, skærpede adgangskrav relevante. Det viser en ny evaluering. Uddannelses- og forskningsministeren opfordrer alle uddannelser til at overveje, hvordan de optager de bedst egnede og mest motiverede studerende.

Danskerne skal endnu tættere på forskningen

50 topledere får 30 timer til at komme med bud på en ny videnskabsfestival, der skal skabe mere dialog mellem forskerne og resten af samfundet. Pressen er velkommen, når deltagerne præsenterer deres anbefalinger til uddannelses- og forskningsministeren.

Danske studerende er langt fra fuldtidsstuderende

Ny kæmpeundersøgelse viser, at studerende på de danske bacheloruddannelser ikke bruger fuld tid på studierne, og de bruger mindre tid på deres studier end de fleste andre studerende i Europa. Det er ikke godt nok, siger uddannelses- og forskningsministeren.

Fem forskere belønnes med EliteForsk-prisen

Uddannelses- og Forskningsministeriets EliteForsk-pris 2015 uddeles til fem af landets dygtigste yngre forskere. H.K.H. Kronprinsesse Mary og uddannelses- og forskningsminister overrækker priserne.

HKH Kronprinsessen overrækker priser til forskningens elite

INVITATION TIL PRESSEN: H.K.H. Kronprinsesse Mary og uddannelses- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen overrækker priser til nogle af Danmarks dygtigste forskere. Repræsentanter for medierne inviteres til at deltage i arrangementet.

Handlinger tilknyttet webside